Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Exekiel
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

Exekiel

Chapter 23

23:1 κα γένετο λγος κυρου πρς με λέγων

23:2 υ νθρπου δο γυνακες σαν θυγατέρες μητρς μις

23:3 κα ξεπρνευσαν ν Αγπτ ν τ νετητι ατν κε πεσον ο μαστο ατν κε διεπαρθενεθησαν

23:4 κα τ νματα ατν ν Οολα πρεσβυτέρα κα Οολιβα δελφ ατς κα γένοντ μοι κα τεκον υος κα θυγατέρας κα τ νματα ατν Σαμάρεια Οολα κα Ιερουσαλημ Οολιβα

23:5 κα ξεπρνευσεν Οολα π μο κα πέθετο π τος ραστς ατς π τος σσυρους τος γγζοντας ατ

23:6 νδεδυκτας ακνθινα γουμένους κα στρατηγος νεανσκοι πλεκτοι πάντες ππες ππαζμενοι φ ππων

23:7 κα δωκεν τν πορνεαν ατς π ατος πλεκτοι υο σσυρων πάντες κα π πάντας ος πέθετο ν πσι τος νθυμμασιν ατς μιανετο

23:8 κα τν πορνεαν ατς ξ Αγπτου οκ γκατέλιπεν τι μετ ατς κοιμντο ν νετητι ατς κα ατο διεπαρθένευσαν ατν κα ξέχεαν τν πορνεαν ατν π ατν

23:9 δι τοτο παρέδωκα ατν ες χερας τν ραστν ατς ες χερας υν σσυρων φ ος πετθετο

23:10 ατο πεκάλυψαν τν ασχνην ατς υος κα θυγατέρας ατς λαβον κα ατν ν ομφα πέκτειναν κα γένετο λάλημα ες γυνακας κα ποησαν κδικσεις ν ατ ες τς θυγατέρας

23:11 κα εδεν δελφ ατς Οολιβα κα διέφθειρε τν πθεσιν ατς πρ ατν κα τν πορνεαν ατς πρ τν πορνεαν τς δελφς ατς

23:12 π τος υος τν σσυρων πέθετο γουμένους κα στρατηγος τος γγς ατς νδεδυκτας επάρυφα ππες ππαζομένους φ ππων νεανσκοι πλεκτοι πάντες

23:13 κα εδον τι μεμανται δς μα τν δο

23:14 κα προσέθετο πρς τν πορνεαν ατς κα εδεν νδρας ζωγραφημένους π το τοχου εκνας Χαλδαων ζωγραφημένους ν γραφδι

23:15 ζωσμένους ποικλματα π τς σφας ατν κα τιάραι βαπτα π τν κεφαλν ατν ψις τρισσ πάντων μοωμα υν Χαλδαων γς πατρδος ατν

23:16 κα πέθετο π ατος τ ράσει φθαλμν ατς κα ξαπέστειλεν γγέλους πρς ατος ες γν Χαλδαων

23:17 κα λθοσαν πρς ατν υο Βαβυλνος ες κοτην καταλυντων κα μαινον ατν ν τ πορνε ατς κα μιάνθη ν ατος κα πέστη ψυχ ατς π ατν

23:18 κα πεκάλυψεν τν πορνεαν ατς κα πεκάλυψεν τν ασχνην ατς κα πέστη ψυχ μου π ατς ν τρπον πέστη ψυχ μου π τς δελφς ατς

23:19 κα πλθυνας τν πορνεαν σου το ναμνσαι μέρας νετητς σου ν ας πρνευσας ν Αγπτ

23:20 κα πέθου π τος Χαλδαους ν σαν ς νων α σάρκες ατν κα αδοα ππων τ αδοα ατν

23:21 κα πεσκέψω τν νομαν νετητς σου ποεις ν Αγπτ ν τ καταλματ σου ο ο μαστο νετητς σου

23:22 δι τοτο Οολιβα τάδε λέγει κριος δο γ ξεγερω τος ραστάς σου π σέ φ ν πέστη ψυχ σου π ατν κα πάξω ατος π σ κυκλθεν

23:23 υος Βαβυλνος κα πάντας τος Χαλδαους Φακουδ κα Σουε κα Κουε κα πάντας υος σσυρων μετ ατν νεανσκους πιλέκτους γεμνας κα στρατηγος πάντας τρισσος κα νομαστος ππεοντας φ ππων

23:24 κα πάντες ξουσιν π σ π βορρ ρματα κα τροχο μετ χλου λαν θυρεο κα πέλται κα βαλοσιν φυλακν π σ κκλ κα δσω πρ προσπου ατν κρμα κα κδικσουσν σε ν τος κρμασιν ατν

23:25 κα δσω τν ζλν μου ν σο κα ποισουσιν μετ σο ν ργ θυμο μυκτρά σου κα τά σου φελοσιν κα τος καταλοπους σου ν ομφα καταβαλοσιν ατο υος σου κα θυγατέρας σου λμψονται κα τος καταλοπους σου πρ καταφάγεται

23:26 κα κδσουσν σε τν ματισμν σου κα λμψονται τ σκεη τς καυχσες σου

23:27 κα ποστρέψω τς σεβεας σου κ σο κα τν πορνεαν σου κ γς Αγπτου κα ο μ ρς τος φθαλμος σου π ατος κα Αγπτου ο μ μνησθς οκέτι

23:28 διτι τάδε λέγει κριος κριος δο γ παραδδωμ σε ες χερας ν μισες φ ν πέστη ψυχ σου π ατν

23:29 κα ποισουσιν ν σο ν μσει κα λμψονται πάντας τος πνους σου κα τος μχθους σου κα σ γυμν κα σχημονοσα κα ποκαλυφθσεται ασχνη πορνεας σου κα σέβειά σου κα πορνεα σου

23:30 ποησεν τατά σοι ν τ κπορνεσα σε πσω θνν κα μιανου ν τος νθυμμασιν ατν

23:31 ν τ δ τς δελφς σου πορεθης κα δσω τ ποτριον ατς ες χεράς σου

23:32 τάδε λέγει κριος τ ποτριον τς δελφς σου πεσαι τ βαθ κα τ πλατ τ πλεονάζον το συντελέσαι

23:33 μέθην κα κλσεως πλησθσ κα τ ποτριον φανισμο ποτριον δελφς σου Σαμαρεας

23:34 κα πεσαι ατ κα τς ορτς κα τς νεομηνας ατς ποστρέψω διτι γ λελάληκα λέγει κριος

23:35 δι τοτο τάδε λέγει κριος νθ ν πελάθου μου κα πέρριψάς με πσω το σματς σου κα σ λαβ τν σέβειάν σου κα τν πορνεαν σου

23:36 κα επεν κριος πρς με υ νθρπου ο κρινες τν Οολαν κα τν Οολιβαν κα παγγελες ατας τς νομας ατν

23:37 τι μοιχντο κα αμα ν χερσν ατν τ νθυμματα ατν μοιχντο κα τ τέκνα ατν γέννησάν μοι διγαγον ατος δι μπρων

23:38 ως κα τατα ποησάν μοι τ γιά μου μαινον κα τ σάββατά μου βεβλουν

23:39 κα ν τ σφάζειν ατος τ τέκνα ατν τος εδλοις ατν κα εσεπορεοντο ες τ γιά μου το βεβηλον ατά κα τι οτως ποουν ν μέσ το οκου μου

23:40 κα τι τος νδράσιν τος ρχομένοις μακρθεν ος γγέλους ξαπεστέλλοσαν πρς ατος κα μα τ ρχεσθαι ατος εθς λοου κα στιβζου τος φθαλμος σου κα κσμου κσμ

23:41 κα κάθου π κλνης στρωμένης κα τράπεζα κεκοσμημένη πρ προσπου ατς κα τ θυμαμά μου κα τ λαιν μου εφρανοντο ν ατος

23:42 κα φωνν ρμονας νεκροοντο κα πρς νδρας κ πλθους νθρπων κοντας κ τς ρμου κα δδοσαν ψέλια π τς χερας ατν κα στέφανον καυχσεως π τς κεφαλς ατν

23:43 κα επα οκ ν τοτοις μοιχεουσιν κα ργα πρνης κα ατ ξεπρνευσεν

23:44 κα εσεπορεοντο πρς ατν ν τρπον εσπορεονται πρς γυνακα πρνην οτως εσεπορεοντο πρς Οολαν κα πρς Οολιβαν το ποισαι νομαν

23:45 κα νδρες δκαιοι ατο κδικσουσιν ατς κδικσει μοιχαλδος κα κδικσει αματος τι μοιχαλδες εσν κα αμα ν χερσν ατν

23:46 τάδε λέγει κριος κριος νάγαγε π ατς χλον κα δς ν ατας ταραχν κα διαρπαγν

23:47 κα λιθοβλησον π ατς λθοις χλων κα κατακέντει ατς ν τος ξφεσιν ατν υος ατν κα θυγατέρας ατν ποκτενοσι κα τος οκους ατν μπρσουσιν

23:48 κα ποστρέψω σέβειαν κ τς γς κα παιδευθσονται πσαι α γυνακες κα ο μ ποισουσιν κατ τς σεβεας ατν

23:49 κα δοθσεται σέβεια μν φ μς κα τς μαρτας τν νθυμημάτων μν λμψεσθε κα γνσεσθε διτι γ κριος


Next: Ezekiel 24