Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Isaiah
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

Isaiah

Chapter 1

1:1 ρασις ν εδεν Ησαιας υς Αμως ν εδεν κατ τς Ιουδαας κα κατ Ιερουσαλημ ν βασιλε Οζιου κα Ιωαθαμ κα Αχαζ κα Εζεκιου ο βασλευσαν τς Ιουδαας

1:2 κουε ορανέ κα νωτζου γ τι κριος λάλησεν υος γέννησα κα ψωσα ατο δέ με θέτησαν

1:3 γνω βος τν κτησάμενον κα νος τν φάτνην το κυρου ατο Ισραηλ δέ με οκ γνω κα λας με ο συνκεν

1:4 οα θνος μαρτωλν λας πλρης μαρτιν σπέρμα πονηρν υο νομοι γκατελπατε τν κριον κα παρωργσατε τν γιον το Ισραηλ

1:5 τ τι πληγτε προστιθέντες νομαν πσα κεφαλ ες πνον κα πσα καρδα ες λπην

1:6 π ποδν ως κεφαλς οτε τραμα οτε μλωψ οτε πληγ φλεγμανουσα οκ στιν μάλαγμα πιθεναι οτε λαιον οτε καταδέσμους

1:7 γ μν ρημος α πλεις μν πυρκαυστοι τν χραν μν νπιον μν λλτριοι κατεσθουσιν ατν κα ρμωται κατεστραμμένη π λαν λλοτρων

1:8 γκαταλειφθσεται θυγάτηρ Σιων ς σκην ν μπελνι κα ς πωροφυλάκιον ν σικυηράτ ς πλις πολιορκουμένη

1:9 κα ε μ κριος σαβαωθ γκατέλιπεν μν σπέρμα ς Σοδομα ν γενθημεν κα ς Γομορρα ν μοιθημεν

1:10 κοσατε λγον κυρου ρχοντες Σοδομων προσέχετε νμον θεο λας Γομορρας

1:11 τ μοι πλθος τν θυσιν μν λέγει κριος πλρης εμ λοκαυτωμάτων κριν κα στέαρ ρνν κα αμα ταρων κα τράγων ο βολομαι

1:12 οδ ν ρχησθε φθνα μοι τς γρ ξεζτησεν τατα κ τν χειρν μν πατεν τν αλν μου

1:13 ο προσθσεσθε ν φέρητε σεμδαλιν μάταιον θυμαμα βδέλυγμά μο στιν τς νουμηνας μν κα τ σάββατα κα μέραν μεγάλην οκ νέχομαι νηστεαν κα ργαν

1:14 κα τς νουμηνας μν κα τς ορτς μν μισε ψυχ μου γενθητέ μοι ες πλησμονν οκέτι νσω τς μαρτας μν

1:15 ταν τς χερας κτενητε πρς με ποστρέψω τος φθαλμος μου φ μν κα ν πληθνητε τν δέησιν οκ εσακοσομαι μν α γρ χερες μν αματος πλρεις

1:16 λοσασθε καθαρο γένεσθε φέλετε τς πονηρας π τν ψυχν μν πέναντι τν φθαλμν μου πασασθε π τν πονηριν μν

1:17 μάθετε καλν ποιεν κζητσατε κρσιν σασθε δικομενον κρνατε ρφαν κα δικαισατε χραν

1:18 κα δετε κα διελεγχθμεν λέγει κριος κα ν σιν α μαρται μν ς φοινικον ς χινα λευκαν ν δ σιν ς κκκινον ς ριον λευκαν

1:19 κα ν θέλητε κα εσακοσητέ μου τ γαθ τς γς φάγεσθε

1:20 ν δ μ θέλητε μηδ εσακοσητέ μου μάχαιρα μς κατέδεται τ γρ στμα κυρου λάλησεν τατα

1:21 πς γένετο πρνη πλις πιστ Σιων πλρης κρσεως ν δικαιοσνη κοιμθη ν ατ νν δ φονευτα

1:22 τ ργριον μν δκιμον ο κάπηλο σου μσγουσι τν ονον δατι

1:23 ο ρχοντές σου πειθοσιν κοινωνο κλεπτν γαπντες δρα δικοντες νταπδομα ρφανος ο κρνοντες κα κρσιν χηρν ο προσέχοντες

1:24 δι τοτο τάδε λέγει δεσπτης κριος σαβαωθ οα ο σχοντες Ισραηλ ο πασεται γάρ μου θυμς ν τος πεναντοις κα κρσιν κ τν χθρν μου ποισω

1:25 κα πάξω τν χερά μου π σ κα πυρσω σε ες καθαρν τος δ πειθοντας πολέσω κα φελ πάντας νμους π σο κα πάντας περηφάνους ταπεινσω

1:26 κα πιστσω τος κριτάς σου ς τ πρτερον κα τος συμβολους σου ς τ π ρχς κα μετ τατα κληθσ πλις δικαιοσνης μητρπολις πιστ Σιων

1:27 μετ γρ κρματος σωθσεται αχμαλωσα ατς κα μετ λεημοσνης

1:28 κα συντριβσονται ο νομοι κα ο μαρτωλο μα κα ο γκαταλεποντες τν κριον συντελεσθσονται

1:29 διτι ασχυνθσονται π τος εδλοις ατν ατο βολοντο κα πσχνθησαν π τος κποις ατν πεθμησαν

1:30 σονται γρ ς τερέβινθος ποβεβληκυα τ φλλα κα ς παράδεισος δωρ μ χων

1:31 κα σται σχς ατν ς καλάμη στιππου κα α ργασαι ατν ς σπινθρες πυρς κα κατακαυθσονται ο νομοι κα ο μαρτωλο μα κα οκ σται σβέσων


Next: Isaiah 2