Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Exodus
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

Exodus

Chapter 12

12:1 επεν δ κριος πρς Μωυσν κα Ααρων ν γ Αγπτου λέγων

12:2 μν οτος μν ρχ μηνν πρτς στιν μν ν τος μησν το νιαυτο

12:3 λάλησον πρς πσαν συναγωγν υν Ισραηλ λέγων τ δεκάτ το μηνς τοτου λαβέτωσαν καστος πρβατον κατ οκους πατριν καστος πρβατον κατ οκαν

12:4 ν δ λιγοστο σιν ο ν τ οκ στε μ κανος εναι ες πρβατον συλλμψεται μεθ αυτο τν γετονα τν πλησον ατο κατ ριθμν ψυχν καστος τ ρκον ατ συναριθμσεται ες πρβατον

12:5 πρβατον τέλειον ρσεν νιασιον σται μν π τν ρνν κα τν ρφων λμψεσθε

12:6 κα σται μν διατετηρημένον ως τς τεσσαρεσκαιδεκάτης το μηνς τοτου κα σφάξουσιν ατ πν τ πλθος συναγωγς υν Ισραηλ πρς σπέραν

12:7 κα λμψονται π το αματος κα θσουσιν π τν δο σταθμν κα π τν φλιν ν τος οκοις ν ος ν φάγωσιν ατ ν ατος

12:8 κα φάγονται τ κρέα τ νυκτ τατ πτ πυρ κα ζυμα π πικρδων δονται

12:9 οκ δεσθε π ατν μν οδ ψημένον ν δατι λλ πτ πυρ κεφαλν σν τος ποσν κα τος νδοσθοις

12:10 οκ πολεψετε π ατο ως πρω κα στον ο συντρψετε π ατο τ δ καταλειπμενα π ατο ως πρω ν πυρ κατακασετε

12:11 οτως δ φάγεσθε ατ α σφες μν περιεζωσμέναι κα τ ποδματα ν τος ποσν μν κα α βακτηραι ν τας χερσν μν κα δεσθε ατ μετ σπουδς πασχα στν κυρ

12:12 κα διελεσομαι ν γ Αγπτ ν τ νυκτ τατ κα πατάξω πν πρωττοκον ν γ Αγπτ π νθρπου ως κτνους κα ν πσι τος θεος τν Αγυπτων ποισω τν κδκησιν γ κριος

12:13 κα σται τ αμα μν ν σημε π τν οκιν ν ας μες στε κε κα ψομαι τ αμα κα σκεπάσω μς κα οκ σται ν μν πληγ το κτριβναι ταν παω ν γ Αγπτ

12:14 κα σται μέρα μν ατη μνημσυνον κα ορτάσετε ατν ορτν κυρ ες πάσας τς γενες μν νμιμον ανιον ορτάσετε ατν

12:15 πτ μέρας ζυμα δεσθε π δ τς μέρας τς πρτης φανιετε ζμην κ τν οκιν μν πς ς ν φάγ ζμην ξολεθρευθσεται ψυχ κενη ξ Ισραηλ π τς μέρας τς πρτης ως τς μέρας τς βδμης

12:16 κα μέρα πρτη κληθσεται γα κα μέρα βδμη κλητ γα σται μν πν ργον λατρευτν ο ποισετε ν ατας πλν σα ποιηθσεται πάσ ψυχ τοτο μνον ποιηθσεται μν

12:17 κα φυλάξεσθε τν ντολν τατην ν γρ τ μέρ τατ ξάξω τν δναμιν μν κ γς Αγπτου κα ποισετε τν μέραν τατην ες γενες μν νμιμον ανιον

12:18 ναρχομένου τ τεσσαρεσκαιδεκάτ μέρ το μηνς το πρτου φ σπέρας δεσθε ζυμα ως μέρας μις κα εκάδος το μηνς ως σπέρας

12:19 πτ μέρας ζμη οχ ερεθσεται ν τας οκαις μν πς ς ν φάγ ζυμωτν ξολεθρευθσεται ψυχ κενη κ συναγωγς Ισραηλ ν τε τος γειραις κα ατχθοσιν τς γς

12:20 πν ζυμωτν οκ δεσθε ν παντ δ κατοικητηρ μν δεσθε ζυμα

12:21 κάλεσεν δ Μωυσς πσαν γερουσαν υν Ισραηλ κα επεν πρς ατος πελθντες λάβετε μν αυτος πρβατον κατ συγγενεας μν κα θσατε τ πασχα

12:22 λμψεσθε δ δέσμην σσπου κα βάψαντες π το αματος το παρ τν θραν καθξετε τς φλις κα π μφοτέρων τν σταθμν π το αματος στιν παρ τν θραν μες δ οκ ξελεσεσθε καστος τν θραν το οκου ατο ως πρω

12:23 κα παρελεσεται κριος πατάξαι τος Αγυπτους κα ψεται τ αμα π τς φλις κα π μφοτέρων τν σταθμν κα παρελεσεται κριος τν θραν κα οκ φσει τν λεθρεοντα εσελθεν ες τς οκας μν πατάξαι

12:24 κα φυλάξεσθε τ μα τοτο νμιμον σεαυτ κα τος υος σου ως ανος

12:25 ν δ εσέλθητε ες τν γν ν ν δ κριος μν καθτι λάλησεν φυλάξεσθε τν λατρεαν τατην

12:26 κα σται ν λέγωσιν πρς μς ο υο μν τς λατρεα ατη

12:27 κα ρετε ατος θυσα τ πασχα τοτο κυρ ς σκέπασεν τος οκους τν υν Ισραηλ ν Αγπτ νκα πάταξεν τος Αγυπτους τος δ οκους μν ρρσατο κα κψας λας προσεκνησεν

12:28 κα πελθντες ποησαν ο υο Ισραηλ καθ νετελατο κριος τ Μωυσ κα Ααρων οτως ποησαν

12:29 γενθη δ μεσοσης τς νυκτς κα κριος πάταξεν πν πρωττοκον ν γ Αγπτ π πρωτοτκου Φαραω το καθημένου π το θρνου ως πρωτοτκου τς αχμαλωτδος τς ν τ λάκκ κα ως πρωτοτκου παντς κτνους

12:30 κα ναστς Φαραω νυκτς κα πάντες ο θεράποντες ατο κα πάντες ο Αγπτιοι κα γενθη κραυγ μεγάλη ν πάσ γ Αγπτ ο γρ ν οκα ν οκ ν ν ατ τεθνηκς

12:31 κα κάλεσεν Φαραω Μωυσν κα Ααρων νυκτς κα επεν ατος νάστητε κα ξέλθατε κ το λαο μου κα μες κα ο υο Ισραηλ βαδζετε κα λατρεσατε κυρ τ θε μν καθ λέγετε

12:32 κα τ πρβατα κα τος βας μν ναλαβντες πορεεσθε ελογσατε δ κμέ

12:33 κα κατεβιάζοντο ο Αγπτιοι τν λαν σπουδ κβαλεν ατος κ τς γς επαν γρ τι πάντες μες ποθνσκομεν

12:34 νέλαβεν δ λας τ στας πρ το ζυμωθναι τ φυράματα ατν νδεδεμένα ν τος ματοις ατν π τν μων

12:35 ο δ υο Ισραηλ ποησαν καθ συνέταξεν ατος Μωυσς κα τησαν παρ τν Αγυπτων σκεη ργυρ κα χρυσ κα ματισμν

12:36 κα κριος δωκεν τν χάριν τ λα ατο ναντον τν Αγυπτων κα χρησαν ατος κα σκλευσαν τος Αγυπτους

12:37 πάραντες δ ο υο Ισραηλ κ Ραμεσση ες Σοκχωθα ες ξακοσας χιλιάδας πεζν ο νδρες πλν τς ποσκευς

12:38 κα πμικτος πολς συνανέβη ατος κα πρβατα κα βες κα κτνη πολλ σφδρα

12:39 κα πεψαν τ στας ξνεγκαν ξ Αγπτου γκρυφας ζμους ο γρ ζυμθη ξέβαλον γρ ατος ο Αγπτιοι κα οκ δυνθησαν πιμεναι οδ πισιτισμν ποησαν αυτος ες τν δν

12:40 δ κατοκησις τν υν Ισραηλ ν κατκησαν ν γ Αγπτ κα ν γ Χανααν τη τετρακσια τριάκοντα

12:41 κα γένετο μετ τ τετρακσια τριάκοντα τη ξλθεν πσα δναμις κυρου κ γς Αγπτου

12:42 νυκτς προφυλακ στιν τ κυρ στε ξαγαγεν ατος κ γς Αγπτου κενη νξ ατη προφυλακ κυρ στε πσι τος υος Ισραηλ εναι ες γενες ατν

12:43 επεν δ κριος πρς Μωυσν κα Ααρων λέγων οτος νμος το πασχα πς λλογενς οκ δεται π ατο

12:44 κα πν οκέτην τινς ργυρνητον περιτεμες ατν κα ττε φάγεται π ατο

12:45 πάροικος μισθωτς οκ δεται π ατο

12:46 ν οκ μι βρωθσεται κα οκ ξοσετε κ τς οκας τν κρεν ξω κα στον ο συντρψετε π ατο

12:47 πσα συναγωγ υν Ισραηλ ποισει ατ

12:48 ν δέ τις προσέλθ πρς μς προσλυτος ποισαι τ πασχα κυρ περιτεμες ατο πν ρσενικν κα ττε προσελεσεται ποισαι ατ κα σται σπερ κα ατχθων τς γς πς περτμητος οκ δεται π ατο

12:49 νμος ες σται τ γχωρ κα τ προσελθντι προσηλτ ν μν

12:50 κα ποησαν ο υο Ισραηλ καθ νετελατο κριος τ Μωυσ κα Ααρων πρς ατος οτως ποησαν

12:51 κα γένετο ν τ μέρ κεν ξγαγεν κριος τος υος Ισραηλ κ γς Αγπτου σν δυνάμει ατν


Next: Exodus 13