Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Esther
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

Esther

Chapter 8

8:1 κα ν ατ τ μέρ βασιλες ρταξέρξης δωρσατο Εσθηρ σα πρχεν Αμαν τ διαβλ κα Μαρδοχαος προσεκλθη π το βασιλέως πέδειξεν γρ Εσθηρ τι νοικεωται ατ

8:2 λαβεν δ βασιλες τν δακτλιον ν φελατο Αμαν κα δωκεν ατν Μαρδοχα κα κατέστησεν Εσθηρ Μαρδοχαον π πάντων τν Αμαν

8:3 κα προσθεσα λάλησεν πρς τν βασιλέα κα προσέπεσεν πρς τος πδας ατο κα ξου φελεν τν Αμαν κακαν κα σα ποησεν τος Ιουδαοις

8:4 ξέτεινεν δ βασιλες Εσθηρ τν άβδον τν χρυσν ξηγέρθη δ Εσθηρ παρεστηκέναι τ βασιλε

8:5 κα επεν Εσθηρ ε δοκε σοι κα ερον χάριν πεμφθτω ποστραφναι τ γράμματα τ πεσταλμένα π Αμαν τ γραφέντα πολέσθαι τος Ιουδαους ο εσιν ν τ βασιλε σου

8:6 πς γρ δυνσομαι δεν τν κάκωσιν το λαο μου κα πς δυνσομαι σωθναι ν τ πωλε τς πατρδος μου

8:7 κα επεν βασιλες πρς Εσθηρ ε πάντα τ πάρχοντα Αμαν δωκα κα χαρισάμην σοι κα ατν κρέμασα π ξλου τι τς χερας πνεγκε τος Ιουδαοις τ τι πιζητες

8:8 γράψατε κα μες κ το νματς μου ς δοκε μν κα σφραγσατε τ δακτυλ μου σα γρ γράφεται το βασιλέως πιτάξαντος κα σφραγισθ τ δακτυλ μου οκ στιν ατος ντειπεν

8:9 κλθησαν δ ο γραμματες ν τ πρτ μην ς στι Νισα τρτ κα εκάδι το ατο τους κα γράφη τος Ιουδαοις σα νετελατο τος οκονμοις κα τος ρχουσιν τν σατραπν π τς νδικς ως τς Αθιοπας κατν εκοσι πτ σατραπεαις κατ χραν κα χραν κατ τν αυτν λέξιν

8:10 γράφη δ δι το βασιλέως κα σφραγσθη τ δακτυλ ατο κα ξαπέστειλαν τ γράμματα δι βιβλιαφρων

8:11 ς πέταξεν ατος χρσθαι τος νμοις ατν ν πάσ πλει βοηθσα τε ατος κα χρσθαι τος ντιδκοις ατν κα τος ντικειμένοις ατν ς βολονται

8:12 ν μέρ μι ν πάσ τ βασιλε ρταξέρξου τ τρισκαιδεκάτ το δωδεκάτου μηνς ς στιν Αδαρ

ν στιν ντγραφον τς πιστολς τ πογεγραμμένα

βασιλες μέγας ρταξέρξης τος π τς νδικς ως τς Αθιοπας κατν εκοσι πτ σατραπεαις χωρν ρχουσι κα τος τ μέτερα φρονοσι χαρειν

πολλο τ πλεστ τν εεργετοντων χρησττητι πυκντερον τιμμενοι μεζον φρνησαν κα ο μνον τος ποτεταγμένους μν ζητοσι κακοποιεν τν τε κρον ο δυνάμενοι φέρειν κα τος αυτν εεργέταις πιχειροσι μηχανσθαι

κα τν εχαρισταν ο μνον κ τν νθρπων νταναιροντες λλ κα τος τν πειραγάθων κμποις παρθέντες το τ πάντα κατοπτεοντος ε θεο μισοπνηρον πολαμβάνουσιν κφεξεσθαι δκην

πολλάκις δ κα πολλος τν π ξουσαις τεταγμένων τν πιστευθέντων χειρζειν φλων τ πράγματα παραμυθα μεταιτους αμάτων θων καταστσασα περιέβαλε συμφορας νηκέστοις

τ τς κακοηθεας ψευδε παραλογισμ παραλογισαμένων τν τν πικρατοντων κέραιον εγνωμοσνην

σκοπεν δ ξεστιν ο τοσοτον κ τν παλαιοτέρων ν παρεδκαμεν στοριν σα στν παρ πδας μς κζητοντας νοσως συντετελεσμένα τ τν νάξια δυναστευντων λοιμτητι

κα προσέχειν ες τ μετ τατα ες τ τν βασιλεαν τάραχον τος πσιν νθρποις μετ ερνης παρεξμεθα

χρμενοι τας μεταβολας τ δ π τν ψιν ρχμενα διακρνοντες ε μετ πιεικεστέρας παντσεως

ς γρ Αμαν Αμαδαθου Μακεδν τας ληθεαις λλτριος το τν Περσν αματος κα πολ διεστηκς τς μετέρας χρησττητος πιξενωθες μν

τυχεν ς χομεν πρς πν θνος φιλανθρωπας π τοσοτον στε ναγορεεσθαι μν πατέρα κα προσκυνομενον π πάντων τ δετερον το βασιλικο θρνου πρσωπον διατελεν

οκ νέγκας δ τν περηφαναν πετδευσεν τς ρχς στερσαι μς κα το πνεματος

τν τε μέτερον σωτρα κα δι παντς εεργέτην Μαρδοχαον κα τν μεμπτον τς βασιλεας κοινωνν Εσθηρ σν παντ τ τοτων θνει πολυπλκοις μεθδων παραλογισμος ατησάμενος ες πλειαν

δι γρ τν τρπων τοτων θη λαβν μς ρμους τν τν Περσν πικράτησιν ες τος Μακεδνας μετάξαι

μες δ τος π το τρισαλιτηρου παραδεδομένους ες φανισμν Ιουδαους ερσκομεν ο κακοργους ντας δικαιοτάτοις δ πολιτευομένους νμοις

ντας δ υος το ψστου μεγστου ζντος θεο το κατευθνοντος μν τε κα τος προγνοις μν τν βασιλεαν ν τ καλλστ διαθέσει

καλς ον ποισετε μ προσχρησάμενοι τος π Αμαν Αμαδαθου ποσταλεσι γράμμασιν δι τ ατν τν τατα ξεργασάμενον πρς τας Σοσων πλαις σταυρσθαι σν τ πανοικ τν καταξαν το τ πάντα πικρατοντος θεο δι τάχους ποδντος ατ κρσιν

τ δ ντγραφον τς πιστολς τατης κθέντες ν παντ τπ μετ παρρησας ν τος Ιουδαους χρσθαι τος αυτν νομμοις κα συνεπισχειν ατος πως τος ν καιρ θλψεως πιθεμένους ατος μνωνται τ τρισκαιδεκάτ το δωδεκάτου μηνς Αδαρ τ ατ μέρ

τατην γρ πάντα δυναστεων θες ντ λεθρας το κλεκτο γένους ποησεν ατος εφροσνην

κα μες ον ν τας πωνμοις μν ορτας πσημον μέραν μετ πάσης εωχας γετε πως κα νν κα μετ τατα σωτηρα μν κα τος ενοοσιν Πέρσαις τος δ μν πιβουλεουσιν μνημσυνον τς πωλεας

πσα δ πλις χρα τ σνολον τις κατ τατα μ ποισ δρατι κα πυρ καταναλωθσεται μετ ργς ο μνον νθρποις βατος λλ κα θηροις κα πετεινος ες τν παντα χρνον χθιστος κατασταθσεται

8:13 τ δ ντγραφα κτιθέσθωσαν φθαλμοφανς ν πάσ τ βασιλε τομους τε εναι πάντας τος Ιουδαους ες τατην τν μέραν πολεμσαι ατν τος πεναντους

8:14 ο μν ον ππες ξλθον σπεδοντες τ π το βασιλέως λεγμενα πιτελεν ξετέθη δ τ πρσταγμα κα ν Σοσοις

8:15 δ Μαρδοχαος ξλθεν στολισμένος τν βασιλικν στολν κα στέφανον χων χρυσον κα διάδημα βσσινον πορφυρον δντες δ ο ν Σοσοις χάρησαν

8:16 τος δ Ιουδαοις γένετο φς κα εφροσνη

8:17 κατ πλιν κα χραν ο ν ξετέθη τ πρσταγμα ο ν ξετέθη τ κθεμα χαρ κα εφροσνη τος Ιουδαοις κθων κα εφροσνη κα πολλο τν θνν περιετέμοντο κα ιουδάιζον δι τν φβον τν Ιουδαων


Next: Esther 9