Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Isaiah
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

Isaiah

Chapter 37

37:1 κα γένετο ν τ κοσαι τν βασιλέα Εζεκιαν σχισεν τ μάτια κα σάκκον περιεβάλετο κα νέβη ες τν οκον κυρου

37:2 κα πέστειλεν Ελιακιμ τν οκονμον κα Σομναν τν γραμματέα κα τος πρεσβυτέρους τν ερέων περιβεβλημένους σάκκους πρς Ησαιαν υν Αμως τν προφτην

37:3 κα επαν ατ τάδε λέγει Εζεκιας μέρα θλψεως κα νειδισμο κα λεγμο κα ργς σμερον μέρα τι κει δν τ τικτοσ σχν δ οκ χει το τεκεν

37:4 εσακοσαι κριος θες σου τος λγους Ραψακου ος πέστειλεν βασιλες σσυρων νειδζειν θεν ζντα κα νειδζειν λγους ος κουσεν κριος θες σου κα δεηθσ πρς κριον τν θεν σου περ τν καταλελειμμένων τοτων

37:5 κα λθον ο παδες το βασιλέως πρς Ησαιαν

37:6 κα επεν ατος Ησαιας οτως ρετε πρς τν κριον μν τάδε λέγει κριος μ φοβηθς π τν λγων ν κουσας ος νεδισάν με ο πρέσβεις βασιλέως σσυρων

37:7 δο γ μβαλ ες ατν πνεμα κα κοσας γγελαν ποστραφσεται ες τν χραν ατο κα πεσεται μαχαρ ν τ γ ατο

37:8 κα πέστρεψεν Ραψακης κα κατέλαβεν πολιορκοντα τν βασιλέα Λομναν κα κουσεν βασιλες σσυρων τι

37:9 ξλθεν Θαρακα βασιλες Αθιπων πολιορκσαι ατν κα κοσας πέστρεψεν κα πέστειλεν γγέλους πρς Εζεκιαν λέγων

37:10 οτως ρετε Εζεκια βασιλε τς Ιουδαας μ σε πατάτω θες σου φ πεποιθς ε π ατ λέγων ο μ παραδοθ Ιερουσαλημ ες χερας βασιλέως σσυρων

37:11 οκ κουσας ποησαν βασιλες σσυρων πσαν τν γν ς πλεσαν

37:12 μ ρρσαντο ατος ο θεο τν θνν ος ο πατέρες μου πλεσαν τν τε Γωζαν κα Χαρραν κα Ραφες α εσιν ν χρ Θεμαδ

37:13 πο εσιν ο βασιλες Αιμαθ κα Αρφαθ κα πλεως Σεπφαριμ Αναγ Ουγαυα

37:14 κα λαβεν Εζεκιας τ βιβλον παρ τν γγέλων κα νοιξεν ατ ναντον κυρου

37:15 κα προσεξατο Εζεκιας πρς κριον λέγων

37:16 κριε σαβαωθ θες Ισραηλ καθμενος π τν χερουβιν σ θες μνος ε πάσης βασιλεας τς οκουμένης σ ποησας τν ορανν κα τν γν

37:17 εσάκουσον κριε εσβλεψον κριε κα δ τος λγους ος πέστειλεν Σενναχηριμ νειδζειν θεν ζντα

37:18 π ληθεας γρ ρμωσαν βασιλες σσυρων τν οκουμένην λην κα τν χραν ατν

37:19 κα νέβαλον τ εδωλα ατν ες τ πρ ο γρ θεο σαν λλ ργα χειρν νθρπων ξλα κα λθοι κα πλεσαν ατος

37:20 σ δέ κριε θες μν σσον μς κ χειρς ατν να γν πσα βασιλεα τς γς τι σ ε θες μνος

37:21 κα πεστάλη Ησαιας υς Αμως πρς Εζεκιαν κα επεν ατ τάδε λέγει κριος θες Ισραηλ κουσα προσηξω πρς με περ Σενναχηριμ βασιλέως σσυρων

37:22 οτος λγος ν λάλησεν περ ατο θες φαλισέν σε κα μυκτρισέν σε παρθένος θυγάτηρ Σιων π σο κεφαλν κνησεν θυγάτηρ Ιερουσαλημ

37:23 τνα νεδισας κα παρξυνας πρς τνα ψωσας τν φωνν σου κα οκ ρας ες ψος τος φθαλμος σου ες τν γιον το Ισραηλ

37:24 τι δι γγέλων νεδισας κριον σ γρ επας τ πλθει τν ρμάτων γ νέβην ες ψος ρέων κα ες τ σχατα το Λιβάνου κα κοψα τ ψος τς κέδρου ατο κα τ κάλλος τς κυπαρσσου κα εσλθον ες ψος μέρους το δρυμο

37:25 κα θηκα γέφυραν κα ρμωσα δατα κα πσαν συναγωγν δατος

37:26 ο τατα κουσας πάλαι γ ποησα ξ ρχαων μερν συνέταξα νν δ πέδειξα ξερημσαι θνη ν χυρος κα νοικοντας ν πλεσιν χυρας

37:27 νκα τς χερας κα ξηράνθησαν κα γένοντο ς χρτος ξηρς π δωμάτων κα ς γρωστις

37:28 νν δ τν νάπαυσν σου κα τν ξοδν σου κα τν εσοδν σου γ πσταμαι

37:29 δ θυμς σου ν θυμθης κα πικρα σου νέβη πρς με κα μβαλ φιμν ες τν νά σου κα χαλινν ες τ χελη σου κα ποστρέψω σε τ δ λθες ν ατ

37:30 τοτο δέ σοι τ σημεον φάγε τοτον τν νιαυτν σπαρκας τ δ νιαυτ τ δευτέρ τ κατάλειμμα τ δ τρτ σπεραντες μσατε κα φυτεσατε μπελνας κα φάγεσθε τν καρπν ατν

37:31 κα σονται ο καταλελειμμένοι ν τ Ιουδα φυσουσιν ζαν κάτω κα ποισουσιν σπέρμα νω

37:32 τι ξ Ιερουσαλημ ξελεσονται ο καταλελειμμένοι κα ο σζμενοι ξ ρους Σιων ζλος κυρου σαβαωθ ποισει τατα

37:33 δι τοτο οτως λέγει κριος π βασιλέα σσυρων ο μ εσέλθ ες τν πλιν τατην οδ μ βάλ π ατν βέλος οδ μ πιβάλ π ατν θυρεν οδ μ κυκλσ π ατν χάρακα

37:34 λλ τ δ λθεν ν ατ ποστραφσεται τάδε λέγει κριος

37:35 περασπι πρ τς πλεως τατης το σσαι ατν δι μ κα δι Δαυιδ τν παδά μου

37:36 κα ξλθεν γγελος κυρου κα νελεν κ τς παρεμβολς τν σσυρων κατν γδοκοντα πέντε χιλιάδας κα ξαναστάντες τ πρω ερον πάντα τ σματα νεκρά

37:37 κα ποστραφες πλθεν βασιλες σσυρων κα κησεν ν Νινευη

37:38 κα ν τ ατν προσκυνεν ν τ οκ Νασαραχ τν παταχρον ατο Αδραμελεχ κα Σαρασαρ ο υο ατο πάταξαν ατν μαχαραις ατο δ διεσθησαν ες ρμεναν κα βασλευσεν Ασορδαν υς ατο ντ ατο


Next: Isaiah 38