Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Judges B
Prev  Next
Sep KJV  JPS  Tan  Vul  Sep: jda 

Judges B

Chapter 6

6:1 κα ποησαν ο υο Ισραηλ τ πονηρν νπιον κυρου κα δωκεν ατος κριος ν χειρ Μαδιαμ πτ τη

6:2 κα σχυσεν χερ Μαδιαμ π Ισραηλ κα ποησαν αυτος ο υο Ισραηλ π προσπου Μαδιαμ τς τρυμαλις τς ν τος ρεσιν κα τ σπλαια κα τ κρεμαστά

6:3 κα γένετο ν σπειραν ο υο Ισραηλ κα νέβαιναν Μαδιαμ κα Αμαληκ κα ο υο νατολν συνανέβαινον ατος

6:4 κα παρενέβαλον ες ατος κα κατέφθειραν τος καρπος ατν ως λθεν ες Γάζαν κα ο κατέλιπον πστασιν ζως ν τ γ Ισραηλ οδ ν τος ποιμνοις ταρον κα νον

6:5 τι ατο κα α κτσεις ατν νέβαινον κα α σκηνα ατν παρεγνοντο καθς κρς ες πλθος κα ατος κα τος καμλοις ατν οκ ν ριθμς κα ρχοντο ες τν γν Ισραηλ κα διέφθειρον ατν

6:6 κα πτχευσεν Ισραηλ σφδρα π προσπου Μαδιαμ κα βησαν ο υο Ισραηλ πρς κριον

6:7 π προσπου Μαδιαμ

6:8 κα ξαπέστειλεν κριος νδρα προφτην πρς τος υος Ισραηλ κα επεν ατος τάδε λέγει κριος θες Ισραηλ γ εμι ς νγαγον μς κ γς Αγπτου κα ξγαγον μς ξ οκου δουλεας μν

6:9 κα ρρυσάμην μς κ χειρς Αγπτου κα κ χειρς πάντων τν θλιβντων μς κα ξέβαλον ατος κ προσπου μν κα δωκα μν τν γν ατν

6:10 κα επα μν γ κριος θες μν ο φοβηθσεσθε τος θεος το Αμορραου ν ος μες καθσεσθε ν τ γ ατν κα οκ εσηκοσατε τς φωνς μου

6:11 κα λθεν γγελος κυρου κα κάθισεν π τν τερέμινθον τν ν Εφραθα τν Ιωας πατρς το Εσδρι κα Γεδεων υς ατο αβδζων στον ν λην ες κφυγεν π προσπου το Μαδιαμ

6:12 κα φθη ατ γγελος κυρου κα επεν πρς ατν κριος μετ σο σχυρς τν δυνάμεων

6:13 κα επεν πρς ατν Γεδεων ν μο κριέ μου κα ε στιν κριος μεθ μν ες τ ερεν μς τ κακ τατα κα πο στιν πάντα τ θαυμάσια ατο διηγσαντο μν ο πατέρες μν λέγοντες μ οχ ξ Αγπτου νγαγεν μς κριος κα νν ξέρριψεν μς κα δωκεν μς ν χειρ Μαδιαμ

6:14 κα πέστρεψεν πρς ατν γγελος κυρου κα επεν πορεου ν σχι σου τατ κα σσεις τν Ισραηλ κ χειρς Μαδιαμ δο ξαπέστειλά σε

6:15 κα επεν πρς ατν Γεδεων ν μο κριέ μου ν τνι σσω τν Ισραηλ δο χιλιάς μου σθένησεν ν Μανασση κα γ εμι μικρτερος ν οκ πατρς μου

6:16 κα επεν πρς ατν γγελος κυρου κριος σται μετ σο κα πατάξεις τν Μαδιαμ σε νδρα να

6:17 κα επεν πρς ατν Γεδεων ε δ ερον λεος ν φθαλμος σου κα ποισεις μοι σμερον πν τι λάλησας μετ μο

6:18 μ χωρισθς ντεθεν ως το λθεν με πρς σέ κα ξοσω τν θυσαν κα θσω νπιν σου κα επεν γ εμι καθομαι ως το πιστρέψαι σε

6:19 κα Γεδεων εσλθεν κα ποησεν ριφον αγν κα οιφι λερου ζυμα κα τ κρέα θηκεν ν τ κοφν κα τν ζωμν βαλεν ν τ χτρ κα ξνεγκεν ατ πρς ατν π τν τερέμινθον κα προσγγισεν

6:20 κα επεν πρς ατν γγελος το θεο λαβ τ κρέα κα τ ζυμα κα θς πρς τν πέτραν κενην κα τν ζωμν χμενα κχεε κα ποησεν οτως

6:21 κα ξέτεινεν γγελος κυρου τ κρον τς άβδου τς ν χειρ ατο κα ψατο τν κρεν κα τν ζμων κα νέβη πρ κ τς πέτρας κα κατέφαγεν τ κρέα κα τος ζμους κα γγελος κυρου πορεθη π φθαλμν ατο

6:22 κα εδεν Γεδεων τι γγελος κυρου οτς στιν κα επεν Γεδεων κριέ μου κριε τι εδον γγελον κυρου πρσωπον πρς πρσωπον

6:23 κα επεν ατ κριος ερνη σοι μ φοβο ο μ ποθάνς

6:24 κα κοδμησεν κε Γεδεων θυσιαστριον τ κυρ κα πεκάλεσεν ατ ερνη κυρου ως τς μέρας τατης τι ατο ντος ν Εφραθα πατρς το Εσδρι

6:25 κα γένετο ν τ νυκτ κεν κα επεν ατ κριος λαβ τν μσχον τν ταρον ς στιν τ πατρ σου κα μσχον δετερον πταετ κα καθελες τ θυσιαστριον το Βααλ στιν τ πατρ σου κα τ λσος τ π ατ λεθρεσεις

6:26 κα οκοδομσεις θυσιαστριον κυρ τ θε σου π κορυφν το Μαουεκ τοτου ν τ παρατάξει κα λμψ τν μσχον τν δετερον κα νοσεις λοκατωμα ν τος ξλοις το λσους ο ξολεθρεσεις

6:27 κα λαβεν Γεδεων δέκα νδρας π τν δολων αυτο κα ποησεν ν τρπον λάλησεν πρς ατν κριος κα γενθη ς φοβθη τν οκον το πατρς ατο κα τος νδρας τς πλεως το ποισαι μέρας κα ποησεν νυκτς

6:28 κα ρθρισαν ο νδρες τς πλεως τ πρω κα δο καθρητο τ θυσιαστριον το Βααλ κα τ λσος τ π ατ λέθρευτο κα εδαν τν μσχον τν δετερον ν ννεγκεν π τ θυσιαστριον τ κοδομημένον

6:29 κα επεν νρ πρς τν πλησον ατο τς ποησεν τ μα τοτο κα πεζτησαν κα ρενησαν κα γνωσαν τι Γεδεων υς Ιωας ποησεν τ μα τοτο

6:30 κα επον ο νδρες τς πλεως πρς Ιωας ξένεγκε τν υν σου κα ποθανέτω τι καθελεν τ θυσιαστριον το Βααλ κα τι λέθρευσεν τ λσος τ π ατ

6:31 κα επεν Ιωας τος νδράσιν πσιν ο πανέστησαν ατ μ μες νν δικάζεσθε πρ το Βααλ μες σσετε ατν ς ν δικάσηται ατ θανατωθτω ως πρω ε θες στιν δικαζέσθω ατ τι καθελεν τ θυσιαστριον ατο

6:32 κα κάλεσεν ατ ν τ μέρ κεν Ιαρβααλ λέγων δικασάσθω ν ατ Βααλ τι καθρέθη τ θυσιαστριον ατο

6:33 κα πσα Μαδιαμ κα Αμαληκ κα υο νατολν συνχθησαν π τ ατ κα παρενέβαλον ν κοιλάδι Εζερεελ

6:34 κα πνεμα κυρου νεδυνάμωσεν τν Γεδεων κα σάλπισεν ν κερατν κα φοβθη Αβιεζερ πσω ατο

6:35 κα γγέλους πέστειλεν ες πάντα Μανασση κα ν Ασηρ κα ν Ζαβουλων κα Νεφθαλι κα νέβη ες συνάντησιν ατν

6:36 κα επεν Γεδεων πρς τν θεν ε σ σζεις ν χειρ μου τν Ισραηλ καθς λάλησας

6:37 δο γ τθημι τν πκον το ρου ν τ λωνι ν δρσος γένηται π τν πκον μνον κα π πσαν τν γν ξηρασα γνσομαι τι σσεις ν χειρ μου τν Ισραηλ καθς λάλησας

6:38 κα γένετο οτως κα ρθρισεν τ παριον κα ξεπασεν τν πκον κα σταξεν δρσος π το πκου πλρης λεκάνη δατος

6:39 κα επεν Γεδεων πρς τν θεν μ δ ργισθτω θυμς σου ν μο κα λαλσω τι παξ πειράσω δ κα γε τι παξ ν τ πκ κα γενέσθω ξηρασα π τν πκον μνον κα π πσαν τν γν γενηθτω δρσος

6:40 κα ποησεν οτως θες ν τ νυκτ κεν κα γένετο ξηρασα π τν πκον μνον κα π πσαν τν γν γενθη δρσος


Next: Judges B 7