Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Daniel Th
Prev  Next
Sep KJV  JPS  Sep: dan  Tan  Vul 

Daniel Th

Chapter 3

3:1 τους κτωκαιδεκάτου Ναβουχοδονοσορ βασιλες ποησεν εκνα χρυσν ψος ατς πχεων ξκοντα ερος ατς πχεων ξ κα στησεν ατν ν πεδ Δεϊρα ν χρ Βαβυλνος

3:2 κα πέστειλεν συναγαγεν τος πάτους κα τος στρατηγος κα τος τοπάρχας γουμένους κα τυράννους κα τος π ξουσιν κα πάντας τος ρχοντας τν χωρν λθεν ες τ γκανια τς εκνος ς στησεν Ναβουχοδονοσορ βασιλες

3:3 κα συνχθησαν ο τοπάρχαι πατοι στρατηγο γομενοι τραννοι μεγάλοι ο π ξουσιν κα πάντες ο ρχοντες τν χωρν ες τν γκαινισμν τς εκνος ς στησεν Ναβουχοδονοσορ βασιλες κα εστκεισαν νπιον τς εκνος ς στησεν Ναβουχοδονοσορ

3:4 κα κρυξ βα ν σχι μν λέγεται λαο φυλα γλσσαι

3:5 ν ρ κοσητε τς φωνς τς σάλπιγγος σριγγς τε κα κιθάρας σαμβκης κα ψαλτηρου κα συμφωνας κα παντς γένους μουσικν ππτοντες προσκυνετε τ εκνι τ χρυσ στησεν Ναβουχοδονοσορ βασιλες

3:6 κα ς ν μ πεσν προσκυνσ ατ τ ρ μβληθσεται ες τν κάμινον το πυρς τν καιομένην

3:7 κα γένετο τε κουσαν ο λαο τς φωνς τς σάλπιγγος σριγγς τε κα κιθάρας σαμβκης κα ψαλτηρου κα συμφωνας κα παντς γένους μουσικν ππτοντες πάντες ο λαο φυλα γλσσαι προσεκνουν τ εκνι τ χρυσ στησεν Ναβουχοδονοσορ βασιλες

3:8 ττε προσλθοσαν νδρες Χαλδαοι κα διέβαλον τος Ιουδαους

3:9 τ βασιλε Ναβουχοδονοσορ βασιλε ες τος ανας ζθι

3:10 σ βασιλε θηκας δγμα πάντα νθρωπον ς ν κοσ τς φωνς τς σάλπιγγος σριγγς τε κα κιθάρας σαμβκης κα ψαλτηρου κα συμφωνας κα παντς γένους μουσικν

3:11 κα μ πεσν προσκυνσ τ εκνι τ χρυσ μβληθσεται ες τν κάμινον το πυρς τν καιομένην

3:12 εσν νδρες Ιουδαοι ος κατέστησας π τ ργα τς χρας Βαβυλνος Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω ο νδρες κενοι οχ πκουσαν βασιλε τ δγματ σου τος θεος σου ο λατρεουσιν κα τ εκνι τ χρυσ στησας ο προσκυνοσιν

3:13 ττε Ναβουχοδονοσορ ν θυμ κα ργ επεν γαγεν τν Σεδραχ Μισαχ κα Αβδεναγω κα χθησαν νπιον το βασιλέως

3:14 κα πεκρθη Ναβουχοδονοσορ κα επεν ατος ε ληθς Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω τος θεος μου ο λατρεετε κα τ εκνι τ χρυσ στησα ο προσκυνετε

3:15 νν ον ε χετε τομως να ς ν κοσητε τς φωνς τς σάλπιγγος σριγγς τε κα κιθάρας σαμβκης κα ψαλτηρου κα συμφωνας κα παντς γένους μουσικν πεσντες προσκυνσητε τ εκνι ποησα ν δ μ προσκυνσητε ατ τ ρ μβληθσεσθε ες τν κάμινον το πυρς τν καιομένην κα τς στιν θες ς ξελεται μς κ τν χειρν μου

3:16 κα πεκρθησαν Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω λέγοντες τ βασιλε Ναβουχοδονοσορ ο χρεαν χομεν μες περ το ματος τοτου ποκριθνα σοι

3:17 στιν γρ θες μες λατρεομεν δυνατς ξελέσθαι μς κ τς καμνου το πυρς τς καιομένης κα κ τν χειρν σου βασιλε σεται μς

3:18 κα ν μ γνωστν στω σοι βασιλε τι τος θεος σου ο λατρεομεν κα τ εκνι τ χρυσ στησας ο προσκυνομεν

3:19 ττε Ναβουχοδονοσορ πλσθη θυμο κα ψις το προσπου ατο λλοιθη π Σεδραχ Μισαχ κα Αβδεναγω κα επεν κκασαι τν κάμινον πταπλασως ως ο ες τέλος κκα

3:20 κα νδρας σχυρος σχι επεν πεδσαντας τν Σεδραχ Μισαχ κα Αβδεναγω μβαλεν ες τν κάμινον το πυρς τν καιομένην

3:21 ττε ο νδρες κενοι πεδθησαν σν τος σαραβάροις ατν κα τιάραις κα περικνημσι κα νδμασιν ατν κα βλθησαν ες μέσον τς καμνου το πυρς τς καιομένης

3:22 πε τ μα το βασιλέως περσχυεν κα κάμινος ξεκαθη κ περισσο

3:23 κα ο τρες οτοι Σεδραχ Μισαχ κα Αβδεναγω πεσον ες μέσον τς καμνου το πυρς τς καιομένης πεπεδημένοι

3:24 κα περιεπάτουν ν μέσ τς φλογς μνοντες τν θεν κα ελογοντες τν κριον

3:25 κα συστς Αζαριας προσηξατο οτως κα νοξας τ στμα ατο ν μέσ το πυρς επεν

3:26 ελογητς ε κριε θες τν πατέρων μν κα ανετς κα δεδοξασμένον τ νομά σου ες τος ανας

3:27 τι δκαιος ε π πσιν ος ποησας μν κα πάντα τ ργα σου ληθινά κα εθεαι α δο σου κα πσαι α κρσεις σου λθεια

3:28 κα κρματα ληθεας ποησας κατ πάντα πγαγες μν κα π τν πλιν τν γαν τν τν πατέρων μν Ιερουσαλημ τι ν ληθε κα κρσει πγαγες πάντα τατα δι τς μαρτας μν

3:29 τι μάρτομεν κα νομσαμεν ποστναι π σο κα ξημάρτομεν ν πσιν κα τν ντολν σου οκ κοσαμεν

3:30 οδ συνετηρσαμεν οδ ποισαμεν καθς νετελω μν να ε μν γένηται

3:31 κα πάντα σα μν πγαγες κα πάντα σα ποησας μν ν ληθιν κρσει ποησας

3:32 κα παρέδωκας μς ες χερας χθρν νμων χθστων ποστατν κα βασιλε δκ κα πονηροτάτ παρ πσαν τν γν

3:33 κα νν οκ στιν μν νοξαι τ στμα ασχνη κα νειδος γενθη τος δολοις σου κα τος σεβομένοις σε

3:34 μ δ παραδς μς ες τέλος δι τ νομά σου κα μ διασκεδάσς τν διαθκην σου

3:35 κα μ ποστσς τ λες σου φ μν δι Αβρααμ τν γαπημένον π σο κα δι Ισαακ τν δολν σου κα Ισραηλ τν γιν σου

3:36 ος λάλησας πρς ατος λέγων πληθναι τ σπέρμα ατν ς τ στρα το ορανο κα ς τν μμον τν παρ τ χελος τς θαλάσσης

3:37 τι δέσποτα σμικρνθημεν παρ πάντα τ θνη κα σμεν ταπεινο ν πάσ τ γ σμερον δι τς μαρτας μν

3:38 κα οκ στιν ν τ καιρ τοτ ρχων κα προφτης κα γομενος οδ λοκατωσις οδ θυσα οδ προσφορ οδ θυμαμα ο τπος το καρπσαι ναντον σου κα ερεν λεος

3:39 λλ ν ψυχ συντετριμμέν κα πνεματι ταπεινσεως προσδεχθεημεν ς ν λοκαυτμασιν κριν κα ταρων κα ς ν μυριάσιν ρνν πινων

3:40 οτως γενέσθω θυσα μν νπιν σου σμερον κα κτελέσαι πισθέν σου τι οκ σται ασχνη τος πεποιθσιν π σο

3:41 κα νν ξακολουθομεν ν λ καρδ κα φοβομεθά σε κα ζητομεν τ πρσωπν σου μ καταισχνς μς

3:42 λλ ποησον μεθ μν κατ τν πιεκειάν σου κα κατ τ πλθος το λέους σου

3:43 κα ξελο μς κατ τ θαυμάσιά σου κα δς δξαν τ νματ σου κριε

3:44 κα ντραπεησαν πάντες ο νδεικνμενοι τος δολοις σου κακ κα καταισχυνθεησαν π πάσης δυνάμεως κα δυναστεας κα σχς ατν συντριβεη

3:45 γντωσαν τι σ ε κριος θες μνος κα νδοξος φ λην τν οκουμένην

3:46 κα ο διέλειπον ο μβαλντες ατος πηρέται το βασιλέως καοντες τν κάμινον νάφθαν κα πσσαν κα στιππον κα κληματδα

3:47 κα διεχετο φλξ πάνω τς καμνου π πχεις τεσσαράκοντα ννέα

3:48 κα διδευσεν κα νεπρισεν ος ερεν περ τν κάμινον τν Χαλδαων

3:49 δ γγελος κυρου συγκατέβη μα τος περ τν Αζαριαν ες τν κάμινον κα ξετναξεν τν φλγα το πυρς κ τς καμνου

3:50 κα ποησεν τ μέσον τς καμνου ς πνεμα δρσου διασυρζον κα οχ ψατο ατν τ καθλου τ πρ κα οκ λπησεν οδ παρηνχλησεν ατος

3:51 ττε ο τρες ς ξ νς στματος μνουν κα δξαζον κα ελγουν τν θεν ν τ καμν λέγοντες

3:52 ελογητς ε κριε θες τν πατέρων μν κα ανετς κα περυψομενος ες τος ανας κα ελογημένον τ νομα τς δξης σου τ γιον κα περαινετν κα περυψομενον ες τος ανας

3:53 ελογημένος ε ν τ να τς γας δξης σου κα περυμνητς κα περένδοξος ες τος ανας

3:55 ελογημένος ε πιβλέπων βσσους καθμενος π χερουβιν κα ανετς κα περυψομενος ες τος ανας

3:54 ελογημένος ε π θρνου τς βασιλεας σου κα περυμνητς κα περυψομενος ες τος ανας

3:56 ελογημένος ε ν τ στερεματι το ορανο κα μνητς κα δεδοξασμένος ες τος ανας

3:57 ελογετε πάντα τ ργα κυρου τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:59 ελογετε ορανο τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:58 ελογετε γγελοι κυρου τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:60 ελογετε δατα πάντα τ πάνω το ορανο τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:61 ελογετε πσαι α δυνάμεις τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:62 ελογετε λιος κα σελνη τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:63 ελογετε στρα το ορανο τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:64 ελογετε πς μβρος κα δρσος τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:65 ελογετε πάντα τ πνεματα τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:66 ελογετε πρ κα καμα τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:67 ελογετε ψχος κα κασων τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:68 ελογετε δρσοι κα νιφετο τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:71 ελογετε νκτες κα μέραι τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:72 ελογετε φς κα σκτος τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:69 ελογετε πάγος κα ψχος τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:70 ελογετε πάχναι κα χινες τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:73 ελογετε στραπα κα νεφέλαι τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:74 ελογετω γ τν κριον μνετω κα περυψοτω ατν ες τος ανας

3:75 ελογετε ρη κα βουνο τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:76 ελογετε πάντα τ φυμενα ν τ γ τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:78 ελογετε θάλασσαι κα ποταμο τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:77 ελογετε α πηγα τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:79 ελογετε κτη κα πάντα τ κινομενα ν τος δασιν τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:80 ελογετε πάντα τ πετειν το ορανο τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:81 ελογετε πάντα τ θηρα κα τ κτνη τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:82 ελογετε ο υο τν νθρπων τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:83 ελογετε Ισραηλ τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:84 ελογετε ερες κυρου τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:85 ελογετε δολοι κυρου τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:86 ελογετε πνεματα κα ψυχα δικαων τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:87 ελογετε σιοι κα ταπεινο τ καρδ τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:88 ελογετε Ανανια Αζαρια Μισαηλ τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας τι ξελατο μς ξ δου κα κ χειρς θανάτου σωσεν μς κα ρρσατο μς κ μέσου καμνου καιομένης φλογς κα κ μέσου πυρς ρρσατο μς

3:89 ξομολογεσθε τ κυρ τι χρηστς τι ες τν ανα τ λεος ατο

3:90 ελογετε πάντες ο σεβμενοι τν κριον τν θεν τν θεν μνετε κα ξομολογεσθε τι ες τν ανα τ λεος ατο

3:91 κα Ναβουχοδονοσορ κουσεν μνοντων ατν κα θαμασεν κα ξανέστη ν σπουδ κα επεν τος μεγιστσιν ατο οχ νδρας τρες βάλομεν ες μέσον το πυρς πεπεδημένους κα επαν τ βασιλε ληθς βασιλε

3:92 κα επεν βασιλες δο γ ρ νδρας τέσσαρας λελυμένους κα περιπατοντας ν μέσ το πυρς κα διαφθορ οκ στιν ν ατος κα ρασις το τετάρτου μοα υ θεο

3:93 ττε προσλθεν Ναβουχοδονοσορ πρς τν θραν τς καμνου το πυρς τς καιομένης κα επεν Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω ο δολοι το θεο το ψστου ξέλθετε κα δετε κα ξλθον Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω κ μέσου το πυρς

3:94 κα συνάγονται ο σατράπαι κα ο στρατηγο κα ο τοπάρχαι κα ο δυνάσται το βασιλέως κα θερουν τος νδρας τι οκ κυρευσεν τ πρ το σματος ατν κα θρξ τς κεφαλς ατν οκ φλογσθη κα τ σαράβαρα ατν οκ λλοιθη κα σμ πυρς οκ ν ν ατος

3:95 κα πεκρθη Ναβουχοδονοσορ κα επεν ελογητς θες το Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω ς πέστειλεν τν γγελον ατο κα ξελατο τος παδας ατο τι πεποθεισαν π ατ κα τ μα το βασιλέως λλοωσαν κα παρέδωκαν τ σματα ατν ες πρ πως μ λατρεσωσιν μηδ προσκυνσωσιν παντ θε λλ τ θε ατν

3:96 κα γ κτθεμαι δγμα πς λας φυλ γλσσα ν επ βλασφημαν κατ το θεο Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω ες πλειαν σονται κα ο οκοι ατν ες διαρπαγν καθτι οκ στιν θες τερος στις δυνσεται σασθαι οτως

3:97 ττε βασιλες κατεθυνεν τν Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω ν τ χρ Βαβυλνος κα ξωσεν ατος γεσθαι πάντων τν Ιουδαων τν ντων ν τ βασιλε ατο


Next: Daniel Th 4