Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Kings
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

1 Kings

Chapter 12

12:1 κα πορεεται βασιλες Ροβοαμ ες Σικιμα τι ες Σικιμα ρχοντο πς Ισραηλ βασιλεσαι ατν

12:3 κα λάλησεν λας πρς τν βασιλέα Ροβοαμ λέγοντες

12:4 πατρ σου βάρυνεν τν κλοιν μν κα σ νν κοφισον π τς δουλεας το πατρς σου τς σκληρς κα π το κλοιο ατο το βαρέος ο δωκεν φ μς κα δουλεσομέν σοι

12:5 κα επεν πρς ατος πέλθετε ως μερν τριν κα ναστρέψατε πρς με κα πλθον

12:6 κα παργγειλεν βασιλες τος πρεσβυτέροις ο σαν παρεσττες νπιον Σαλωμων το πατρς ατο τι ζντος ατο λέγων πς μες βουλεεσθε κα ποκριθ τ λα τοτ λγον

12:7 κα λάλησαν πρς ατν λέγοντες ε ν τ μέρ τατ σ δολος τ λα τοτ κα δουλεσς ατος κα λαλσς ατος λγους γαθος κα σοντα σοι δολοι πάσας τς μέρας

12:8 κα γκατέλιπεν τν βουλν τν πρεσβυτέρων συνεβουλεσαντο ατ κα συνεβουλεσατο μετ τν παιδαρων τν κτραφέντων μετ ατο τν παρεστηκτων πρ προσπου ατο

12:9 κα επεν ατος τ μες συμβουλεετε κα τ ποκριθ τ λα τοτ τος λαλσασιν πρς με λεγντων κοφισον π το κλοιο ο δωκεν πατρ σου φ μς

12:10 κα λάλησαν πρς ατν τ παιδάρια τ κτραφέντα μετ ατο ο παρεστηκτες πρ προσπου ατο λέγοντες τάδε λαλσεις τ λα τοτ τος λαλσασι πρς σ λέγοντες πατρ σου βάρυνεν τν κλοιν μν κα σ νν κοφισον φ μν τάδε λαλσεις πρς ατος μικρτης μου παχυτέρα τς σφος το πατρς μου

12:11 κα νν πατρ μου πεσάσσετο μς κλοι βαρε κγ προσθσω π τν κλοιν μν πατρ μου παδευσεν μς ν μάστιγξιν γ δ παιδεσω μς ν σκορποις

12:12 κα παρεγένοντο πς Ισραηλ πρς τν βασιλέα Ροβοαμ ν τ μέρ τ τρτ καθτι λάλησεν ατος βασιλες λέγων ναστράφητε πρς με τ μέρ τ τρτ

12:13 κα πεκρθη βασιλες πρς τν λαν σκληρά κα γκατέλιπεν Ροβοαμ τν βουλν τν πρεσβυτέρων συνεβουλεσαντο ατ

12:14 κα λάλησεν πρς ατος κατ τν βουλν τν παιδαρων λέγων πατρ μου βάρυνεν τν κλοιν μν κγ προσθσω π τν κλοιν μν πατρ μου παδευσεν μς ν μάστιγξιν κγ παιδεσω μς ν σκορποις

12:15 κα οκ κουσεν βασιλες το λαο τι ν μεταστροφ παρ κυρου πως στσ τ μα ατο λάλησεν ν χειρ Αχια το Σηλωντου περ Ιεροβοαμ υο Ναβατ

12:16 κα εδον πς Ισραηλ τι οκ κουσεν βασιλες ατν κα πεκρθη λας τ βασιλε λέγων τς μν μερς ν Δαυιδ κα οκ στιν μν κληρονομα ν υ Ιεσσαι πτρεχε Ισραηλ ες τ σκηνματά σου νν βσκε τν οκν σου Δαυιδ κα πλθεν Ισραηλ ες τ σκηνματα ατο

12:18 κα πέστειλεν βασιλες τν Αδωνιραμ τν π το φρου κα λιθοβλησαν ατν πς Ισραηλ ν λθοις κα πέθανεν κα βασιλες Ροβοαμ φθασεν ναβναι το φυγεν ες Ιερουσαλημ

12:19 κα θέτησεν Ισραηλ ες τν οκον Δαυιδ ως τς μέρας τατης

12:20 κα γένετο ς κουσεν πς Ισραηλ τι νέκαμψεν Ιεροβοαμ ξ Αγπτου κα πέστειλαν κα κάλεσαν ατν ες τν συναγωγν κα βασλευσαν ατν π Ισραηλ κα οκ ν πσω οκου Δαυιδ πάρεξ σκπτρου Ιουδα κα Βενιαμιν μνοι

12:21 κα Ροβοαμ εσλθεν ες Ιερουσαλημ κα ξεκκλησασεν τν συναγωγν Ιουδα κα σκπτρον Βενιαμιν κατν κα εκοσι χιλιάδες νεανιν ποιοντων πλεμον το πολεμεν πρς οκον Ισραηλ πιστρέψαι τν βασιλεαν Ροβοαμ υ Σαλωμων

12:22 κα γένετο λγος κυρου πρς Σαμαιαν νθρωπον το θεο λέγων

12:23 επν τ Ροβοαμ υ Σαλωμων βασιλε Ιουδα κα πρς πάντα οκον Ιουδα κα Βενιαμιν κα τ καταλοπ το λαο λέγων

12:24 τάδε λέγει κριος οκ ναβσεσθε οδ πολεμσετε μετ τν δελφν μν υν Ισραηλ ναστρεφέτω καστος ες τν οκον αυτο τι παρ μο γέγονεν τ μα τοτο κα κουσαν το λγου κυρου κα κατέπαυσαν το πορευθναι κατ τ μα κυρου

κα βασιλες Σαλωμων κοιμται μετ τν πατέρων ατο κα θάπτεται μετ τν πατέρων ατο ν πλει Δαυιδ κα βασλευσεν Ροβοαμ υς ατο ντ ατο ν Ιερουσαλημ υς ν κκαδεκα τν ν τ βασιλεειν ατν κα δδεκα τη βασλευσεν ν Ιερουσαλημ κα νομα τς μητρς ατο Νααναν θυγάτηρ Αναν υο Ναας βασιλέως υν Αμμων κα ποησεν τ πονηρν νπιον κυρου κα οκ πορεθη ν δ Δαυιδ το πατρς ατο

κα ν νθρωπος ξ ρους Εφραιμ δολος τ Σαλωμων κα νομα ατ Ιεροβοαμ κα νομα τς μητρς ατο Σαριρα γυν πρνη κα δωκεν ατν Σαλωμων ες ρχοντα σκυτάλης π τς ρσεις οκου Ιωσηφ κα κοδμησεν τ Σαλωμων τν Σαριρα τν ν ρει Εφραιμ κα σαν ατ ρματα τριακσια ππων οτος κοδμησεν τν κραν ν τας ρσεσιν οκου Εφραιμ οτος συνέκλεισεν τν πλιν Δαυιδ κα ν παιρμενος π τν βασιλεαν

κα ζτει Σαλωμων θανατσαι ατν κα φοβθη κα πέδρα ατς πρς Σουσακιμ βασιλέα Αγπτου κα ν μετ ατο ως πέθανεν Σαλωμων

κα κουσεν Ιεροβοαμ ν Αγπτ τι τέθνηκεν Σαλωμων κα λάλησεν ες τ τα Σουσακιμ βασιλέως Αγπτου λέγων ξαπστειλν με κα πελεσομαι γ ες τν γν μου κα επεν ατ Σουσακιμ ατησα τι ατημα κα δσω σοι

κα Σουσακιμ δωκεν τ Ιεροβοαμ τν Ανω δελφν Θεκεμινας τν πρεσβυτέραν τς γυναικς ατο ατ ες γυνακα ατη ν μεγάλη ν μέσ τν θυγατέρων το βασιλέως κα τεκεν τ Ιεροβοαμ τν Αβια υν ατο

κα επεν Ιεροβοαμ πρς Σουσακιμ ντως ξαπστειλν με κα πελεσομαι κα ξλθεν Ιεροβοαμ ξ Αγπτου κα λθεν ες γν Σαριρα τν ν ρει Εφραιμ κα συνάγεται κε πν σκπτρον Εφραιμ κα κοδμησεν Ιεροβοαμ κε χάρακα

κα ρρστησε τ παιδάριον ατο ρρωσταν κραταιν σφδρα κα πορεθη Ιεροβοαμ περωτσαι πρ το παιδαρου κα επε πρς Ανω τν γυνακα ατο νάστηθι κα πορεου περτησον τν θεν πρ το παιδαρου ε ζσεται κ τς ρρωστας ατο

κα νθρωπος ν ν Σηλω κα νομα ατ Αχια κα οτος ν υς ξκοντα τν κα μα κυρου μετ ατο κα επεν Ιεροβοαμ πρς τν γυνακα ατο νάστηθι κα λαβ ες τν χερά σου τ νθρπ το θεο ρτους κα κολλρια τος τέκνοις ατο κα σταφυλν κα στάμνον μέλιτος

κα νέστη γυν κα λαβεν ες τν χερα ατς ρτους κα δο κολλρια κα σταφυλν κα στάμνον μέλιτος τ Αχια κα νθρωπος πρεσβτερος κα ο φθαλμο ατο μβλυπουν το βλέπειν

κα νέστη κ Σαριρα κα πορεεται κα γένετο εσελθοσης ατς ες τν πλιν πρς Αχια τν Σηλωντην κα επεν Αχια τ παιδαρ ατο ξελθε δ ες παντν Ανω τ γυναικ Ιεροβοαμ κα ρες ατ εσελθε κα μ στς τι τάδε λέγει κριος σκληρ γ παποστελ π σέ

κα εσλθεν Ανω πρς τν νθρωπον το θεο κα επεν ατ Αχια να τ μοι ννοχας ρτους κα σταφυλν κα κολλρια κα στάμνον μέλιτος τάδε λέγει κριος δο σ πελεσ π μο κα σται εσελθοσης σου τν πλην ες Σαριρα κα τ κοράσιά σου ξελεσοντα σοι ες συνάντησιν κα ροσν σοι τ παιδάριον τέθνηκεν

τι τάδε λέγει κριος δο γ ξολεθρεσω το Ιεροβοαμ οροντα πρς τοχον κα σονται ο τεθνηκτες το Ιεροβοαμ ν τ πλει καταφάγονται ο κνες κα τν τεθνηκτα ν τ γρ καταφάγεται τ πετειν το ορανο κα τ παιδάριον κψονται οα κριε τι ερέθη ν ατ μα καλν περ το κυρου

κα πλθεν γυν ς κουσεν κα γένετο ς εσλθεν ες τν Σαριρα κα τ παιδάριον πέθανεν κα ξλθεν κραυγ ες παντν

κα πορεθη Ιεροβοαμ ες Σικιμα τν ν ρει Εφραιμ κα συνθροισεν κε τς φυλς το Ισραηλ κα νέβη κε Ροβοαμ υς Σαλωμων κα λγος κυρου γένετο πρς Σαμαιαν τν Ελαμι λέγων λαβ σεαυτ μάτιον καινν τ οκ εσεληλυθς ες δωρ κα ξον ατ δδεκα γματα κα δσεις τ Ιεροβοαμ κα ρες ατ τάδε λέγει κριος λαβ σεαυτ δέκα γματα το περιβαλέσθαι σε κα λαβεν Ιεροβοαμ κα επεν Σαμαιας τάδε λέγει κριος π τς δέκα φυλς το Ισραηλ

κα επεν λας πρς Ροβοαμ υν Σαλωμων πατρ σου βάρυνεν τν κλοιν ατο φ μς κα βάρυνεν τ βρματα τς τραπέζης ατο κα νν ε κουφιες σ φ μς κα δουλεσομέν σοι κα επεν Ροβοαμ πρς τν λαν τι τριν μερν κα ποκριθσομαι μν μα

κα επεν Ροβοαμ εσαγάγετέ μοι τος πρεσβυτέρους κα συμβουλεσομαι μετ ατν τ ποκριθ τ λα μα ν τ μέρ τ τρτ κα λάλησεν Ροβοαμ ες τ τα ατν καθς πέστειλεν λας πρς ατν κα επον ο πρεσβτεροι το λαο οτως λάλησεν πρς σ λας

κα διεσκέδασεν Ροβοαμ τν βουλν ατν κα οκ ρεσεν νπιον ατο κα πέστειλεν κα εσγαγεν τος συντρφους ατο κα λάλησεν ατος τ ατά κα τατα πέστειλεν πρς με λέγων λας κα επαν ο σντροφοι ατο οτως λαλσεις πρς τν λαν λέγων μικρτης μου παχυτέρα πρ τν σφν το πατρς μου πατρ μου μαστγου μς μάστιγξιν γ δ κατάρξω μν ν σκορποις

κα ρεσεν τ μα νπιον Ροβοαμ κα πεκρθη τ λα καθς συνεβολευσαν ατ ο σντροφοι ατο τ παιδάρια

κα επεν πς λας ς νρ ες καστος τ πλησον ατο κα νέκραξαν παντες λέγοντες ο μερς μν ν Δαυιδ οδ κληρονομα ν υ Ιεσσαι ες τ σκηνματά σου Ισραηλ τι οτος νθρωπος οκ ες ρχοντα οδ ες γομενον

κα διεσπάρη πς λας κ Σικιμων κα πλθεν καστος ες τ σκνωμα ατο κα κατεκράτησεν Ροβοαμ κα πλθεν κα νέβη π τ ρμα ατο κα εσλθεν ες Ιερουσαλημ κα πορεονται πσω ατο πν σκπτρον Ιουδα κα πν σκπτρον Βενιαμιν

κα γένετο νισταμένου το νιαυτο κα συνθροισεν Ροβοαμ πάντα νδρα Ιουδα κα Βενιαμιν κα νέβη το πολεμεν πρς Ιεροβοαμ ες Σικιμα

κα γένετο μα κυρου πρς Σαμαιαν νθρωπον το θεο λέγων επν τ Ροβοαμ βασιλε Ιουδα κα πρς πάντα οκον Ιουδα κα Βενιαμιν κα πρς τ κατάλειμμα το λαο λέγων τάδε λέγει κριος οκ ναβσεσθε οδ πολεμσετε πρς τος δελφος μν υος Ισραηλ ναστρέφετε καστος ες τν οκον ατο τι παρ μο γέγονεν τ μα τοτο

κα κουσαν το λγου κυρου κα νέσχον το πορευθναι κατ τ μα κυρου

12:25 κα κοδμησεν Ιεροβοαμ τν Σικιμα τν ν ρει Εφραιμ κα κατκει ν ατ κα ξλθεν κεθεν κα κοδμησεν τν Φανουηλ

12:26 κα επεν Ιεροβοαμ ν τ καρδ ατο δο νν πιστρέψει βασιλεα ες οκον Δαυιδ

12:27 ν ναβ λας οτος ναφέρειν θυσας ν οκ κυρου ες Ιερουσαλημ κα πιστραφσεται καρδα το λαο πρς κριον κα κριον ατν πρς Ροβοαμ βασιλέα Ιουδα κα ποκτενοσν με

12:28 κα βουλεσατο βασιλες κα πορεθη κα ποησεν δο δαμάλεις χρυσς κα επεν πρς τν λαν κανοσθω μν ναβανειν ες Ιερουσαλημ δο θεο σου Ισραηλ ο ναγαγντες σε κ γς Αγπτου

12:29 κα θετο τν μαν ν Βαιθηλ κα τν μαν δωκεν ν Δαν

12:30 κα γένετο λγος οτος ες μαρταν κα πορεετο λας πρ προσπου τς μις ως Δαν

12:31 κα ποησεν οκους φ ψηλν κα ποησεν ερες μέρος τι κ το λαο ο οκ σαν κ τν υν Λευι

12:32 κα ποησεν Ιεροβοαμ ορτν ν τ μην τ γδ ν τ πεντεκαιδεκάτ μέρ το μηνς κατ τν ορτν τν ν γ Ιουδα κα νέβη π τ θυσιαστριον ποησεν ν Βαιθηλ το θειν τας δαμάλεσιν ας ποησεν κα παρέστησεν ν Βαιθηλ τος ερες τν ψηλν ν ποησεν

12:33 κα νέβη π τ θυσιαστριον ποησεν τ πεντεκαιδεκάτ μέρ ν τ μην τ γδ ν τ ορτ πλάσατο π καρδας ατο κα ποησεν ορτν τος υος Ισραηλ κα νέβη π τ θυσιαστριον το πιθσαι


Next: Kings 1 13