Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Jeremiah
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

Jeremiah

Chapter 2

2:2 κα επεν τάδε λέγει κριος μνσθην λέους νετητς σου κα γάπης τελεισες σου το ξακολουθσα σε τ γ Ισραηλ λέγει κριος

2:3 γιος Ισραηλ τ κυρ ρχ γενημάτων ατο πάντες ο σθοντες ατν πλημμελσουσιν κακ ξει π ατος φησν κριος

2:4 κοσατε λγον κυρου οκος Ιακωβ κα πσα πατρι οκου Ισραηλ

2:5 τάδε λέγει κριος τ εροσαν ο πατέρες μν ν μο πλημμέλημα τι πέστησαν μακρν π μο κα πορεθησαν πσω τν ματαων κα ματαιθησαν

2:6 κα οκ επαν πο στιν κριος ναγαγν μς κ γς Αγπτου καθοδηγσας μς ν τ ρμ ν γ περ κα βάτ ν γ νδρ κα κάρπ ν γ ν ο διδευσεν ν ατ οθν κα ο κατκησεν κε υς νθρπου

2:7 κα εσγαγον μς ες τν Κάρμηλον το φαγεν μς τος καρπος ατο κα τ γαθ ατο κα εσλθατε κα μιάνατε τν γν μου κα τν κληρονομαν μου θεσθε ες βδέλυγμα

2:8 ο ερες οκ επαν πο στιν κριος κα ο ντεχμενοι το νμου οκ πσταντ με κα ο ποιμένες σέβουν ες μέ κα ο προφται προφτευον τ Βααλ κα πσω νωφελος πορεθησαν

2:9 δι τοτο τι κριθσομαι πρς μς λέγει κριος κα πρς τος υος τν υν μν κριθσομαι

2:10 διτι διέλθετε ες νσους Χεττιιμ κα δετε κα ες Κηδαρ ποστελατε κα νοσατε σφδρα κα δετε ε γέγονεν τοιατα

2:11 ε λλάξονται θνη θεος ατν κα οτοι οκ εσιν θεο δ λας μου λλάξατο τν δξαν ατο ξ ς οκ φεληθσονται

2:12 ξέστη ορανς π τοτ κα φριξεν π πλεον σφδρα λέγει κριος

2:13 τι δο πονηρ ποησεν λας μου μ γκατέλιπον πηγν δατος ζως κα ρυξαν αυτος λάκκους συντετριμμένους ο ο δυνσονται δωρ συνέχειν

2:14 μ δολς στιν Ισραηλ οκογενς στιν δι τ ες προνομν γένετο

2:15 π ατν ροντο λέοντες κα δωκαν τν φωνν ατν ο ταξαν τν γν ατο ες ρημον κα α πλεις ατο κατεσκάφησαν παρ τ μ κατοικεσθαι

2:16 κα υο Μέμφεως κα Ταφνας γνωσάν σε κα κατέπαιζν σου

2:17 οχ τατα ποησέν σοι τ καταλιπεν σε μέ λέγει κριος θες σου

2:18 κα νν τ σοι κα τ δ Αγπτου το πιεν δωρ Γηων κα τ σοι κα τ δ σσυρων το πιεν δωρ ποταμν

2:19 παιδεσει σε ποστασα σου κα κακα σου λέγξει σε κα γνθι κα δ τι πικρν σοι τ καταλιπεν σε μέ λέγει κριος θες σου κα οκ εδκησα π σο λέγει κριος θες σου

2:20 τι π ανος συνέτριψας τν ζυγν σου διέσπασας τος δεσμος σου κα επας ο δουλεσω λλ πορεσομαι π πν βουνν ψηλν κα ποκάτω παντς ξλου κατασκου κε διαχυθσομαι ν τ πορνε μου

2:21 γ δ φτευσά σε μπελον καρποφρον πσαν ληθινν πς στράφης ες πικραν μπελος λλοτρα

2:22 ν ποπλν ν ντρ κα πληθνς σεαυτ παν κεκηλδωσαι ν τας δικαις σου ναντον μο λέγει κριος

2:23 πς ρες οκ μιάνθην κα πσω τς Βααλ οκ πορεθην δ τς δος σου ν τ πολυανδρ κα γνθι τ ποησας ψ φων ατς λλυξεν τς δος ατς

2:24 πλάτυνεν φ δατα ρμου ν πιθυμαις ψυχς ατς πνευματοφορετο παρεδθη τς πιστρέψει ατν πάντες ο ζητοντες ατν ο κοπιάσουσιν ν τ ταπεινσει ατς ερσουσιν ατν

2:25 πστρεψον τν πδα σου π δο τραχεας κα τν φάρυγγά σου π δψους δ επεν νδριομαι τι γαπκει λλοτρους κα πσω ατν πορεετο

2:26 ς ασχνη κλέπτου ταν λ οτως ασχυνθσονται ο υο Ισραηλ ατο κα ο βασιλες ατν κα ο ρχοντες ατν κα ο ερες ατν κα ο προφται ατν

2:27 τ ξλ επαν τι πατρ μου ε σ κα τ λθ σ γέννησάς με κα στρεψαν π μ ντα κα ο πρσωπα ατν κα ν τ καιρ τν κακν ατν ροσιν νάστα κα σσον μς

2:28 κα πο εσιν ο θεο σου ος ποησας σεαυτ ε ναστσονται κα σσουσν σε ν καιρ τς κακσες σου τι κατ ριθμν τν πλεν σου σαν θεο σου Ιουδα κα κατ ριθμν διδων τς Ιερουσαλημ θυον τ Βααλ

2:29 να τ λαλετε πρς με πάντες μες σεβσατε κα πάντες μες νομσατε ες μέ λέγει κριος

2:30 μάτην πάταξα τ τέκνα μν παιδεαν οκ δέξασθε μάχαιρα κατέφαγεν τος προφτας μν ς λέων λεθρεων κα οκ φοβθητε

2:31 κοσατε λγον κυρου τάδε λέγει κριος μ ρημος γενμην τ Ισραηλ γ κεχερσωμένη δι τ επεν λας μου ο κυριευθησμεθα κα οχ ξομεν πρς σ τι

2:32 μ πιλσεται νμφη τν κσμον ατς κα παρθένος τν στηθοδεσμδα ατς δ λας μου πελάθετ μου μέρας ν οκ στιν ριθμς

2:33 τ τι καλν πιτηδεσεις ν τας δος σου το ζητσαι γάπησιν οχ οτως λλ κα σ πονηρεσω το μιναι τς δος σου

2:34 κα ν τας χερσν σου ερέθησαν αματα ψυχν θων οκ ν διοργμασιν ερον ατος λλ π πάσ δρυ

2:35 κα επας θς εμι λλ ποστραφτω θυμς ατο π μο δο γ κρνομαι πρς σ ν τ λέγειν σε οχ μαρτον

2:36 τ κατεφρνησας σφδρα το δευτερσαι τς δος σου κα π Αγπτου καταισχυνθσ καθς κατσχνθης π Ασσουρ

2:37 τι κα ντεθεν ξελεσ κα α χερές σου π τς κεφαλς σου τι πσατο κριος τν λπδα σου κα οκ εοδωθσ ν ατ


Next: Jeremiah 3