Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Genesis
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

Genesis

Chapter 31

31:1 κουσεν δ Ιακωβ τ ματα τν υν Λαβαν λεγντων εληφεν Ιακωβ πάντα τ το πατρς μν κα κ τν το πατρς μν πεποηκεν πσαν τν δξαν τατην

31:2 κα εδεν Ιακωβ τ πρσωπον το Λαβαν κα δο οκ ν πρς ατν ς χθς κα τρτην μέραν

31:3 επεν δ κριος πρς Ιακωβ ποστρέφου ες τν γν το πατρς σου κα ες τν γενεάν σου κα σομαι μετ σο

31:4 ποστελας δ Ιακωβ κάλεσεν Ραχηλ κα Λειαν ες τ πεδον ο τ πομνια

31:5 κα επεν ατας ρ γ τ πρσωπον το πατρς μν τι οκ στιν πρς μο ς χθς κα τρτην μέραν δ θες το πατρς μου ν μετ μο

31:6 κα ατα δ οδατε τι ν πάσ τ σχι μου δεδολευκα τ πατρ μν

31:7 δ πατρ μν παρεκροσατ με κα λλαξεν τν μισθν μου τν δέκα μνν κα οκ δωκεν ατ θες κακοποισα με

31:8 ν οτως επ τ ποικλα σται σου μισθς κα τέξεται πάντα τ πρβατα ποικλα ν δ επ τ λευκ σται σου μισθς κα τέξεται πάντα τ πρβατα λευκά

31:9 κα φελατο θες πάντα τ κτνη το πατρς μν κα δωκέν μοι ατά

31:10 κα γένετο νκα νεκσσων τ πρβατα κα εδον τος φθαλμος ατ ν τ πν κα δο ο τράγοι κα ο κριο ναβανοντες σαν π τ πρβατα κα τς αγας διάλευκοι κα ποικλοι κα σποδοειδες αντο

31:11 κα επέν μοι γγελος το θεο καθ πνον Ιακωβ γ δ επα τ στιν

31:12 κα επεν νάβλεψον τος φθαλμος σου κα δ τος τράγους κα τος κριος ναβανοντας π τ πρβατα κα τς αγας διαλεκους κα ποικλους κα σποδοειδες αντος ρακα γρ σα σοι Λαβαν ποιε

31:13 γ εμι θες φθες σοι ν τπ θεο ο λειψάς μοι κε στλην κα ηξω μοι κε εχν νν ον νάστηθι κα ξελθε κ τς γς τατης κα πελθε ες τν γν τς γενέσες σου κα σομαι μετ σο

31:14 κα ποκριθεσα Ραχηλ κα Λεια επαν ατ μ στιν μν τι μερς κληρονομα ν τ οκ το πατρς μν

31:15 οχ ς α λλτριαι λελογσμεθα ατ πέπρακεν γρ μς κα κατέφαγεν καταβρσει τ ργριον μν

31:16 πάντα τν πλοτον κα τν δξαν ν φελατο θες το πατρς μν μν σται κα τος τέκνοις μν νν ον σα ερηκέν σοι θες ποει

31:17 ναστς δ Ιακωβ λαβεν τς γυνακας ατο κα τ παιδα ατο π τς καμλους

31:18 κα πγαγεν πάντα τ πάρχοντα ατο κα πσαν τν ποσκευν ατο ν περιεποισατο ν τ Μεσοποταμ κα πάντα τ ατο πελθεν πρς Ισαακ τν πατέρα ατο ες γν Χανααν

31:19 Λαβαν δ χετο κεραι τ πρβατα ατο κλεψεν δ Ραχηλ τ εδωλα το πατρς ατς

31:20 κρυψεν δ Ιακωβ Λαβαν τν Σρον το μ ναγγελαι ατ τι ποδιδράσκει

31:21 κα πέδρα ατς κα πάντα τ ατο κα διέβη τν ποταμν κα ρμησεν ες τ ρος Γαλααδ

31:22 νηγγέλη δ Λαβαν τ Σρ τ τρτ μέρ τι πέδρα Ιακωβ

31:23 κα παραλαβν πάντας τος δελφος ατο μεθ αυτο δωξεν πσω ατο δν μερν πτ κα κατέλαβεν ατν ν τ ρει τ Γαλααδ

31:24 λθεν δ θες πρς Λαβαν τν Σρον καθ πνον τν νκτα κα επεν ατ φλαξαι σεαυτν μποτε λαλσς μετ Ιακωβ πονηρά

31:25 κα κατέλαβεν Λαβαν τν Ιακωβ Ιακωβ δ πηξεν τν σκηνν ατο ν τ ρει Λαβαν δ στησεν τος δελφος ατο ν τ ρει Γαλααδ

31:26 επεν δ Λαβαν τ Ιακωβ τ ποησας να τ κρυφ πέδρας κα κλοποφρησάς με κα πγαγες τς θυγατέρας μου ς αχμαλτιδας μαχαρ

31:27 κα ε νγγειλάς μοι ξαπέστειλα ν σε μετ εφροσνης κα μετ μουσικν τυμπάνων κα κιθάρας

31:28 οκ ξιθην καταφιλσαι τ παιδα μου κα τς θυγατέρας μου νν δ φρνως πραξας

31:29 κα νν σχει χερ μου κακοποισα σε δ θες το πατρς σου χθς επεν πρς με λέγων φλαξαι σεαυτν μποτε λαλσς μετ Ιακωβ πονηρά

31:30 νν ον πεπρευσαι πιθυμ γρ πεθμησας πελθεν ες τν οκον το πατρς σου να τ κλεψας τος θεος μου

31:31 ποκριθες δ Ιακωβ επεν τ Λαβαν επα γάρ μποτε φέλς τς θυγατέρας σου π μο κα πάντα τ μά

31:32 πγνωθι τ στιν τν σν παρ μο κα λαβέ κα οκ πέγνω παρ ατ οθέν κα επεν ατ Ιακωβ παρ ν ερς τος θεος σου ο ζσεται ναντον τν δελφν μν οκ δει δ Ιακωβ τι Ραχηλ γυν ατο κλεψεν ατος

31:33 εσελθν δ Λαβαν ρενησεν ες τν οκον Λειας κα οχ ερεν κα ξελθν κ το οκου Λειας ρενησεν τν οκον Ιακωβ κα ν τ οκ τν δο παιδισκν κα οχ ερεν εσλθεν δ κα ες τν οκον Ραχηλ

31:34 Ραχηλ δ λαβεν τ εδωλα κα νέβαλεν ατ ες τ σάγματα τς καμλου κα πεκάθισεν ατος

31:35 κα επεν τ πατρ ατς μ βαρέως φέρε κριε ο δναμαι ναστναι νπιν σου τι τ κατ θισμν τν γυναικν μο στιν ρενησεν δ Λαβαν ν λ τ οκ κα οχ ερεν τ εδωλα

31:36 ργσθη δ Ιακωβ κα μαχέσατο τ Λαβαν ποκριθες δ Ιακωβ επεν τ Λαβαν τ τ δκημά μου κα τ τ μάρτημά μου τι κατεδωξας πσω μου

31:37 κα τι ρενησας πάντα τ σκεη μου τ ερες π πάντων τν σκευν το οκου σου θς δε ναντον τν δελφν μου κα τν δελφν σου κα λεγξάτωσαν ν μέσον τν δο μν

31:38 τατά μοι εκοσι τη γ εμι μετ σο τ πρβατά σου κα α αγές σου οκ τεκνθησαν κριος τν προβάτων σου ο κατέφαγον

31:39 θηριάλωτον οκ νεννοχά σοι γ πετννυον παρ μαυτο κλέμματα μέρας κα κλέμματα νυκτς

31:40 γινμην τς μέρας συγκαιμενος τ καματι κα παγετ τς νυκτς κα φστατο πνος π τν φθαλμν μου

31:41 τατά μοι εκοσι τη γ εμι ν τ οκ σου δολευσά σοι δέκα τέσσαρα τη ντ τν δο θυγατέρων σου κα ξ τη ν τος προβάτοις σου κα παρελογσω τν μισθν μου δέκα μνάσιν

31:42 ε μ θες το πατρς μου Αβρααμ κα φβος Ισαακ ν μοι νν ν κενν με ξαπέστειλας τν ταπενωσν μου κα τν κπον τν χειρν μου εδεν θες κα λεγξέν σε χθές

31:43 ποκριθες δ Λαβαν επεν τ Ιακωβ α θυγατέρες θυγατέρες μου κα ο υο υο μου κα τ κτνη κτνη μου κα πάντα σα σ ρς μά στιν κα τν θυγατέρων μου τ ποισω ταταις σμερον τος τέκνοις ατν ος τεκον

31:44 νν ον δερο διαθμεθα διαθκην γ κα σ κα σται ες μαρτριον ν μέσον μο κα σο επεν δ ατ δο οθες μεθ μν στιν δ θες μάρτυς ν μέσον μο κα σο

31:45 λαβν δ Ιακωβ λθον στησεν ατν στλην

31:46 επεν δ Ιακωβ τος δελφος ατο συλλέγετε λθους κα συνέλεξαν λθους κα ποησαν βουνν κα φαγον κα πιον κε π το βουνο κα επεν ατ Λαβαν βουνς οτος μαρτυρε ν μέσον μο κα σο σμερον

31:47 κα κάλεσεν ατν Λαβαν Βουνς τς μαρτυρας Ιακωβ δ κάλεσεν ατν Βουνς μάρτυς

31:48 επεν δ Λαβαν τ Ιακωβ δο βουνς οτος κα στλη ατη ν στησα ν μέσον μο κα σο μαρτυρε βουνς οτος κα μαρτυρε στλη ατη δι τοτο κλθη τ νομα ατο Βουνς μαρτυρε

31:49 κα ρασις ν επεν πδοι θες ν μέσον μο κα σο τι ποστησμεθα τερος π το τέρου

31:50 ε ταπεινσεις τς θυγατέρας μου ε λμψ γυνακας π τας θυγατράσιν μου ρα οθες μεθ μν στιν

31:52 άν τε γρ γ μ διαβ πρς σ μηδ σ διαβς πρς με τν βουνν τοτον κα τν στλην τατην π κακ

31:53 θες Αβρααμ κα θες Ναχωρ κρινε ν μέσον μν κα μοσεν Ιακωβ κατ το φβου το πατρς ατο Ισαακ

31:54 κα θυσεν Ιακωβ θυσαν ν τ ρει κα κάλεσεν τος δελφος ατο κα φαγον κα πιον κα κοιμθησαν ν τ ρει


Next: Genesis 32