Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Jeremiah
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

Jeremiah

Chapter 23

23:1 ο ποιμένες ο διασκορπζοντες κα πολλοντες τ πρβατα τς νομς μου

23:2 δι τοτο τάδε λέγει κριος π τος ποιμανοντας τν λαν μου μες διεσκορπσατε τ πρβατά μου κα ξσατε ατ κα οκ πεσκέψασθε ατά δο γ κδικ φ μς κατ τ πονηρ πιτηδεματα μν

23:3 κα γ εσδέξομαι τος καταλοπους το λαο μου π πάσης τς γς ο ξσα ατος κε κα καταστσω ατος ες τν νομν ατν κα αξηθσονται κα πληθυνθσονται

23:4 κα ναστσω ατος ποιμένας ο ποιμανοσιν ατος κα ο φοβηθσονται τι οδ πτοηθσονται λέγει κριος

23:5 δο μέραι ρχονται λέγει κριος κα ναστσω τ Δαυιδ νατολν δικααν κα βασιλεσει βασιλες κα συνσει κα ποισει κρμα κα δικαιοσνην π τς γς

23:6 ν τας μέραις ατο σωθσεται Ιουδας κα Ισραηλ κατασκηνσει πεποιθς κα τοτο τ νομα ατο καλέσει ατν κριος Ιωσεδεκ

23:9 ν τος προφταις συνετρβη καρδα μου ν μο σαλεθη πάντα τ στ μου γενθην ς νρ συντετριμμένος κα ς νθρωπος συνεχμενος π ονου π προσπου κυρου κα π προσπου επρεπεας δξης ατο

23:10 τι π προσπου τοτων πένθησεν γ ξηράνθησαν α νομα τς ρμου κα γένετο δρμος ατν πονηρς κα σχς ατν οχ οτως

23:11 τι ερες κα προφτης μολνθησαν κα ν τ οκ μου εδον πονηρας ατν

23:12 δι τοτο γενέσθω δς ατν ατος ες λσθημα ν γνφ κα ποσκελισθσονται κα πεσονται ν ατ διτι πάξω π ατος κακ ν νιαυτ πισκέψεως ατν φησν κριος

23:13 κα ν τος προφταις Σαμαρεας εδον νομματα προφτευσαν δι τς Βααλ κα πλάνησαν τν λαν μου Ισραηλ

23:14 κα ν τος προφταις Ιερουσαλημ ρακα φρικτά μοιχωμένους κα πορευομένους ν ψεδεσι κα ντιλαμβανομένους χειρν πονηρν το μ ποστραφναι καστον π τς δο ατο τς πονηρς γενθησάν μοι πάντες ς Σοδομα κα ο κατοικοντες ατν σπερ Γομορρα

23:15 δι τοτο τάδε λέγει κριος δο γ ψωμι ατος δνην κα ποτι ατος δωρ πικρν τι π τν προφητν Ιερουσαλημ ξλθεν μολυσμς πάσ τ γ

23:16 οτως λέγει κριος παντοκράτωρ μ κοετε τος λγους τν προφητν τι ματαιοσιν αυτος ρασιν π καρδας ατν λαλοσιν κα οκ π στματος κυρου

23:17 λέγουσιν τος πωθουμένοις τν λγον κυρου ερνη σται μν κα πσιν τος πορευομένοις τος θελμασιν ατν παντ τ πορευομέν πλάν καρδας ατο επαν οχ ξει π σ κακά

23:18 τι τς στη ν ποστματι κυρου κα εδεν τν λγον ατο τς νωτσατο κα κουσεν

23:19 δο σεισμς παρ κυρου κα ργ κπορεεται ες συσσεισμν συστρεφομένη π τος σεβες ξει

23:20 κα οκέτι ποστρέψει θυμς κυρου ως ν ποισ ατ κα ως ν ναστσ ατ π γχειρματος καρδας ατο π σχάτου τν μερν νοσουσιν ατά

23:21 οκ πέστελλον τος προφτας κα ατο τρεχον οκ λάλησα πρς ατος κα ατο προφτευον

23:22 κα ε στησαν ν τ ποστάσει μου κα εσκουσαν τν λγων μου κα τν λαν μου ν πέστρεφον ατος π τν πονηρν πιτηδευμάτων ατν

23:23 θες γγζων γ εμι λέγει κριος κα οχ θες πρρωθεν

23:24 ε κρυβσεται νθρωπος ν κρυφαοις κα γ οκ ψομαι ατν μ οχ τν ορανν κα τν γν γ πληρ λέγει κριος

23:25 κουσα λαλοσιν ο προφται προφητεουσιν π τ νματ μου ψευδ λέγοντες νυπνιασάμην νπνιον

23:26 ως πτε σται ν καρδ τν προφητν τν προφητευντων ψευδ κα ν τ προφητεειν ατος τ θελματα καρδας ατν

23:27 τν λογιζομένων το πιλαθέσθαι το νμου μου ν τος νυπνοις ατν διηγοντο καστος τ πλησον ατο καθάπερ πελάθοντο ο πατέρες ατν το νματς μου ν τ Βααλ

23:28 προφτης ν τ νπνιν στιν διηγησάσθω τ νπνιον ατο κα ν λγος μου πρς ατν διηγησάσθω τν λγον μου π ληθεας τ τ χυρον πρς τν στον οτως ο λγοι μου λέγει κριος

23:29 οχ ο λγοι μου σπερ πρ φλέγον λέγει κριος κα ς πέλυξ κπτων πέτραν

23:30 δι τοτο δο γ πρς τος προφτας λέγει κριος θες τος κλέπτοντας τος λγους μου καστος παρ το πλησον ατο

23:31 δο γ πρς τος προφτας τος κβάλλοντας προφητεας γλσσης κα νυστάζοντας νυσταγμν αυτν

23:32 δο γ πρς τος προφτας τος προφητεοντας νπνια ψευδ κα διηγοντο ατ κα πλάνησαν τν λαν μου ν τος ψεδεσιν ατν κα ν τος πλάνοις ατν κα γ οκ πέστειλα ατος κα οκ νετειλάμην ατος κα φέλειαν οκ φελσουσιν τν λαν τοτον

23:33 κα ν ρωτσωσ σε λας οτος ερες προφτης λέγων τ τ λμμα κυρου κα ρες ατος μες στε τ λμμα κα άξω μς λέγει κριος

23:34 κα προφτης κα ερες κα λας ο ν επωσιν λμμα κυρου κα κδικσω τν νθρωπον κενον κα τν οκον ατο

23:35 τι οτως ρετε καστος πρς τν πλησον ατο κα καστος πρς τν δελφν ατο τ πεκρθη κριος κα τ λάλησεν κριος

23:36 κα λμμα κυρου μ νομάζετε τι τι τ λμμα τ νθρπ σται λγος ατο

23:37 κα δι τ λάλησεν κριος θες μν

23:38 δι τοτο τάδε λέγει κριος θες νθ ν επατε τν λγον τοτον λμμα κυρου κα πέστειλα πρς μς λέγων οκ ρετε λμμα κυρου

23:39 δι τοτο δο γ λαμβάνω κα άσσω μς κα τν πλιν ν δωκα μν κα τος πατράσιν μν

23:40 κα δσω φ μς νειδισμν ανιον κα τιμαν ανιον τις οκ πιλησθσεται

23:7 δι τοτο δο μέραι ρχονται λέγει κριος κα οκ ροσιν τι ζ κριος ς νγαγεν τν οκον Ισραηλ κ γς Αγπτου

23:8 λλά ζ κριος ς συνγαγεν παν τ σπέρμα Ισραηλ π γς βορρ κα π πασν τν χωρν ο ξσεν ατος κε κα πεκατέστησεν ατος ες τν γν ατν


Next: Jeremiah 24