Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Jeremiah
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

Jeremiah

Chapter 38

38:1 ν τ χρν κεν επεν κριος σομαι ες θεν τ γένει Ισραηλ κα ατο σοντα μοι ες λαν

38:2 οτως επεν κριος ερον θερμν ν ρμ μετ λωλτων ν μαχαρ βαδσατε κα μ λέσητε τν Ισραηλ

38:3 κριος πρρωθεν φθη ατ γάπησιν αωναν γάπησά σε δι τοτο ελκυσά σε ες οκτρημα

38:4 τι οκοδομσω σε κα οκοδομηθσ παρθένος Ισραηλ τι λμψ τμπανν σου κα ξελεσ μετ συναγωγς παιζντων

38:5 τι φυτεσατε μπελνας ν ρεσιν Σαμαρεας φυτεσατε κα ανέσατε

38:6 τι στιν μέρα κλσεως πολογουμένων ν ρεσιν Εφραιμ νάστητε κα νάβητε ες Σιων πρς κριον τν θεν μν

38:7 τι οτως επεν κριος τ Ιακωβ εφράνθητε κα χρεμετσατε π κεφαλν θνν κουστ ποισατε κα ανέσατε επατε σωσεν κριος τν λαν ατο τ κατάλοιπον το Ισραηλ

38:8 δο γ γω ατος π βορρ κα συνάξω ατος π σχάτου τς γς ν ορτ φασεκ κα τεκνοποισ χλον πολν κα ποστρέψουσιν δε

38:9 ν κλαυθμ ξλθον κα ν παρακλσει νάξω ατος αλζων π διρυγας δάτων ν δ ρθ κα ο μ πλανηθσιν ν ατ τι γενμην τ Ισραηλ ες πατέρα κα Εφραιμ πρωττοκς μο στιν

38:10 κοσατε λγον κυρου θνη κα ναγγελατε ες νσους τς μακρτερον επατε λικμσας τν Ισραηλ συνάξει ατν κα φυλάξει ατν ς βσκων τ πομνιον ατο

38:11 τι λυτρσατο κριος τν Ιακωβ ξελατο ατν κ χειρς στερεωτέρων ατο

38:12 κα ξουσιν κα εφρανθσονται ν τ ρει Σιων κα ξουσιν π γαθ κυρου π γν στου κα ονου κα καρπν κα κτηνν κα προβάτων κα σται ψυχ ατν σπερ ξλον γκαρπον κα ο πεινάσουσιν τι

38:13 ττε χαρσονται παρθένοι ν συναγωγ νεανσκων κα πρεσβται χαρσονται κα στρέψω τ πένθος ατν ες χαρμονν κα ποισω ατος εφραινομένους

38:14 μεγαλυν κα μεθσω τν ψυχν τν ερέων υν Λευι κα λας μου τν γαθν μου μπλησθσεται

38:15 οτως επεν κριος φων ν Ραμα κοσθη θρνου κα κλαυθμο κα δυρμο Ραχηλ ποκλαιομένη οκ θελεν πασασθαι π τος υος ατς τι οκ εσν

38:16 οτως επεν κριος διαλιπέτω φων σου π κλαυθμο κα ο φθαλμο σου π δακρων σου τι στιν μισθς τος σος ργοις κα πιστρέψουσιν κ γς χθρν

38:17 μνιμον τος σος τέκνοις

38:18 κον κουσα Εφραιμ δυρομένου παδευσάς με κα παιδεθην γ σπερ μσχος οκ διδάχθην πστρεψν με κα πιστρέψω τι σ κριος θες μου

38:19 τι στερον αχμαλωσας μου μετενησα κα στερον το γννα με στέναξα φ μέρας ασχνης κα πέδειξά σοι τι λαβον νειδισμν κ νετητς μου

38:20 υς γαπητς Εφραιμ μο παιδον ντρυφν τι νθ ν ο λγοι μου ν ατ μνε μνησθσομαι ατο δι τοτο σπευσα π ατ λεν λεσω ατν φησν κριος

38:21 στσον σεαυτν Σιων ποησον τιμωραν δς καρδαν σου ες τος μους δν ν πορεθης ποστράφητι παρθένος Ισραηλ ποστράφητι ες τς πλεις σου πενθοσα

38:22 ως πτε ποστρέψεις θυγάτηρ τιμωμένη τι κτισεν κριος σωτηραν ες καταφτευσιν καινν ν σωτηρ περιελεσονται νθρωποι

38:23 οτως επεν κριος τι ροσιν τν λγον τοτον ν γ Ιουδα κα ν πλεσιν ατο ταν ποστρέψω τν αχμαλωσαν ατο ελογημένος κριος π δκαιον ρος τ γιον ατο

38:24 κα νοικοντες ν τας πλεσιν Ιουδα κα ν πάσ τ γ ατο μα γεωργ κα ρθσεται ν ποιμν

38:25 τι μέθυσα πσαν ψυχν διψσαν κα πσαν ψυχν πεινσαν νέπλησα

38:26 δι τοτο ξηγέρθην κα εδον κα πνος μου δς μοι γενθη

38:27 δι τοτο δο μέραι ρχονται φησν κριος κα σπερ τν Ισραηλ κα τν Ιουδαν σπέρμα νθρπου κα σπέρμα κτνους

38:28 κα σται σπερ γρηγρουν π ατος καθαιρεν κα κακον οτως γρηγορσω π ατος το οκοδομεν κα καταφυτεειν φησν κριος

38:29 ν τας μέραις κεναις ο μ επωσιν ο πατέρες φαγον μφακα κα ο δντες τν τέκνων μωδασαν

38:30 λλ καστος ν τ αυτο μαρτ ποθανεται κα το φαγντος τν μφακα αμωδιάσουσιν ο δντες ατο

38:31 δο μέραι ρχονται φησν κριος κα διαθσομαι τ οκ Ισραηλ κα τ οκ Ιουδα διαθκην καινν

38:32 ο κατ τν διαθκην ν διεθέμην τος πατράσιν ατν ν μέρ πιλαβομένου μου τς χειρς ατν ξαγαγεν ατος κ γς Αγπτου τι ατο οκ νέμειναν ν τ διαθκ μου κα γ μέλησα ατν φησν κριος

38:33 τι ατη διαθκη ν διαθσομαι τ οκ Ισραηλ μετ τς μέρας κενας φησν κριος διδος δσω νμους μου ες τν διάνοιαν ατν κα π καρδας ατν γράψω ατος κα σομαι ατος ες θεν κα ατο σοντα μοι ες λαν

38:34 κα ο μ διδάξωσιν καστος τν πολτην ατο κα καστος τν δελφν ατο λέγων γνθι τν κριον τι πάντες εδσουσν με π μικρο ατν κα ως μεγάλου ατν τι λεως σομαι τας δικαις ατν κα τν μαρτιν ατν ο μ μνησθ τι

38:35 ν ψωθ ορανς ες τ μετέωρον φησν κριος κα ν ταπεινωθ τ δαφος τς γς κάτω κα γ οκ ποδοκιμ τ γένος Ισραηλ φησν κριος περ πάντων ν ποησαν

38:36 οτως επεν κριος δος τν λιον ες φς τς μέρας σελνην κα στέρας ες φς τς νυκτς κα κραυγν ν θαλάσσ κα βμβησεν τ κματα ατς κριος παντοκράτωρ νομα ατ

38:37 ν πασωνται ο νμοι οτοι π προσπου μου φησν κριος κα τ γένος Ισραηλ πασεται γενέσθαι θνος κατ πρσωπν μου πάσας τς μέρας

38:38 δο μέραι ρχονται φησν κριος κα οκοδομηθσεται πλις τ κυρ π πργου Αναμεηλ ως πλης τς γωνας

38:39 κα ξελεσεται διαμέτρησις ατς πέναντι ατν ως βουνν Γαρηβ κα περικυκλωθσεται κκλ ξ κλεκτν λθων

38:40 κα πάντες ασαρημωθ ως ναχαλ Κεδρων ως γωνας πλης ππων νατολς γασμα τ κυρ κα οκέτι ο μ κλπ κα ο μ καθαιρεθ ως το ανος


Next: Jeremiah 39