Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Jeremiah
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

Jeremiah

Chapter 28

28:1 τάδε λέγει κριος δο γ ξεγερω π Βαβυλνα κα π τος κατοικοντας Χαλδαους νεμον κασωνα διαφθεροντα

28:2 κα ξαποστελ ες Βαβυλνα βριστάς κα καθυβρσουσιν ατν κα λυμανονται τν γν ατς οα π Βαβυλνα κυκλθεν ν μέρ κακσεως ατς

28:3 π ατν τεινέτω τενων τ τξον ατο κα περιθέσθω στιν πλα ατ κα μ φεσησθε π νεανσκους ατς κα φανσατε πσαν τν δναμιν ατς

28:4 κα πεσονται τραυμαται ν γ Χαλδαων κα κατακεκεντημένοι ξωθεν ατς

28:5 διτι οκ χρευσεν Ισραηλ κα Ιουδας π θεο ατν π κυρου παντοκράτορος τι γ ατν πλσθη δικας π τν γων Ισραηλ

28:6 φεγετε κ μέσου Βαβυλνος κα νασζετε καστος τν ψυχν ατο κα μ πορριφτε ν τ δικ ατς τι καιρς κδικσεως ατς στιν παρ κυρου νταπδομα ατς νταποδδωσιν ατ

28:7 ποτριον χρυσον Βαβυλν ν χειρ κυρου μεθσκον πσαν τν γν π το ονου ατς ποσαν θνη δι τοτο σαλεθησαν

28:8 κα φνω πεσεν Βαβυλν κα συνετρβη θρηνετε ατν λάβετε ητνην τ διαφθορ ατς ε πως αθσεται

28:9 ατρεσαμεν τν Βαβυλνα κα οκ άθη γκαταλπωμεν ατν κα πέλθωμεν καστος ες τν γν ατο τι γγισεν ες ορανν τ κρμα ατς ξρεν ως τν στρων

28:10 ξνεγκεν κριος τ κρμα ατο δετε κα ναγγελωμεν ες Σιων τ ργα κυρου θεο μν

28:11 παρασκευάζετε τ τοξεματα πληροτε τς φαρέτρας γειρεν κριος τ πνεμα βασιλέως Μδων τι ες Βαβυλνα ργ ατο το ξολεθρεσαι ατν τι κδκησις κυρου στν κδκησις λαο ατο στιν

28:12 π τειχέων Βαβυλνος ρατε σημεον πιστσατε φαρέτρας γερατε φυλακάς τοιμάσατε πλα τι νεχερησεν κα ποισει κριος λάλησεν π τος κατοικοντας Βαβυλνα

28:13 κατασκηνοντας φ δασι πολλος κα π πλθει θησαυρν ατς κει τ πέρας σου ληθς ες τ σπλάγχα σου

28:14 τι μοσεν κριος κατ το βραχονος ατο διτι πληρσω σε νθρπων σε κρδων κα φθέγξονται π σ ο καταβανοντες

28:15 ποιν γν ν τ σχι ατο τοιμάζων οκουμένην ν τ σοφ ατο ν τ συνέσει ατο ξέτεινεν τν ορανν

28:16 ες φωνν θετο χος δατος ν τ οραν κα νγαγεν νεφέλας π σχάτου τς γς στραπς ες ετν ποησεν κα ξγαγεν φς κ θησαυρν ατο

28:17 μωράνθη πς νθρωπος π γνσεως κατσχνθη πς χρυσοχος π τν γλυπτν ατο τι ψευδ χνευσαν οκ στιν πνεμα ν ατος

28:18 μάταιά στιν ργα μεμωκημένα ν καιρ πισκέψεως ατν πολονται

28:19 ο τοιατη μερς τ Ιακωβ τι πλάσας τ πάντα ατς στιν κληρονομα ατο κριος νομα ατ

28:20 διασκορπζεις σ μοι σκεη πολέμου κα διασκορπι ν σο θνη κα ξαρ κ σο βασιλες

28:21 κα διασκορπι ν σο ππον κα ναβάτην ατο κα διασκορπι ν σο ρματα κα ναβάτας ατν

28:22 κα διασκορπι ν σο νεανσκον κα παρθένον κα διασκορπι ν σο νδρα κα γυνακα

28:23 κα διασκορπι ν σο ποιμένα κα τ πομνιον ατο κα διασκορπι ν σο γεωργν κα τ γεργιον ατο κα διασκορπι ν σο γεμνας κα στρατηγος σου

28:24 κα νταποδσω τ Βαβυλνι κα πσι τος κατοικοσι Χαλδαοις πάσας τς κακας ατν ς ποησαν π Σιων κατ φθαλμος μν λέγει κριος

28:25 δο γ πρς σέ τ ρος τ διεφθαρμένον τ διαφθερον πσαν τν γν κα κτεν τν χερά μου π σ κα κατακυλι σε π τν πετρν κα δσω σε ς ρος μπεπυρισμένον

28:26 κα ο μ λάβωσιν π σο λθον ες γωναν κα λθον ες θεμέλιον τι ες φανισμν ες τν ανα σ λέγει κριος

28:27 ρατε σημεον π τς γς σαλπσατε ν θνεσιν σάλπιγγι γιάσατε π ατν θνη παραγγελατε π ατν βασιλεαις Αραρατ παρ μο κα τος Ασχαναζαοις πιστσατε π ατν βελοστάσεις ναβιβάσατε π ατν ππον ς κρδων πλθος

28:28 γιάσατε π ατν θνη τν βασιλέα τν Μδων κα πάσης τς γς τος γουμένους ατο κα πάντας τος στρατηγος ατο

28:29 σεσθη γ κα πνεσεν διτι ξανέστη π Βαβυλνα λογισμς κυρου το θεναι τν γν Βαβυλνος ες φανισμν κα μ κατοικεσθαι ατν

28:30 ξέλιπεν μαχητς Βαβυλνος το πολεμεν καθσονται κε ν περιοχ θρασθη δυναστεα ατν γενθησαν σε γυνακες νεπυρσθη τ σκηνματα ατς συνετρβησαν ο μοχλο ατς

28:31 δικων ες πάντησιν δικοντος διξεται κα ναγγέλλων ες πάντησιν ναγγέλλοντος το ναγγελαι τ βασιλε Βαβυλνος τι άλωκεν πλις ατο

28:32 π σχάτου τν διαβάσεων ατο λμφθησαν κα τ συστέματα ατν νέπρησαν ν πυρ κα νδρες ατο ο πολεμιστα ξέρχονται

28:33 διτι τάδε λέγει κριος οκοι βασιλέως Βαβυλνος ς λων ριμος λοηθσονται τι μικρν κα ξει μητος ατς

28:34 κατέφαγέν με μερσατ με κατέλαβέν με σκεος λεπτν Ναβουχοδονοσορ βασιλες Βαβυλνος κατέπιέν με ς δράκων πλησεν τν κοιλαν ατο π τς τρυφς μου ξσέν με

28:35 ο μχθοι μου κα α ταλαιπωραι μου ες Βαβυλνα ρε κατοικοσα Σιων κα τ αμά μου π τος κατοικοντας Χαλδαους ρε Ιερουσαλημ

28:36 δι τοτο τάδε λέγει κριος δο γ κριν τν ντδικν σου κα κδικσω τν κδκησν σου κα ρημσω τν θάλασσαν ατς κα ξηραν τν πηγν ατς

28:37 κα σται Βαβυλν ες φανισμν κα ο κατοικηθσεται

28:38 μα ς λέοντες ξηγέρθησαν κα ς σκμνοι λεντων

28:39 ν τ θερμασ ατν δσω πτημα ατος κα μεθσω ατος πως καρωθσιν κα πνσωσιν πνον ανιον κα ο μ γερθσι λέγει κριος

28:40 καταβιβάσω ατος ς ρνας ες σφαγν κα ς κριος μετ ρφων

28:41 πς άλω κα θηρεθη τ καχημα πάσης τς γς πς γένετο Βαβυλν ες φανισμν ν τος θνεσιν

28:42 νέβη π Βαβυλνα θάλασσα ν χ κυμάτων ατς κα κατεκαλφθη

28:43 γενθησαν α πλεις ατς γ νυδρος κα βατος ο κατοικσει ν ατ οδ ες οδ μ καταλσ ν ατ υς νθρπου

28:44 κα κδικσω π Βαβυλνα κα ξοσω κατέπιεν κ το στματος ατς κα ο μ συναχθσιν πρς ατν τι τ θνη

28:49 κα ν Βαβυλνι πεσονται τραυμαται πάσης τς γς

28:50 νασζμενοι κ γς πορεεσθε κα μ στασθε ο μακρθεν μνσθητε το κυρου κα Ιερουσαλημ ναβτω π τν καρδαν μν

28:51 σχνθημεν τι κοσαμεν νειδισμν μν κατεκάλυψεν τιμα τ πρσωπον μν εσλθον λλογενες ες τ για μν ες οκον κυρου

28:52 δι τοτο δο μέραι ρχονται λέγει κριος κα κδικσω π τ γλυπτ ατς κα ν πάσ τ γ ατς πεσονται τραυμαται

28:53 τι ν ναβ Βαβυλν ς ορανς κα τι ν χυρσ ψος σχος ατς παρ μο ξουσιν ξολεθρεοντες ατν λέγει κριος

28:54 φων κραυγς ν Βαβυλνι κα συντριβ μεγάλη ν γ Χαλδαων

28:55 τι ξωλέθρευσεν κριος τν Βαβυλνα κα πλεσεν π ατς φωνν μεγάλην χοσαν ς δατα πολλά δωκεν ες λεθρον φωνν ατς

28:56 τι λθεν π Βαβυλνα ταλαιπωρα άλωσαν ο μαχητα ατς πτηται τ τξον ατν τι θες νταποδδωσιν ατος κριος νταποδδωσιν ατ τν νταπδοσιν

28:57 κα μεθσει μέθ τος γεμνας ατς κα τος σοφος ατς κα τος στρατηγος ατς λέγει βασιλες κριος παντοκράτωρ νομα ατ

28:58 τάδε λέγει κριος τεχος Βαβυλνος πλατνθη κατασκαπτμενον κατασκαφσεται κα α πλαι ατς α ψηλα μπυρισθσονται κα ο κοπιάσουσιν λαο ες κενν κα θνη ν ρχ κλεψουσιν

28:59 λγος ν νετελατο κριος Ιερεμια τ προφτ επεν τ Σαραια υ Νηριου υο Μαασαιου τε πορεετο παρ Σεδεκιου βασιλέως Ιουδα ες Βαβυλνα ν τ τει τ τετάρτ τς βασιλεας ατο κα Σαραιας ρχων δρων

28:60 κα γραψεν Ιερεμιας πάντα τ κακά ξει π Βαβυλνα ν βιβλ ν πάντας τος λγους τοτους τος γεγραμμένους π Βαβυλνα

28:61 κα επεν Ιερεμιας πρς Σαραιαν ταν λθς ες Βαβυλνα κα ψ κα ναγνσ πάντας τος λγους τοτους

28:62 κα ρες κριε κριε σ λάλησας π τν τπον τοτον το ξολεθρεσαι ατν κα το μ εναι ν ατ κατοικοντας π νθρπου ως κτνους τι φανισμς ες τν ανα σται

28:63 κα σται ταν πασ το ναγινσκειν τ βιβλον τοτο κα πιδσεις π ατ λθον κα ψεις ατ ες μέσον το Εφράτου

28:64 κα ρες οτως καταδσεται Βαβυλν κα ο μ ναστ π προσπου τν κακν ν γ πάγω π ατν


Next: Jeremiah 29