Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Kings
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

1 Kings

Chapter 10

10:1 κα βασλισσα Σαβα κουσεν τ νομα Σαλωμων κα τ νομα κυρου κα λθεν πειράσαι ατν ν ανγμασιν

10:2 κα λθεν ες Ιερουσαλημ ν δυνάμει βαρε σφδρα κα κάμηλοι αρουσαι δσματα κα χρυσν πολν σφδρα κα λθον τμιον κα εσλθεν πρς Σαλωμων κα λάλησεν ατ πάντα σα ν ν τ καρδ ατς

10:3 κα πγγειλεν ατ Σαλωμων πάντας τος λγους ατς οκ ν λγος παρεωραμένος παρ το βασιλέως ν οκ πγγειλεν ατ

10:4 κα εδεν βασλισσα Σαβα πσαν φρνησιν Σαλωμων κα τν οκον ν κοδμησεν

10:5 κα τ βρματα Σαλωμων κα τν καθέδραν παδων ατο κα τν στάσιν λειτουργν ατο κα τν ματισμν ατο κα τος ονοχους ατο κα τν λοκατωσιν ατο ν νέφερεν ν οκ κυρου κα ξ αυτς γένετο

10:6 κα επεν πρς τν βασιλέα Σαλωμων ληθινς λγος ν κουσα ν τ γ μου περ το λγου σου κα περ τς φρονσες σου

10:7 κα οκ πστευσα τος λαλοσν μοι ως του παρεγενμην κα ωράκασιν ο φθαλμο μου κα δο οκ στιν τ μισυ καθς πγγειλάν μοι προστέθεικας γαθ πρς ατ π πσαν τν κον ν κουσα ν τ γ μου

10:8 μακάριαι α γυνακές σου μακάριοι ο παδές σου οτοι ο παρεστηκτες νπιν σου δι λου ο κοοντες πσαν τν φρνησν σου

10:9 γένοιτο κριος θες σου ελογημένος ς θέλησεν ν σο δονα σε π θρνου Ισραηλ δι τ γαπν κριον τν Ισραηλ στσαι ες τν ανα κα θετ σε βασιλέα π ατος το ποιεν κρμα ν δικαιοσν κα ν κρμασιν ατν

10:10 κα δωκεν τ Σαλωμων κατν εκοσι τάλαντα χρυσου κα δσματα πολλ σφδρα κα λθον τμιον οκ ληλθει κατ τ δσματα κενα τι ες πλθος δωκεν βασλισσα Σαβα τ βασιλε Σαλωμων

10:11 κα νας Χιραμ αρουσα τ χρυσον κ Σουφιρ νεγκεν ξλα πελέκητα πολλ σφδρα κα λθον τμιον

10:12 κα ποησεν βασιλες τ ξλα τ πελέκητα ποστηργματα το οκου κυρου κα το οκου το βασιλέως κα νάβλας κα κινρας τος δος οκ ληλθει τοιατα ξλα πελέκητα π τς γς οδ φθησάν που ως τς μέρας τατης

10:13 κα βασιλες Σαλωμων δωκεν τ βασιλσσ Σαβα πάντα σα θέλησεν σα τσατο κτς πάντων ν δεδκει ατ δι χειρς το βασιλέως Σαλωμων κα πεστράφη κα λθεν ες τν γν ατς ατ κα πάντες ο παδες ατς

10:14 κα ν σταθμς το χρυσου το ληλυθτος τ Σαλωμων ν νιαυτ ν ξακσια κα ξκοντα ξ τάλαντα χρυσου

10:15 χωρς τν φρων τν ποτεταγμένων κα τν μπρων κα πάντων τν βασιλέων το πέραν κα τν σατραπν τς γς

10:16 κα ποησεν Σαλωμων τριακσια δρατα χρυσ λατά τριακσιοι χρυσο πσαν π τ δρυ τ ν

10:17 κα τριακσια πλα χρυσ λατά τρες μνα χρυσου νσαν ες τ πλον τ ν κα δωκεν ατ ες οκον δρυμο το Λιβάνου

10:18 κα ποησεν βασιλες θρνον λεφάντινον μέγαν κα περιεχρσωσεν ατν χρυσ δοκμ

10:19 ξ ναβαθμο τ θρν κα προτομα μσχων τ θρν κ τν πσω ατο κα χερες νθεν κα νθεν π το τπου τς καθέδρας κα δο λέοντες στηκτες παρ τς χερας

10:20 κα δδεκα λέοντες σττες π τν ξ ναβαθμν νθεν κα νθεν ο γέγονεν οτως πάσ βασιλε

10:21 κα πάντα τ σκεη το πτου Σαλωμων χρυσ κα λουτρες χρυσο πάντα τ σκεη οκου δρυμο το Λιβάνου χρυσ συγκεκλεισμένα οκ ν ργριον τι οκ ν λογιζμενον ν τας μέραις Σαλωμων

10:22 τι νας Θαρσις τ βασιλε ν τ θαλάσσ μετ τν νην Χιραμ μα δι τριν τν ρχετο τ βασιλε νας κ Θαρσις χρυσου κα ργυρου κα λθων τορευτν κα πελεκητν

ατη ν πραγματεα τς προνομς ς ννεγκεν βασιλες Σαλωμων οκοδομσαι τν οκον κυρου κα τν οκον το βασιλέως κα τ τεχος Ιερουσαλημ κα τν κραν το περιφράξαι τν φραγμν τς πλεως Δαυιδ κα τν Ασσουρ κα τν Μαγδαν κα τν Γαζερ κα τν Βαιθωρων τν νωτέρω κα τν Ιεθερμαθ κα πάσας τς πλεις τν ρμάτων κα πάσας τς πλεις τν ππέων κα τν πραγματεαν Σαλωμων ν πραγματεσατο οκοδομσαι ν Ιερουσαλημ κα ν πάσ τ γ το μ κατάρξαι ατο

πάντα τν λαν τν πολελειμμένον π το Χετταου κα το Αμορραου κα το Φερεζαου κα το Χαναναου κα το Ευαου κα το Ιεβουσαου κα το Γεργεσαου τν μ κ τν υν Ισραηλ ντων τ τέκνα ατν τ πολελειμμένα μετ ατος ν τ γ ος οκ δναντο ο υο Ισραηλ ξολεθρεσαι ατος κα νγαγεν ατος Σαλωμων ες φρον ως τς μέρας τατης

κα κ τν υν Ισραηλ οκ δωκε Σαλωμων ες πργμα τι ατο σαν νδρες ο πολεμιστα κα παδες ατο κα ρχοντες τν ρμάτων ατο κα ππες ατο

10:23 κα μεγαλνθη Σαλωμων πρ πάντας τος βασιλες τς γς πλοτ κα φρονσει

10:24 κα πάντες βασιλες τς γς ζτουν τ πρσωπον Σαλωμων το κοσαι τς φρονσεως ατο ς δωκεν κριος ν τ καρδ ατο

10:25 κα ατο φερον καστος τ δρα ατο σκεη χρυσ κα ματισμν στακτν κα δσματα κα ππους κα μινους τ κατ νιαυτν νιαυτν

10:26 κα σαν τ Σαλωμων τέσσαρες χιλιάδες θλειαι πποι ες ρματα κα δδεκα χιλιάδες ππέων κα θετο ατς ν τας πλεσι τν ρμάτων κα μετ το βασιλέως ν Ιερουσαλημ

κα ν γομενος πάντων τν βασιλέων π το ποταμο κα ως γς λλοφλων κα ως ρων Αγπτου

10:27 κα δωκεν βασιλες τ χρυσον κα τ ργριον ν Ιερουσαλημ ς λθους κα τς κέδρους δωκεν ς συκαμνους τς ν τ πεδιν ες πλθος

10:28 κα ξοδος τν ππων Σαλωμων ξ Αγπτου κα κ Θεκουε μποροι το βασιλέως λάμβανον κ Θεκουε ν λλάγματι

10:29 κα νέβαινεν ξοδος ξ Αγπτου ρμα ντ κατν ργυρου κα ππος ντ πεντκοντα ργυρου κα οτω πσιν τος βασιλεσιν Χεττιιν κα βασιλεσιν Συρας κατ θάλασσαν ξεπορεοντο


Next: Kings 1 11