Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Jeremiah
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

Jeremiah

Chapter 27

27:1 λγος κυρου ν λάλησεν π Βαβυλνα

27:2 ναγγελατε ν τος θνεσιν κα κουστ ποισατε κα μ κρψητε επατε άλωκεν Βαβυλν κατσχνθη Βλος πτητος τρυφερ παρεδθη Μαρωδαχ

27:3 τι νέβη π ατν θνος π βορρ οτος θσει τν γν ατς ες φανισμν κα οκ σται κατοικν ν ατ π νθρπου κα ως κτνους

27:4 ν τας μέραις κεναις κα ν τ καιρ κεν ξουσιν ο υο Ισραηλ ατο κα ο υο Ιουδα π τ ατ βαδζοντες κα κλαοντες πορεσονται τν κριον θεν ατν ζητοντες

27:5 ως Σιων ρωτσουσιν τν δν δε γρ τ πρσωπον ατν δσουσιν κα ξουσιν κα καταφεξονται πρς κριον τν θεν διαθκη γρ ανιος οκ πιλησθσεται

27:6 πρβατα πολωλτα γενθη λας μου ο ποιμένες ατν ξσαν ατος π τ ρη πεπλάνησαν ατος ξ ρους π βουνν χοντο πελάθοντο κοτης ατν

27:7 πάντες ο ερσκοντες ατος κατανάλισκον ατος ο χθρο ατν επαν μ νμεν ατος νθ ν μαρτον τ κυρ νομ δικαιοσνης τ συναγαγντι τος πατέρας ατν

27:8 παλλοτριθητε κ μέσου Βαβυλνος κα π γς Χαλδαων κα ξέλθατε κα γένεσθε σπερ δράκοντες κατ πρσωπον προβάτων

27:9 τι δο γ γερω π Βαβυλνα συναγωγς θνν κ γς βορρ κα παρατάξονται ατ κεθεν λσεται ς βολς μαχητο συνετο οκ πιστρέψει κεν

27:10 κα σται Χαλδαα ες προνομν πάντες ο προνομεοντες ατν μπλησθσονται

27:11 τι ηφρανεσθε κα κατεκαυχσθε διαρπάζοντες τν κληρονομαν μου διτι σκιρττε ς βοΐδια ν βοτάν κα κερατζετε ς ταροι

27:12 σχνθη μτηρ μν σφδρα μτηρ π γαθ σχάτη θνν ρημος

27:13 π ργς κυρου ο κατοικηθσεται κα σται ες φανισμν πσα κα πς διοδεων δι Βαβυλνος σκυθρωπάσει κα συριοσιν π πσαν τν πληγν ατς

27:14 παρατάξασθε π Βαβυλνα κκλ πάντες τενοντες τξον τοξεσατε π ατν μ φεσησθε π τος τοξεμασιν μν

27:15 κατακροτσατε π ατν παρελθησαν α χερες ατς πεσαν α πάλξεις ατς κα κατεσκάφη τ τεχος ατς τι κδκησις παρ θεο στιν κδικετε π ατν καθς ποησεν ποισατε ατ

27:16 ξολεθρεσατε σπέρμα κ Βαβυλνος κατέχοντα δρέπανον ν καιρ θερισμο π προσπου μαχαρας λληνικς καστος ες τν λαν ατο ποστρέψουσιν κα καστος ες τν γν ατο φεξεται

27:17 πρβατον πλανμενον Ισραηλ λέοντες ξσαν ατν πρτος φαγεν ατν βασιλες Ασσουρ κα οτος στερον τ στ ατο βασιλες Βαβυλνος

27:18 δι τοτο τάδε λέγει κριος δο γ κδικ π τν βασιλέα Βαβυλνος κα π τν γν ατο καθς ξεδκησα π τν βασιλέα Ασσουρ

27:19 κα ποκαταστσω τν Ισραηλ ες τν νομν ατο κα νεμσεται ν τ Καρμλ κα ν ρει Εφραιμ κα ν τ Γαλααδ κα πλησθσεται ψυχ ατο

27:20 ν τας μέραις κεναις κα ν τ καιρ κεν ζητσουσιν τν δικαν Ισραηλ κα οχ πάρξει κα τς μαρτας Ιουδα κα ο μ ερεθσιν τι λεως σομαι τος πολελειμμένοις π τς γς λέγει κριος

27:21 πικρς πβηθι π ατν κα π τος κατοικοντας π ατν κδκησον μάχαιρα κα φάνισον λέγει κριος κα ποει κατ πάντα σα ντέλλομα σοι

27:22 φων πολέμου κα συντριβ μεγάλη ν γ Χαλδαων

27:23 πς συνεκλάσθη κα συνετρβη σφρα πάσης τς γς πς γενθη ες φανισμν Βαβυλν ν θνεσιν

27:24 πιθσοντα σοι κα λσ Βαβυλν κα ο γνσ ερέθης κα λμφθης τι τ κυρ ντέστης

27:25 νοιξεν κριος τν θησαυρν ατο κα ξνεγκεν τ σκεη ργς ατο τι ργον τ κυρ θε ν γ Χαλδαων

27:26 τι ληλθασιν ο καιρο ατς νοξατε τς ποθκας ατς ρευνσατε ατν ς σπλαιον κα ξολεθρεσατε ατν μ γενέσθω ατς κατάλειμμα

27:27 ναξηράνατε ατς πάντας τος καρπος κα καταβτωσαν ες σφαγν οα ατος τι κει μέρα ατν κα καιρς κδικσεως ατν

27:28 φων φευγντων κα νασζομένων κ γς Βαβυλνος το ναγγελαι ες Σιων τν κδκησιν παρ κυρου θεο μν

27:29 παραγγελατε π Βαβυλνα πολλος παντ ντενοντι τξον παρεμβάλετε π ατν κυκλθεν μ στω ατς νασζμενος νταπδοτε ατ κατ τ ργα ατς κατ πάντα σα ποησεν ποισατε ατ τι πρς τν κριον ντέστη θεν γιον το Ισραηλ

27:30 δι τοτο πεσονται ο νεανσκοι ατς ν τας πλατεαις ατς κα πάντες ο νδρες ο πολεμιστα ατς ιφσονται επεν κριος

27:31 δο γ π σ τν βρστριαν λέγει κριος τι κει μέρα σου κα καιρς κδικσες σου

27:32 κα σθενσει βρις σου κα πεσεται κα οκ σται νιστν ατν κα νάψω πρ ν τ δρυμ ατς κα καταφάγεται πάντα τ κκλ ατς

27:33 τάδε λέγει κριος καταδεδυνάστευνται ο υο Ισραηλ κα ο υο Ιουδα μα πάντες ο αχμαλωτεσαντες ατος κατεδυνάστευσαν ατος τι οκ θέλησαν ξαποστελαι ατος

27:34 κα λυτρομενος ατος σχυρς κριος παντοκράτωρ νομα ατ κρσιν κρινε πρς τος ντιδκους ατο πως ξάρ τν γν κα παροξυνε τος κατοικοσι Βαβυλνα

27:35 μάχαιραν π τος Χαλδαους κα π τος κατοικοντας Βαβυλνα κα π τος μεγιστνας ατς κα π τος συνετος ατς

27:36 μάχαιραν π τος μαχητς ατς κα παραλυθσονται

27:37 μάχαιραν π τος ππους ατν κα π τ ρματα ατν μάχαιραν π τος μαχητς ατν κα π τν σμμικτον τν ν μέσ ατς κα σονται σε γυνακες μάχαιραν π τος θησαυρος ατς κα διασκορπισθσονται

27:38 π τ δατι ατς πεποθει κα καταισχυνθσονται τι γ τν γλυπτν στιν κα ν τας νσοις ο κατεκαυχντο

27:39 δι τοτο κατοικσουσιν νδάλματα ν τας νσοις κα κατοικσουσιν ν ατ θυγατέρες σειρνων ο μ κατοικηθ οκέτι ες τν ανα

27:40 καθς κατέστρεψεν θες Σοδομα κα Γομορρα κα τς μοροσας ατας επεν κριος ο μ κατοικσ κε νθρωπος κα ο μ παροικσ κε υς νθρπου

27:41 δο λας ρχεται π βορρ κα θνος μέγα κα βασιλες πολλο ξεγερθσονται π σχάτου τς γς

27:42 τξον κα γχειρδιον χοντες ταμς στιν κα ο μ λεσ φων ατν ς θάλασσα χσει φ πποις ππάσονται παρεσκευασμένοι σπερ πρ ες πλεμον πρς σέ θγατερ Βαβυλνος

27:43 κουσεν βασιλες Βαβυλνος τν κον ατν κα παρελθησαν α χερες ατο θλψις κατεκράτησεν ατο δνες ς τικτοσης

27:44 δο σπερ λέων ναβσεται π το Ιορδάνου ες τπον Αιθαμ τι ταχέως κδιξω ατος π ατς κα πάντα νεανσκον π ατν πιστσω τι τς σπερ γ κα τς ντιστσετα μοι κα τς οτος ποιμν ς στσεται κατ πρσωπν μου

27:45 δι τοτο κοσατε τν βουλν κυρου ν βεβολευται π Βαβυλνα κα λογισμος ατο ος λογσατο π τος κατοικοντας Χαλδαους ν μ διαφθαρ τ ρνα τν προβάτων ατν ν μ φανισθ νομ π ατν

27:46 τι π φωνς λσεως Βαβυλνος σεισθσεται γ κα κραυγ ν θνεσιν κουσθσεται


Next: Jeremiah 28