Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Genesis
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

Genesis

Chapter 24

24:1 κα Αβρααμ ν πρεσβτερος προβεβηκς μερν κα κριος ελγησεν τν Αβρααμ κατ πάντα

24:2 κα επεν Αβρααμ τ παιδ ατο τ πρεσβυτέρ τς οκας ατο τ ρχοντι πάντων τν ατο θς τν χερά σου π τν μηρν μου

24:3 κα ξορκι σε κριον τν θεν το ορανο κα τν θεν τς γς να μ λάβς γυνακα τ υ μου Ισαακ π τν θυγατέρων τν Χαναναων μεθ ν γ οκ ν ατος

24:4 λλ ες τν γν μου ο γενμην πορεσ κα ες τν φυλν μου κα λμψ γυνακα τ υ μου Ισαακ κεθεν

24:5 επεν δ πρς ατν πας μποτε ο βολεται γυν πορευθναι μετ μο πσω ες τν γν τατην ποστρέψω τν υν σου ες τν γν θεν ξλθες κεθεν

24:6 επεν δ πρς ατν Αβρααμ πρσεχε σεαυτ μ ποστρέψς τν υν μου κε

24:7 κριος θες το ορανο κα θες τς γς ς λαβέν με κ το οκου το πατρς μου κα κ τς γς ς γενθην ς λάλησέν μοι κα μοσέν μοι λέγων σο δσω τν γν τατην κα τ σπέρματ σου ατς ποστελε τν γγελον ατο μπροσθέν σου κα λμψ γυνακα τ υ μου Ισαακ κεθεν

24:8 ν δ μ θέλ γυν πορευθναι μετ σο ες τν γν τατην καθαρς σ π το ρκου τοτου μνον τν υν μου μ ποστρέψς κε

24:9 κα θηκεν πας τν χερα ατο π τν μηρν Αβρααμ το κυρου ατο κα μοσεν ατ περ το ματος τοτου

24:10 κα λαβεν πας δέκα καμλους π τν καμλων το κυρου ατο κα π πάντων τν γαθν το κυρου ατο μεθ αυτο κα ναστς πορεθη ες τν Μεσοποταμαν ες τν πλιν Ναχωρ

24:11 κα κομισεν τς καμλους ξω τς πλεως παρ τ φρέαρ το δατος τ πρς ψέ νκα κπορεονται α δρευμεναι

24:12 κα επεν κριε θες το κυρου μου Αβρααμ εδωσον ναντον μο σμερον κα ποησον λεος μετ το κυρου μου Αβρααμ

24:13 δο γ στηκα π τς πηγς το δατος α δ θυγατέρες τν οκοντων τν πλιν κπορεονται ντλσαι δωρ

24:14 κα σται παρθένος ν γ επω πκλινον τν δραν σου να πω κα επ μοι πε κα τς καμλους σου ποτι ως ν πασωνται πνουσαι τατην τομασας τ παιδ σου Ισαακ κα ν τοτ γνσομαι τι ποησας λεος τ κυρ μου Αβρααμ

24:15 κα γένετο πρ το συντελέσαι ατν λαλοντα ν τ διανο κα δο Ρεβεκκα ξεπορεετο τεχθεσα Βαθουηλ υ Μελχας τς γυναικς Ναχωρ δελφο δ Αβρααμ χουσα τν δραν π τν μων ατς

24:16 δ παρθένος ν καλ τ ψει σφδρα παρθένος ν νρ οκ γνω ατν καταβσα δ π τν πηγν πλησεν τν δραν κα νέβη

24:17 πέδραμεν δ πας ες συνάντησιν ατς κα επεν πτισν με μικρν δωρ κ τς δρας σου

24:18 δ επεν πε κριε κα σπευσεν κα καθελεν τν δραν π τν βραχονα ατς κα πτισεν ατν

24:19 ως πασατο πνων κα επεν κα τας καμλοις σου δρεσομαι ως ν πσαι πωσιν

24:20 κα σπευσεν κα ξεκένωσεν τν δραν ες τ ποτιστριον κα δραμεν τι π τ φρέαρ ντλσαι κα δρεσατο πάσαις τας καμλοις

24:21 δ νθρωπος κατεμάνθανεν ατν κα παρεσιπα το γνναι ε εδωκεν κριος τν δν ατο ο

24:22 γένετο δ νκα πασαντο πσαι α κάμηλοι πνουσαι λαβεν νθρωπος ντια χρυσ ν δραχμν λκς κα δο ψέλια π τς χερας ατς δέκα χρυσν λκ ατν

24:23 κα πηρτησεν ατν κα επεν θυγάτηρ τνος ε νάγγειλν μοι ε στιν παρ τ πατρ σου τπος μν καταλσαι

24:24 κα επεν ατ θυγάτηρ Βαθουηλ εμ γ το Μελχας ν τεκεν τ Ναχωρ

24:25 κα επεν ατ κα χυρα κα χορτάσματα πολλ παρ μν κα τπος το καταλσαι

24:26 κα εδοκσας νθρωπος προσεκνησεν κυρ

24:27 κα επεν ελογητς κριος θες το κυρου μου Αβρααμ ς οκ γκατέλιπεν τν δικαιοσνην ατο κα τν λθειαν π το κυρου μου μ εδωκεν κριος ες οκον το δελφο το κυρου μου

24:28 κα δραμοσα πας πγγειλεν ες τν οκον τς μητρς ατς κατ τ ματα τατα

24:29 τ δ Ρεβεκκα δελφς ν νομα Λαβαν κα δραμεν Λαβαν πρς τν νθρωπον ξω π τν πηγν

24:30 κα γένετο νκα εδεν τ ντια κα τ ψέλια π τς χερας τς δελφς ατο κα τε κουσεν τ ματα Ρεβεκκας τς δελφς ατο λεγοσης οτως λελάληκέν μοι νθρωπος κα λθεν πρς τν νθρωπον στηκτος ατο π τν καμλων π τς πηγς

24:31 κα επεν ατ δερο εσελθε ελογητς κριος να τ στηκας ξω γ δ τομακα τν οκαν κα τπον τας καμλοις

24:32 εσλθεν δ νθρωπος ες τν οκαν κα πέσαξεν τς καμλους κα δωκεν χυρα κα χορτάσματα τας καμλοις κα δωρ νψασθαι τος ποσν ατο κα τος ποσν τν νδρν τν μετ ατο

24:33 κα παρέθηκεν ατος ρτους φαγεν κα επεν ο μ φάγω ως το λαλσα με τ ματά μου κα επαν λάλησον

24:34 κα επεν πας Αβρααμ γ εμι

24:35 κριος δ ελγησεν τν κριν μου σφδρα κα ψθη κα δωκεν ατ πρβατα κα μσχους ργριον κα χρυσον παδας κα παιδσκας καμλους κα νους

24:36 κα τεκεν Σαρρα γυν το κυρου μου υν να τ κυρ μου μετ τ γηρσαι ατν κα δωκεν ατ σα ν ατ

24:37 κα ρκισέν με κρις μου λέγων ο λμψ γυνακα τ υ μου π τν θυγατέρων τν Χαναναων ν ος γ παροικ ν τ γ ατν

24:38 λλ ες τν οκον το πατρς μου πορεσ κα ες τν φυλν μου κα λμψ γυνακα τ υ μου κεθεν

24:39 επα δ τ κυρ μου μποτε ο πορεσεται γυν μετ μο

24:40 κα επέν μοι κριος εηρέστησα ναντον ατο ατς ποστελε τν γγελον ατο μετ σο κα εοδσει τν δν σου κα λμψ γυνακα τ υ μου κ τς φυλς μου κα κ το οκου το πατρς μου

24:41 ττε θος σ π τς ρς μου νκα γρ ν λθς ες τν μν φυλν κα μ σοι δσιν κα σ θος π το ρκισμο μου

24:42 κα λθν σμερον π τν πηγν επα κριε θες το κυρου μου Αβρααμ ε σ εοδος τν δν μου ν νν γ πορεομαι π ατν

24:43 δο γ φέστηκα π τς πηγς το δατος κα α θυγατέρες τν νθρπων τς πλεως ξελεσονται δρεσασθαι δωρ κα σται παρθένος ν γ επω πτισν με μικρν δωρ κ τς δρας σου

24:44 κα επ μοι κα σ πε κα τας καμλοις σου δρεσομαι ατη γυν ν τομασεν κριος τ αυτο θεράποντι Ισαακ κα ν τοτ γνσομαι τι πεποηκας λεος τ κυρ μου Αβρααμ

24:45 κα γένετο πρ το συντελέσαι με λαλοντα ν τ διανο εθς Ρεβεκκα ξεπορεετο χουσα τν δραν π τν μων κα κατέβη π τν πηγν κα δρεσατο επα δ ατ πτισν με

24:46 κα σπεσασα καθελεν τν δραν ατς φ αυτς κα επεν πε σ κα τς καμλους σου ποτι κα πιον κα τς καμλους μου πτισεν

24:47 κα ρτησα ατν κα επα τνος ε θυγάτηρ δ φη θυγάτηρ Βαθουηλ εμ το υο Ναχωρ ν τεκεν ατ Μελχα κα περιέθηκα ατ τ ντια κα τ ψέλια περ τς χερας ατς

24:48 κα εδοκσας προσεκνησα κυρ κα ελγησα κριον τν θεν το κυρου μου Αβρααμ ς εδωσέν μοι ν δ ληθεας λαβεν τν θυγατέρα το δελφο το κυρου μου τ υ ατο

24:49 ε ον ποιετε μες λεος κα δικαιοσνην πρς τν κριν μου παγγελατέ μοι ε δ μ παγγελατέ μοι να πιστρέψω ες δεξιν ες ριστεράν

24:50 ποκριθες δ Λαβαν κα Βαθουηλ επαν παρ κυρου ξλθεν τ πρσταγμα τοτο ο δυνησμεθα ον σοι ντειπεν κακν καλ

24:51 δο Ρεβεκκα νπιν σου λαβν πτρεχε κα στω γυν τ υ το κυρου σου καθ λάλησεν κριος

24:52 γένετο δ ν τ κοσαι τν παδα τν Αβρααμ τν ημάτων τοτων προσεκνησεν π τν γν κυρ

24:53 κα ξενέγκας πας σκεη ργυρ κα χρυσ κα ματισμν δωκεν Ρεβεκκα κα δρα δωκεν τ δελφ ατς κα τ μητρ ατς

24:54 κα φαγον κα πιον ατς κα ο νδρες ο μετ ατο ντες κα κοιμθησαν κα ναστς πρω επεν κπέμψατέ με να πέλθω πρς τν κριν μου

24:55 επαν δ ο δελφο ατς κα μτηρ μεινάτω παρθένος μεθ μν μέρας σε δέκα κα μετ τατα πελεσεται

24:56 δ επεν πρς ατος μ κατέχετέ με κα κριος εδωσεν τν δν μου κπέμψατέ με να πέλθω πρς τν κριν μου

24:57 ο δ επαν καλέσωμεν τν παδα κα ρωτσωμεν τ στμα ατς

24:58 κα κάλεσαν Ρεβεκκαν κα επαν ατ πορεσ μετ το νθρπου τοτου δ επεν πορεσομαι

24:59 κα ξέπεμψαν Ρεβεκκαν τν δελφν ατν κα τ πάρχοντα ατς κα τν παδα τν Αβρααμ κα τος μετ ατο

24:60 κα ελγησαν Ρεβεκκαν τν δελφν ατν κα επαν ατ δελφ μν ε γνου ες χιλιάδας μυριάδων κα κληρονομησάτω τ σπέρμα σου τς πλεις τν πεναντων

24:61 ναστσα δ Ρεβεκκα κα α βραι ατς πέβησαν π τς καμλους κα πορεθησαν μετ το νθρπου κα ναλαβν πας τν Ρεβεκκαν πλθεν

24:62 Ισαακ δ πορεετο δι τς ρμου κατ τ φρέαρ τς ράσεως ατς δ κατκει ν τ γ τ πρς λβα

24:63 κα ξλθεν Ισαακ δολεσχσαι ες τ πεδον τ πρς δελης κα ναβλέψας τος φθαλμος εδεν καμλους ρχομένας

24:64 κα ναβλέψασα Ρεβεκκα τος φθαλμος εδεν τν Ισαακ κα κατεπδησεν π τς καμλου

24:65 κα επεν τ παιδ τς στιν νθρωπος κενος πορευμενος ν τ πεδ ες συνάντησιν μν επεν δ πας οτς στιν κρις μου δ λαβοσα τ θέριστρον περιεβάλετο

24:66 κα διηγσατο πας τ Ισαακ πάντα τ ματα ποησεν

24:67 εσλθεν δ Ισαακ ες τν οκον τς μητρς ατο κα λαβεν τν Ρεβεκκαν κα γένετο ατο γυν κα γάπησεν ατν κα παρεκλθη Ισαακ περ Σαρρας τς μητρς ατο


Next: Genesis 25