Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
2 Esdras
Prev  Next
Sep 

2 Esdras

Chapter 19

19:1 κα ν μέρ εκοστ κα τετάρτ το μηνς τοτου συνχθησαν ο υο Ισραηλ ν νηστε κα ν σάκκοις

19:2 κα χωρσθησαν ο υο Ισραηλ π παντς υο λλοτρου κα στησαν κα ξηγρευσαν τς μαρτας ατν κα τς νομας τν πατέρων ατν

19:3 κα στησαν π στάσει ατν κα νέγνωσαν ν βιβλ νμου κυρου θεο ατν κα σαν ξαγορεοντες τ κυρ κα προσκυνοντες τ κυρ θε ατν

19:4 κα στη π ναβάσει τν Λευιτν ησος κα υο Καδμιηλ Σαχανια υς Σαραβια υο Χανανι κα βησαν φων μεγάλ πρς κριον τν θεν ατν

19:5 κα εποσαν ο Λευται ησος κα Καδμιηλ νάστητε ελογετε τν κριον θεν μν π το ανος κα ως το ανος κα ελογσουσιν νομα δξης σου κα ψσουσιν π πάσ ελογ κα ανέσει

19:6 κα επεν Εσδρας σ ε ατς κριος μνος σ ποησας τν ορανν κα τν ορανν το ορανο κα πσαν τν στάσιν ατν τν γν κα πάντα σα στν ν ατ τς θαλάσσας κα πάντα τ ν ατας κα σ ζωοποιες τ πάντα κα σο προσκυνοσιν α στρατια τν ορανν

19:7 σ ε κριος θες σ ξελέξω ν Αβραμ κα ξγαγες ατν κ τς χρας τν Χαλδαων κα πέθηκας ατ νομα Αβρααμ

19:8 κα ερες τν καρδαν ατο πιστν νπιν σου κα διέθου πρς ατν διαθκην δοναι ατ τν γν τν Χαναναων κα Χετταων κα Αμορραων κα Φερεζαων κα Ιεβουσαων κα Γεργεσαων κα τ σπέρματι ατο κα στησας τος λγους σου τι δκαιος σ

19:9 κα εδες τν ταπενωσιν τν πατέρων μν ν Αγπτ κα τν κραυγν ατν κουσας π θάλασσαν ρυθράν

19:10 κα δωκας σημεα ν Αγπτ ν Φαραω κα ν πσιν τος παισν ατο κα ν παντ τ λα τς γς ατο τι γνως τι περηφάνησαν π ατος κα ποησας σεαυτ νομα ς μέρα ατη

19:11 κα τν θάλασσαν ρρηξας νπιον ατν κα παρλθοσαν ν μέσ τς θαλάσσης ν ξηρασ κα τος καταδιξαντας ατος ρριψας ες βυθν σε λθον ν δατι σφοδρ

19:12 κα ν στλ νεφέλης δγησας ατος μέρας κα ν στλ πυρς τν νκτα το φωτσαι ατος τν δν ν πορεσονται ν ατ

19:13 κα π ρος Σινα κατέβης κα λάλησας πρς ατος ξ ορανο κα δωκας ατος κρματα εθέα κα νμους ληθεας προστάγματα κα ντολς γαθάς

19:14 κα τ σάββατν σου τ γιον γνρισας ατος ντολς κα προστάγματα κα νμον νετελω ατος ν χειρ Μωυσ δολου σου

19:15 κα ρτον ξ ορανο δωκας ατος ες σιτοδεαν ατν κα δωρ κ πέτρας ξνεγκας ατος ες δψαν ατν κα επας ατος εσελθεν κληρονομσαι τν γν φ ν ξέτεινας τν χερά σου δοναι ατος

19:16 κα ατο κα ο πατέρες μν περηφανεσαντο κα σκλρυναν τν τράχηλον ατν κα οκ κουσαν τν ντολν σου

19:17 κα νένευσαν το εσακοσαι κα οκ μνσθησαν τν θαυμασων σου ν ποησας μετ ατν κα σκλρυναν τν τράχηλον ατν κα δωκαν ρχν πιστρέψαι ες δουλεαν ατν ν Αγπτ κα σ θες λεμων κα οκτρμων μακρθυμος κα πολυέλεος κα οκ γκατέλιπες ατος

19:18 τι δ κα ποησαν αυτος μσχον χωνευτν κα επαν οτοι ο θεο ο ξαγαγντες μς ξ Αγπτου κα ποησαν παροργισμος μεγάλους

19:19 κα σ ν οκτιρμος σου τος πολλος οκ γκατέλιπες ατος ν τ ρμ τν στλον τς νεφέλης οκ ξέκλινας π ατν μέρας δηγσαι ατος ν τ δ κα τν στλον το πυρς τν νκτα φωτζειν ατος τν δν ν πορεσονται ν ατ

19:20 κα τ πνεμά σου τ γαθν δωκας συνετσαι ατος κα τ μαννα σο οκ φυστέρησας π στματος ατν κα δωρ δωκας ατος τ δψει ατν

19:21 κα τεσσαράκοντα τη διέθρεψας ατος ν τ ρμ οχ στέρησαν μάτια ατν οκ παλαιθησαν κα πδες ατν ο διερράγησαν

19:22 κα δωκας ατος βασιλεας κα λαος κα διεμέρισας ατος κα κληρονμησαν τν γν Σηων βασιλέως Εσεβων κα τν γν Ωγ βασιλέως το Βασαν

19:23 κα τος υος ατν πλθυνας ς τος στέρας το ορανο κα εσγαγες ατος ες τν γν ν επας τος πατράσιν ατν κα κληρονμησαν ατν

19:24 κα ξέτριψας νπιον ατν τος κατοικοντας τν γν τν Χαναναων κα δωκας ατος ες τς χερας ατν κα τος βασιλες ατν κα τος λαος τς γς ποισαι ατος ς ρεστν νπιον ατν

19:25 κα κατελάβοσαν πλεις ψηλς κα κληρονμησαν οκας πλρεις πάντων γαθν λάκκους λελατομημένους μπελνας κα λαινας κα πν ξλον βρσιμον ες πλθος κα φάγοσαν κα νεπλσθησαν κα λιπάνθησαν κα τρφησαν ν γαθωσν σου τ μεγάλ

19:26 κα λλαξαν κα πέστησαν π σο κα ρριψαν τν νμον σου πσω σματος ατν κα τος προφτας σου πέκτειναν ο διεμαρτραντο ν ατος πιστρέψαι ατος πρς σέ κα ποησαν παροργισμος μεγάλους

19:27 κα δωκας ατος ν χειρ θλιβντων ατος κα θλιψαν ατος κα νεβησαν πρς σ ν καιρ θλψεως ατν κα σ ξ ορανο σου κουσας κα ν οκτιρμος σου τος μεγάλοις δωκας ατος σωτρας κα σωσας ατος κ χειρς θλιβντων ατος

19:28 κα ς νεπασαντο πέστρεψαν ποισαι τ πονηρν νπιν σου κα γκατέλιπες ατος ες χερας χθρν ατν κα κατρξαν ν ατος κα πάλιν νεβησαν πρς σέ κα σ ξ ορανο εσκουσας κα ρρσω ατος ν οκτιρμος σου πολλος

19:29 κα πεμαρτρω ατος πιστρέψαι ατος ες τν νμον σου κα οκ κουσαν λλ ν τας ντολας σου κα ν τος κρμασ σου μάρτοσαν ποισας ατ νθρωπος ζσεται ν ατος κα δωκαν ντον πειθοντα κα τράχηλον ατν σκλρυναν κα οκ κουσαν

19:30 κα ελκυσας π ατος τη πολλ κα πεμαρτρω ατος ν πνεματ σου ν χειρ προφητν σου κα οκ νωτσαντο κα δωκας ατος ν χειρ λαν τς γς

19:31 κα σ ν οκτιρμος σου τος πολλος οκ ποησας ατος συντέλειαν κα οκ γκατέλιπες ατος τι σχυρς ε κα λεμων κα οκτρμων

19:32 κα νν θες μν σχυρς μέγας κραταις κα φοβερς φυλάσσων τν διαθκην σου κα τ λες σου μ λιγωθτω νπιν σου πς μχθος ς ερεν μς κα τος βασιλες μν κα τος ρχοντας μν κα τος ερες μν κα τος προφτας μν κα τος πατέρας μν κα ν παντ τ λα σου π μερν βασιλέων Ασσουρ κα ως τς μέρας τατης

19:33 κα σ δκαιος π πσι τος ρχομένοις φ μς τι λθειαν ποησας κα μες ξημάρτομεν

19:34 κα ο βασιλες μν κα ο ρχοντες μν κα ο ερες μν κα ο πατέρες μν οκ ποησαν τν νμον σου κα ο προσέσχον τν ντολν σου κα τ μαρτριά σου διεμαρτρω ατος

19:35 κα ατο ν βασιλε σου κα ν γαθωσν σου τ πολλ δωκας ατος κα ν τ γ τ πλατε κα λιπαρ δωκας νπιον ατν οκ δολευσάν σοι κα οκ πέστρεψαν π πιτηδευμάτων ατν τν πονηρν

19:36 δο σμεν σμερον δολοι κα γ ν δωκας τος πατράσιν μν φαγεν τν καρπν ατς

19:37 τος βασιλεσιν ος δωκας φ μς ν μαρταις μν κα π τ σματα μν ξουσιάζουσιν κα ν κτνεσιν μν ς ρεστν ατος κα ν θλψει μεγάλ σμέν


Next: Esdras 2 20