Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
2 Kings
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

2 Kings

Chapter 18

18:1 κα γένετο ν τει τρτ τ Ωσηε υ Ηλα βασιλε Ισραηλ βασλευσεν Εζεκιας υς Αχαζ βασιλέως Ιουδα

18:2 υς εκοσι κα πέντε τν ν ν τ βασιλεειν ατν κα εκοσι κα ννέα τη βασλευσεν ν Ιερουσαλημ κα νομα τ μητρ ατο Αβου θυγάτηρ Ζαχαριου

18:3 κα ποησεν τ εθς ν φθαλμος κυρου κατ πάντα σα ποησεν Δαυιδ πατρ ατο

18:4 ατς ξρεν τ ψηλ κα συνέτριψεν πάσας τς στλας κα ξωλέθρευσεν τ λση κα τν φιν τν χαλκον ν ποησεν Μωυσς τι ως τν μερν κενων σαν ο υο Ισραηλ θυμιντες ατ κα κάλεσεν ατν Νεεσθαν

18:5 ν κυρ θε Ισραηλ λπισεν κα μετ ατν οκ γενθη μοιος ατ ν βασιλεσιν Ιουδα κα ν τος γενομένοις μπροσθεν ατο

18:6 κα κολλθη τ κυρ οκ πέστη πισθεν ατο κα φλαξεν τς ντολς ατο σας νετελατο Μωυσ

18:7 κα ν κριος μετ ατο ν πσιν ος ποει συνκεν κα θέτησεν ν τ βασιλε σσυρων κα οκ δολευσεν ατ

18:8 ατς πάταξεν τος λλοφλους ως Γάζης κα ως ρου ατς π πργου φυλασσντων κα ως πλεως χυρς

18:9 κα γένετο ν τ τει τ τετάρτ βασιλε Εζεκια ατς νιαυτς βδομος τ Ωσηε υ Ηλα βασιλε Ισραηλ νέβη Σαλαμανασσαρ βασιλες σσυρων π Σαμάρειαν κα πολιρκει π ατν

18:10 κα κατελάβετο ατν π τέλους τριν τν ν τει κτ τ Εζεκια ατς νιαυτς νατος τ Ωσηε βασιλε Ισραηλ κα συνελμφθη Σαμάρεια

18:11 κα πκισεν βασιλες σσυρων τν Σαμάρειαν ες σσυρους κα θηκεν ατος ν Αλαε κα ν Αβωρ ποταμ Γωζαν κα Ορη Μδων

18:12 νθ ν τι οκ κουσαν τς φωνς κυρου θεο ατν κα παρέβησαν τν διαθκην ατο πάντα σα νετελατο Μωυσς δολος κυρου κα οκ κουσαν κα οκ ποησαν

18:13 κα τ τεσσαρεσκαιδεκάτ τει βασιλε Εζεκιου νέβη Σενναχηριμ βασιλες σσυρων π τς πλεις Ιουδα τς χυρς κα συνέλαβεν ατάς

18:14 κα πέστειλεν Εζεκιας βασιλες Ιουδα γγέλους πρς βασιλέα σσυρων ες Λαχις λέγων μάρτηκα ποστράφητι π μο ν πιθς π μέ βαστάσω κα πέθηκεν βασιλες σσυρων π Εζεκιαν βασιλέα Ιουδα τριακσια τάλαντα ργυρου κα τριάκοντα τάλαντα χρυσου

18:15 κα δωκεν Εζεκιας πν τ ργριον τ ερεθν ν οκ κυρου κα ν θησαυρος οκου το βασιλέως

18:16 ν τ καιρ κεν συνέκοψεν Εζεκιας τς θρας ναο κυρου κα τ στηριγμένα χρσωσεν Εζεκιας βασιλες Ιουδα κα δωκεν ατ βασιλε σσυρων

18:17 κα πέστειλεν βασιλες σσυρων τν Θαρθαν κα τν Ραφις κα τν Ραψακην κ Λαχις πρς τν βασιλέα Εζεκιαν ν δυνάμει βαρε π Ιερουσαλημ κα νέβησαν κα λθον ες Ιερουσαλημ κα στησαν ν τ δραγωγ τς κολυμβθρας τς νω στιν ν τ δ το γρο το γναφέως

18:18 κα βησαν πρς Εζεκιαν κα ξλθον πρς ατν Ελιακιμ υς Χελκιου οκονμος κα Σομνας γραμματες κα Ιωας υς Ασαφ ναμιμνσκων

18:19 κα επεν πρς ατος Ραψακης επατε δ πρς Εζεκιαν τάδε λέγει βασιλες μέγας βασιλες σσυρων τς πεποθησις ατη ν πέποιθας

18:20 επας πλν λγοι χειλέων βουλ κα δναμις ες πλεμον νν ον τνι πεποιθς θέτησας ν μο

18:21 νν δο πέποιθας σαυτ π τν άβδον τν καλαμνην τν τεθλασμένην τατην π Αγυπτον ς ν στηριχθ νρ π ατν κα εσελεσεται ες τν χερα ατο κα τρσει ατν οτως Φαραω βασιλες Αγπτου πσιν τος πεποιθσιν π ατν

18:22 κα τι επας πρς με π κριον θεν πεποθαμεν οχ ατς οτος ο πέστησεν Εζεκιας τ ψηλ ατο κα τ θυσιαστρια ατο κα επεν τ Ιουδα κα τ Ιερουσαλημ νπιον το θυσιαστηρου τοτου προσκυνσετε ν Ιερουσαλημ

18:23 κα νν μχθητε δ τ κυρ μου βασιλε σσυρων κα δσω σοι δισχιλους ππους ε δυνσ δοναι σεαυτ πιβάτας π ατος

18:24 κα πς ποστρέψεις τ πρσωπον τοπάρχου νς τν δολων το κυρου μου τν λαχστων κα λπισας σαυτ π Αγυπτον ες ρματα κα ππες

18:25 κα νν μ νευ κυρου νέβημεν π τν τπον τοτον το διαφθεραι ατν κριος επεν πρς με νάβηθι π τν γν τατην κα διάφθειρον ατν

18:26 κα επεν Ελιακιμ υς Χελκιου κα Σομνας κα Ιωας πρς Ραψακην λάλησον δ πρς τος παδάς σου Συριστ τι κοομεν μες κα ο λαλσεις μεθ μν Ιουδαϊστ κα να τ λαλες ν τος σν το λαο το π το τεχους

18:27 κα επεν πρς ατος Ραψακης μ π τν κριν σου κα πρς σ πέστειλέν με κρις μου λαλσαι τος λγους τοτους οχ π τος νδρας τος καθημένους π το τεχους το φαγεν τν κπρον ατν κα πιεν τ ορον ατν μεθ μν μα

18:28 κα στη Ραψακης κα βησεν φων μεγάλ Ιουδαϊστ κα λάλησεν κα επεν κοσατε τος λγους το μεγάλου βασιλέως σσυρων

18:29 τάδε λέγει βασιλες μ παιρέτω μς Εζεκιας λγοις τι ο μ δνηται μς ξελέσθαι κ χειρς μου

18:30 κα μ πελπιζέτω μς Εζεκιας πρς κριον λέγων ξαιρομενος ξελεται μς κριος ο μ παραδοθ πλις ατη ν χειρ βασιλέως σσυρων

18:31 μ κοετε Εζεκιου τι τάδε λέγει βασιλες σσυρων ποισατε μετ μο ελογαν κα ξέλθατε πρς με κα πεται νρ τν μπελον ατο κα νρ τν συκν ατο φάγεται κα πεται δωρ το λάκκου ατο

18:32 ως λθω κα λάβω μς ες γν ς γ μν γ στου κα ονου κα ρτου κα μπελνων γ λαας λαου κα μέλιτος κα ζσετε κα ο μ ποθάνητε κα μ κοετε Εζεκιου τι πατ μς λέγων κριος σεται μς

18:33 μ υμενοι ρρσαντο ο θεο τν θνν καστος τν αυτο χραν κ χειρς βασιλέως σσυρων

18:34 πο στιν θες Αιμαθ κα Αρφαδ πο στιν θες Σεπφαρουαιν κα τι ξελαντο Σαμάρειαν κ χειρς μου

18:35 τς ν πσιν τος θεος τν γαιν ο ξελαντο τς γς ατν κ χειρς μου τι ξελεται κριος τν Ιερουσαλημ κ χειρς μου

18:36 κα κφευσαν κα οκ πεκρθησαν ατ λγον τι ντολ το βασιλέως λέγων οκ ποκριθσεσθε ατ

18:37 κα εσλθεν Ελιακιμ υς Χελκιου οκονμος κα Σομνας γραμματες κα Ιωας υς Ασαφ ναμιμνσκων πρς Εζεκιαν διερρηχτες τ μάτια κα νγγειλαν ατ τος λγους Ραψακου


Next: Kings 2 19