Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Joshua B
Prev  Next
Sep KJV  JPS  Tan  Vul 

Joshua B

Chapter 24

24:1 κα συνγαγεν ησος πάσας φυλς Ισραηλ ες Σηλω κα συνεκάλεσεν τος πρεσβυτέρους ατν κα τος γραμματες ατν κα τος δικαστς ατν κα στησεν ατος πέναντι το θεο

24:2 κα επεν ησος πρς πάντα τν λαν τάδε λέγει κριος θες Ισραηλ πέραν το ποταμο κατκησαν ο πατέρες μν τ π ρχς Θαρα πατρ Αβρααμ κα πατρ Ναχωρ κα λάτρευσαν θεος τέροις

24:3 κα λαβον τν πατέρα μν τν Αβρααμ κ το πέραν το ποταμο κα δγησα ατν ν πάσ τ γ κα πλθυνα ατο σπέρμα κα δωκα ατ τν Ισαακ

24:4 κα τ Ισαακ τν Ιακωβ κα τν Ησαυ κα δωκα τ Ησαυ τ ρος τ Σηιρ κληρονομσαι ατ κα Ιακωβ κα ο υο ατο κατέβησαν ες Αγυπτον κα γένοντο κε ες θνος μέγα κα πολ κα κραταιν

24:5 κα κάκωσαν ατος ο Αγπτιοι κα πάταξεν κριος τν Αγυπτον ν ος ποησεν ατος κα μετ τατα ξγαγεν μς

24:6 ξ Αγπτου κα εσλθατε ες τν θάλασσαν τν ρυθράν κα κατεδωξαν ο Αγπτιοι πσω τν πατέρων μν ν ρμασιν κα ν πποις ες τν θάλασσαν τν ρυθράν

24:7 κα νεβοσαμεν πρς κριον κα δωκεν νεφέλην κα γνφον ν μέσον μν κα ν μέσον τν Αγυπτων κα πγαγεν π ατος τν θάλασσαν κα κάλυψεν ατος κα εδοσαν ο φθαλμο μν σα ποησεν κριος ν γ Αγπτ κα τε ν τ ρμ μέρας πλεους

24:8 κα γαγεν μς ες γν Αμορραων τν κατοικοντων πέραν το Ιορδάνου κα παρετάξαντο μν κα παρέδωκεν ατος κριος ες τς χερας μν κα κατεκληρονομσατε τν γν ατν κα ξωλεθρεσατε ατος π προσπου μν

24:9 κα νέστη Βαλακ το Σεπφωρ βασιλες Μωαβ κα παρετάξατο τ Ισραηλ κα ποστελας κάλεσεν τν Βαλααμ ράσασθαι μν

24:10 κα οκ θέλησεν κριος θες σου πολέσαι σε κα ελογαν ελγησεν μς κα ξελατο μς κ χειρν ατν κα παρέδωκεν ατος

24:11 κα διέβητε τν Ιορδάνην κα παρεγενθητε ες Ιεριχω κα πολέμησαν πρς μς ο κατοικοντες Ιεριχω Αμορραος κα Χαναναος κα Φερεζαος κα Ευαος κα Ιεβουσαος κα Χετταος κα Γεργεσαος κα παρέδωκεν ατος κριος ες τς χερας μν

24:12 κα ξαπέστειλεν προτέραν μν τν σφηκιάν κα ξέβαλεν ατος π προσπου μν δδεκα βασιλες τν Αμορραων οκ ν τ ομφα σου οδ ν τ τξ σου

24:13 κα δωκεν μν γν φ ν οκ κοπιάσατε π ατς κα πλεις ς οκ κοδομσατε κα κατκσθητε ν ατας κα μπελνας κα λαινας ος οκ φυτεσατε μες δεσθε

24:14 κα νν φοβθητε κριον κα λατρεσατε ατ ν εθτητι κα ν δικαιοσν κα περιέλεσθε τος θεος τος λλοτρους ος λάτρευσαν ο πατέρες μν ν τ πέραν το ποταμο κα ν Αγπτ κα λατρεετε κυρ

24:15 ε δ μ ρέσκει μν λατρεειν κυρ λεσθε μν αυτος σμερον τνι λατρεσητε ετε τος θεος τν πατέρων μν τος ν τ πέραν το ποταμο ετε τος θεος τν Αμορραων ν ος μες κατοικετε π τς γς ατν γ δ κα οκα μου λατρεσομεν κυρ τι γις στιν

24:16 κα ποκριθες λας επεν μ γένοιτο μν καταλιπεν κριον στε λατρεειν θεος τέροις

24:17 κριος θες μν ατς θες στιν ατς νγαγεν μς κα τος πατέρας μν ξ Αγπτου κα διεφλαξεν μς ν πάσ τ δ πορεθημεν ν ατ κα ν πσιν τος θνεσιν ος παρλθομεν δι ατν

24:18 κα ξέβαλεν κριος τν Αμορραον κα πάντα τ θνη τ κατοικοντα τν γν π προσπου μν λλ κα μες λατρεσομεν κυρ οτος γρ θες μν στιν

24:19 κα επεν ησος πρς τν λαν ο μ δνησθε λατρεειν κυρ τι θες γις στιν κα ζηλσας οτος οκ νσει μν τ μαρτματα κα τ νομματα μν

24:20 νκα ν γκαταλπητε κριον κα λατρεσητε θεος τέροις κα πελθν κακσει μς κα ξαναλσει μς νθ ν ε ποησεν μς

24:21 κα επεν λας πρς ησον οχ λλ κυρ λατρεσομεν

24:22 κα επεν ησος πρς τν λαν μάρτυρες μες καθ μν τι μες ξελέξασθε κριον λατρεειν ατ

24:23 κα νν περιέλεσθε τος θεος τος λλοτρους τος ν μν κα εθνατε τν καρδαν μν πρς κριον θεν Ισραηλ

24:24 κα επεν λας πρς ησον κυρ λατρεσομεν κα τς φωνς ατο κουσμεθα

24:25 κα διέθετο ησος διαθκην πρς τν λαν ν τ μέρ κεν κα δωκεν ατ νμον κα κρσιν ν Σηλω νπιον τς σκηνς το θεο Ισραηλ

24:26 κα γραψεν τ ματα τατα ες βιβλον νμον το θεο κα λαβεν λθον μέγαν κα στησεν ατν ησος π τν τερέμινθον πέναντι κυρου

24:27 κα επεν ησος πρς τν λαν δο λθος οτος σται ν μν ες μαρτριον τι ατς κκοεν πάντα τ λεχθέντα ατ π κυρου τι λάλησεν πρς μς σμερον κα σται οτος ν μν ες μαρτριον π σχάτων τν μερν νκα ν ψεσησθε κυρ τ θε μου

24:28 κα πέστειλεν ησος τν λαν κα πορεθησαν καστος ες τν τπον ατο

24:29 κα λάτρευσεν Ισραηλ τ κυρ πάσας τς μέρας ησο κα πάσας τς μέρας τν πρεσβυτέρων σοι φελκυσαν τν χρνον μετ ησο κα σοι εδοσαν πάντα τ ργα κυρου σα ποησεν τ Ισραηλ

24:30 κα γένετο μετ κενα κα πέθανεν ησος υς Ναυη δολος κυρου κατν δέκα τν

24:31 κα θαψαν ατν πρς τος ροις το κλρου ατο ν Θαμναθασαχαρα ν τ ρει τ Εφραιμ π βορρ το ρους Γαας

κε θηκαν μετ ατο ες τ μνμα ες θαψαν ατν κε τς μαχαρας τς πετρνας ν ας περιέτεμεν τος υος Ισραηλ ν Γαλγαλοις τε ξγαγεν ατος ξ Αγπτου καθ συνέταξεν ατος κριος κα κε εσιν ως τς σμερον μέρας

24:32 κα τ στ Ιωσηφ νγαγον ο υο Ισραηλ ξ Αγπτου κα κατρυξαν ν Σικιμοις ν τ μερδι το γρο ο κτσατο Ιακωβ παρ τν Αμορραων τν κατοικοντων ν Σικιμοις μνάδων κατν κα δωκεν ατν Ιωσηφ ν μερδι

24:33 κα γένετο μετ τατα κα Ελεαζαρ υς Ααρων ρχιερες τελετησεν κα τάφη ν Γαβααθ Φινεες το υο ατο ν δωκεν ατ ν τ ρει τ Εφραιμ

ν κεν τ μέρ λαβντες ο υο Ισραηλ τν κιβωτν το θεο περιεφέροσαν ν αυτος κα Φινεες εράτευσεν ντ Ελεαζαρ το πατρς ατο ως πέθανεν κα κατωργη ν Γαβααθ τ αυτο

ο δ υο Ισραηλ πλθοσαν καστος ες τν τπον ατν κα ες τν αυτν πλιν κα σέβοντο ο υο Ισραηλ τν στάρτην κα Ασταρωθ κα τος θεος τν θνν τν κκλ ατν κα παρέδωκεν ατος κριος ες χερας Εγλωμ τ βασιλε Μωαβ κα κυρευσεν ατν τη δέκα κτ


Next: Joshua A 15