Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
2 Kings
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

2 Kings

Chapter 19

19:1 κα γένετο ς κουσεν βασιλες Εζεκιας κα διέρρηξεν τ μάτια αυτο κα περιεβάλετο σάκκον κα εσλθεν ες οκον κυρου

19:2 κα πέστειλεν Ελιακιμ τν οκονμον κα Σομναν τν γραμματέα κα τος πρεσβυτέρους τν ερέων περιβεβλημένους σάκκους πρς Ησαιαν τν προφτην υν Αμως

19:3 κα επον πρς ατν τάδε λέγει Εζεκιας μέρα θλψεως κα λεγμο κα παροργισμο μέρα ατη τι λθον υο ως δνων κα σχς οκ στιν τ τικτοσ

19:4 ε πως εσακοσεται κριος θες σου πάντας τος λγους Ραψακου ν πέστειλεν ατν βασιλες σσυρων κριος ατο νειδζειν θεν ζντα κα βλασφημεν ν λγοις ος κουσεν κριος θες σου κα λμψ προσευχν περ το λεμματος το ερισκομένου

19:5 κα λθον ο παδες το βασιλέως Εζεκιου πρς Ησαιαν

19:6 κα επεν ατος Ησαιας τάδε ρετε πρς τν κριον μν τάδε λέγει κριος μ φοβηθς π τν λγων ν κουσας ν βλασφμησαν τ παιδάρια βασιλέως σσυρων

19:7 δο γ δδωμι ν ατ πνεμα κα κοσεται γγελαν κα ποστραφσεται ες τν γν ατο κα καταβαλ ατν ν ομφα ν τ γ ατο

19:8 κα πέστρεψεν Ραψακης κα ερεν τν βασιλέα σσυρων πολεμοντα π Λομνα τι κουσεν τι πρεν π Λαχις

19:9 κα κουσεν περ Θαρακα βασιλέως Αθιπων λέγων δο ξλθεν πολεμεν μετ σο κα πέστρεψεν κα πέστειλεν γγέλους πρς Εζεκιαν λέγων

19:10 μ παιρέτω σε θες σου φ σ πέποιθας π ατ λέγων ο μ παραδοθ Ιερουσαλημ ες χερας βασιλέως σσυρων

19:11 δο σ κουσας πάντα σα ποησαν βασιλες σσυρων πάσαις τας γας το ναθεματσαι ατάς κα σ υσθσ

19:12 μ ξελαντο ατος ο θεο τν θνν ος διέφθειραν ο πατέρες μου τν τε Γωζαν κα τν Χαρραν κα Ραφες κα υος Εδεμ τος ν Θαεσθεν

19:13 πο στιν βασιλες Αιμαθ κα βασιλες Αρφαδ κα πο στιν Σεπφαρουαιν Ανα κα Αυα

19:14 κα λαβεν Εζεκιας τ βιβλα κ χειρς τν γγέλων κα νέγνω ατά κα νέβη ες οκον κυρου κα νέπτυξεν ατ Εζεκιας ναντον κυρου

19:15 κα επεν κριε θες Ισραηλ καθμενος π τν χερουβιν σ ε θες μνος ν πάσαις τας βασιλεαις τς γς σ ποησας τν ορανν κα τν γν

19:16 κλνον κριε τ ος σου κα κουσον νοιξον κριε τος φθαλμος σου κα δ κα κουσον τος λγους Σενναχηριμ ος πέστειλεν νειδζειν θεν ζντα

19:17 τι ληθε κριε ρμωσαν βασιλες σσυρων τ θνη

19:18 κα δωκαν τος θεος ατν ες τ πρ τι ο θεο εσιν λλ ργα χειρν νθρπων ξλα κα λθοι κα πλεσαν ατος

19:19 κα νν κριε θες μν σσον μς κ χειρς ατο κα γνσονται πσαι α βασιλεαι τς γς τι σ κριος θες μνος

19:20 κα πέστειλεν Ησαιας υς Αμως πρς Εζεκιαν λέγων τάδε λέγει κριος θες τν δυνάμεων θες Ισραηλ προσηξω πρς με περ Σενναχηριμ βασιλέως σσυρων κουσα

19:21 οτος λγος ν λάλησεν κριος π ατν ξουδένησέν σε κα μυκτρισέν σε παρθένος θυγάτηρ Σιων π σο κεφαλν ατς κνησεν θυγάτηρ Ιερουσαλημ

19:22 τνα νεδισας κα βλασφμησας κα π τνα ψωσας φωνν κα ρας ες ψος τος φθαλμος σου ες τν γιον το Ισραηλ

19:23 ν χειρ γγέλων σου νεδισας κριον κα επας ν τ πλθει τν ρμάτων μου γ ναβσομαι ες ψος ρέων μηρος το Λιβάνου κα κοψα τ μέγεθος τς κέδρου ατο τ κλεκτ κυπαρσσων ατο κα λθον ες μελον τέλους ατο δρυμο Καρμλου ατο

19:24 γ ψυξα κα πιον δατα λλτρια κα ξηρμωσα τ χνει το ποδς μου πάντας ποταμος περιοχς

19:25 πλασα ατν νν γαγον ατν κα γενθη ες πάρσεις ποικεσιν μαχμων πλεις χυράς

19:26 κα ο νοικοντες ν ατας σθένησαν τ χειρ πτηξαν κα κατσχνθησαν γένοντο χρτος γρο χλωρ βοτάνη χλη δωμάτων κα πάτημα πέναντι στηκτος

19:27 κα τν καθέδραν σου κα τν ξοδν σου κα τν εσοδν σου γνων κα τν θυμν σου π μέ

19:28 δι τ ργισθνα σε π μ κα τ στρνς σου νέβη ν τος σν μου κα θσω τ γκιστρά μου ν τος μυκτρσν σου κα χαλινν ν τος χελεσν σου κα ποστρέψω σε ν τ δ λθες ν ατ

19:29 κα τοτ σοι τ σημεον φάγ τοτον τν νιαυτν ατματα κα τ τει τ δευτέρ τ νατέλλοντα κα τι τρτ σπορ κα μητος κα φυτεα μπελνων κα φάγεσθε τν καρπν ατν

19:30 κα προσθσει τ διασεσσμένον οκου Ιουδα τ πολειφθν ζαν κάτω κα ποισει καρπν νω

19:31 τι ξ Ιερουσαλημ ξελεσεται κατάλειμμα κα νασζμενος ξ ρους Σιων ζλος κυρου τν δυνάμεων ποισει τοτο

19:32 οχ οτως τάδε λέγει κριος πρς βασιλέα σσυρων οκ εσελεσεται ες τν πλιν τατην κα ο τοξεσει κε βέλος κα ο προφθάσει ατν θυρες κα ο μ κχέ πρς ατν πρσχωμα

19:33 τ δ λθεν ν ατ ποστραφσεται κα ες τν πλιν τατην οκ εσελεσεται λέγει κριος

19:34 κα περασπι πρ τς πλεως τατης δι μ κα δι Δαυιδ τν δολν μου

19:35 κα γένετο ως νυκτς κα ξλθεν γγελος κυρου κα πάταξεν ν τ παρεμβολ τν σσυρων κατν γδοκοντα πέντε χιλιάδας κα ρθρισαν τ πρω κα δο πάντες σματα νεκρά

19:36 κα πρεν κα πορεθη κα πέστρεψεν Σενναχηριμ βασιλες σσυρων κα κησεν ν Νινευη

19:37 κα γένετο ατο προσκυνοντος ν οκ Νεσεραχ θεο ατο κα Αδραμελεχ κα Σαρασαρ ο υο ατο πάταξαν ατν ν μαχαρ κα ατο σθησαν ες γν Αραρατ κα βασλευσεν Ασορδαν υς ατο ντ ατο


Next: Kings 2 20