Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Esdras
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

1 Esdras

Chapter 4

4:1 κα ρξατο δετερος λαλεν επας περ τς σχος το βασιλέως

4:2 νδρες οχ περισχουσιν ο νθρωποι τν γν κα τν θάλασσαν κατακρατοντες κα πάντα τ ν ατος

4:3 δ βασιλες περισχει κα κυριεει ατν κα δεσπζει ατν κα πν ν επ ατος νακοουσιν

4:4 ν επ ατος ποισαι πλεμον τερος πρς τν τερον ποιοσιν ν δ ξαποστελ ατος πρς τος πολεμους βαδζουσιν κα κατεργάζονται τ ρη κα τ τεχη κα τος πργους

4:5 φονεουσιν κα φονεονται κα τν λγον το βασιλέως ο παραβανουσιν ν δ νικσωσιν τ βασιλε κομζουσιν πάντα κα σα ν προνομεσωσιν κα τ λλα πάντα

4:6 κα σοι ο στρατεονται οδ πολεμοσιν λλ γεωργοσιν τν γν πάλιν ταν σπερωσι θερσαντες ναφέρουσιν τ βασιλε κα τερος τν τερον ναγκάζοντες ναφέρουσι τος φρους τ βασιλε

4:7 κα ατς ες μνος στν ν επ ποκτεναι ποκτέννουσιν επεν φεναι φουσιν

4:8 επε πατάξαι τπτουσιν επεν ρημσαι ρημοσιν επεν οκοδομσαι οκοδομοσιν

4:9 επεν κκψαι κκπτουσιν επεν φυτεσαι φυτεουσιν

4:10 κα πς λας ατο κα α δυνάμεις ατο νακοουσιν

4:11 πρς δ τοτοις ατς νάκειται σθει κα πνει κα καθεδει ατο δ τηροσιν κκλ περ ατν κα ο δνανται καστος πελθεν κα ποιεν τ ργα ατο οδ παρακοουσιν ατο

4:12 νδρες πς οχ περισχει βασιλες τι οτως πακουστς στιν κα σγησεν

4:13 δ τρτος επας περ τν γυναικν κα τς ληθεας οτς στιν Ζοροβαβελ ρξατο λαλεν

4:14 νδρες ο μέγας βασιλες κα πολλο ο νθρωποι κα ονος σχει τς ον δεσπζων ατν τς κυριεων ατν οχ α γυνακες

4:15 α γυνακες γέννησαν τν βασιλέα κα πάντα τν λαν ς κυριεει τς θαλάσσης κα τς γς

4:16 κα ξ ατν γένοντο κα αται ξέθρεψαν ατος τος φυτεοντας τος μπελνας ξ ν ονος γνεται

4:17 κα αται ποιοσιν τς στολς τν νθρπων κα αται ποιοσιν δξαν τος νθρποις κα ο δνανται ο νθρωποι εναι χωρς τν γυναικν

4:18 ν δ συναγάγωσιν χρυσον κα ργριον κα πν πργμα ραον κα δωσιν γυνακα μαν καλν τ εδει κα τ κάλλει

4:19 κα τατα πάντα φέντες ες ατν γκέχηναν κα χάσκοντες τ στμα θεωροσιν ατν κα πάντες ατν αρετζουσιν μλλον τ χρυσον κα τ ργριον κα πν πργμα ραον

4:20 νθρωπος τν αυτο πατέρα γκαταλεπει ς ξέθρεψεν ατν κα τν δαν χραν κα πρς τν δαν γυνακα κολλται

4:21 κα μετ τς γυναικς φησι τν ψυχν κα οτε τν πατέρα μέμνηται οτε τν μητέρα οτε τν χραν

4:22 κα ντεθεν δε μς γνναι τι α γυνακες κυριεουσιν μν οχ πονετε κα μοχθετε κα πάντα τας γυναιξν δδοτε κα φέρετε

4:23 κα λαμβάνει νθρωπος τν ομφααν ατο κα κπορεεται ξοδεειν κα λστεειν κα κλέπτειν κα ες τν θάλασσαν πλεν κα ποταμος

4:24 κα τν λέοντα θεωρε κα ν σκτει βαδζει κα ταν κλέψ κα ρπάσ κα λωποδυτσ τ ρωμέν ποφέρει

4:25 κα πλεον γαπ νθρωπος τν δαν γυνακα μλλον τν πατέρα κα τν μητέρα

4:26 κα πολλο πενοθησαν τας δαις διανοαις δι τς γυνακας κα δολοι γένοντο δι ατάς

4:27 κα πολλο πλοντο κα σφάλησαν κα μάρτοσαν δι τς γυνακας

4:28 κα νν ο πιστεετέ μοι οχ μέγας βασιλες τ ξουσ ατο οχ πσαι α χραι ελαβονται ψασθαι ατο

4:29 θερουν ατν κα πάμην τν θυγατέρα Βαρτάκου το θαυμαστο τν παλλακν το βασιλέως καθημένην ν δεξι το βασιλέως

4:30 κα φαιροσαν τ διάδημα π τς κεφαλς το βασιλέως κα πιτιθοσαν αυτ κα ρράπιζεν τν βασιλέα τ ριστερ

4:31 κα πρς τοτοις βασιλες χάσκων τ στμα θερει ατν κα ν προσγελάσ ατ γελ ν δ πικρανθ π ατν κολακεει ατν πως διαλλαγ ατ

4:32 νδρες πς οχ σχυρα α γυνακες τι οτως πράσσουσιν

4:33 κα ττε βασιλες κα ο μεγιστνες νέβλεπον τερος πρς τν τερον

4:34 κα ρξατο λαλεν περ τς ληθεας νδρες οχ σχυρα α γυνακες μεγάλη γ κα ψηλς ορανς κα ταχς τ δρμ λιος τι στρέφεται ν τ κκλ το ορανο κα πάλιν ποτρέχει ες τν αυτο τπον ν μι μέρ

4:35 οχ μέγας ς τατα ποιε κα λθεια μεγάλη κα σχυροτέρα παρ πάντα

4:36 πσα γ τν λθειαν καλε κα ορανς ατν ελογε κα πάντα τ ργα σεεται κα τρέμει κα οκ στιν μετ ατο δικον οθέν

4:37 δικος ονος δικος βασιλες δικοι α γυνακες δικοι πάντες ο υο τν νθρπων κα δικα πάντα τ ργα ατν πάντα τ τοιατα κα οκ στιν ν ατος λθεια κα ν τ δικ ατν πολονται

4:38 δ λθεια μένει κα σχει ες τν ανα κα ζ κα κρατε ες τν ανα το ανος

4:39 κα οκ στιν παρ ατ λαμβάνειν πρσωπα οδ διάφορα λλ τ δκαια ποιε π πάντων τν δκων κα πονηρν κα πάντες εδοκοσι τος ργοις ατς κα οκ στιν ν τ κρσει ατς οθν δικον

4:40 κα ατ σχς κα τ βασλειον κα ξουσα κα μεγαλειτης τν πάντων ανων ελογητς θες τς ληθεας

4:41 κα σιπησεν το λαλεν κα πς λας ττε φνησεν κα ττε επον μεγάλη λθεια κα περισχει

4:42 ττε βασιλες επεν ατ ατησαι θέλεις πλεω τν γεγραμμένων κα δσομέν σοι ν τρπον ερέθης σοφτερος κα χμενς μου καθσ κα συγγενς μου κληθσ

4:43 ττε επεν τ βασιλε μνσθητι τν εχν ν ηξω οκοδομσαι τν Ιερουσαλημ ν τ μέρ τ βασλειν σου παρέλαβες

4:44 κα πάντα τ σκεη τ λημφθέντα ξ Ιερουσαλημ κπέμψαι ξεχρισεν Κρος τε ηξατο κκψαι Βαβυλνα κα ηξατο ξαποστελαι κε

4:45 κα σ εξω οκοδομσαι τν ναν ν νεπρισαν ο Ιδουμαοι τε ρημθη Ιουδαα π τν Χαλδαων

4:46 κα νν τοτ στιν σε ξι κριε βασιλε κα ατομα σε κα ατη στν μεγαλωσνη παρ σο δέομαι ον να ποισς τν εχν ν ηξω τ βασιλε το ορανο ποισαι κ στματς σου

4:47 ττε ναστς Δαρεος βασιλες κατεφλησεν ατν κα γραψεν ατ τς πιστολς πρς πάντας τος οκονμους κα τοπάρχας κα στρατηγος κα σατράπας να προπέμψωσιν ατν κα τος μετ ατο πάντας ναβανοντας οκοδομσαι τν Ιερουσαλημ

4:48 κα πσι τος τοπάρχαις ν Κολ Συρ κα Φοινκ κα τος ν τ Λιβάν γραψεν πιστολς μεταφέρειν ξλα κέδρινα π το Λιβάνου ες Ιερουσαλημ κα πως οκοδομσωσιν μετ ατο τν πλιν

4:49 κα γραψεν πσι τος Ιουδαοις τος ναβανουσιν π τς βασιλεας ες τν Ιουδααν πρ τς λευθερας πάντα δυνατν κα σατράπην κα τοπάρχην κα οκονμον μ πελεσεσθαι π τς θρας ατν

4:50 κα πσαν τν χραν ν κρατσουσιν φορολγητον ατος πάρχειν κα να ο Ιδουμαοι φισι τς κμας ς διακρατοσιν τν Ιουδαων

4:51 κα ες τν οκοδομν το ερο δοθναι κατ νιαυτν τάλαντα εκοσι μέχρι το οκοδομηθναι

4:52 κα π τ θυσιαστριον λοκαυτματα καρποσθαι καθ μέραν καθ χουσιν ντολν πτακαδεκα προσφέρειν λλα τάλαντα δέκα κατ νιαυτν

4:53 κα πσιν τος προσβανουσιν π τς Βαβυλωνας κτσαι τν πλιν πάρχειν τν λευθεραν ατος τε κα τος τέκνοις ατν κα πσι τος ερεσι τος προσβανουσιν

4:54 γραψεν δ κα τν χορηγαν κα τν ερατικν στολν ν τνι λατρεουσιν ν ατ

4:55 κα τος Λευταις γραψεν δοναι τν χορηγαν ως ς μέρας πιτελεσθ οκος κα Ιερουσαλημ οκοδομηθναι

4:56 κα πσι τος φρουροσι τν πλιν γραψε δοναι ατος κλρους κα ψνια

4:57 κα ξαπέστειλεν πάντα τ σκεη ξεχρισεν Κρος π Βαβυλνος κα πάντα σα επεν Κρος ποισαι κα ατς πέταξεν ποισαι κα ξαποστελαι ες Ιερουσαλημ

4:58 κα τε ξλθεν νεανσκος ρας τ πρσωπον ες τν ορανν ναντον Ιερουσαλημ ελγησεν τ βασιλε το ορανο λέγων

4:59 παρ σο νκη κα παρ σο σοφα κα σ δξα κα γ σς οκέτης

4:60 ελογητς ε ς δωκάς μοι σοφαν κα σο μολογ δέσποτα τν πατέρων

4:61 κα λαβεν τς πιστολς κα ξλθεν ες Βαβυλνα κα πγγειλεν τος δελφος ατο πσιν

4:62 κα ελγησαν τν θεν τν πατέρων ατν τι δωκεν ατος νεσιν κα φεσιν

4:63 ναβναι κα οκοδομσαι Ιερουσαλημ κα τ ερν ο νομάσθη τ νομα ατο π ατ κα κωθωνζοντο μετ μουσικν κα χαρς μέρας πτά


Next: Esdras 1 5