Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Kings
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

1 Kings

Chapter 2

2:1 κα γγισαν α μέραι Δαυιδ ποθανεν ατν κα νετελατο τ Σαλωμων υ ατο λέγων

2:2 γ εμι πορεομαι ν δ πάσης τς γς κα σχσεις κα σ ες νδρα

2:3 κα φυλάξεις τν φυλακν κυρου το θεο σου το πορεεσθαι ν τας δος ατο φυλάσσειν τς ντολς ατο κα τ δικαιματα κα τ κρματα τ γεγραμμένα ν νμ Μωυσέως να συνς ποισεις κατ πάντα σα ν ντελωμα σοι

2:4 να στσ κριος τν λγον ατο ν λάλησεν λέγων ν φυλάξωσιν ο υο σου τν δν ατν πορεεσθαι νπιον μο ν ληθε ν λ καρδ ατν κα ν λ ψυχ ατν λέγων οκ ξολεθρευθσετα σοι νρ πάνωθεν θρνου Ισραηλ

2:5 κα γε σ γνως σα ποησέν μοι Ιωαβ υς Σαρουιας σα ποησεν τος δυσν ρχουσιν τν δυνάμεων Ισραηλ τ Αβεννηρ υ Νηρ κα τ Αμεσσαϊ υ Ιεθερ κα πέκτεινεν ατος κα ταξεν τ αματα πολέμου ν ερν κα δωκεν αμα θον ν τ ζν ατο τ ν τ σφι ατο κα ν τ ποδματι ατο τ ν τ ποδ ατο

2:6 κα ποισεις κατ τν σοφαν σου κα ο κατάξεις τν πολιν ατο ν ερν ες δου

2:7 κα τος υος Βερζελλι το Γαλααδτου ποισεις λεος κα σονται ν τος σθουσιν τν τράπεζάν σου τι οτως γγισάν μοι ν τ με ποδιδράσκειν π προσπου Αβεσσαλωμ το δελφο σου

2:8 κα δο μετ σο Σεμεϊ υς Γηρα υς το Ιεμενι κ Βαουριμ κα ατς κατηράσατ με κατάραν δυνηρν τ μέρ πορευμην ες παρεμβολάς κα ατς κατέβη ες παντν μου ες τν Ιορδάνην κα μοσα ατ ν κυρ λέγων ε θανατσω σε ν ομφα

2:9 κα ο μ θσς ατν τι νρ σοφς ε σ κα γνσ ποισεις ατ κα κατάξεις τν πολιν ατο ν αματι ες δου

2:10 κα κοιμθη Δαυιδ μετ τν πατέρων ατο κα τάφη ν πλει Δαυιδ

2:11 κα α μέραι ς βασλευσεν Δαυιδ π τν Ισραηλ τεσσαράκοντα τη ν Χεβρων βασλευσεν τη πτ κα ν Ιερουσαλημ τριάκοντα τρα τη

2:12 κα Σαλωμων κάθισεν π το θρνου Δαυιδ το πατρς ατο υς τν δδεκα κα τοιμάσθη βασιλεα ατο σφδρα

2:13 κα εσλθεν Αδωνιας υς Αγγιθ πρς Βηρσαβεε μητέρα Σαλωμων κα προσεκνησεν ατ δ επεν ερνη εσοδς σου κα επεν ερνη

2:14 λγος μοι πρς σέ κα επεν ατ λάλησον

2:15 κα επεν ατ σ οδας τι μο ν βασιλεα κα π μ θετο πς Ισραηλ τ πρσωπον ατο ες βασιλέα κα στράφη βασιλεα κα γενθη τ δελφ μου τι παρ κυρου γένετο ατ

2:16 κα νν ατησιν μαν γ ατομαι παρ σο μ ποστρέψς τ πρσωπν σου κα επεν ατ Βηρσαβεε λάλει

2:17 κα επεν ατ επν δ πρς Σαλωμων τν βασιλέα τι οκ ποστρέψει τ πρσωπον ατο π σο κα δσει μοι τν Αβισακ τν Σωμαντιν ες γυνακα

2:18 κα επεν Βηρσαβεε καλς γ λαλσω περ σο τ βασιλε

2:19 κα εσλθεν Βηρσαβεε πρς τν βασιλέα Σαλωμων λαλσαι ατ περ Αδωνιου κα ξανέστη βασιλες ες παντν ατ κα κατεφλησεν ατν κα κάθισεν π το θρνου ατο κα τέθη θρνος τ μητρ το βασιλέως κα κάθισεν κ δεξιν ατο

2:20 κα επεν ατ ατησιν μαν μικρν γ ατομαι παρ σο μ ποστρέψς τ πρσωπν σου κα επεν ατ βασιλες ατησαι μτερ μ τι οκ ποστρέψω σε

2:21 κα επεν δοθτω δ Αβισακ Σωμαντις τ Αδωνια τ δελφ σου ες γυνακα

2:22 κα πεκρθη Σαλωμων βασιλες κα επεν τ μητρ ατο κα να τ σ τησαι τν Αβισακ τ Αδωνια κα ατησαι ατ τν βασιλεαν τι οτος δελφς μου μέγας πρ μέ κα ατ Αβιαθαρ ερες κα ατ Ιωαβ υς Σαρουιας ρχιστράτηγος ταρος

2:23 κα μοσεν βασιλες Σαλωμων κατ το κυρου λέγων τάδε ποισαι μοι θες κα τάδε προσθεη τι κατ τς ψυχς ατο λάλησεν Αδωνιας τν λγον τοτον

2:24 κα νν ζ κριος ς τομασέν με κα θετ με π τν θρνον Δαυιδ το πατρς μου κα ατς ποησέν μοι οκον καθς λάλησεν κριος τι σμερον θανατωθσεται Αδωνιας

2:25 κα ξαπέστειλεν Σαλωμων βασιλες ν χειρ Βαναιου υο Ιωδαε κα νελεν ατν κα πέθανεν Αδωνιας ν τ μέρ κεν

2:26 κα τ Αβιαθαρ τ ερε επεν βασιλες πτρεχε σ ες Αναθωθ ες γρν σου τι νρ θανάτου ε σ ν τ μέρ τατ κα ο θανατσω σε τι ρας τν κιβωτν τς διαθκης κυρου νπιον το πατρς μου κα τι κακουχθης ν πασιν ος κακουχθη πατρ μου

2:27 κα ξέβαλεν Σαλωμων τν Αβιαθαρ το μ εναι ερέα το κυρου πληρωθναι τ μα κυρου λάλησεν π τν οκον Ηλι ν Σηλωμ

2:28 κα κο λθεν ως Ιωαβ το υο Σαρουιας τι Ιωαβ ν κεκλικς πσω Αδωνιου κα πσω Σαλωμων οκ κλινεν κα φυγεν Ιωαβ ες τ σκνωμα το κυρου κα κατέσχεν τν κεράτων το θυσιαστηρου

2:29 κα πηγγέλη τ Σαλωμων λέγοντες τι φυγεν Ιωαβ ες τν σκηνν το κυρου κα δο κατέχει τν κεράτων το θυσιαστηρου κα πέστειλεν Σαλωμων πρς Ιωαβ λέγων τ γέγονέν σοι τι πέφευγας ες τ θυσιαστριον κα επεν Ιωαβ τι φοβθην π προσπου σου κα φυγον πρς κριον κα πέστειλεν Σαλωμων βασιλες τν Βαναιου υν Ιωδαε λέγων πορεου κα νελε ατν κα θάψον ατν

2:30 κα λθεν Βαναιου υς Ιωδαε πρς Ιωαβ ες τν σκηνν το κυρου κα επεν ατ τάδε λέγει βασιλες ξελθε κα επεν Ιωαβ οκ κπορεομαι τι δε ποθανομαι κα πέστρεψεν Βαναιας υς Ιωδαε κα επεν τ βασιλε λέγων τάδε λελάληκεν Ιωαβ κα τάδε ποκέκριτα μοι

2:31 κα επεν ατ βασιλες πορεου κα ποησον ατ καθς ερηκεν κα νελε ατν κα θάψεις ατν κα ξαρες σμερον τ αμα δωρεν ξέχεεν Ιωαβ π μο κα π το οκου το πατρς μου

2:32 κα πέστρεψεν κριος τ αμα τς δικας ατο ες κεφαλν ατο ς πντησεν τος δυσν νθρποις τος δικαοις κα γαθος πρ ατν κα πέκτεινεν ατος ν ομφα κα πατρ μου Δαυιδ οκ γνω τ αμα ατν τν Αβεννηρ υν Νηρ ρχιστράτηγον Ισραηλ κα τν Αμεσσα υν Ιεθερ ρχιστράτηγον Ιουδα

2:33 κα πεστράφη τ αματα ατν ες κεφαλν ατο κα ες κεφαλν το σπέρματος ατο ες τν ανα κα τ Δαυιδ κα τ σπέρματι ατο κα τ οκ ατο κα τ θρν ατο γένοιτο ερνη ως ανος παρ κυρου

2:34 κα πντησεν Βαναιου υς Ιωδαε τ Ιωαβ κα θανάτωσεν ατν κα θαψεν ατν ν τ οκ ατο ν τ ρμ

2:35 κα δωκεν βασιλες τν Βαναιου υν Ιωδαε ντ ατο π τν στρατηγαν κα βασιλεα κατωρθοτο ν Ιερουσαλημ κα τν Σαδωκ τν ερέα δωκεν βασιλες ες ερέα πρτον ντ Αβιαθαρ

κα δωκεν κριος φρνησιν τ Σαλωμων κα σοφαν πολλν σφδρα κα πλάτος καρδας ς μμος παρ τν θάλασσαν

κα πληθνθη φρνησις Σαλωμων σφδρα πρ τν φρνησιν πάντων ρχαων υν κα πρ πάντας φρονμους Αγπτου

κα λαβεν τν θυγατέρα Φαραω κα εσγαγεν ατν ες τν πλιν Δαυιδ ως συντελέσαι ατν τν οκον ατο κα τν οκον κυρου ν πρτοις κα τ τεχος Ιερουσαλημ κυκλθεν ν πτ τεσιν ποησεν κα συνετέλεσεν

κα ν τ Σαλωμων βδομκοντα χιλιάδες αροντες ρσιν κα γδοκοντα χιλιάδες λατμων ν τ ρει

κα ποησεν Σαλωμων τν θάλασσαν κα τ ποστηργματα κα τος λουτρας τος μεγάλους κα τος στλους κα τν κρνην τς αλς κα τν θάλασσαν τν χαλκν

κα κοδμησεν τν κραν κα τς πάλξεις ατς κα διέκοψεν τν πλιν Δαυιδ οτως θυγάτηρ Φαραω νέβαινεν κ τς πλεως Δαυιδ ες τν οκον ατς ν κοδμησεν ατ ττε κοδμησεν τν κραν

κα Σαλωμων νέφερεν τρες ν τ νιαυτ λοκαυτσεις κα ερηνικς π τ θυσιαστριον κοδμησεν τ κυρ κα θυμα νπιον κυρου κα συνετέλεσεν τν οκον

κα οτοι ο ρχοντες ο καθεσταμένοι π τ ργα το Σαλωμων τρες χιλιάδες κα ξακσιοι πιστάται το λαο τν ποιοντων τ ργα

κα κοδμησεν τν Ασσουρ κα τν Μαγδω κα τν Γαζερ κα τν Βαιθωρων τν πάνω κα τ Βααλαθ

πλν μετ τ οκοδομσαι ατν τν οκον το κυρου κα τ τεχος Ιερουσαλημ κκλ μετ τατα κοδμησεν τς πλεις τατας

κα ν τ τι Δαυιδ ζν νετελατο τ Σαλωμων λέγων δο μετ σο Σεμεϊ υς Γηρα υς σπέρματος το Ιεμινι κ Χεβρων

οτος κατηράσατ με κατάραν δυνηρν ν μέρ πορευμην ες παρεμβολάς

κα ατς κατέβαινεν ες παντν μοι π τν Ιορδάνην κα μοσα ατ κατ το κυρου λέγων ε θανατωθσεται ν ομφα

κα νν μ θσς ατν τι νρ φρνιμος σ κα γνσ ποισεις ατ κα κατάξεις τν πολιν ατο ν αματι ες δου

2:36 κα κάλεσεν βασιλες τν Σεμεϊ κα επεν ατ οκοδμησον σεαυτ οκον ν Ιερουσαλημ κα κάθου κε κα οκ ξελεσ κεθεν οδαμο

2:37 κα σται ν τ μέρ τς ξδου σου κα διαβσ τν χειμάρρουν Κεδρων γινσκων γνσ τι θανάτ ποθαν τ αμά σου σται π τν κεφαλν σου κα ρκισεν ατν βασιλες ν τ μέρ κεν

2:38 κα επεν Σεμεϊ πρς τν βασιλέα γαθν τ μα λάλησας κριέ μου βασιλε οτω ποισει δολς σου κα κάθισεν Σεμεϊ ν Ιερουσαλημ τρα τη

2:39 κα γενθη μετ τρα τη κα πέδρασαν δο δολοι το Σεμεϊ πρς Αγχους υν Μααχα βασιλέα Γεθ κα πηγγέλη τ Σεμεϊ λέγοντες δο ο δολο σου ν Γεθ

2:40 κα νέστη Σεμεϊ κα πέσαξε τν νον ατο κα πορεθη ες Γεθ πρς Αγχους το κζητσαι τος δολους ατο κα πορεθη Σεμεϊ κα γαγεν τος δολους ατο κ Γεθ

2:41 κα πηγγέλη τ Σαλωμων λέγοντες τι πορεθη Σεμεϊ ξ Ιερουσαλημ ες Γεθ κα πέστρεψεν τος δολους ατο

2:42 κα πέστειλεν βασιλες κα κάλεσεν τν Σεμεϊ κα επεν πρς ατν οχ ρκισά σε κατ το κυρου κα πεμαρτυράμην σοι λέγων ν ν μέρ ξέλθς ξ Ιερουσαλημ κα πορευθς ες δεξι ες ριστερά γινσκων γνσ τι θανάτ ποθαν

2:43 κα τ τι οκ φλαξας τν ρκον κυρου κα τν ντολν ν νετειλάμην κατ σο

2:44 κα επεν βασιλες πρς Σεμεϊ σ οδας πσαν τν κακαν σου ν γνω καρδα σου ποησας τ Δαυιδ τ πατρ μου κα νταπέδωκεν κριος τν κακαν σου ες κεφαλν σου

2:45 κα βασιλες Σαλωμων ηλογημένος κα θρνος Δαυιδ σται τοιμος νπιον κυρου ες τν ανα

2:46 κα νετελατο βασιλες Σαλωμων τ Βαναια υ Ιωδαε κα ξλθεν κα νελεν ατν κα πέθανεν

κα ν βασιλες Σαλωμων φρνιμος σφδρα κα σοφς κα Ιουδα κα Ισραηλ πολλο σφδρα ς μμος π τς θαλάσσης ες πλθος σθοντες κα πνοντες κα χαροντες

κα Σαλωμων ν ρχων ν πάσαις τας βασιλεαις κα σαν προσφέροντες δρα κα δολευον τ Σαλωμων πάσας τς μέρας τς ζως ατο

κα Σαλωμων ρξατο διανογειν τ δυναστεματα το Λιβάνου

κα ατς κοδμησεν τν Θερμαι ν τ ρμ

κα τοτο τ ριστον τ Σαλωμων τριάκοντα κροι σεμιδάλεως κα ξκοντα κροι λερου κεκοπανισμένου δέκα μσχοι κλεκτο κα εκοσι βες νομάδες κα κατν πρβατα κτς λάφων κα δορκάδων κα ρνθων κλεκτν νομάδων

τι ν ρχων ν παντ πέραν το ποταμο π Ραφι ως Γάζης ν πσιν τος βασιλεσιν πέραν το ποταμο

κα ν ατ ερνη κ πάντων τν μερν ατο κυκλθεν κα κατκει Ιουδα κα Ισραηλ πεποιθτες καστος π τν μπελον ατο κα π τν συκν ατο σθοντες κα πνοντες π Δαν κα ως Βηρσαβεε πάσας τς μέρας Σαλωμων

κα οτοι ο ρχοντες το Σαλωμων Αζαριον υς Σαδωκ το ερέως κα Ορνιου υς Ναθαν ρχων τν φεστηκτων κα Εδραμ π τν οκον ατο κα Σουβα γραμματες κα Βασα υς Αχιθαλαμ ναμιμνσκων κα Αβι υς Ιωαβ ρχιστράτηγος κα Αχιρε υς Εδραϊ π τς ρσεις κα Βαναια υς Ιωδαε π τς αλαρχας κα π το πλινθεου κα Ζαχουρ υς Ναθαν σμβουλος

κα σαν τ Σαλωμων τεσσαράκοντα χιλιάδες τοκάδες πποι ες ρματα κα δδεκα χιλιάδες ππέων

κα ν ρχων ν πσιν τος βασιλεσιν π το ποταμο κα ως γς λλοφλων κα ως ρων Αγπτου

Σαλωμων υς Δαυιδ βασλευσεν π Ισραηλ κα Ιουδα ν Ιερουσαλημ


Next: Kings 1 3