Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Daniel Th
Prev  Next
Sep KJV  JPS  Sep: dan  Tan 

Daniel Th

Chapter 11

11:1 κα γ ν τει πρτ Κρου στην ες κράτος κα σχν

11:2 κα νν λθειαν ναγγελ σοι δο τι τρες βασιλες ναστσονται ν τ Περσδι κα τέταρτος πλουτσει πλοτον μέγαν παρ πάντας κα μετ τ κρατσαι ατν το πλοτου ατο παναστσεται πάσαις βασιλεαις λλνων

11:3 κα ναστσεται βασιλες δυνατς κα κυριεσει κυριεας πολλς κα ποισει κατ τ θέλημα ατο

11:4 κα ς ν στ βασιλεα ατο συντριβσεται κα διαιρεθσεται ες τος τέσσαρας νέμους το ορανο κα οκ ες τ σχατα ατο οδ κατ τν κυριεαν ατο ν κυρευσεν τι κτιλσεται βασιλεα ατο κα τέροις κτς τοτων

11:5 κα νισχσει βασιλες το ντου κα ες τν ρχντων ατο νισχσει π ατν κα κυριεσει κυριεαν πολλν π ξουσας ατο

11:6 κα μετ τ τη ατο συμμειγσονται κα θυγάτηρ βασιλέως το ντου εσελεσεται πρς βασιλέα το βορρ το ποισαι συνθκας μετ ατο κα ο κρατσει σχος βραχονος κα ο στσεται τ σπέρμα ατο κα παραδοθσεται ατ κα ο φέροντες ατν κα νενις κα κατισχων ατν ν τος καιρος

11:7 κα στσεται κ το νθους τς ζης ατς τς τοιμασας ατο κα ξει πρς τν δναμιν κα εσελεσεται ες τ ποστηργματα το βασιλέως το βορρ κα ποισει ν ατος κα κατισχσει

11:8 κα γε τος θεος ατν μετ τν χωνευτν ατν πν σκεος πιθυμητν ατν ργυρου κα χρυσου μετ αχμαλωσας οσει ες Αγυπτον κα ατς στσεται πρ βασιλέα το βορρ

11:9 κα εσελεσεται ες τν βασιλεαν το βασιλέως το ντου κα ναστρέψει ες τν γν ατο

11:10 κα ο υο ατο συνάξουσιν χλον δυνάμεων πολλν κα λεσεται ρχμενος κα κατακλζων κα παρελεσεται κα καθεται κα συμπροσπλακσεται ως τς σχος ατο

11:11 κα γριανθσεται βασιλες το ντου κα ξελεσεται κα πολεμσει μετ βασιλέως το βορρ κα στσει χλον πολν κα παραδοθσεται χλος ν χειρ ατο

11:12 κα λμψεται τν χλον κα ψωθσεται καρδα ατο κα καταβαλε μυριάδας κα ο κατισχσει

11:13 κα πιστρέψει βασιλες το βορρ κα ξει χλον πολν πρ τν πρτερον κα ες τ τέλος τν καιρν νιαυτν πελεσεται εσδια ν δυνάμει μεγάλ κα ν πάρξει πολλ

11:14 κα ν τος καιρος κενοις πολλο παναστσονται π βασιλέα το ντου κα ο υο τν λοιμν το λαο σου παρθσονται το στσαι ρασιν κα σθενσουσιν

11:15 κα εσελεσεται βασιλες το βορρ κα κχεε πρσχωμα κα συλλμψεται πλεις χυράς κα ο βραχονες το βασιλέως το ντου ο στσονται κα ναστσονται ο κλεκτο ατο κα οκ σται σχς το στναι

11:16 κα ποισει εσπορευμενος πρς ατν κατ τ θέλημα ατο κα οκ στιν στς κατ πρσωπον ατο κα στσεται ν γ το σαβι κα συντελεσθσεται ν τ χειρ ατο

11:17 κα τάξει τ πρσωπον ατο εσελθεν ν σχι πάσης τς βασιλεας ατο κα εθεα πάντα μετ ατο ποισει κα θυγατέρα τν γυναικν δσει ατ το διαφθεραι ατν κα ο μ παραμεν κα οκ ατ σται

11:18 κα πιστρέψει τ πρσωπον ατο ες τς νσους κα συλλμψεται πολλς κα καταπασει ρχοντας νειδισμο ατν πλν νειδισμς ατο πιστρέψει ατ

11:19 κα πιστρέψει τ πρσωπον ατο ες τν σχν τς γς ατο κα σθενσει κα πεσεται κα οχ ερεθσεται

11:20 κα ναστσεται κ τς ζης ατο φυτν βασιλεας π τν τοιμασαν ατο παραβιβάζων πράσσων δξαν βασιλεας κα ν τας μέραις κεναις συντριβσεται κα οκ ν προσποις οδ ν πολέμ

11:21 στσεται π τν τοιμασαν ατο ξουδενθη κα οκ δωκαν π ατν δξαν βασιλεας κα ξει ν εθην κα κατισχσει βασιλεας ν λισθρμασιν

11:22 κα βραχονες το κατακλζοντος κατακλυσθσονται π προσπου ατο κα συντριβσονται κα γομενος διαθκης

11:23 κα π τν συναναμεξεων πρς ατν ποισει δλον κα ναβσεται κα περισχσει ατο ν λγ θνει

11:24 κα ν εθην κα ν ποσιν χραις ξει κα ποισει οκ ποησαν ο πατέρες ατο κα ο πατέρες τν πατέρων ατο προνομν κα σκλα κα παρξιν ατος διασκορπιε κα π Αγυπτον λογιεται λογισμος ατο κα ως καιρο

11:25 κα ξεγερθσεται σχς ατο κα καρδα ατο π βασιλέα το ντου ν δυνάμει μεγάλ κα βασιλες το ντου συνάψει πλεμον ν δυνάμει μεγάλ κα σχυρ σφδρα κα ο στσεται τι λογιονται π ατν λογισμος

11:26 κα φάγονται τ δέοντα ατο κα συντρψουσιν ατν κα δυνάμεις κατακλσει κα πεσονται τραυμαται πολλο

11:27 κα μφτεροι ο βασιλες α καρδαι ατν ες πονηραν κα π τραπέζ μι ψευδ λαλσουσιν κα ο κατευθυνε τι τι πέρας ες καιρν

11:28 κα πιστρέψει ες τν γν ατο ν πάρξει πολλ κα καρδα ατο π διαθκην γαν κα ποισει κα πιστρέψει ες τν γν ατο

11:29 ες τν καιρν πιστρέψει κα ξει ν τ ντ κα οκ σται ς πρτη κα ς σχάτη

11:30 κα εσελεσονται ν ατ ο κπορευμενοι Κτιοι κα ταπεινωθσεται κα πιστρέψει κα θυμωθσεται π διαθκην γαν κα ποισει κα πιστρέψει κα συνσει π τος καταλιπντας διαθκην γαν

11:31 κα σπέρματα ξ ατο ναστσονται κα βεβηλσουσιν τ γασμα τς δυναστεας κα μεταστσουσιν τν νδελεχισμν κα δσουσιν βδέλυγμα φανισμένον

11:32 κα ο νομοντες διαθκην πάξουσιν ν λισθρμασιν κα λας γινσκοντες θεν ατο κατισχσουσιν κα ποισουσιν

11:33 κα ο συνετο το λαο συνσουσιν ες πολλά κα σθενσουσιν ν ομφα κα ν φλογ κα ν αχμαλωσ κα ν διαρπαγ μερν

11:34 κα ν τ σθενσαι ατος βοηθηθσονται βοθειαν μικράν κα προστεθσονται π ατος πολλο ν λισθρμασιν

11:35 κα π τν συνιέντων σθενσουσιν το πυρσαι ατος κα το κλέξασθαι κα το ποκαλυφθναι ως καιρο πέρας τι τι ες καιρν

11:36 κα ποισει κατ τ θέλημα ατο κα ψωθσεται βασιλες κα μεγαλυνθσεται π πάντα θεν κα λαλσει πέρογκα κα κατευθυνε μέχρις ο συντελεσθ ργ ες γρ συντέλειαν γνεται

11:37 κα π πάντας θεος τν πατέρων ατο ο συνσει κα π πιθυμαν γυναικν κα π πν θεν ο συνσει τι π πάντας μεγαλυνθσεται

11:38 κα θεν μαωζιν π τπου ατο δοξάσει κα θεν ν οκ γνωσαν ο πατέρες ατο δοξάσει ν χρυσ κα ργρ κα λθ τιμ κα ν πιθυμμασιν

11:39 κα ποισει τος χυρμασιν τν καταφυγν μετ θεο λλοτρου κα πληθυνε δξαν κα ποτάξει ατος πολλος κα γν διελε ν δροις

11:40 κα ν καιρο πέρατι συγκερατισθσεται μετ το βασιλέως το ντου κα συναχθσεται π ατν βασιλες το βορρ ν ρμασιν κα ν ππεσιν κα ν ναυσν πολλας κα εσελεσεται ες τν γν κα συντρψει κα παρελεσεται

11:41 κα εσελεσεται ες τν γν το σαβι κα πολλο σθενσουσιν κα οτοι διασωθσονται κ χειρς ατο Εδωμ κα Μωαβ κα ρχ υν Αμμων

11:42 κα κτενε τν χερα ατο π τν γν κα γ Αγπτου οκ σται ες σωτηραν

11:43 κα κυριεσει ν τος ποκρφοις το χρυσο κα το ργρου κα ν πσιν πιθυμητος Αγπτου κα Λιβων κα Αθιπων ν τος χυρμασιν ατν

11:44 κα κοα κα σπουδα ταράξουσιν ατν ξ νατολν κα π βορρ κα ξει ν θυμ πολλ το φανσαι κα το ναθεματσαι πολλος

11:45 κα πξει τν σκηνν ατο εφαδανω ν μέσον τν θαλασσν ες ρος σαβι γιον κα ξει ως μέρους ατο κα οκ στιν υμενος ατν


Next: Daniel Th 12