Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
2 Kings
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

2 Kings

Chapter 9

9:1 κα Ελισαιε προφτης κάλεσεν να τν υν τν προφητν κα επεν ατ ζσαι τν σφν σου κα λαβ τν φακν το λαου τοτου ν τ χειρ σου κα δερο ες Ρεμμωθ Γαλααδ

9:2 κα εσελεσ κε κα ψ κε Ιου υν Ιωσαφατ υο Ναμεσσι κα εσελεσ κα ναστσεις ατν κ μέσου τν δελφν ατο κα εσάξεις ατν ες τ ταμειον ν τ ταμιε

9:3 κα λμψ τν φακν το λαου κα πιχεες π τν κεφαλν ατο κα επν τάδε λέγει κριος κέχρικά σε ες βασιλέα π Ισραηλ κα νοξεις τν θραν κα φεξ κα ο μενες

9:4 κα πορεθη τ παιδάριον προφτης ες Ρεμμωθ Γαλααδ

9:5 κα εσλθεν κα δο ο ρχοντες τς δυνάμεως κάθηντο κα επεν λγος μοι πρς σέ ρχων κα επεν Ιου πρς τνα κ πάντων μν κα επεν πρς σέ ρχων

9:6 κα νέστη κα εσλθεν ες τν οκον κα πέχεεν τ λαιον π τν κεφαλν ατο κα επεν ατ τάδε λέγει κριος θες Ισραηλ κέχρικά σε ες βασιλέα π λαν κυρου π τν Ισραηλ

9:7 κα ξολεθρεσεις τν οκον Αχααβ το κυρου σου κ προσπου μου κα κδικσεις τ αματα τν δολων μου τν προφητν κα τ αματα πάντων τν δολων κυρου κ χειρς Ιεζαβελ

9:8 κα κ χειρς λου το οκου Αχααβ κα ξολεθρεσεις τ οκ Αχααβ οροντα πρς τοχον κα συνεχμενον κα γκαταλελειμμένον ν Ισραηλ

9:9 κα δσω τν οκον Αχααβ ς τν οκον Ιεροβοαμ υο Ναβατ κα ς τν οκον Βαασα υο Αχια

9:10 κα τν Ιεζαβελ καταφάγονται ο κνες ν τ μερδι Ιεζραελ κα οκ στιν θάπτων κα νοιξεν τν θραν κα φυγεν

9:11 κα Ιου ξλθεν πρς τος παδας το κυρου ατο κα επον ατ ε ερνη τ τι εσλθεν πλημπτος οτος πρς σέ κα επεν ατος μες οδατε τν νδρα κα τν δολεσχαν ατο

9:12 κα επον δικον πάγγειλον δ μν κα επεν Ιου πρς ατος οτως κα οτως λάλησεν πρς με λέγων τάδε λέγει κριος κέχρικά σε ες βασιλέα π Ισραηλ

9:13 κα κοσαντες σπευσαν κα λαβον καστος τ μάτιον ατο κα θηκαν ποκάτω ατο π γαρεμ τν ναβαθμν κα σάλπισαν ν κερατν κα επον βασλευσεν Ιου

9:14 κα συνεστράφη Ιου υς Ιωσαφατ υο Ναμεσσι πρς Ιωραμ κα Ιωραμ ατς φλασσεν ν Ρεμμωθ Γαλααδ ατς κα πς Ισραηλ π προσπου Αζαηλ βασιλέως Συρας

9:15 κα πέστρεψεν Ιωραμ βασιλες ατρευθναι ν Ιεζραελ π τν πληγν ν παισαν ατν ο Σροι ν τ πολεμεν ατν μετ Αζαηλ βασιλέως Συρας κα επεν Ιου ε στιν ψυχ μν μετ μο μ ξελθέτω κ τς πλεως διαπεφευγς το πορευθναι κα παγγελαι ν Ιεζραελ

9:16 κα ππευσεν κα πορεθη Ιου κα κατέβη ες Ιεζραελ τι Ιωραμ βασιλες Ισραηλ θεραπεετο ν Ιεζραελ π τν τοξευμάτων ν κατετξευσαν ατν ο Αραμιν ν τ Ραμμαθ ν τ πολέμ μετ Αζαηλ βασιλέως Συρας τι ατς δυνατς κα νρ δυνάμεως κα Οχοζιας βασιλες Ιουδα κατέβη δεν τν Ιωραμ

9:17 κα σκοπς νέβη π τν πργον ν Ιεζραελ κα εδεν τν κονιορτν Ιου ν τ παραγνεσθαι ατν κα επεν Κονιορτν γ βλέπω κα επεν Ιωραμ λαβ πιβάτην κα πστειλον μπροσθεν ατν κα επάτω ε ερνη

9:18 κα πορεθη πιβάτης ππου ες παντν ατν κα επεν τάδε λέγει βασιλες ε ερνη κα επεν Ιου τ σοι κα ερν πστρεφε ες τ πσω μου κα πγγειλεν σκοπς λέγων λθεν γγελος ως ατν κα οκ νέστρεψεν

9:19 κα πέστειλεν πιβάτην ππου δετερον κα λθεν πρς ατν κα επεν τάδε λέγει βασιλες ε ερνη κα επεν Ιου τ σοι κα ερν πιστρέφου ες τ πσω μου

9:20 κα πγγειλεν σκοπς λέγων λθεν ως ατν κα οκ νέστρεψεν κα γων γεν τν Ιου υν Ναμεσσιου τι ν παραλλαγ γένετο

9:21 κα επεν Ιωραμ ζεξον κα ζευξεν ρμα κα ξλθεν Ιωραμ βασιλες Ισραηλ κα Οχοζιας βασιλες Ιουδα νρ ν τ ρματι ατο κα ξλθον ες παντν Ιου κα ερον ατν ν τ μερδι Ναβουθαι το Ιεζραηλτου

9:22 κα γένετο ς εδεν Ιωραμ τν Ιου κα επεν ε ερνη Ιου κα επεν Ιου τ ερνη τι α πορνεαι Ιεζαβελ τς μητρς σου κα τ φάρμακα ατς τ πολλά

9:23 κα πέστρεψεν Ιωραμ τς χερας ατο το φυγεν κα επεν πρς Οχοζιαν δλος Οχοζια

9:24 κα πλησεν Ιου τν χερα ατο ν τ τξ κα πάταξεν τν Ιωραμ ν μέσον τν βραχινων ατο κα ξλθεν τ βέλος δι τς καρδας ατο κα καμψεν π τ γνατα ατο

9:25 κα επεν Ιου πρς Βαδεκαρ τν τριστάτην ατο ψον ατν ν τ μερδι γρο Ναβουθαι το Ιεζραηλτου τι μνημονεω γ κα σ πιβεβηκτες π ζεγη πσω Αχααβ το πατρς ατο κα κριος λαβεν π ατν τ λμμα τοτο λέγων

9:26 ε μ μετ τν αμάτων Ναβουθαι κα τ αματα τν υν ατο εδον χθές φησν κριος κα νταποδσω ατ ν τ μερδι τατ φησν κριος κα νν ρας δ ψον ατν ν τ μερδι κατ τ μα κυρου

9:27 κα Οχοζιας βασιλες Ιουδα εδεν κα φυγεν δν Βαιθαγγαν κα δωξεν πσω ατο Ιου κα επεν κα γε ατν κα πάταξεν ατν ν τ ρματι ν τ ναβανειν Γαι στιν Ιεβλααμ κα φυγεν ες Μαγεδδων κα πέθανεν κε

9:28 κα πεββασαν ατν ο παδες ατο π τ ρμα κα γαγον ατν ες Ιερουσαλημ κα θαψαν ατν ν τ τάφ ατο ν πλει Δαυιδ

9:29 κα ν τει νδεκάτ Ιωραμ βασιλέως Ισραηλ βασλευσεν Οχοζιας π Ιουδαν

9:30 κα λθεν Ιου ες Ιεζραελ κα Ιεζαβελ κουσεν κα στιμσατο τος φθαλμος ατς κα γάθυνεν τν κεφαλν ατς κα διέκυψεν δι τς θυρδος

9:31 κα Ιου εσεπορεετο ν τ πλει κα επεν ε ερνη Ζαμβρι φονευτς το κυρου ατο

9:32 κα πρεν τ πρσωπον ατο ες τν θυρδα κα εδεν ατν κα επεν τς ε σ κατάβηθι μετ μο κα κατέκυψαν πρς ατν δο ενοχοι

9:33 κα επεν κυλσατε ατν κα κλισαν ατν κα ρραντσθη το αματος ατς πρς τν τοχον κα πρς τος ππους κα συνεπάτησαν ατν

9:34 κα εσλθεν Ιου κα φαγεν κα πιεν κα επεν πισκέψασθε δ τν κατηραμένην τατην κα θάψατε ατν τι θυγάτηρ βασιλέως στν

9:35 κα πορεθησαν θάψαι ατν κα οχ ερον ν ατ λλο τι τ κρανον κα ο πδες κα τ χνη τν χειρν

9:36 κα πέστρεψαν κα νγγειλαν ατ κα επεν λγος κυρου ν λάλησεν ν χειρ δολου ατο Ηλιου το Θεσβτου λέγων ν τ μερδι Ιεζραελ καταφάγονται ο κνες τς σάρκας Ιεζαβελ

9:37 κα σται τ θνησιμαον Ιεζαβελ ς κοπρα π προσπου το γρο ν τ μερδι Ιεζραελ στε μ επεν ατος Ιεζαβελ


Next: Kings 2 10