Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Esdras
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

1 Esdras

Chapter 9

9:1 κα ναστς Εσδρας π τς αλς το ερο πορεθη ες τ παστοφριον Ιωαναν το Ελιασιβου

9:2 κα αλισθες κε ρτου οκ γεσατο οδ δωρ πιεν πενθν πρ τν νομιν τν μεγάλων το πλθους

9:3 κα γένετο κρυγμα ν λ τ Ιουδα κα Ιερουσαλημ πσι τος κ τς αχμαλωσας συναχθναι ες Ιερουσαλημ

9:4 κα σοι ν μ παντσωσιν ν δυσν τρισν μέραις κατ τ κρμα τν προκαθημένων πρεσβυτέρων νιερωθσονται τ κτνη ατν κα ατς λλοτριωθσεται π το πλθους τς αχμαλωσας

9:5 κα πισυνχθησαν ο κ τς φυλς Ιουδα κα Βενιαμιν ν τρισν μέραις ες Ιερουσαλημ οτος μν νατος τ εκάδι το μηνς

9:6 κα συνεκάθισαν πν τ πλθος ν τ ερυχρ το ερο τρέμοντες δι τν νεσττα χειμνα

9:7 κα ναστς Εσδρας επεν ατος μες νομσατε κα συνκσατε γυνακας λλογενες το προσθεναι μαρταν τ Ισραηλ

9:8 κα νν δτε μολογαν δξαν τ κυρ θε τν πατέρων μν

9:9 κα ποισατε τ θέλημα ατο κα χωρσθητε π τν θνν τς γς κα π τν γυναικν τν λλογενν

9:10 κα φνησαν παν τ πλθος κα επον μεγάλ τ φων οτως ς ερηκας ποισομεν

9:11 λλ τ πλθος πολ κα ρα χειμεριν κα οκ σχομεν στναι αθριοι κα οχ ερομεν κα τ ργον μν οκ στιν μέρας μις οδ δο π πλεον γρ μάρτομεν ν τοτοις

9:12 σττωσαν δ ο προηγομενοι το πλθους κα πάντες ο κ τν κατοικιν μν σοι χουσιν γυνακας λλογενες παραγενηθτωσαν λαβντες χρνον

9:13 κα κάστου δ τπου τος πρεσβυτέρους κα τος κριτς ως το λσαι τν ργν το κυρου φ μν το πράγματος τοτου

9:14 Ιωναθας Αζαηλου κα Ιεζιας Θοκανου πεδέξαντο κατ τατα κα Μοσολλαμος κα Λευις κα Σαββαταιος συνεβράβευσαν ατος

9:15 κα ποησαν κατ πάντα τατα ο κ τς αχμαλωσας

9:16 κα πελέξατο αυτ Εσδρας ερες νδρας γουμένους τν πατριν ατν κατ νομα πάντας κα συνεκάθισαν τ νουμην το μηνς το δεκάτου τάσαι τ πργμα

9:17 κα χθη π πέρας τ κατ τος νδρας τος πισυνέχοντας γυνακας λλογενες ως τς νουμηνας το πρτου μηνς

9:18 κα ερέθησαν τν ερέων ο πισυναχθέντες λλογενες γυνακας χοντες

9:19 κ τν υν ησο το Ιωσεδεκ κα τν δελφν Μασηας κα Ελεαζαρος κα Ιωριβος κα Ιωδανος

9:20 κα πέβαλον τς χερας κβαλεν τς γυνακας ατν κα ες ξιλασμν κριος πρ τς γνοας ατν

9:21 κα κ τν υν Εμμηρ Ανανιας κα Ζαβδαιος κα Μανης κα Σαμαιος κα Ιιηλ κα Αζαριας

9:22 κα κ τν υν Φαισουρ Ελιωναις Μασσιας Ισμαηλος κα Ναθαναηλος κα Ωκιδηλος κα Σαλθας

9:23 κα κ τν Λευιτν Ιωζαβδος κα Σεμεϊς κα Κωλιος οτος Καλιτας κα Παθαιος κα Ωουδας κα Ιωανας

9:24 κ τν εροψαλτν Ελιασιβος Βακχουρος

9:25 κ τν θυρωρν Σαλλουμος κα Τολβανης

9:26 κ το Ισραηλ κ τν υν Φορος Ιερμας κα Ιεζιας κα Μελχιας κα Μιαμινος κα Ελεαζαρος κα Ασιβιας κα Βανναιας

9:27 κ τν υν Ηλαμ Ματανιας κα Ζαχαριας Ιεζριηλος κα Ωβαδιος κα Ιερεμωθ κα Ηλιας

9:28 κα κ τν υν Ζαμοθ Ελιαδας Ελιασιμος Οθονιας Ιαριμωθ κα Σαβαθος κα Ζερδαιας

9:29 κα κ τν υν Βηβαι Ιωαννης κα Ανανιας κα Ζαβδος κα Εμαθις

9:30 κα κ τν υν Μανι Ωλαμος Μαμουχος Ιεδαιος Ιασουβος κα Ασαηλος κα Ιερεμωθ

9:31 κα κ τν υν Αδδι Νααθος κα Μοοσσιας Λακκουνος κα Ναϊδος κα Βεσκασπασμυς κα Σεσθηλ κα Βαλνουος κα Μανασσηας

9:32 κα κ τν υν Ανναν Ελιωνας κα Ασαιας κα Μελχιας κα Σαββαιας κα Σιμων Χοσαμαιος

9:33 κα κ τν υν Ασομ Μαλτανναιος κα Ματταθιας κα Σαβανναιους κα Ελιφαλατ κα Μανασσης κα Σεμεϊ

9:34 κα κ τν υν Βαανι Ιερεμιας Μομδιος Μαηρος Ιουηλ Μαμδαι κα Πεδιας κα Ανως Καραβασιων κα Ελιασιβος κα Μαμνιταναιμος Ελιασις Βαννους Ελιαλις Σομεϊς Σελεμιας Ναθανιας κα κ τν υν Εζωρα Σεσσις Εζριλ Αζαηλος Σαματος Ζαμβρις Ιωσηπος

9:35 κα κ τν υν Νοομα Μαζιτιας Ζαβαδαιας Ηδαις Ιουηλ Βαναιας

9:36 πάντες οτοι συνκισαν γυνακας λλογενες κα πέλυσαν ατς σν τέκνοις

9:37 κα κατκησαν ο ερες κα ο Λευται κα ο κ το Ισραηλ ν Ιερουσαλημ κα ν τ χρ τ νουμην το βδμου μηνς κα ο υο Ισραηλ ν τας κατοικαις ατν

9:38 κα συνχθη πν τ πλθος μοθυμαδν π τ ερχωρον το πρς νατολς το ερο πυλνος

9:39 κα επον Εσδρα τ ρχιερε κα ναγνστ κομσαι τν νμον Μωυσέως τν παραδοθέντα π το κυρου θεο Ισραηλ

9:40 κα κμισεν Εσδρας ρχιερες τν νμον παντ τ πλθει π νθρπου ως γυναικς κα πσιν τος ερεσιν κοσαι το νμου νουμην το βδμου μηνς

9:41 κα νεγγνωσκεν ν τ πρ το ερο πυλνος ερυχρ π ρθρου ως μεσημβρινο νπιον νδρν τε κα γυναικν κα πέδωκαν πν τ πλθος τν νον ες τν νμον

9:42 κα στη Εσδρας ερες κα ναγνστης το νμου π το ξυλνου βματος το κατασκευασθέντος

9:43 κα στησαν παρ ατ Ματταθιας Σαμμους Ανανιας Αζαριας Ουριας Εζεκιας Βααλσαμος κ δεξιν

9:44 κα ξ εωνμων Φαδαιος Μισαηλ Μελχιας Λωθασουβος Ναβαριας Ζαχαριας

9:45 κα ναλαβν Εσδρας τ βιβλον το νμου νπιον το πλθους προεκάθητο γρ πιδξως νπιον πάντων

9:46 κα ν τ λσαι τν νμον πάντες ρθο στησαν κα ελγησεν Εσδρας τ κυρ θε ψστ θε σαβαωθ παντοκράτορι

9:47 κα πεφνησεν πν τ πλθος αμην κα ραντες νω τς χερας προσπεσντες π τν γν προσεκνησαν τ κυρ

9:48 ησος κα Αννιουθ κα Σαραβιας Ιαδινος Ιακουβος Σαββαταιος Αυταιας Μαιαννας κα Καλιτας Αζαριας κα Ιωζαβδος Ανανιας Φαλιας ο Λευται δδασκον τν νμον κυρου κα πρς τ πλθος νεγνωσκον τν νμον το κυρου μφυσιοντες μα τν νάγνωσιν

9:49 κα επεν Ατταρατης Εσδρα τ ρχιερε κα ναγνστ κα τος Λευταις τος διδάσκουσι τ πλθος π πάντας

9:50 μέρα ατη στν γα τ κυρ κα πάντες κλαιον ν τ κοσαι το νμου

9:51 βαδσαντες ον φάγετε λιπάσματα κα πετε γλυκάσματα κα ποστελατε ποστολς τος μ χουσιν

9:52 γα γρ μέρα τ κυρ κα μ λυπεσθε γρ κριος δοξάσει μς

9:53 κα ο Λευται κέλευον τ δμ παντ λέγοντες μέρα ατη γα μ λυπεσθε

9:54 κα χοντο πάντες φαγεν κα πιεν κα εφρανεσθαι κα δοναι ποστολς τος μ χουσιν κα εφρανθναι μεγάλως

9:55 τι κα νεφυσιθησαν ν τος μασιν ος διδάχθησαν κα πισυνχθησαν


Next: Esdras 2 1