Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Kings
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

1 Kings

Chapter 18

18:1 κα γένετο μεθ μέρας πολλς κα μα κυρου γένετο πρς Ηλιου ν τ νιαυτ τ τρτ λέγων πορεθητι κα φθητι τ Αχααβ κα δσω ετν π πρσωπον τς γς

18:2 κα πορεθη Ηλιου το φθναι τ Αχααβ κα λιμς κραται ν Σαμαρε

18:3 κα κάλεσεν Αχααβ τν Αβδιου τν οκονμον κα Αβδιου ν φοβομενος τν κριον σφδρα

18:4 κα γένετο ν τ τπτειν τν Ιεζαβελ τος προφτας κυρου κα λαβεν Αβδιου κατν νδρας προφτας κα κρυψεν ατος κατ πεντκοντα ν σπηλα κα διέτρεφεν ατος ν ρτ κα δατι

18:5 κα επεν Αχααβ πρς Αβδιου δερο κα διέλθωμεν π τν γν π πηγς τν δάτων κα π χειμάρρους άν πως ερωμεν βοτάνην κα περιποιησμεθα ππους κα μινους κα οκ ξολοθρευθσονται π τν κτηνν

18:6 κα μέρισαν αυτος τν δν το διελθεν ατν Αχααβ πορεθη ν δ μι μνος κα Αβδιου πορεθη ν δ λλ μνος

18:7 κα ν Αβδιου ν τ δ μνος κα λθεν Ηλιου ες συνάντησιν ατο μνος κα Αβδιου σπευσεν κα πεσεν π πρσωπον ατο κα επεν ε σ ε ατς κριέ μου Ηλιου

18:8 κα επεν Ηλιου ατ γ πορεου λέγε τ κυρ σου δο Ηλιου

18:9 κα επεν Αβδιου τ μάρτηκα τι δδως τν δολν σου ες χερα Αχααβ το θανατσα με

18:10 ζ κριος θες σου ε στιν θνος βασιλεα ο οκ πέσταλκεν κρις μου ζητεν σε κα επον οκ στιν κα νέπρησεν τν βασιλεαν κα τς χρας ατς τι οχ ερηκέν σε

18:11 κα νν σ λέγεις πορεου νάγγελλε τ κυρ σου δο Ηλιου

18:12 κα σται ν γ πέλθω π σο κα πνεμα κυρου ρε σε ες γν ν οκ οδα κα εσελεσομαι παγγελαι τ Αχααβ κα ποκτενε με κα δολς σο στιν φοβομενος τν κριον κ νετητος ατο

18:13 οκ πηγγέλη σοι τ κυρ μου οα πεποηκα ν τ ποκτενειν Ιεζαβελ τος προφτας κυρου κα κρυψα π τν προφητν κυρου κατν νδρας ν πεντκοντα ν σπηλα κα θρεψα ν ρτοις κα δατι

18:14 κα νν σ λέγεις μοι πορεου λέγε τ κυρ σου δο Ηλιου κα ποκτενε με

18:15 κα επεν Ηλιου ζ κριος τν δυνάμεων παρέστην νπιον ατο τι σμερον φθσομαι ατ

18:16 κα πορεθη Αβδιου ες συναντν τ Αχααβ κα πγγειλεν ατ κα ξέδραμεν Αχααβ κα πορεθη ες συνάντησιν Ηλιου

18:17 κα γένετο ς εδεν Αχααβ τν Ηλιου κα επεν Αχααβ πρς Ηλιου ε σ ε ατς διαστρέφων τν Ισραηλ

18:18 κα επεν Ηλιου ο διαστρέφω τν Ισραηλ τι λλ σ κα οκος το πατρς σου ν τ καταλιμπάνειν μς τν κριον θεν μν κα πορεθης πσω τν Βααλιμ

18:19 κα νν πστειλον συνάθροισον πρς με πάντα Ισραηλ ες ρος τ Καρμλιον κα τος προφτας τς ασχνης τετρακοσους κα πεντκοντα κα τος προφτας τν λσν τετρακοσους σθοντας τράπεζαν Ιεζαβελ

18:20 κα πέστειλεν Αχααβ ες πάντα Ισραηλ κα πισυνγαγεν πάντας τος προφτας ες ρος τ Καρμλιον

18:21 κα προσγαγεν Ηλιου πρς πάντας κα επεν ατος Ηλιου ως πτε μες χωλανετε π μφοτέραις τας γναις ε στιν κριος θες πορεεσθε πσω ατο ε δ Βααλ ατς πορεεσθε πσω ατο κα οκ πεκρθη λας λγον

18:22 κα επεν Ηλιου πρς τν λαν γ πολέλειμμαι προφτης το κυρου μοντατος κα ο προφται το Βααλ τετρακσιοι κα πεντκοντα νδρες κα ο προφται το λσους τετρακσιοι

18:23 δτωσαν μν δο βας κα κλεξάσθωσαν αυτος τν να κα μελισάτωσαν κα πιθέτωσαν π τν ξλων κα πρ μ πιθέτωσαν κα γ ποισω τν βον τν λλον κα πρ ο μ πιθ

18:24 κα βοτε ν νματι θεν μν κα γ πικαλέσομαι ν νματι κυρου το θεο μου κα σται θες ς ν πακοσ ν πυρ οτος θες κα πεκρθησαν πς λας κα επον καλν τ μα λάλησας

18:25 κα επεν Ηλιου τος προφταις τς ασχνης κλέξασθε αυτος τν μσχον τν να κα ποισατε πρτοι τι πολλο μες κα πικαλέσασθε ν νματι θεο μν κα πρ μ πιθτε

18:26 κα λαβον τν μσχον κα ποησαν κα πεκαλοντο ν νματι το Βααλ κ πρωθεν ως μεσημβρας κα επον πάκουσον μν Βααλ πάκουσον μν κα οκ ν φων κα οκ ν κρασις κα διέτρεχον π το θυσιαστηρου ο ποησαν

18:27 κα γένετο μεσημβρ κα μυκτρισεν ατος Ηλιου Θεσβτης κα επεν πικαλεσθε ν φων μεγάλ τι θες στιν τι δολεσχα ατ στιν κα μα μποτε χρηματζει ατς μποτε καθεδει ατς κα ξαναστσεται

18:28 κα πεκαλοντο ν φων μεγάλ κα κατετέμνοντο κατ τν θισμν ατν ν μαχαραις κα σειρομάσταις ως κχσεως αματος π ατος

18:29 κα προφτευον ως ο παρλθεν τ δειλινν κα γένετο ς καιρς το ναβναι τν θυσαν κα οκ ν φων κα λάλησεν Ηλιου Θεσβτης πρς τος προφτας τν προσοχθισμάτων λέγων μετάστητε π το νν κα γ ποισω τ λοκατωμά μου κα μετέστησαν κα πλθον

18:30 κα επεν Ηλιου πρς τν λαν προσαγάγετε πρς με κα προσγαγεν πς λας πρς ατν

18:31 κα λαβεν Ηλιου δδεκα λθους κατ ριθμν φυλν το Ισραηλ ς λάλησεν κριος πρς ατν λέγων Ισραηλ σται τ νομά σου

18:32 κα κοδμησεν τος λθους ν νματι κυρου κα άσατο τ θυσιαστριον τ κατεσκαμμένον κα ποησεν θααλα χωροσαν δο μετρητς σπέρματος κυκλθεν το θυσιαστηρου

18:33 κα στοβασεν τς σχδακας π τ θυσιαστριον ποησεν κα μέλισεν τ λοκατωμα κα πέθηκεν π τς σχδακας κα στοβασεν π τ θυσιαστριον

18:34 κα επεν λάβετέ μοι τέσσαρας δρας δατος κα πιχέετε π τ λοκατωμα κα π τς σχδακας κα ποησαν οτως κα επεν δευτερσατε κα δευτέρωσαν κα επεν τρισσσατε κα τρσσευσαν

18:35 κα διεπορεετο τ δωρ κκλ το θυσιαστηρου κα τν θααλα πλησαν δατος

18:36 κα νεβησεν Ηλιου ες τν ορανν κα επεν κριε θες Αβρααμ κα Ισαακ κα Ισραηλ πάκουσν μου κριε πάκουσν μου σμερον ν πυρ κα γντωσαν πς λας οτος τι σ ε κριος θες Ισραηλ κγ δολς σου κα δι σ πεποηκα τ ργα τατα

18:37 πάκουσν μου κριε πάκουσν μου ν πυρ κα γντω λας οτος τι σ ε κριος θες κα σ στρεψας τν καρδαν το λαο τοτου πσω

18:38 κα πεσεν πρ παρ κυρου κ το ορανο κα κατέφαγεν τ λοκατωμα κα τς σχδακας κα τ δωρ τ ν τ θααλα κα τος λθους κα τν χον ξέλιξεν τ πρ

18:39 κα πεσεν πς λας π πρσωπον ατν κα επον ληθς κρις στιν θες ατς θες

18:40 κα επεν Ηλιου πρς τν λαν συλλάβετε τος προφτας το Βααλ μηθες σωθτω ξ ατν κα συνέλαβον ατος κα κατάγει ατος Ηλιου ες τν χειμάρρουν Κισων κα σφαξεν ατος κε

18:41 κα επεν Ηλιου τ Αχααβ νάβηθι κα φάγε κα πε τι φων τν ποδν το ετο

18:42 κα νέβη Αχααβ το φαγεν κα πιεν κα Ηλιου νέβη π τν Κάρμηλον κα κυψεν π τν γν κα θηκεν τ πρσωπον αυτο ν μέσον τν γονάτων αυτο

18:43 κα επεν τ παιδαρ ατο νάβηθι κα πβλεψον δν τς θαλάσσης κα πέβλεψεν τ παιδάριον κα επεν οκ στιν οθέν κα επεν Ηλιου κα σ πστρεψον πτάκι κα πέστρεψεν τ παιδάριον πτάκι

18:44 κα γένετο ν τ βδμ κα δο νεφέλη μικρ ς χνος νδρς νάγουσα δωρ κα επεν νάβηθι κα επν τ Αχααβ ζεξον τ ρμα σου κα κατάβηθι μ καταλάβ σε ετς

18:45 κα γένετο ως δε κα δε κα ορανς συνεσκτασεν νεφέλαις κα πνεματι κα γένετο ετς μέγας κα κλαιεν κα πορεετο Αχααβ ες Ιεζραελ

18:46 κα χερ κυρου π τν Ηλιου κα συνέσφιγξεν τν σφν ατο κα τρεχεν μπροσθεν Αχααβ ως Ιεζραελ


Next: Kings 1 19