Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Jeremiah
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

Jeremiah

Chapter 6

6:1 νισχσατε υο Βενιαμιν κ μέσου τς Ιερουσαλημ κα ν Θεκουε σημάνατε σάλπιγγι κα πρ Βαιθαχαρμα ρατε σημεον τι κακ κκέκυφεν π βορρ κα συντριβ μεγάλη γνεται

6:2 κα φαιρεθσεται τ ψος σου θγατερ Σιων

6:3 ες ατν ξουσιν ποιμένες κα τ πομνια ατν κα πξουσιν π ατν σκηνς κκλ κα ποιμανοσιν καστος τ χειρ ατο

6:4 παρασκευάσασθε π ατν ες πλεμον νάστητε κα ναβμεν π ατν μεσημβρας οα μν τι κέκλικεν μέρα τι κλεπουσιν α σκια τς σπέρας

6:5 νάστητε κα ναβμεν ν τ νυκτ κα διαφθερωμεν τ θεμέλια ατς

6:6 τι τάδε λέγει κριος κκοψον τ ξλα ατς κχεον π Ιερουσαλημ δναμιν πλις ψευδς λη καταδυναστεα ν ατ

6:7 ς ψχει λάκκος δωρ οτως ψχει κακα ατς σέβεια κα ταλαιπωρα κουσθσεται ν ατ π πρσωπον ατς δι παντς πν κα μάστιγι

6:8 παιδευθσ Ιερουσαλημ μ ποστ ψυχ μου π σο μ ποισω σε βατον γν τις ο κατοικηθσεται

6:9 τι τάδε λέγει κριος καλαμσθε καλαμσθε ς μπελον τ κατάλοιπα το Ισραηλ πιστρέψατε ς τρυγν π τν κάρταλλον ατο

6:10 πρς τνα λαλσω κα διαμαρτρωμαι κα κοσεται δο περτμητα τ τα ατν κα ο δνανται κοειν δο τ μα κυρου γένετο ατος ες νειδισμν ο μ βουληθσιν ατ κοσαι

6:11 κα τν θυμν μου πλησα κα πέσχον κα ο συνετέλεσα ατος κχε π νπια ξωθεν κα π συναγωγν νεανσκων μα τι νρ κα γυν συλλημφθσονται πρεσβτερος μετ πλρους μερν

6:12 κα μεταστραφσονται α οκαι ατν ες τέρους γρο κα α γυνακες ατν π τ ατ τι κτεν τν χερά μου π τος κατοικοντας τν γν τατην λέγει κριος

6:13 τι π μικρο ατν κα ως μεγάλου πάντες συνετελέσαντο νομα π ερέως κα ως ψευδοπροφτου πάντες ποησαν ψευδ

6:14 κα ντο τ σντριμμα το λαο μου ξουθενοντες κα λέγοντες ερνη ερνη κα πο στιν ερνη

6:15 κατσχνθησαν τι ξελποσαν κα οδ ς καταισχυνμενοι κατσχνθησαν κα τν τιμαν ατν οκ γνωσαν δι τοτο πεσονται ν τ πτσει ατν κα ν καιρ πισκοπς ατν πολονται επεν κριος

6:16 τάδε λέγει κριος σττε π τας δος κα δετε κα ρωτσατε τρβους κυρου αωνους κα δετε ποα στν δς γαθ κα βαδζετε ν ατ κα ερσετε γνισμν τας ψυχας μν κα επαν ο πορευσμεθα

6:17 κατέστακα φ μς σκοπος κοσατε τς φωνς τς σάλπιγγος κα επαν οκ κουσμεθα

6:18 δι τοτο κουσαν τ θνη κα ο ποιμανοντες τ πομνια ατν

6:19 κουε γ δο γ πάγω π τν λαν τοτον κακά τν καρπν ποστροφς ατν τι τν λγων μου ο προσέσχον κα τν νμον μου πσαντο

6:20 να τ μοι λβανον κ Σαβα φέρετε κα κιννάμωμον κ γς μακρθεν τ λοκαυτματα μν οκ εσιν δεκτά κα α θυσαι μν οχ δυνάν μοι

6:21 δι τοτο τάδε λέγει κριος δο γ δδωμι π τν λαν τοτον σθένειαν κα σθενσουσιν ν ατ πατέρες κα υο μα γετων κα πλησον ατο πολονται

6:22 τάδε λέγει κριος δο λας ρχεται π βορρ κα θνη ξεγερθσεται π σχάτου τς γς

6:23 τξον κα ζιβνην κρατσουσιν ταμς στιν κα οκ λεσει φων ατο ς θάλασσα κυμανουσα φ πποις κα ρμασιν παρατάξεται ς πρ ες πλεμον πρς σέ θγατερ Σιων

6:24 κοσαμεν τν κον ατν παρελθησαν α χερες μν θλψις κατέσχεν μς δνες ς τικτοσης

6:25 μ κπορεεσθε ες γρν κα ν τας δος μ βαδζετε τι ομφαα τν χθρν παροικε κυκλθεν

6:26 θγατερ λαο μου περζωσαι σάκκον κατάπασαι ν σποδ πένθος γαπητο ποησαι σεαυτ κοπετν οκτρν τι ξαφνης ξει ταλαιπωρα φ μς

6:27 δοκιμαστν δέδωκά σε ν λαος δεδοκιμασμένοις κα γνσ με ν τ δοκιμάσαι με τν δν ατν

6:28 πάντες νκοοι πορευμενοι σκολις χαλκς κα σδηρος πάντες διεφθαρμένοι εσν

6:29 ξέλιπεν φυσητρ π πυρς ξέλιπεν μλιβος ες κενν ργυροκπος ργυροκοπε πονηρα ατν οκ τάκη

6:30 ργριον ποδεδοκιμασμένον καλέσατε ατος τι πεδοκμασεν ατος κριος


Next: Jeremiah 7