Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Judith
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

Judith

Chapter 7

7:1 τ δ παριον παργγειλεν Ολοφέρνης πάσ τ στρατι ατο κα παντ τ λα ατο ο παρεγένοντο π τν συμμαχαν ατο ναζευγνειν π Βαιτυλουα κα τς ναβάσεις τς ρεινς προκαταλαμβάνεσθαι κα ποιεν πλεμον πρς τος υος Ισραηλ

7:2 κα νέζευξεν ν τ μέρ κεν πς νρ δυνατς ατν κα δναμις ατν νδρν πολεμιστν χιλιάδες πεζν κατν βδομκοντα κα ππέων χιλιάδες δέκα δο χωρς τς ποσκευς κα τν νδρν ο σαν πεζο ν ατος πλθος πολ σφδρα

7:3 κα παρενέβαλον ν τ αλνι πλησον Βαιτυλουα π τς πηγς κα παρέτειναν ες ερος π Δωθαϊμ ως Βελβαιμ κα ες μκος π Βαιτυλουα ως Κυαμωνος στιν πέναντι το Εσδρηλων

7:4 ο δ υο Ισραηλ ς εδον ατν τ πλθος ταράχθησαν σφδρα κα επαν καστος πρς τν πλησον ατο νν κλεξουσιν οτοι τ πρσωπον τς γς πάσης κα οτε τ ρη τ ψηλ οτε α φάραγγες οτε ο βουνο ποστσονται τ βάρος ατν

7:5 κα ναλαβντες καστος τ σκεη τ πολεμικ ατν κα νακασαντες πυρς π τος πργους ατν μενον φυλάσσοντες λην τν νκτα κενην

7:6 τ δ μέρ τ δευτέρ ξγαγεν Ολοφέρνης πσαν τν ππον ατο κατ πρσωπον τν υν Ισραηλ ο σαν ν Βαιτυλουα

7:7 κα πεσκέψατο τς ναβάσεις τς πλεως ατν κα τς πηγς τν δάτων φδευσεν κα προκατελάβετο ατς κα πέστησεν ατας παρεμβολς νδρν πολεμιστν κα ατς νέζευξεν ες τν λαν ατο

7:8 κα προσελθντες ατ πάντες ρχοντες υν Ησαυ κα πάντες ο γομενοι το λαο Μωαβ κα ο στρατηγο τς παραλας επαν

7:9 κουσάτω δ λγον δεσπτης μν να μ γένηται θρασμα ν τ δυνάμει σου

7:10 γρ λας οτος τν υν Ισραηλ ο πέποιθαν π τος δρασιν ατν λλ π τος ψεσι τν ρέων ν ος ατο νοικοσιν ν ατος ο γάρ στιν εχερς προσβναι τας κορυφας τν ρέων ατν

7:11 κα νν δέσποτα μ πολέμει πρς ατος καθς γνεται πλεμος παρατάξεως κα ο πεσεται κ το λαο σου νρ ες

7:12 νάμεινον π τς παρεμβολς σου διαφυλάσσων πάντα νδρα κ τς δυνάμες σου κα πικρατησάτωσαν ο παδές σου τς πηγς το δατος κπορεεται κ τς ζης το ρους

7:13 διτι κεθεν δρεονται πάντες ο κατοικοντες Βαιτυλουα κα νελε ατος δψα κα κδσουσι τν πλιν ατν κα μες κα λας μν ναβησμεθα π τς πλησον κορυφς τν ρέων κα παρεμβαλομεν π ατας ες προφυλακν το μ ξελθεν κ τς πλεως νδρα να

7:14 κα τακσονται ν τ λιμ ατο κα α γυνακες ατν κα τ τέκνα ατν κα πρν λθεν τν ομφααν π ατος καταστρωθσονται ν τας πλατεαις τς οκσεως ατν

7:15 κα νταποδσεις ατος νταπδομα πονηρν νθ ν στασασαν κα οκ πντησαν τ προσπ σου ν ερν

7:16 κα ρεσαν ο λγοι ατν νπιον Ολοφέρνου κα νπιον πάντων τν θεραπντων ατο κα συνέταξε ποιεν καθ λάλησαν

7:17 κα πρεν παρεμβολ υν Αμμων κα μετ ατν χιλιάδες πέντε υν Ασσουρ κα παρενέβαλον ν τ αλνι κα προκατελάβοντο τ δατα κα τς πηγς τν δάτων τν υν Ισραηλ

7:18 κα νέβησαν ο υο Ησαυ κα ο υο Αμμων κα παρενέβαλον ν τ ρειν πέναντι Δωθαϊμ κα πέστειλαν ξ ατν πρς ντον κα πηλιτην πέναντι Εγρεβηλ στιν πλησον Χους στιν π το χειμάρρου Μοχμουρ κα λοιπ στρατι τν σσυρων παρενέβαλον ν τ πεδ κα κάλυψαν πν τ πρσωπον τς γς κα α σκηνα κα α παρται ατν κατεστρατοπέδευσαν ν χλ πολλ κα σαν ες πλθος πολ σφδρα

7:19 κα ο υο Ισραηλ νεβησαν πρς κριον θεν ατν τι λιγοψχησεν τ πνεμα ατν τι κκλωσαν πάντες ο χθρο ατν κα οκ ν διαφυγεν κ μέσου ατν

7:20 κα μεινεν κκλ ατν πσα παρεμβολ Ασσουρ ο πεζο κα ρματα κα ο ππες ατν μέρας τριάκοντα τέσσαρας κα ξέλιπεν πάντας τος κατοικοντας Βαιτυλουα πάντα τ γγεα ατν τν δάτων

7:21 κα ο λάκκοι ξεκενοντο κα οκ εχον πιεν ες πλησμονν δωρ μέραν μαν τι ν μέτρ δδοσαν ατος πιεν

7:22 κα θμησεν τ νπια ατν κα α γυνακες κα ο νεανσκοι ξέλιπον π τς δψης κα πιπτον ν τας πλατεαις τς πλεως κα ν τας διδοις τν πυλν κα οκ ν κραταωσις τι ν ατος

7:23 κα πισυνχθησαν πς λας π Οζιαν κα τος ρχοντας τς πλεως ο νεανσκοι κα α γυνακες κα τ παιδα κα νεβησαν φων μεγάλ κα επαν ναντον πάντων τν πρεσβυτέρων

7:24 κρναι θες ν μέσον μν κα μν τι ποισατε ν μν δικαν μεγάλην ο λαλσαντες ερηνικ μετ υν Ασσουρ

7:25 κα νν οκ στιν βοηθς μν λλ πέπρακεν μς θες ες τς χερας ατν το καταστρωθναι ναντον ατν ν δψ κα πωλε μεγάλ

7:26 κα νν πικαλέσασθε ατος κα κδοσθε τν πλιν πσαν ες προνομν τ λα Ολοφέρνου κα πάσ τ δυνάμει ατο

7:27 κρεσσον γρ μν γενηθναι ατος ες διαρπαγν σμεθα γρ ες δολους κα ζσεται ψυχ μν κα οκ ψμεθα τν θάνατον τν νηπων μν ν φθαλμος μν κα τς γυνακας κα τ τέκνα μν κλειποσας τς ψυχς ατν

7:28 μαρτυρμεθα μν τν ορανν κα τν γν κα τν θεν μν κα κριον τν πατέρων μν ς κδικε μς κατ τς μαρτας μν κα κατ τ μαρτματα τν πατέρων μν να μ ποισ κατ τ ματα τατα ν τ μέρ τ σμερον

7:29 κα γένετο κλαυθμς μέγας ν μέσ τς κκλησας πάντων μοθυμαδν κα βησαν πρς κριον τν θεν φων μεγάλ

7:30 κα επεν πρς ατος Οζιας θαρσετε δελφο διακαρτερσωμεν τι πέντε μέρας ν ας πιστρέψει κριος θες μν τ λεος ατο φ μς ο γρ γκαταλεψει μς ες τέλος

7:31 ν δ διέλθωσιν αται κα μ λθ φ μς βοθεια ποισω κατ τ ματα μν

7:32 κα σκρπισεν τν λαν ες τν αυτο παρεμβολν κα π τ τεχη κα τος πργους τς πλεως ατν πλθον κα τς γυνακας κα τ τέκνα ες τος οκους ατν πέστειλαν κα σαν ν ταπεινσει πολλ ν τ πλει


Next: Judith 8