Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Jeremiah
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

Jeremiah

Chapter 31

31:1 τ Μωαβ οτως επεν κριος οα π Ναβαυ τι λετο λμφθη Καριαθαιμ σχνθη Αμαθ κα ττθη

31:2 οκ στιν τι ατρεα Μωαβ γαυραμα ν Εσεβων λογσαντο π ατν κακά κψαμεν ατν π θνους κα πασιν πασεται πισθέν σου βαδιεται μάχαιρα

31:3 τι φων κεκραγτων ξ Ωρωναιμ λεθρος κα σντριμμα μέγα

31:4 συνετρβη Μωαβ ναγγελατε ες Ζογορα

31:5 τι πλσθη Αλαωθ ν κλαυθμ ναβσεται κλαων ν δ Ωρωναιμ κραυγν συντρμματος κοσατε

31:6 φεγετε κα σσατε τς ψυχς μν κα σεσθε σπερ νος γριος ν ρμ

31:7 πειδ πεποθεις ν χυρμασν σου κα σ συλλημφθσ κα ξελεσεται Χαμως ν ποικ ο ερες ατο κα ο ρχοντες ατο μα

31:8 κα ξει λεθρος π πσαν πλιν κα πλις ο μ σωθ κα πολεται αλν κα ξολεθρευθσεται πεδιν καθς επεν κριος

31:9 δτε σημεα τ Μωαβ τι φ ναφθσεται κα πσαι α πλεις ατς ες βατον σονται πθεν νοικος ατ

31:10 πικατάρατος ποιν τ ργα κυρου μελς ξαρων μάχαιραν ατο φ αματος

31:11 νεπασατο Μωαβ κ παιδαρου κα πεποιθς ν π τ δξ ατο οκ νέχεεν ξ γγεου ες γγεον κα ες ποικισμν οκ χετο δι τοτο στη γεμα ατο ν ατ κα σμ ατο οκ ξέλιπεν

31:12 δι τοτο δο μέραι ρχονται φησν κριος κα ποστελ ατ κλνοντας κα κλινοσιν ατν κα τ σκεη ατο λεπτυνοσιν κα τ κέρατα ατο συγκψουσιν

31:13 κα καταισχυνθσεται Μωαβ π Χαμως σπερ κατσχνθη οκος Ισραηλ π Βαιθηλ λπδος ατν πεποιθτες π ατος

31:14 πς ρετε σχυρο σμεν κα νθρωπος σχων ες τ πολεμικά

31:15 λετο Μωαβ πλις ατο κα κλεκτο νεανσκοι ατο κατέβησαν ες σφαγν

31:16 γγς μέρα Μωαβ λθεν κα πονηρα ατο ταχεα σφδρα

31:17 κινσατε ατ πάντες κυκλθεν ατο πάντες εδτες νομα ατο επατε πς συνετρβη βακτηρα εκλες άβδος μεγαλματος

31:18 κατάβηθι π δξης κα κάθισον ν γρασ καθημένη Δαιβων κτρβητε τι λετο Μωαβ νέβη ες σ λυμαινμενος χρωμά σου

31:19 φ δο στθι κα πιδε καθημένη ν Αροηρ κα ρτησον φεγοντα κα σζμενον κα επν τ γένετο

31:20 κατσχνθη Μωαβ τι συνετρβη λλυξον κα κέκραξον νάγγειλον ν Αρνων τι λετο Μωαβ

31:21 κα κρσις ρχεται ες γν το Μισωρ π Χαιλων κα π Ιασσα κα π Μωφαθ

31:22 κα π Δαιβων κα π Ναβαυ κα π οκον Δεβλαθαιμ

31:23 κα π Καριαθαιμ κα π οκον Γαμωλ κα π οκον Μαων

31:24 κα π Καριωθ κα π Βοσορ κα π πάσας τς πλεις Μωαβ τς πρρω κα τς γγς

31:25 κατεάχθη κέρας Μωαβ κα τ πχειρον ατο συνετρβη

31:26 μεθσατε ατν τι π κριον μεγαλνθη κα πικροσει Μωαβ ν χειρ ατο κα σται ες γέλωτα κα ατς

31:27 κα ε μ ες γελοιασμν ν σοι Ισραηλ ε ν κλοπας σου ερέθη τι πολέμεις ατν

31:28 κατέλιπον τς πλεις κα κησαν ν πέτραις ο κατοικοντες Μωαβ γενθησαν ς περιστερα νοσσεουσαι ν πέτραις στματι βοθνου

31:29 κουσα βριν Μωαβ βρισεν λαν βριν ατο κα περηφαναν ατο κα ψθη καρδα ατο

31:30 γ δ γνων ργα ατο οχ τ κανν ατο οχ οτως ποησεν

31:31 δι τοτο π Μωαβ λολζετε πάντοθεν βοσατε π νδρας Κιραδας αχμο

31:32 ς κλαυθμν Ιαζηρ ποκλασομα σοι μπελος Σεβημα κλματά σου διλθεν θάλασσαν Ιαζηρ ψαντο π πραν σου π τρυγητας σου λεθρος πέπεσεν

31:33 συνεψσθη χαρμοσνη κα εφροσνη κ τς Μωαβτιδος κα ονος ν π ληνος σου πρω οκ πάτησαν οδ δελης οκ ποησαν αιδαδ

31:34 π κραυγς Εσεβων ως Ελεαλη α πλεις ατν δωκαν φωνν ατν π Ζογορ ως Ωρωναιμ κα Αγλαθ-σαλισια τι κα τ δωρ Νεβριμ ες κατάκαυμα σται

31:35 κα πολ τν Μωαβ φησν κριος ναβανοντα π βωμν κα θυμιντα θεος ατο

31:36 δι τοτο καρδα μου Μωαβ σπερ αλο βομβσουσιν καρδα μου π νθρπους Κιραδας σπερ αλς βομβσει δι τοτο περιεποισατο πλετο π νθρπου

31:37 πσαν κεφαλν ν παντ τπ ξυρσονται κα πς πγων ξυρηθσεται κα πσαι χερες κψονται κα π πάσης σφος σάκκος

31:38 κα π πάντων τν δωμάτων Μωαβ κα π πλατεαις ατς τι συνέτριψα τν Μωαβ φησν κριος ς γγεον ο οκ στιν χρεα ατο

31:39 πς κατλλαξεν πς στρεψεν ντον Μωαβ σχνθη κα γένετο Μωαβ ες γέλωτα κα γκτημα πσιν τος κκλ ατς

31:40 τι οτως επεν κριος

31:41 λμφθη Ακκαριωθ κα τ χυρματα συνελμφθη

31:42 κα πολεται Μωαβ π χλου τι π τν κριον μεγαλνθη

31:43 παγς κα φβος κα βθυνος π σο καθμενος Μωαβ

31:44 φεγων π προσπου το φβου μπεσεται ες τν βθυνον κα ναβανων κ το βοθνου συλλημφθσεται ν τ παγδι τι πάξω τατα π Μωαβ ν νιαυτ πισκέψεως ατς


Next: Jeremiah 32