Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Daniel
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Sep: dat 

Daniel

Chapter 4

4:4 τους κτωκαιδεκάτου τς βασιλεας Ναβουχοδονοσορ επεν ερηνεων μην ν τ οκ μου κα εθηνν π το θρνου μου

4:5 νπνιον εδον κα ελαβθην κα φβος μοι πέπεσεν

4:10 κάθευδον κα δο δένδρον ψηλν φυμενον π τς γς ρασις ατο μεγάλη κα οκ ν λλο μοιον ατ

4:12 ο κλάδοι ατο τ μκει ς σταδων τριάκοντα κα ποκάτω ατο σκαζον πάντα τ θηρα τς γς κα ν ατ τ πετειν το ορανο νσσευον καρπς ατο πολς κα γαθς κα χοργει πσι τος ζοις

4:11 κα ρασις ατο μεγάλη κορυφ ατο γγιζεν ως το ορανο κα τ κτος ατο ως τν νεφελν πληρον τ ποκάτω το ορανο λιος κα σελνη ν ατ κουν κα φτιζον πσαν τν γν

4:13 θερουν ν τ πν μου κα δο γγελος πεστάλη ν σχι κ το ορανο

4:14 κα φνησε κα επεν ατ κκψατε ατ κα καταφθερατε ατ προστέτακται γρ π το ψστου κριζσαι κα χρεισαι ατ

4:15 κα οτως επε ζαν μαν φετε ατο ν τ γ πως μετ τν θηρων τς γς ν τος ρεσι χρτον ς βος νέμηται

4:16 κα π τς δρσου το ορανο τ σμα ατο λλοιωθ κα πτ τη βοσκηθ σν ατος

4:17 ως ν γν τν κριον το ορανο ξουσαν χειν πάντων τν ν τ οραν κα τν π τς γς κα σα ν θέλ ποιε ν ατος

νπιν μου ξεκπη ν μέρ μι κα καταφθορ ατο ν ρ μι τς μέρας κα ο κλάδοι ατο δθησαν ες πάντα νεμον κα ελκσθη κα ρρφη κα τν χρτον τς γς μετ τν θηρων τς γς σθιε κα ες φυλακν παρεδθη κα ν πέδαις κα ν χειροπέδαις χαλκας δέθη π ατν σφδρα θαμασα π πσι τοτοις κα πνος μου πέστη π τν φθαλμν μου

4:18 κα ναστς τ πρω κ τς κοτης μου κάλεσα τν Δανιηλ τν ρχοντα τν σοφιστν κα τν γομενον τν κρινντων τ νπνια κα διηγησάμην ατ τ νπνιον κα πέδειξέ μοι πσαν τν σγκρισιν ατο

4:19 μεγάλως δ θαμασεν Δανιηλ κα πνοια κατέσπευδεν ατν κα φοβηθες τρμου λαβντος ατν κα λλοιωθεσης τς ράσεως ατο κινσας τν κεφαλν ραν μαν ποθαυμάσας πεκρθη μοι φων πραε βασιλε τ νπνιον τοτο τος μισοσ σε κα σγκρισις ατο τος χθρος σου πέλθοι

4:20 τ δένδρον τ ν τ γ πεφυτευμένον ο ρασις μεγάλη σ ε βασιλε

4:21 κα πάντα τ πετειν το ορανο τ νοσσεοντα ν ατ σχς τς γς κα τν θνν κα τν γλωσσν πασν ως τν περάτων τς γς κα πσαι α χραι σο δουλεουσι

4:22 τ δ νυψωθναι τ δένδρον κενο κα γγσαι τ οραν κα τ κτος ατο ψασθαι τν νεφελν σ βασιλε ψθης πρ πάντας τος νθρπους τος ντας π προσπου πάσης τς γς ψθη σου καρδα περηφαν κα σχι τ πρς τν γιον κα τος γγέλους ατο τ ργα σου φθη καθτι ξερμωσας τν οκον το θεο το ζντος π τας μαρταις το λαο το γιασμένου

4:23 κα ρασις ν εδες τι γγελος ν σχι πεστάλη παρ το κυρου κα τι επεν ξραι τ δένδρον κα κκψαι κρσις το θεο το μεγάλου ξει π σέ

4:24 κα ψιστος κα ο γγελοι ατο π σ κατατρέχουσιν

4:25 ες φυλακν πάξουσ σε κα ες τπον ρημον ποστελοσ σε

4:26 κα ζα το δένδρου φεθεσα πε οκ ξερριζθη τπος το θρνου σο σοι συντηρηθσεται ες καιρν κα ραν δο π σ τοιμάζονται κα μαστιγσουσ σε κα πάξουσι τ κεκριμένα π σέ

4:27 κριος ζ ν οραν κα ξουσα ατο π πάσ τ γ ατο δεθητι περ τν μαρτιν σου κα πάσας τς δικας σου ν λεημοσναις λτρωσαι να πιεκεια δοθ σοι κα πολυμερος γέν π το θρνου τς βασιλεας σου κα μ καταφθερ σε τοτους τος λγους γάπησον κριβς γάρ μου λγος κα πλρης χρνος σου

4:28 κα π συντελε τν λγων Ναβουχοδονοσορ ς κουσε τν κρσιν το ράματος τος λγους ν τ καρδ συνετρησε

4:29 κα μετ μνας δδεκα βασιλες π τν τειχν τς πλεως μετ πάσης τς δξης ατο περιεπάτει κα π τν πργων ατς διεπορεετο

4:30 κα ποκριθες επεν ατη στ Βαβυλν μεγάλη ν γ κοδμησα κα οκος βασιλεας μου ν σχι κράτους μου κληθσεται ες τιμν τς δξης μου

4:31 κα π συντελεας το λγου ατο φωνν κ το ορανο κουσε σο λέγεται Ναβουχοδονοσορ βασιλε βασιλεα Βαβυλνος φρητα σου κα τέρ δδοται ξουθενημέν νθρπ ν τ οκ σου δο γ καθστημι ατν π τς βασιλεας σου κα τν ξουσαν σου κα τν δξαν σου κα τν τρυφν σου παραλψεται πως πιγνς τι ξουσαν χει θες το ορανο ν τ βασιλε τν νθρπων κα ν βοληται δσει ατν ως δ λου νατολς βασιλες τερος εφρανθσεται ν τ οκ σου κα κρατσει τς δξης σου κα τς σχος σου κα τς ξουσας σου

4:32 κα ο γγελοι διξοντα σε π τη πτά κα ο μ φθς οδ ο μ λαλσς μετ παντς νθρπου χρτον ς βον σε ψωμσουσι κα π τς χλης τς γς σται νομ σου δο ντ τς δξης σου δσουσ σε κα τν οκον τς τρυφς σου κα τν βασιλεαν σου τερος ξει

4:33 ως δ πρω πάντα τελεσθσεται π σέ Ναβουχοδονοσορ βασιλε Βαβυλνος κα οχ στερσει π πάντων τοτων οθέν

γ Ναβουχοδονοσορ βασιλες Βαβυλνος πτ τη πεδθην χρτον ς βον ψμισάν με κα π τς χλης τς γς σθιον κα μετ τη πτ δωκα τν ψυχν μου ες δέησιν κα ξωσα περ τν μαρτιν μου κατ πρσωπον κυρου το θεο το ορανο κα περ τν γνοιν μου το θεο τν θεν το μεγάλου δεθην

κα α τρχες μου γένοντο ς πτέρυγες ετο ο νυχές μου σε λέοντος λλοιθη σάρξ μου κα καρδα μου γυμνς περιεπάτουν μετ τν θηρων τς γς νπνιον εδον κα πνοια με ελφασι κα δι χρνου πνος με λαβε πολς κα νυσταγμς πέπεσέ μοι

4:34 κα π συντελε τν πτ τν χρνος μου τς πολυτρσεως λθε κα α μαρται μου κα α γνοια μου πληρθησαν ναντον το θεο το ορανο κα δεθην περ τν γνοιν μου το θεο τν θεν το μεγάλου κα δο γγελος ες κάλεσέ με κ το ορανο λέγων Ναβουχοδονοσορ δολευσον τ θε το ορανο τ γ κα δς δξαν τ ψστ τ βασλειον το θνους σο σοι ποδδοται

4:36 ν κεν τ καιρ ποκατεστάθη βασιλεα μου μο κα δξα μου πεδθη μοι

4:37 τ ψστ νθομολογομαι κα αν τ κτσαντι τν ορανν κα τν γν κα τς θαλάσσας κα τος ποταμος κα πάντα τ ν ατος ξομολογομαι κα αν τι ατς στι θες τν θεν κα κριος τν κυρων κα βασιλες τν βασιλέων τι ατς ποιε σημεα κα τέρατα κα λλοιο καιρος κα χρνους φαιρν βασιλεαν βασιλέων κα καθιστν τέρους ντ ατν

4:38 π το νν ατ λατρεσω κα π το φβου ατο τρμος εληφέ με κα πάντας τος γους ατο αν ο γρ θεο τν θνν οκ χουσιν ν αυτος σχν ποστρέψαι βασιλεαν βασιλέως ες τερον βασιλέα κα ποκτεναι κα ζν ποισαι κα ποισαι σημεα κα θαυμάσια μεγάλα κα φοβερ κα λλοισαι περμεγέθη πράγματα καθς ποησεν ν μο θες το ορανο κα λλοωσεν π μο μεγάλα πράγματα γ πάσας τς μέρας τς βασιλεας μου περ τς ψυχς μου τ ψστ θυσας προσοσω ες σμν εωδας τ κυρ κα τ ρεστν νπιον ατο ποισω γ κα λας μου τ θνος μου κα α χρα μου α ν τ ξουσ μου κα σοι λάλησαν ες τν θεν το ορανο κα σοι ν καταληφθσι λαλοντές τι τοτους κατακριν θανάτ

4:39 γραψε δ βασιλες Ναβουχοδονοσορ πιστολν γκκλιον πσι τος κατ τπον θνεσι κα χραις κα γλσσαις πάσαις τας οκοσαις ν πάσαις τας χραις ν γενεας κα γενεας κυρ τ θε το ορανο ανετε κα θυσαν κα προσφορν προσφέρετε ατ νδξως γ βασιλες βασιλέων νθομολογομαι ατ νδξως τι οτως ποησε μετ μο ν ατ τ μέρ κάθισέ με π το θρνου μου κα τς ξουσας μου κα τς βασιλεας μου ν τ λα μου κράτησα κα μεγαλωσνη μου ποκατεστάθη μοι

4:40 Ναβουχοδονοσορ βασιλες πσι τος θνεσι κα πάσαις τας χραις κα πσι τος οκοσιν ν ατας ερνη μν πληθυνθεη ν παντ καιρ κα νν ποδεξω μν τς πράξεις ς ποησε μετ μο θες μέγας δοξε δέ μοι ποδεξαι μν κα τος σοφιστας μν τι στι θες κα τ θαυμάσια ατο μεγάλα τ βασλειον ατο βασλειον ες τν ανα ξουσα ατο π γενεν ες γενεάς κα πέστειλεν πιστολς περ πάντων τν γενηθέντων ατ ν τ βασιλε ατο πσι τος θνεσι τος οσιν π τν βασιλεαν ατο


Next: Daniel 5