Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Kings
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

1 Kings

Chapter 21

21:1 κα συνθροισεν υς Αδερ πσαν τν δναμιν ατο κα νέβη κα περιεκάθισεν π Σαμάρειαν κα τριάκοντα κα δο βασιλες μετ ατο κα πς ππος κα ρμα κα νέβησαν κα περιεκάθισαν π Σαμάρειαν κα πολέμησαν π ατν

21:2 κα πέστειλεν πρς Αχααβ βασιλέα Ισραηλ ες τν πλιν

21:3 κα επεν πρς ατν τάδε λέγει υς Αδερ τ ργριν σου κα τ χρυσον σου μν στιν κα α γυνακές σου κα τ τέκνα σου μά στιν

21:4 κα πεκρθη βασιλες Ισραηλ κα επεν καθς λάλησας κριε βασιλε σς γ εμι κα πάντα τ μά

21:5 κα νέστρεψαν ο γγελοι κα επον τάδε λέγει υς Αδερ γ πέσταλκα πρς σ λέγων τ ργριν σου κα τ χρυσον σου κα τς γυνακάς σου κα τ τέκνα σου δσεις μο

21:6 τι τατην τν ραν αριον ποστελ τος παδάς μου πρς σέ κα ρευνσουσιν τν οκν σου κα τος οκους τν παδων σου κα σται τ πιθυμματα φθαλμν ατν φ ν πιβάλωσι τς χερας ατν κα λμψονται

21:7 κα κάλεσεν βασιλες Ισραηλ πάντας τος πρεσβυτέρους κα επεν γντε δ κα δετε τι κακαν οτος ζητε τι πέσταλκεν πρς με περ τν γυναικν μου κα περ τν υν μου κα περ τν θυγατέρων μου τ ργριν μου κα τ χρυσον μου οκ πεκλυσα π ατο

21:8 κα επαν ατ ο πρεσβτεροι κα πς λας μ κοσς κα μ θελσς

21:9 κα επεν τος γγέλοις υο Αδερ λέγετε τ κυρ μν πάντα σα πέσταλκας πρς τν δολν σου ν πρτοις ποισω τ δ μα τοτο ο δυνσομαι ποισαι κα πραν ο νδρες κα πέστρεψαν ατ λγον

21:10 κα νταπέστειλεν πρς ατν υς Αδερ λέγων τάδε ποισαι μοι θες κα τάδε προσθεη ε κποισει χος Σαμαρεας τας λπεξιν παντ τ λα τος πεζος μου

21:11 κα πεκρθη βασιλες Ισραηλ κα επεν κανοσθω μ καυχάσθω κυρτς ς ρθς

21:12 κα γένετο τε πεκρθη ατ τν λγον τοτον πνων ν ατς κα πάντες ο βασιλες μετ ατο ν σκηνας κα επεν τος παισν ατο οκοδομσατε χάρακα κα θεντο χάρακα π τν πλιν

21:13 κα δο προφτης ες προσλθεν τ βασιλε Ισραηλ κα επεν τάδε λέγει κριος ε ρακας πάντα τν χλον τν μέγαν τοτον δο γ δδωμι ατν σμερον ες χερας σάς κα γνσ τι γ κριος

21:14 κα επεν Αχααβ ν τνι κα επεν τάδε λέγει κριος ν τος παιδαροις τν ρχντων τν χωρν κα επεν Αχααβ τς συνάψει τν πλεμον κα επεν σ

21:15 κα πεσκέψατο Αχααβ τ παιδάρια τν ρχντων τν χωρν κα γένοντο διακσιοι κα τριάκοντα κα μετ τατα πεσκέψατο τν λαν πν υν δυνάμεως ξκοντα χιλιάδας

21:16 κα ξλθεν μεσημβρας κα υς Αδερ πνων μεθων ν Σοκχωθ ατς κα ο βασιλες τριάκοντα κα δο βασιλες συμβοηθο μετ ατο

21:17 κα ξλθον παιδάρια ρχντων τν χωρν ν πρτοις κα ποστέλλουσιν κα παγγέλλουσιν τ βασιλε Συρας λέγοντες νδρες ξεληλθασιν κ Σαμαρεας

21:18 κα επεν ατος ε ες ερνην οτοι κπορεονται συλλάβετε ατος ζντας κα ε ες πλεμον ζντας συλλάβετε ατος

21:19 κα μ ξελθάτωσαν κ τς πλεως τ παιδάρια ρχντων τν χωρν κα δναμις πσω ατν

21:20 πάταξεν καστος τν παρ ατο κα δευτέρωσεν καστος τν παρ ατο κα φυγεν Συρα κα κατεδωξεν ατος Ισραηλ κα σζεται υς Αδερ βασιλες Συρας φ ππου ππέως

21:21 κα ξλθεν βασιλες Ισραηλ κα λαβεν πάντας τος ππους κα τ ρματα κα πάταξεν πληγν μεγάλην ν Συρ

21:22 κα προσλθεν προφτης πρς βασιλέα Ισραηλ κα επεν κραταιο κα γνθι κα δ τ ποισεις τι πιστρέφοντος το νιαυτο υς Αδερ βασιλες Συρας ναβανει π σέ

21:23 κα ο παδες βασιλέως Συρας επον θες ρέων θες Ισραηλ κα ο θες κοιλάδων δι τοτο κραταωσεν πρ μς ν δ πολεμσωμεν ατος κατ εθ ε μ κραταισομεν πρ ατος

21:24 κα τ μα τοτο ποησον πστησον τος βασιλες καστον ες τν τπον ατν κα θο ντ ατν σατράπας

21:25 κα λλάξομέν σοι δναμιν κατ τν δναμιν τν πεσοσαν π σο κα ππον κατ τν ππον κα ρματα κατ τ ρματα κα πολεμσομεν πρς ατος κατ εθ κα κραταισομεν πρ ατος κα κουσεν τς φωνς ατν κα ποησεν οτως

21:26 κα γένετο πιστρέψαντος το νιαυτο κα πεσκέψατο υς Αδερ τν Συραν κα νέβη ες Αφεκα ες πλεμον π Ισραηλ

21:27 κα ο υο Ισραηλ πεσκέπησαν κα παρεγένοντο ες παντν ατν κα παρενέβαλεν Ισραηλ ξ ναντας ατν σε δο πομνια αγν κα Συρα πλησεν τν γν

21:28 κα προσλθεν νθρωπος το θεο κα επεν τ βασιλε Ισραηλ τάδε λέγει κριος νθ ν επεν Συρα θες ρέων κριος θες Ισραηλ κα ο θες κοιλάδων ατς κα δσω τν δναμιν τν μεγάλην τατην ες χερα σν κα γνσ τι γ κριος

21:29 κα παρεμβάλλουσιν οτοι πέναντι τοτων πτ μέρας κα γένετο ν τ μέρ τ βδμ κα προσγαγεν πλεμος κα πάταξεν Ισραηλ τν Συραν κατν χιλιάδας πεζν μι μέρ

21:30 κα φυγον ο κατάλοιποι ες Αφεκα ες τν πλιν κα πεσεν τ τεχος π εκοσι κα πτ χιλιάδας νδρν τν καταλοπων κα υς Αδερ φυγεν κα εσλθεν ες τν οκον το κοιτνος ες τ ταμειον

21:31 κα επεν τος παισν ατο οδα τι βασιλες Ισραηλ βασιλες λέους εσν πιθμεθα δ σάκκους π τς σφας μν κα σχοινα π τς κεφαλς μν κα ξέλθωμεν πρς βασιλέα Ισραηλ ε πως ζωογονσει τς ψυχς μν

21:32 κα περιεζσαντο σάκκους π τς σφας ατν κα θεσαν σχοινα π τς κεφαλς ατν κα επον τ βασιλε Ισραηλ δολς σου υς Αδερ λέγει ζησάτω δ ψυχ μου κα επεν ε τι ζ δελφς μο στιν

21:33 κα ο νδρες οωνσαντο κα σπευσαν κα νέλεξαν τν λγον κ το στματος ατο κα επον δελφς σου υς Αδερ κα επεν εσέλθατε κα λάβετε ατν κα ξλθεν πρς ατν υς Αδερ κα ναβιβάζουσιν ατν πρς ατν π τ ρμα

21:34 κα επεν πρς ατν τς πλεις ς λαβεν πατρ μου παρ το πατρς σου ποδσω σοι κα ξδους θσεις σαυτ ν Δαμασκ καθς θετο πατρ μου ν Σαμαρε κα γ ν διαθκ ξαποστελ σε κα διέθετο ατ διαθκην κα ξαπέστειλεν ατν

21:35 κα νθρωπος ες κ τν υν τν προφητν επεν πρς τν πλησον ατο ν λγ κυρου πάταξον δ με κα οκ θέλησεν νθρωπος πατάξαι ατν

21:36 κα επεν πρς ατν νθ ν οκ κουσας τς φωνς κυρου δο σ ποτρέχεις π μο κα πατάξει σε λέων κα πλθεν π ατο κα ερσκει ατν λέων κα πάταξεν ατν

21:37 κα ερσκει νθρωπον λλον κα επεν πάταξν με δ κα πάταξεν ατν νθρωπος πατάξας κα συνέτριψεν

21:38 κα πορεθη προφτης κα στη τ βασιλε Ισραηλ π τς δο κα κατεδσατο τελαμνι τος φθαλμος ατο

21:39 κα γένετο ς βασιλες παρεπορεετο κα οτος βα πρς τν βασιλέα κα επεν δολς σου ξλθεν π τν στρατιν το πολέμου κα δο νρ εσγαγεν πρς με νδρα κα επεν πρς με φλαξον τοτον τν νδρα ν δ κπηδν κπηδσ κα σται ψυχ σου ντ τς ψυχς ατο τάλαντον ργυρου στσεις

21:40 κα γενθη περιεβλέψατο δολς σου δε κα δε κα οτος οκ ν κα επεν πρς ατν βασιλες Ισραηλ δο κα τ νεδρα παρ μο φνευσας

21:41 κα σπευσεν κα φελεν τν τελαμνα π τν φθαλμν ατο κα πέγνω ατν βασιλες Ισραηλ τι κ τν προφητν οτος

21:42 κα επεν πρς ατν τάδε λέγει κριος διτι ξνεγκας σ νδρα λέθριον κ χειρς σου κα σται ψυχ σου ντ τς ψυχς ατο κα λας σου ντ το λαο ατο

21:43 κα πλθεν βασιλες Ισραηλ συγκεχυμένος κα κλελυμένος κα ρχεται ες Σαμάρειαν


Next: Kings 1 22