Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
2 Kings
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

2 Kings

Chapter 10

10:1 κα τ Αχααβ βδομκοντα υο ν Σαμαρε κα γραψεν Ιου βιβλον κα πέστειλεν ν Σαμαρε πρς τος ρχοντας Σαμαρεας κα πρς τος πρεσβυτέρους κα πρς τος τιθηνος υν Αχααβ λέγων

10:2 κα νν ς ν λθ τ βιβλον τοτο πρς μς μεθ μν ο υο το κυρου μν κα μεθ μν τ ρμα κα ο πποι κα πλεις χυρα κα τ πλα

10:3 κα ψεσθε τν γαθν κα τν εθ ν τος υος το κυρου μν κα καταστσετε ατν π τν θρνον το πατρς ατο κα πολεμετε πρ το οκου το κυρου μν

10:4 κα φοβθησαν σφδρα κα επον δο ο δο βασιλες οκ στησαν κατ πρσωπον ατο κα πς στησμεθα μες

10:5 κα πέστειλαν ο π το οκου κα ο π τς πλεως κα ο πρεσβτεροι κα ο τιθηνο πρς Ιου λέγοντες παδές σου μες κα σα ν επς πρς μς ποισομεν ο βασιλεσομεν νδρα τ γαθν ν φθαλμος σου ποισομεν

10:6 κα γραψεν πρς ατος βιβλον δετερον λέγων ε μο μες κα τς φωνς μου μες εσακοετε λάβετε τν κεφαλν νδρν τν υν το κυρου μν κα νέγκατε πρς με ς ρα αριον ες Ιεζραελ κα ο υο το βασιλέως σαν βδομκοντα νδρες οτοι δρο τς πλεως ξέτρεφον ατος

10:7 κα γένετο ς λθεν τ βιβλον πρς ατος κα λαβον τος υος το βασιλέως κα σφαξαν ατος βδομκοντα νδρας κα θηκαν τς κεφαλς ατν ν καρτάλλοις κα πέστειλαν ατς πρς ατν ες Ιεζραελ

10:8 κα λθεν γγελος κα πγγειλεν λέγων νεγκαν τς κεφαλς τν υν το βασιλέως κα επεν θέτε ατς βουνος δο παρ τν θραν τς πλης ες πρω

10:9 κα γένετο πρω κα ξλθεν κα στη ν τ πυλνι τς πλεως κα επεν πρς πάντα τν λαν δκαιοι μες δο γ εμι συνεστράφην π τν κριν μου κα πέκτεινα ατν κα τς πάταξεν πάντας τοτους

10:10 δετε αφφω τι ο πεσεται π το ματος κυρου ες τν γν ο λάλησεν κριος π τν οκον Αχααβ κα κριος ποησεν σα λάλησεν ν χειρ δολου ατο Ηλιου

10:11 κα πάταξεν Ιου πάντας τος καταλειφθέντας ν τ οκ Αχααβ ν Ιεζραελ κα πάντας τος δρος ατο κα τος γνωστος ατο κα τος ερες ατο στε μ καταλιπεν ατο κατάλειμμα

10:12 κα νέστη κα πορεθη ες Σαμάρειαν ατς ν Βαιθακαδ τν ποιμένων ν τ δ

10:13 κα Ιου ερεν τος δελφος Οχοζιου βασιλέως Ιουδα κα επεν τνες μες κα επον ο δελφο Οχοζιου μες κα κατέβημεν ες ερνην τν υν το βασιλέως κα τν υν τς δυναστευοσης

10:14 κα επεν συλλάβετε ατος ζντας κα συνέλαβον ατος ζντας κα σφαξαν ατος ες Βαιθακαδ τεσσαράκοντα κα δο νδρας ο κατέλιπεν νδρα ξ ατν

10:15 κα πορεθη κεθεν κα ερεν τν Ιωναδαβ υν Ρηχαβ ν τ δ ες παντν ατο κα ελγησεν ατν κα επεν πρς ατν Ιου ε στιν καρδα σου μετ καρδας μου εθεα καθς καρδα μου μετ τς καρδας σου κα επεν Ιωναδαβ στιν κα επεν Ιου κα ε στιν δς τν χερά σου κα δωκεν τν χερα ατο κα νεββασεν ατν πρς ατν π τ ρμα

10:16 κα επεν πρς ατν δερο μετ μο κα δ ν τ ζηλσα με τ κυρ Σαβαωθ κα πεκάθισεν ατν ν τ ρματι ατο

10:17 κα εσλθεν ες Σαμάρειαν κα πάταξεν πάντας τος καταλειφθέντας το Αχααβ ν Σαμαρε ως το φανσαι ατν κατ τ μα κυρου λάλησεν πρς Ηλιου

10:18 κα συνθροισεν Ιου πάντα τν λαν κα επεν πρς ατος Αχααβ δολευσεν τ Βααλ λγα κα γε Ιου δουλεσει ατ πολλά

10:19 κα νν πάντες ο προφται το Βααλ πάντας τος δολους ατο κα τος ερες ατο καλέσατε πρς με νρ μ πισκεπτω τι θυσα μεγάλη μοι τ Βααλ πς ς ν πισκεπ ο ζσεται κα Ιου ποησεν ν πτερνισμ να πολέσ τος δολους το Βααλ

10:20 κα επεν Ιου γιάσατε ερεαν τ Βααλ κα κρυξαν

10:21 κα πέστειλεν Ιου ν παντ Ισραηλ λέγων κα νν πάντες ο δολοι το Βααλ κα πάντες ο ερες ατο κα πάντες ο προφται ατο μηδες πολειπέσθω τι θυσαν μεγάλην ποι ς ν πολειφθ ο ζσεται κα λθον πάντες ο δολοι το Βααλ κα πάντες ο ερες ατο κα πάντες ο προφται ατο ο κατελεφθη νρ ς ο παρεγένετο κα εσλθον ες τν οκον το Βααλ κα πλσθη οκος το Βααλ στμα ες στμα

10:22 κα επεν Ιου τ π το οκου μεσθααλ ξάγαγε νδματα πσι τος δολοις το Βααλ κα ξνεγκεν ατος στολιστς

10:23 κα εσλθεν Ιου κα Ιωναδαβ υς Ρηχαβ ες οκον το Βααλ κα επεν τος δολοις το Βααλ ρευνσατε κα δετε ε στιν μεθ μν τν δολων κυρου τι λλ ο δολοι το Βααλ μοντατοι

10:24 κα εσλθεν το ποισαι τ θματα κα τ λοκαυτματα κα Ιου ταξεν αυτ ξω γδοκοντα νδρας κα επεν νρ ς ν διασωθ π τν νδρν ν γ νάγω π χερας μν ψυχ ατο ντ τς ψυχς ατο

10:25 κα γένετο ς συνετέλεσεν ποιν τν λοκατωσιν κα επεν Ιου τος παρατρέχουσιν κα τος τριστάταις εσελθντες πατάξατε ατος νρ μ ξελθάτω ξ ατν κα πάταξαν ατος ν στματι ομφαας κα ρριψαν ο παρατρέχοντες κα ο τριστάται κα πορεθησαν ως πλεως οκου το Βααλ

10:26 κα ξνεγκαν τν στλην το Βααλ κα νέπρησαν ατν

10:27 κα κατέσπασαν τς στλας το Βααλ κα καθελον τν οκον το Βααλ κα ταξαν ατν ες λυτρνας ως τς μέρας τατης

10:28 κα φάνισεν Ιου τν Βααλ ξ Ισραηλ

10:29 πλν μαρτιν Ιεροβοαμ υο Ναβατ ς ξμαρτεν τν Ισραηλ οκ πέστη Ιου π πισθεν ατν α δαμάλεις α χρυσα ν Βαιθηλ κα ν Δαν

10:30 κα επεν κριος πρς Ιου νθ ν σα γάθυνας ποισαι τ εθς ν φθαλμος μου κα πάντα σα ν τ καρδ μου ποησας τ οκ Αχααβ υο τέταρτοι καθσοντα σοι π θρνου Ισραηλ

10:31 κα Ιου οκ φλαξεν πορεεσθαι ν νμ κυρου θεο Ισραηλ ν λ καρδ ατο οκ πέστη πάνωθεν μαρτιν Ιεροβοαμ υο Ναβατ ς ξμαρτεν τν Ισραηλ

10:32 ν τας μέραις κεναις ρξατο κριος συγκπτειν ν τ Ισραηλ κα πάταξεν ατος Αζαηλ ν παντ ρ Ισραηλ

10:33 π το Ιορδάνου κατ νατολς λου πσαν τν γν Γαλααδ το Γαδδι κα το Ρουβην κα το Μανασση π Αροηρ στιν π το χελους χειμάρρου Αρνων κα τν Γαλααδ κα τν Βασαν

10:34 κα τ λοιπ τν λγων Ιου κα πάντα σα ποησεν κα πσα δυναστεα ατο κα τς συνάψεις ς συνψεν οχ τατα γεγραμμένα π βιβλ λγων τν μερν τος βασιλεσιν Ισραηλ

10:35 κα κοιμθη Ιου μετ τν πατέρων ατο κα θαψαν ατν ν Σαμαρε κα βασλευσεν Ιωαχας υς ατο ντ ατο

10:36 κα α μέραι ς βασλευσεν Ιου π Ισραηλ εκοσι κτ τη ν Σαμαρε


Next: Kings 2 11