Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Judges A
Prev  Next
Sep KJV  JPS  Tan  Vul  Sep: jdb 

Judges A

Chapter 6

6:1 κα ποησαν ο υο Ισραηλ τ πονηρν ναντι κυρου κα παρέδωκεν ατος κριος ν χειρ Μαδιαμ τη πτά

6:2 κα κατσχυσεν χερ Μαδιαμ π Ισραηλ κα ποησαν αυτος ο υο Ισραηλ π προσπου Μαδιαμ μάνδρας ν τος ρεσιν κα τος σπηλαοις κα τος χυρμασιν

6:3 κα γένετο ταν σπειρεν νρ Ισραηλ κα νέβαινεν Μαδιαμ κα Αμαληκ κα ο υο νατολν κα νέβαινον π ατν

6:4 κα παρενέβαλλον π ατος κα διέφθειραν τ κφρια τς γς ως το λθεν ες Γάζαν κα οχ πελεποντο πστασιν ζως ν Ισραηλ κα πομνιον κα μσχον κα νον

6:5 τι ατο κα τ κτνη ατν νέβαινον κα τς σκηνς ατν παρέφερον κα παρεγνοντο ς κρς ες πλθος κα ατος κα τας καμλοις ατν οκ ν ριθμς κα παρεγνοντο ν τ γ Ισραηλ το διαφθερειν ατν

6:6 κα πτχευσεν Ισραηλ σφδρα π προσπου Μαδιαμ κα κέκραξαν ο υο Ισραηλ πρς κριον

6:7 κα γένετο πε κέκραξαν ο υο Ισραηλ πρς κριον δι Μαδιαμ

6:8 κα ξαπέστειλεν κριος νδρα προφτην πρς τος υος Ισραηλ κα επεν ατος τάδε λέγει κριος θες Ισραηλ γ εμι ναβιβάσας μς ξ Αγπτου κα ξγαγον μς ξ οκου δουλεας

6:9 κα ξειλάμην μς κ χειρς Αγπτου κα κ χειρς πάντων τν θλιβντων μς κα ξέβαλον ατος κ προσπου μν κα δωκα μν τν γν ατν

6:10 κα επα μν γ κριος θες μν ο φοβηθσεσθε τος θεος το Αμορραου ν ος μες νοικετε ν τ γ ατν κα οκ εσηκοσατε τς φωνς μου

6:11 κα λθεν γγελος κυρου κα κάθισεν π τν δρν τν οσαν ν Εφραθα τν το Ιωας πατρς Αβιεζρι κα Γεδεων υς ατο ρράβδιζεν πυρος ν λην το κφυγεν κ προσπου Μαδιαμ

6:12 κα φθη ατ γγελος κυρου κα επεν πρς ατν κριος μετ σο δυνατς τ σχι

6:13 κα επεν πρς ατν Γεδεων ν μο κριε κα ε στιν κριος μεθ μν να τ ερεν μς πάντα τ κακ τατα κα πο στιν πάντα τ θαυμάσια ατο σα διηγσαντο μν ο πατέρες μν λέγοντες οχ ξ Αγπτου νγαγεν μς κριος κα νν πσατο μς κα παρέδωκεν μς ν χειρ Μαδιαμ

6:14 κα πέβλεψεν πρς ατν γγελος κυρου κα επεν ατ πορεου ν τ σχι σου κα σσεις τν Ισραηλ κα δο ξαπέστειλά σε

6:15 κα επεν πρς ατν Γεδεων ν μο κριε ν τνι σσω τν Ισραηλ δο χιλιάς μου ταπεινοτέρα ν Μανασση κα γ εμι μικρς ν τ οκ το πατρς μου

6:16 κα επεν πρς ατν γγελος κυρου κριος σται μετ σο κα πατάξεις τν Μαδιαμ σε νδρα να

6:17 κα επεν πρς ατν Γεδεων κα ε ερον χάριν ν φθαλμος σου κα ποισεις μοι σημεον τι σ λαλες μετ μο

6:18 μ κινηθς ντεθεν ως το λθεν με πρς σέ κα οσω τν θυσαν μου κα θσω νπιν σου κα επεν γ εμι καθσομαι ως το πιστρέψαι σε

6:19 κα Γεδεων εσλθεν κα ποησεν ριφον αγν κα οιφι λερου ζυμα κα τ κρέα πέθηκεν π τ κανον κα τν ζωμν νέχεεν ες χτραν κα ξνεγκεν πρς ατν π τν δρν κα προσεκνησεν

6:20 κα επεν πρς ατν γγελος κυρου λαβ τ κρέα κα τος ρτους τος ζμους κα θς πρς τν πέτραν κενην κα τν ζωμν κχεον κα ποησεν οτως

6:21 κα ξέτεινεν γγελος κυρου τ κρον τς άβδου τς ν τ χειρ ατο κα ψατο τν κρεν κα τν ζμων κα νφθη πρ κ τς πέτρας κα κατέφαγεν τ κρέα κα τος ζμους κα γγελος κυρου πλθεν ξ φθαλμν ατο

6:22 κα εδεν Γεδεων τι γγελος κυρου στν κα επεν Γεδεων κριε κριε τι εδον τν γγελον κυρου πρσωπον πρς πρσωπον

6:23 κα επεν ατ κριος ερνη σοι μ φοβο μ ποθάνς

6:24 κα κοδμησεν κε Γεδεων θυσιαστριον τ κυρ κα κάλεσεν ατ Ερνη κυρου ως τς μέρας τατης τι ατο ντος ν Εφραθα πατρς το Εζρι

6:25 κα γενθη τ νυκτ κεν κα επεν ατ κριος λαβ τν μσχον τν σιτευτν το πατρς σου μσχον τν πταετ κα καθελες τ θυσιαστριον το Βααλ στιν το πατρς σου κα τ λσος τ π ατ κκψεις

6:26 κα οκοδομσεις θυσιαστριον κυρ τ θε σου τ φθέντι σοι π τς κορυφς το ρους Μαωζ τοτου ν τ παρατάξει κα λμψ τν μσχον κα νοσεις λοκατωμα ν τος ξλοις το λσους ο κκψεις

6:27 κα λαβεν Γεδεων τρες κα δέκα νδρας π τν δολων ατο κα ποησεν καθ λάλησεν πρς ατν κριος κα γένετο ς φοβθη τν οκον το πατρς ατο κα τος νδρας τς πλεως μ ποισαι μέρας κα ποησεν νυκτς

6:28 κα ρθρισαν ο νδρες τς πλεως τ πρω κα δο κατεσκαμμένον τ θυσιαστριον το Βααλ κα τ λσος τ π ατ κκεκομμένον κα μσχος σιτευτς νηνεγμένος ες λοκατωμα π τ θυσιαστριον τ κοδομημένον

6:29 κα επεν νρ πρς τν πλησον ατο τς ποησεν τ πργμα τοτο κα νταζον κα ξεζτουν κα επαν Γεδεων υς Ιωας ποησεν τ πργμα τοτο

6:30 κα επαν ο νδρες τς πλεως πρς Ιωας ξάγαγε τν υν σου κα ποθανέτω τι κατέσκαψεν τ θυσιαστριον το Βααλ κα τι κοψεν τ λσος τ π ατ

6:31 κα επεν Ιωας πρς τος νδρας τος σταμένους π ατν μ μες νν δικάζεσθε περ το Βααλ μες σζετε ατν ς ντεδκησεν ατν ποθανεται ως πρω ε στιν θες ατς κδικσει ατν τι κατέσκαψεν τ θυσιαστριον ατο

6:32 κα κάλεσεν ατ ν τ μέρ κεν Δικαστριον το Βααλ τι κατέσκαψεν τ θυσιαστριον ατο

6:33 κα πσα Μαδιαμ κα Αμαληκ κα υο νατολν συνχθησαν π τ ατ κα διέβησαν κα παρενέβαλον ν τ κοιλάδι Ιεζραελ

6:34 κα πνεμα θεο νέδυσεν τν Γεδεων κα σάλπισεν ν κερατν κα βησεν Αβιεζερ πσω ατο

6:35 κα γγέλους ξαπέστειλεν ν παντ Μανασση κα βησεν κα ατς πσω ατο κα ξαπέστειλεν γγέλους ν Ασηρ κα ν Ζαβουλων κα ν Νεφθαλι κα νέβησαν ες συνάντησιν ατο

6:36 κα επεν Γεδεων πρς τν θεν ε σζεις ν τ χειρ μου τν Ισραηλ ν τρπον λάλησας

6:37 δο γ περεδομαι τν πκον τν ρων ν τ λωνι κα ν δρσος γένηται π τν πκον μνον κα π πσαν τν γν ξηρασα κα γνσομαι τι σζεις ν τ χειρ μου τν Ισραηλ ν τρπον λάλησας

6:38 κα γένετο οτως κα ρθρισεν Γεδεων τ παριον κα πεπασεν τν πκον κα περρη δρσος κ το πκου πλρης λεκάνη δατος

6:39 κα επεν Γεδεων πρς τν θεν μ ργισθτω θυμς σου ν μο κα λαλσω τι παξ κα πειράσω τι παξ ν τ πκ κα γενηθτω ξηρασα π τν πκον μνον π δ πσαν τν γν γενηθτω δρσος

6:40 κα ποησεν θες οτως ν τ νυκτ κεν κα γένετο ξηρασα π τν πκον μνον π δ πσαν τν γν γένετο δρσος


Next: Judges A 7