Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Jeremiah
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

Jeremiah

Chapter 4

4:1 ν πιστραφ Ισραηλ λέγει κριος πρς με πιστραφσεται ν περιέλ τ βδελγματα ατο κ στματος ατο κα π το προσπου μου ελαβηθ

4:2 κα μσ ζ κριος μετ ληθεας κα ν κρσει κα ν δικαιοσν κα ελογσουσιν ν ατ θνη κα ν ατ ανέσουσιν τ θε ν Ιερουσαλημ

4:3 τι τάδε λέγει κριος τος νδράσιν Ιουδα κα τος κατοικοσιν Ιερουσαλημ νεσατε αυτος νεματα κα μ σπερητε π κάνθαις

4:4 περιτμθητε τ θε μν κα περιτέμεσθε τν σκληροκαρδαν μν νδρες Ιουδα κα ο κατοικοντες Ιερουσαλημ μ ξέλθ ς πρ θυμς μου κα κκαυθσεται κα οκ σται σβέσων π προσπου πονηρας πιτηδευμάτων μν

4:5 ναγγελατε ν τ Ιουδα κα κουσθτω ν Ιερουσαλημ επατε σημάνατε π τς γς σάλπιγγι κα κεκράξατε μέγα επατε συνάχθητε κα εσέλθωμεν ες τς πλεις τς τειχρεις

4:6 ναλαβντες φεγετε ες Σιων σπεσατε μ σττε τι κακ γ πάγω π βορρ κα συντριβν μεγάλην

4:7 νέβη λέων κ τς μάνδρας ατο ξολεθρεων θνη ξρεν κα ξλθεν κ το τπου ατο το θεναι τν γν ες ρμωσιν κα πλεις καθαιρεθσονται παρ τ μ κατοικεσθαι ατάς

4:8 π τοτοις περιζσασθε σάκκους κα κπτεσθε κα λαλάξατε διτι οκ πεστράφη θυμς κυρου φ μν

4:9 κα σται ν κεν τ μέρ λέγει κριος πολεται καρδα το βασιλέως κα καρδα τν ρχντων κα ο ερες κστσονται κα ο προφται θαυμάσονται

4:10 κα επα δέσποτα κριε ρα γε πατν πάτησας τν λαν τοτον κα τν Ιερουσαλημ λέγων ερνη σται μν κα δο ψατο μάχαιρα ως τς ψυχς ατν

4:11 ν τ καιρ κεν ροσιν τ λα τοτ κα τ Ιερουσαλημ πνεμα πλανσεως ν τ ρμ δς τς θυγατρς το λαο μου οκ ες καθαρν οδ ες γιον

4:12 πνεμα πληρσεως ξει μοι νν δ γ λαλ κρματα πρς ατος

4:13 δο ς νεφέλη ναβσεται κα ς καταιγς τ ρματα ατο κουφτεροι ετν ο πποι ατο οα μν τι ταλαιπωρομεν

4:14 ππλυνε π κακας τν καρδαν σου Ιερουσαλημ να σωθς ως πτε πάρξουσιν ν σο διαλογισμο πνων σου

4:15 διτι φων ναγγέλλοντος κ Δαν ξει κα κουσθσεται πνος ξ ρους Εφραιμ

4:16 ναμνσατε θνη δο κασιν ναγγελατε ν Ιερουσαλημ συστροφα ρχονται κ γς μακρθεν κα δωκαν π τς πλεις Ιουδα φωνν ατν

4:17 ς φυλάσσοντες γρν γένοντο π ατν κκλ τι μο μέλησας λέγει κριος

4:18 α δο σου κα τ πιτηδεματά σου ποησαν τατά σοι ατη κακα σου τι πικρά τι ψατο ως τς καρδας σου

4:19 τν κοιλαν μου τν κοιλαν μου λγ κα τ ασθητρια τς καρδας μου μαιμάσσει ψυχ μου σπαράσσεται καρδα μου ο σιωπσομαι τι φωνν σάλπιγγος κουσεν ψυχ μου κραυγν πολέμου

4:20 κα ταλαιπωραν συντριμμν πικαλεται τι τεταλαιπρηκεν πσα γ φνω τεταλαιπρηκεν σκην διεσπάσθησαν α δέρρεις μου

4:21 ως πτε ψομαι φεγοντας κοων φωνν σαλπγγων

4:22 διτι ο γομενοι το λαο μου μ οκ δεισαν υο φρονές εσιν κα ο συνετο σοφο εσιν το κακοποισαι τ δ καλς ποισαι οκ πέγνωσαν

4:23 πέβλεψα π τν γν κα δο οθέν κα ες τν ορανν κα οκ ν τ φτα ατο

4:24 εδον τ ρη κα ν τρέμοντα κα πάντας τος βουνος ταρασσομένους

4:25 πέβλεψα κα δο οκ ν νθρωπος κα πάντα τ πετειν το ορανο πτοετο

4:26 εδον κα δο Κάρμηλος ρημος κα πσαι α πλεις μπεπυρισμέναι πυρ π προσπου κυρου κα π προσπου ργς θυμο ατο φανσθησαν

4:27 τάδε λέγει κριος ρημος σται πσα γ συντέλειαν δ ο μ ποισω

4:28 π τοτοις πενθετω γ κα συσκοτασάτω ορανς νωθεν διτι λάλησα κα ο μετανοσω ρμησα κα οκ ποστρέψω π ατς

4:29 π φωνς ππέως κα ντεταμένου τξου νεχρησεν πσα χρα εσέδυσαν ες τ σπλαια κα ες τ λση κρβησαν κα π τς πέτρας νέβησαν πσα πλις γκατελεφθη ο κατοικε ν ατας νθρωπος

4:30 κα σ τ ποισεις ν περιβάλ κκκινον κα κοσμσ κσμ χρυσ κα ν γχρσ στβι τος φθαλμος σου ες μάτην ραϊσμς σου πσαντ σε ο ραστα σου τν ψυχν σου ζητοσιν

4:31 τι φωνν ς δινοσης κουσα το στεναγμο σου ς πρωτοτοκοσης φων θυγατρς Σιων κλυθσεται κα παρσει τς χερας ατς ομμοι γ τι κλεπει ψυχ μου π τος νρημένοις


Next: Jeremiah 5