Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Kings
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

1 Kings

Chapter 11

11:1 κα βασιλες Σαλωμων ν φιλογναιος κα σαν ατ ρχουσαι πτακσιαι κα παλλακα τριακσιαι κα λαβεν γυνακας λλοτρας κα τν θυγατέρα Φαραω Μωαβτιδας Αμμαντιδας Σρας κα Ιδουμαας Χετταας κα Αμορραας

11:2 κ τν θνν ν πεπεν κριος τος υος Ισραηλ οκ εσελεσεσθε ες ατος κα ατο οκ εσελεσονται ες μς μ κκλνωσιν τς καρδας μν πσω εδλων ατν ες ατος κολλθη Σαλωμων το γαπσαι

11:4 κα γενθη ν καιρ γρους Σαλωμων κα οκ ν καρδα ατο τελεα μετ κυρου θεο ατο καθς καρδα Δαυιδ το πατρς ατο κα ξέκλιναν α γυνακες α λλτριαι τν καρδαν ατο πσω θεν ατν

11:5 ττε κοδμησεν Σαλωμων ψηλν τ Χαμως εδλ Μωαβ κα τ βασιλε ατν εδλ υν Αμμων

11:6 κα τ στάρτ βδελγματι Σιδωνων

11:7 κα οτως ποησεν πάσαις τας γυναιξν ατο τας λλοτραις θυμων κα θυον τος εδλοις ατν

11:8 κα ποησεν Σαλωμων τ πονηρν νπιον κυρου οκ πορεθη πσω κυρου ς Δαυιδ πατρ ατο

11:9 κα ργσθη κριος π Σαλωμων τι ξέκλινεν καρδαν ατο π κυρου θεο Ισραηλ το φθέντος ατ δς

11:10 κα ντειλαμένου ατ πρ το λγου τοτου τ παράπαν μ πορευθναι πσω θεν τέρων κα φυλάξασθαι ποισαι νετελατο ατ κριος θες

11:11 κα επεν κριος πρς Σαλωμων νθ ν γένετο τατα μετ σο κα οκ φλαξας τς ντολάς μου κα τ προστάγματά μου νετειλάμην σοι διαρρσσων διαρρξω τν βασιλεαν σου κ χειρς σου κα δσω ατν τ δολ σου

11:12 πλν ν τας μέραις σου ο ποισω ατ δι Δαυιδ τν πατέρα σου κ χειρς υο σου λμψομαι ατν

11:13 πλν λην τν βασιλεαν ο μ λάβω σκπτρον ν δσω τ υ σου δι Δαυιδ τν δολν μου κα δι Ιερουσαλημ τν πλιν ν ξελεξάμην

11:14 κα γειρεν κριος σαταν τ Σαλωμων τν Αδερ τν Ιδουμαον κα τν Εσρωμ υν Ελιαδαε τν ν Ραεμμαθ Αδραζαρ βασιλέα Σουβα κριον ατο κα συνηθροσθησαν π ατν νδρες κα ν ρχων συστρέμματος κα προκατελάβετο τν Δαμασεκ κα σαν σαταν τ Ισραηλ πάσας τς μέρας Σαλωμων κα Αδερ Ιδουμαος κ το σπέρματος τς βασιλεας ν Ιδουμα

11:15 κα γένετο ν τ ξολεθρεσαι Δαυιδ τν Εδωμ ν τ πορευθναι Ιωαβ ρχοντα τς στρατις θάπτειν τος τραυματας κοψαν πν ρσενικν ν τ Ιδουμα

11:16 τι ξ μνας νεκάθητο κε Ιωαβ κα πς Ισραηλ ν τ Ιδουμα ως του ξωλέθρευσεν πν ρσενικν κ τς Ιδουμαας

11:17 κα πέδρα Αδερ ατς κα πάντες νδρες Ιδουμαοι τν παδων το πατρς ατο μετ ατο κα εσλθον ες Αγυπτον κα Αδερ παιδάριον μικρν

11:18 κα νστανται νδρες κ τς πλεως Μαδιαμ κα ρχονται ες Φαραν κα λαμβάνουσιν νδρας μετ ατν κα ρχονται πρς Φαραω βασιλέα Αγπτου κα εσλθεν Αδερ πρς Φαραω κα δωκεν ατ οκον κα ρτους διέταξεν ατ

11:19 κα ερεν Αδερ χάριν ναντον Φαραω σφδρα κα δωκεν ατ γυνακα δελφν τς γυναικς ατο δελφν Θεκεμινας τν μεζω

11:20 κα τεκεν ατ δελφ Θεκεμινας τ Αδερ τν Γανηβαθ υν ατς κα ξέθρεψεν ατν Θεκεμινα ν μέσ υν Φαραω κα ν Γανηβαθ ν μέσ υν Φαραω

11:21 κα Αδερ κουσεν ν Αγπτ τι κεκομηται Δαυιδ μετ τν πατέρων ατο κα τι τέθνηκεν Ιωαβ ρχων τς στρατις κα επεν Αδερ πρς Φαραω ξαπστειλν με κα ποστρέψω ες τν γν μου

11:22 κα επεν Φαραω τ Αδερ τνι σ λαττον μετ μο κα δο σ ζητες πελθεν ες τν γν σου κα επεν ατ Αδερ τι ξαποστέλλων ξαποστελες με κα νέστρεψεν Αδερ ες τν γν ατο

11:25 ατη κακα ν ποησεν Αδερ κα βαρυθμησεν ν Ισραηλ κα βασλευσεν ν γ Εδωμ

11:26 κα Ιεροβοαμ υς Ναβατ Εφραθι κ τς Σαριρα υς γυναικς χρας δολος Σαλωμων

11:27 κα τοτο τ πργμα ς πρατο χερας π βασιλέα Σαλωμων κοδμησεν τν κραν συνέκλεισεν τν φραγμν τς πλεως Δαυιδ το πατρς ατο

11:28 κα νθρωπος Ιεροβοαμ σχυρς δυνάμει κα εδεν Σαλωμων τ παιδάριον τι νρ ργων στν κα κατέστησεν ατν π τς ρσεις οκου Ιωσηφ

11:29 κα γενθη ν τ καιρ κεν κα Ιεροβοαμ ξλθεν ξ Ιερουσαλημ κα ερεν ατν Αχιας Σηλωντης προφτης ν τ δ κα πέστησεν ατν κ τς δο κα Αχιας περιβεβλημένος ματ καιν κα μφτεροι ν τ πεδ

11:30 κα πελάβετο Αχια το ματου ατο το καινο το π ατ κα διέρρηξεν ατ δδεκα γματα

11:31 κα επεν τ Ιεροβοαμ λαβ σεαυτ δέκα γματα τι τάδε λέγει κριος θες Ισραηλ δο γ σσω τν βασιλεαν κ χειρς Σαλωμων κα δσω σοι δέκα σκπτρα

11:32 κα δο σκπτρα σονται ατ δι τν δολν μου Δαυιδ κα δι Ιερουσαλημ τν πλιν ν ξελεξάμην ν ατ κ πασν φυλν Ισραηλ

11:33 νθ ν κατέλιπέν με κα ποησεν τ στάρτ βδελγματι Σιδωνων κα τ Χαμως κα τος εδλοις Μωαβ κα τ βασιλε ατν προσοχθσματι υν Αμμων κα οκ πορεθη ν τας δος μου το ποισαι τ εθς νπιον μο ς Δαυιδ πατρ ατο

11:34 κα ο μ λάβω λην τν βασιλεαν κ χειρς ατο διτι ντιτασσμενος ντιτάξομαι ατ πάσας τς μέρας τς ζως ατο δι Δαυιδ τν δολν μου ν ξελεξάμην ατν

11:35 κα λμψομαι τν βασιλεαν κ χειρς το υο ατο κα δσω σοι τ δέκα σκπτρα

11:36 τ δ υ ατο δσω τ δο σκπτρα πως θέσις τ δολ μου Δαυιδ πάσας τς μέρας νπιον μο ν Ιερουσαλημ τ πλει ν ξελεξάμην μαυτ το θέσθαι νομά μου κε

11:37 κα σ λμψομαι κα βασιλεσεις ν ος πιθυμε ψυχ σου κα σ σ βασιλες π τν Ισραηλ

11:38 κα σται ν φυλάξς πάντα σα ν ντελωμα σοι κα πορευθς ν τας δος μου κα ποισς τ εθς νπιον μο το φυλάξασθαι τς ντολάς μου κα τ προστάγματά μου καθς ποησεν Δαυιδ δολς μου κα σομαι μετ σο κα οκοδομσω σοι οκον πιστν καθς κοδμησα τ Δαυιδ

11:40 κα ζτησεν Σαλωμων θανατσαι τν Ιεροβοαμ κα νέστη κα πέδρα ες Αγυπτον πρς Σουσακιμ βασιλέα Αγπτου κα ν ν Αγπτ ως ο πέθανεν Σαλωμων

11:41 κα τ λοιπ τν ημάτων Σαλωμων κα πάντα σα ποησεν κα πσαν τν φρνησιν ατο οκ δο τατα γέγραπται ν βιβλ ημάτων Σαλωμων

11:42 κα α μέραι ς βασλευσεν Σαλωμων ν Ιερουσαλημ τεσσαράκοντα τη

11:43 κα κοιμθη Σαλωμων μετ τν πατέρων ατο κα θαψαν ατν ν πλει Δαυιδ το πατρς ατο κα γενθη ς κουσεν Ιεροβοαμ υς Ναβατ κα ατο τι ντος ν Αγπτ ς φυγεν κ προσπου Σαλωμων κα κάθητο ν Αγπτ κατευθνει κα ρχεται ες τν πλιν ατο ες τν γν Σαριρα τν ν ρει Εφραιμ κα βασιλες Σαλωμων κοιμθη μετ τν πατέρων ατο κα βασλευσεν Ροβοαμ υς ατο ντ ατο


Next: Kings 1 12