Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Deuteronomy
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

Deuteronomy

Chapter 28

28:1 κα σται ς ν διαβτε τν Ιορδάνην ες τν γν ν κριος θες μν δδωσιν μν ν κο εσακοσητε τς φωνς κυρου το θεο μν φυλάσσειν κα ποιεν πάσας τς ντολς ατο ς γ ντέλλομα σοι σμερον κα δσει σε κριος θες σου περάνω πάντων τν θνν τς γς

28:2 κα ξουσιν π σ πσαι α ελογαι αται κα ερσουσν σε ν κο κοσς τς φωνς κυρου το θεο σου

28:3 ελογημένος σ ν πλει κα ελογημένος σ ν γρ

28:4 ελογημένα τ κγονα τς κοιλας σου κα τ γενματα τς γς σου τ βουκλια τν βον σου κα τ πομνια τν προβάτων σου

28:5 ελογημέναι α ποθκα σου κα τ γκαταλεμματά σου

28:6 ελογημένος σ ν τ εσπορεεσθα σε κα ελογημένος σ ν τ κπορεεσθα σε

28:7 παραδ κριος θες σου τος χθρος σου τος νθεστηκτας σοι συντετριμμένους πρ προσπου σου δ μι ξελεσονται πρς σ κα ν πτ δος φεξονται π προσπου σου

28:8 ποστελαι κριος π σ τν ελογαν ν τος ταμιεοις σου κα ν πσιν ο ν πιβάλς τν χερά σου π τς γς ς κριος θες σου δδωσν σοι

28:9 ναστσαι σε κριος θες σου αυτ λαν γιον ν τρπον μοσεν τος πατράσιν σου ν εσακοσς τς φωνς κυρου το θεο σου κα πορευθς ν τας δος ατο

28:10 κα ψοντα σε πάντα τ θνη τς γς τι τ νομα κυρου πικέκλητα σοι κα φοβηθσοντα σε

28:11 κα πληθυνε σε κριος θες σου ες γαθ π τος κγνοις τς κοιλας σου κα π τος γενμασιν τς γς σου κα π τος κγνοις τν κτηνν σου π τς γς ς μοσεν κριος τος πατράσιν σου δονα σοι

28:12 νοξαι σοι κριος τν θησαυρν ατο τν γαθν τν ορανν δοναι τν ετν τ γ σου π καιρο ατο ελογσαι πάντα τ ργα τν χειρν σου κα δανιες θνεσιν πολλος σ δ ο δανι κα ρξεις σ θνν πολλν σο δ οκ ρξουσιν

28:13 καταστσαι σε κριος θες σου ες κεφαλν κα μ ες οράν κα σ ττε πάνω κα οκ σ ποκάτω ν κοσς τν ντολν κυρου το θεο σου σα γ ντέλλομα σοι σμερον φυλάσσειν κα ποιεν

28:14 ο παραβσ π πάντων τν λγων ν γ ντέλλομα σοι σμερον δεξι οδ ριστερ πορεεσθαι πσω θεν τέρων λατρεειν ατος

28:15 κα σται ν μ εσακοσς τς φωνς κυρου το θεο σου φυλάσσειν κα ποιεν πάσας τς ντολς ατο σας γ ντέλλομα σοι σμερον κα λεσονται π σ πσαι α κατάραι αται κα καταλμψοντα σε

28:16 πικατάρατος σ ν πλει κα πικατάρατος σ ν γρ

28:17 πικατάρατοι α ποθκα σου κα τ γκαταλεμματά σου

28:18 πικατάρατα τ κγονα τς κοιλας σου κα τ γενματα τς γς σου τ βουκλια τν βον σου κα τ πομνια τν προβάτων σου

28:19 πικατάρατος σ ν τ κπορεεσθα σε κα πικατάρατος σ ν τ εσπορεεσθα σε

28:20 ξαποστελαι κρις σοι τν νδειαν κα τν κλιμαν κα τν νάλωσιν π πάντα ο ν πιβάλς τν χερά σου σα ν ποισς ως ν ξολεθρεσ σε κα ως ν πολέσ σε ν τάχει δι τ πονηρ πιτηδεματά σου διτι γκατέλιπές με

28:21 προσκολλσαι κριος ες σ τν θάνατον ως ν ξαναλσ σε π τς γς ες ν σ εσπορε κε κληρονομσαι ατν

28:22 πατάξαι σε κριος πορ κα πυρετ κα γει κα ρεθισμ κα φν κα νεμοφθορ κα τ χρ κα καταδιξοντα σε ως ν πολέσωσν σε

28:23 κα σται σοι ορανς πρ κεφαλς σου χαλκος κα γ ποκάτω σου σιδηρ

28:24 δη κριος τν ετν τ γ σου κονιορτν κα χος κ το ορανο καταβσεται π σέ ως ν κτρψ σε κα ως ν πολέσ σε

28:25 δη σε κριος πικοπν ναντον τν χθρν σου ν δ μι ξελεσ πρς ατος κα ν πτ δος φεξ π προσπου ατν κα σ ν διασπορ ν πάσαις τας βασιλεαις τς γς

28:26 κα σονται ο νεκρο μν κατάβρωμα τος πετεινος το ορανο κα τος θηροις τς γς κα οκ σται ποσοβν

28:27 πατάξαι σε κριος ν λκει Αγυπτ ν τας δραις κα ψρ γρ κα κνφ στε μ δνασθα σε αθναι

28:28 πατάξαι σε κριος παραπληξ κα ορασ κα κστάσει διανοας

28:29 κα σ ψηλαφν μεσημβρας σε ψηλαφσαι τυφλς ν τ σκτει κα οκ εοδσει τς δος σου κα σ ττε δικομενος κα διαρπαζμενος πάσας τς μέρας κα οκ σται σοι βοηθν

28:30 γυνακα λμψ κα νρ τερος ξει ατν οκαν οκοδομσεις κα οκ οκσεις ν ατ μπελνα φυτεσεις κα ο τρυγσεις ατν

28:31 μσχος σου σφαγμένος ναντον σου κα ο φάγ ξ ατο νος σου ρπασμένος π σο κα οκ ποδοθσετα σοι τ πρβατά σου δεδομένα τος χθρος σου κα οκ σται σοι βοηθν

28:32 ο υο σου κα α θυγατέρες σου δεδομέναι θνει τέρ κα ο φθαλμο σου βλέψονται σφακελζοντες ες ατά κα οκ σχσει χερ σου

28:33 τ κφρια τς γς σου κα πάντας τος πνους σου φάγεται θνος οκ πστασαι κα σ δικομενος κα τεθραυσμένος πάσας τς μέρας

28:34 κα σ παράπληκτος δι τ ράματα τν φθαλμν σου βλέψ

28:35 πατάξαι σε κριος ν λκει πονηρ π τ γνατα κα π τς κνμας στε μ δνασθα σε αθναι π χνους τν ποδν σου ως τς κορυφς σου

28:36 παγάγοι κρις σε κα τος ρχοντάς σου ος ν καταστσς π σεαυτν ες θνος οκ πστασαι σ κα ο πατέρες σου κα λατρεσεις κε θεος τέροις ξλοις κα λθοις

28:37 κα σ κε ν ανγματι κα παραβολ κα διηγματι ν πσιν τος θνεσιν ες ος ν παγάγ σε κριος κε

28:38 σπέρμα πολ ξοσεις ες τ πεδον κα λγα εσοσεις τι κατέδεται ατ κρς

28:39 μπελνα φυτεσεις κα κατεργ κα ονον ο πεσαι οδ εφρανθσ ξ ατο τι καταφάγεται ατ σκληξ

28:40 λααι σοντα σοι ν πσι τος ροις σου κα λαιον ο χρσ τι κρυσεται λαα σου

28:41 υος κα θυγατέρας γεννσεις κα οκ σοντα σοι πελεσονται γρ ν αχμαλωσ

28:42 πάντα τ ξλινά σου κα τ γενματα τς γς σου ξαναλσει ρυσβη

28:43 προσλυτος ς στιν ν σο ναβσεται π σ νω νω σ δ καταβσ κάτω κάτω

28:44 οτος δανιε σοι σ δ τοτ ο δανιες οτος σται κεφαλ σ δ σ ορά

28:45 κα λεσονται π σ πσαι α κατάραι αται κα καταδιξοντα σε κα καταλμψοντα σε ως ν ξολεθρεσ σε κα ως ν πολέσ σε τι οκ εσκουσας τς φωνς κυρου το θεο σου φυλάξαι τς ντολς ατο κα τ δικαιματα ατο σα νετελατ σοι

28:46 κα σται ν σο σημεα κα τέρατα κα ν τ σπέρματ σου ως το ανος

28:47 νθ ν οκ λάτρευσας κυρ τ θε σου ν εφροσν κα γαθ καρδ δι τ πλθος πάντων

28:48 κα λατρεσεις τος χθρος σου ος παποστελε κριος π σέ ν λιμ κα ν δψει κα ν γυμντητι κα ν κλεψει πάντων κα πιθσει κλοιν σιδηρον π τν τράχηλν σου ως ν ξολεθρεσ σε

28:49 πάξει κριος π σ θνος μακρθεν π σχάτου τς γς σε ρμημα ετο θνος οκ κοσ τς φωνς ατο

28:50 θνος ναιδς προσπ στις ο θαυμάσει πρσωπον πρεσβτου κα νέον οκ λεσει

28:51 κα κατέδεται τ κγονα τν κτηνν σου κα τ γενματα τς γς σου στε μ καταλιπεν σοι στον ονον λαιον τ βουκλια τν βον σου κα τ πομνια τν προβάτων σου ως ν πολέσ σε

28:52 κα κτρψ σε ν πάσαις τας πλεσν σου ως ν καθαιρεθσιν τ τεχη σου τ ψηλ κα τ χυρά φ ος σ πέποιθας π ατος ν πάσ τ γ σου κα θλψει σε ν πάσαις τας πλεσν σου ας δωκέν σοι κριος θες σου

28:53 κα φάγ τ κγονα τς κοιλας σου κρέα υν σου κα θυγατέρων σου σα δωκέν σοι κριος θες σου ν τ στενοχωρ σου κα ν τ θλψει σου θλψει σε χθρς σου

28:54 παλς ν σο κα τρυφερς σφδρα βασκανε τ φθαλμ τν δελφν κα τν γυνακα τν ν τ κλπ ατο κα τ καταλελειμμένα τέκνα ν καταλειφθ

28:55 στε δοναι ν ατν π τν σαρκν τν τέκνων ατο ν ν κατέσθ δι τ μ καταλειφθναι ατ μηθν ν τ στενοχωρ σου κα ν τ θλψει σου ν θλψωσν σε ο χθρο σου ν πάσαις τας πλεσν σου

28:56 κα παλ ν μν κα τρυφερ σφδρα ς οχ περαν λαβεν πος ατς βανειν π τς γς δι τν τρυφερτητα κα δι τν παλτητα βασκανε τ φθαλμ ατς τν νδρα ατς τν ν τ κλπ ατς κα τν υν κα τν θυγατέρα ατς

28:57 κα τ χριον ατς τ ξελθν δι τν μηρν ατς κα τ τέκνον ν τέκ καταφάγεται γρ ατ δι τν νδειαν πάντων κρυφ ν τ στενοχωρ σου κα ν τ θλψει σου θλψει σε χθρς σου ν πάσαις τας πλεσν σου

28:58 ν μ εσακοσητε ποιεν πάντα τ ματα το νμου τοτου τ γεγραμμένα ν τ βιβλ τοτ φοβεσθαι τ νομα τ ντιμον κα τ θαυμαστν τοτο κριον τν θεν σου

28:59 κα παραδοξάσει κριος τς πληγάς σου κα τς πληγς το σπέρματς σου πληγς μεγάλας κα θαυμαστάς κα νσους πονηρς κα πιστς

28:60 κα πιστρέψει π σ πσαν τν δνην Αγπτου τν πονηράν ν διευλαβο π προσπου ατν κα κολληθσονται ν σο

28:61 κα πσαν μαλακαν κα πσαν πληγν τν μ γεγραμμένην ν τ βιβλ το νμου τοτου πάξει κριος π σέ ως ν ξολεθρεσ σε

28:62 κα καταλειφθσεσθε ν ριθμ βραχε νθ ν τι τε σε τ στρα το ορανο τ πλθει τι οκ εσηκοσατε τς φωνς κυρου το θεο μν

28:63 κα σται ν τρπον εφράνθη κριος φ μν ε ποισαι μς κα πληθναι μς οτως εφρανθσεται κριος φ μν ξολεθρεσαι μς κα ξαρθσεσθε π τς γς ες ν μες εσπορεεσθε κε κληρονομσαι ατν

28:64 κα διασπερε σε κριος θες σου ες πάντα τ θνη π κρου τς γς ως κρου τς γς κα δουλεσεις κε θεος τέροις ξλοις κα λθοις ος οκ πστω σ κα ο πατέρες σου

28:65 λλ κα ν τος θνεσιν κενοις οκ ναπασει σε οδ ο μ γένηται στάσις τ χνει το ποδς σου κα δσει σοι κριος κε καρδαν θυμοσαν κα κλεποντας φθαλμος κα τηκομένην ψυχν

28:66 κα σται ζω σου κρεμαμένη πέναντι τν φθαλμν σου κα φοβηθσ μέρας κα νυκτς κα ο πιστεσεις τ ζω σου

28:67 τ πρω ρες πς ν γένοιτο σπέρα κα τ σπέρας ρες πς ν γένοιτο πρω π το φβου τς καρδας σου φοβηθσ κα π τν ραμάτων τν φθαλμν σου ν ψ

28:68 κα ποστρέψει σε κριος ες Αγυπτον ν πλοοις κα ν τ δ επα ο προσθσεσθε τι δεν ατν κα πραθσεσθε κε τος χθρος μν ες παδας κα παιδσκας κα οκ σται κτμενος

28:69 οτοι ο λγοι τς διαθκης ος νετελατο κριος Μωυσ στσαι τος υος Ισραηλ ν γ Μωαβ πλν τς διαθκης ς διέθετο ατος ν Χωρηβ


Next: Deuteronomy 29