Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Daniel
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul  Sep: dat 

Daniel

Chapter 3

3:1 τους κτωκαιδεκάτου Ναβουχοδονοσορ βασιλες διοικν πλεις κα χρας κα πάντας τος κατοικοντας π τς γς π Ινδικς ως Αθιοπας ποησεν εκνα χρυσν τ ψος ατς πηχν ξκοντα κα τ πλάτος ατς πηχν ξ κα στησεν ατν ν πεδ το περιβλου χρας Βαβυλωνας

3:2 κα Ναβουχοδονοσορ βασιλες βασιλέων κα κυριεων τς οκουμένης λης πέστειλεν πισυναγαγεν πάντα τ θνη κα φυλς κα γλσσας σατράπας στρατηγος τοπάρχας κα πάτους διοικητς κα τος π ξουσιν κατ χραν κα πάντας τος κατ τν οκουμένην λθεν ες τν γκαινισμν τς εκνος τς χρυσς ν στησε Ναβουχοδονοσορ βασιλες

3:3 κα στησαν ο προγεγραμμένοι κατέναντι τς εκνος

3:4 κα κρυξ κρυξε τος χλοις μν παραγγέλλεται θνη κα χραι λαο κα γλσσαι

3:5 ταν κοσητε τς φωνς τς σάλπιγγος σριγγος κα κιθάρας σαμβκης κα ψαλτηρου συμφωνας κα παντς γένους μουσικν πεσντες προσκυνσατε τ εκνι τ χρυσ ν στησε Ναβουχοδονοσορ βασιλες

3:6 κα πς ς ν μ πεσν προσκυνσ μβαλοσιν ατν ες τν κάμινον το πυρς τν καιομένην

3:7 κα ν τ καιρ κεν τε κουσαν πάντα τ θνη τς φωνς τς σάλπιγγος κα παντς χου μουσικν ππτοντα πάντα τ θνη φυλα κα γλσσαι προσεκνησαν τ εκνι τ χρυσ ν στησε Ναβουχοδονοσορ κατέναντι τοτου

3:8 ν κεν τ καιρ προσελθντες νδρες Χαλδαοι διέβαλον τος Ιουδαους

3:9 κα πολαβντες επον κριε βασιλε ες τν ανα ζθι

3:10 σ βασιλε προσέταξας κα κρινας να πς νθρωπος ς ν κοσ τς φωνς τς σάλπιγγος κα παντς χου μουσικν πεσν προσκυνσ τ εκνι τ χρυσ

3:11 κα ς ν μ πεσν προσκυνσ μβληθσεται ες τν κάμινον το πυρς τν καιομένην

3:12 εσ δέ τινες νδρες Ιουδαοι ος κατέστησας π τς χρας τς Βαβυλωνας Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω ο νθρωποι κενοι οκ φοβθησάν σου τν ντολν κα τ εδλ σου οκ λάτρευσαν κα τ εκνι σου τ χρυσ στησας ο προσεκνησαν

3:13 ττε Ναβουχοδονοσορ θυμωθες ργ προσέταξεν γαγεν τν Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω ττε ο νθρωποι χθησαν πρς τν βασιλέα

3:14 ος κα συνιδν Ναβουχοδονοσορ βασιλες επεν ατος δι τ Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω τος θεος μου ο λατρεετε κα τ εκνι τ χρυσ ν στησα ο προσκυνετε

3:15 κα νν ε μν χετε τομως μα τ κοσαι τς σάλπιγγος κα παντς χου μουσικν πεσντες προσκυνσαι τ εκνι τ χρυσ στησα ε δ μ γε γινσκετε τι μ προσκυνησάντων μν αθωρ μβληθσεσθε ες τν κάμινον το πυρς τν καιομένην κα ποος θες ξελεται μς κ τν χειρν μου

3:16 ποκριθέντες δ Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω επαν τ βασιλε Ναβουχοδονοσορ βασιλε ο χρεαν χομεν μες π τ πιταγ τατ ποκριθνα σοι

3:17 στι γρ θες ν ορανος ες κριος μν ν φοβομεθα ς στι δυνατς ξελέσθαι μς κ τς καμνου το πυρς κα κ τν χειρν σου βασιλε ξελεται μς

3:18 κα ττε φανερν σοι σται τι οτε τ εδλ σου λατρεομεν οτε τ εκνι σου τ χρυσ ν στησας προσκυνομεν

3:19 ττε Ναβουχοδονοσορ πλσθη θυμο κα μορφ το προσπου ατο λλοιθη κα πέταξε καναι τν κάμινον πταπλασως παρ δει ατν καναι

3:20 κα νδρας σχυροτάτους τν ν τ δυνάμει πέταξε συμποδσαντας τν Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω μβαλεν ες τν κάμινον το πυρς τν καιομένην

3:21 ττε ο νδρες κενοι συνεποδσθησαν χοντες τ ποδματα ατν κα τς τιάρας ατν π τν κεφαλν ατν σν τ ματισμ ατν κα βλθησαν ες τν κάμινον

3:22 πειδ τ πρσταγμα το βασιλέως πειγεν κα κάμινος ξεκαθη πρ τ πρτερον πταπλασως κα ο νδρες ο προχειρισθέντες συμποδσαντες ατος κα προσαγαγντες τ καμν νεβάλοσαν ες ατν

3:23 τος μν ον νδρας τος συμποδσαντας τος περ τν Αζαριαν ξελθοσα φλξ κ τς καμνου νεπρισε κα πέκτεινεν ατο δ συνετηρθησαν

3:24 οτως ον προσηξατο Ανανιας κα Αζαριας κα Μισαηλ κα μνησαν τ κυρ τε ατος βασιλες προσέταξεν μβληθναι ες τν κάμινον

3:25 στς δ Αζαριας προσηξατο οτως κα νοξας τ στμα ατο ξωμολογετο τ κυρ μα τος συνεταροις ατο ν μέσ τ πυρ ποκαιομένης τς καμνου π τν Χαλδαων σφδρα κα επαν

3:26 ελογητς ε κριε θες τν πατέρων μν κα ανετν κα δεδοξασμένον τ νομά σου ες τος ανας

3:27 τι δκαιος ε π πσιν ος ποησας μν κα πάντα τ ργα σου ληθινά κα α δο σου εθεαι κα πσαι α κρσεις σου ληθινα

3:28 κα κρματα ληθεας ποησας κατ πάντα πγαγες μν κα π τν πλιν σου τν γαν τν τν πατέρων μν Ιερουσαλημ διτι ν ληθε κα κρσει ποησας πάντα τατα δι τς μαρτας μν

3:29 τι μάρτομεν ν πσι κα νομσαμεν ποστναι π σο κα ξημάρτομεν ν πσι κα τν ντολν το νμου σου οχ πηκοσαμεν

3:30 οδ συνετηρσαμεν οδ ποισαμεν καθς νετελω μν να ε μν γένηται

3:31 κα νν πάντα σα μν πγαγες κα πάντα σα ποησας μν ν ληθιν κρσει ποησας

3:32 κα παρέδωκας μς ες χερας χθρν μν νμων κα χθστων ποστατν κα βασιλε δκ κα πονηροτάτ παρ πσαν τν γν

3:33 κα νν οκ στιν μν νοξαι τ στμα ασχνη κα νειδος γενθη τος δολοις σου κα τος σεβομένοις σε

3:34 μ παραδς μς ες τέλος δι τ νομά σου κα μ διασκεδάσς σου τν διαθκην

3:35 κα μ ποστσς τ λες σου φ μν δι Αβρααμ τν γαπημένον π σο κα δι Ισαακ τν δολν σου κα Ισραηλ τν γιν σου

3:36 ς λάλησας πρς ατος λέγων πληθναι τ σπέρμα ατν ς τ στρα το ορανο κα ς τν μμον τν παρ τ χελος τς θαλάσσης

3:37 τι δέσποτα σμικρνθημεν παρ πάντα τ θνη κα σμεν ταπεινο ν πάσ τ γ σμερον δι τς μαρτας μν

3:38 κα οκ στιν ν τ καιρ τοτ ρχων κα προφτης οδ γομενος οδ λοκατωσις οδ θυσα οδ προσφορ οδ θυμαμα οδ τπος το καρπσαι νπιν σου κα ερεν λεος

3:39 λλ ν ψυχ συντετριμμέν κα πνεματι τεταπεινωμέν προσδεχθεημεν ς ν λοκαυτμασι κριν κα ταρων κα ς ν μυριάσιν ρνν πινων

3:40 οτω γενέσθω μν θυσα νπιν σου σμερον κα ξιλάσαι πισθέν σου τι οκ στιν ασχνη τος πεποιθσιν π σο κα τελεισαι πισθέν σου

3:41 κα νν ξακολουθομεν ν λ καρδ κα φοβομεθά σε κα ζητομεν τ πρσωπν σου μ καταισχνς μς

3:42 λλ ποησον μεθ μν κατ τν πιεκειάν σου κα κατ τ πλθος το λέους σου

3:43 κα ξελο μς κατ τ θαυμάσιά σου κα δς δξαν τ νματ σου κριε

3:44 κα ντραπεησαν πάντες ο νδεικνμενοι τος δολοις σου κακ κα καταισχυνθεησαν π πάσης δυναστεας κα σχς ατν συντριβεη

3:45 γντωσαν τι σ ε μνος κριος θες κα νδοξος φ λην τν οκουμένην

3:46 κα ο διέλιπον ο μβάλλοντες ατος πηρέται το βασιλέως καοντες τν κάμινον κα νκα νεβάλοσαν τος τρες ες παξ ες τν κάμινον κα κάμινος ν διάπυρος κατ τν θερμασαν ατς πταπλασως κα τε ατος νεβάλοσαν ο μν μβάλλοντες ατος σαν περάνω ατν ο δ πέκαιον ποκάτωθεν ατν νάφθαν κα στιππον κα πσσαν κα κληματδα

3:47 κα διεχετο φλξ πάνω τς καμνου π πχεις τεσσαράκοντα ννέα

3:48 κα διεξδευσε κα νεπρισεν ος ερε περ τν κάμινον τν Χαλδαων

3:49 γγελος δ κυρου συγκατέβη μα τος περ τν Αζαριαν ες τν κάμινον κα ξετναξε τν φλγα το πυρς κ τς καμνου

3:50 κα ποησε τ μέσον τς καμνου σε πνεμα δρσου διασυρζον κα οχ ψατο ατν καθλου τ πρ κα οκ λπησε κα ο παρηνχλησεν ατος

3:51 ναλαβντες δ ο τρες ς ξ νς στματος μνουν κα δξαζον κα ελγουν κα ξψουν τν θεν ν τ καμν λέγοντες

3:52 ελογητς ε κριε θες τν πατέρων μν κα ανετς κα περυψομενος ες τος ανας κα ελογημένον τ νομα τς δξης σου τ γιον κα περαινετν κα περυψωμένον ες πάντας τος ανας

3:53 ελογημένος ε ν τ να τς γας δξης σου κα περυμνητς κα περένδοξος ες τος ανας

3:54 ελογητς ε π θρνου τς βασιλεας σου κα μνητς κα περυψωμένος ες τος ανας

3:55 ελογητς ε βλέπων βσσους καθμενος π χερουβιμ κα ανετς κα δεδοξασμένος ες τος ανας

3:56 ελογητς ε ν τ στερεματι κα μνητς κα δεδοξασμένος ες τος ανας

3:57 ελογετε πάντα τ ργα το κυρου τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:58 ελογετε γγελοι κυρου τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:59 ελογετε ορανο τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:60 ελογετε δατα πάντα τ πάνω το ορανο τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:61 ελογετε πσαι α δυνάμεις κυρου τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:62 ελογετε λιος κα σελνη τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:63 ελογετε στρα το ορανο τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:64 ελογετε πς μβρος κα δρσος τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:65 ελογετε πάντα τ πνεματα τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:66 ελογετε πρ κα καμα τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:67 ελογετε γος κα ψχος τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:68 ελογετε δρσοι κα νιφετο τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:69 ελογετε πάγοι κα ψχος τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:70 ελογετε πάχναι κα χινες τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:71 ελογετε νκτες κα μέραι τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:72 ελογετε φς κα σκτος τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:73 ελογετε στραπα κα νεφέλαι τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:74 ελογετω γ τν κριον μνετω κα περυψοτω ατν ες τος ανας

3:75 ελογετε ρη κα βουνο τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:76 ελογετε πάντα τ φυμενα π τς γς τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:77 ελογετε α πηγα τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:78 ελογετε θάλασσαι κα ποταμο τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:79 ελογετε κτη κα πάντα τ κινομενα ν τος δασι τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:80 ελογετε πάντα τ πετειν το ορανο τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:81 ελογετε τετράποδα κα θηρα τς γς τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:82 ελογετε ο υο τν νθρπων τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:83 ελογετε Ισραηλ τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:84 ελογετε ερες τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:85 ελογετε δολοι τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:86 ελογετε πνεματα κα ψυχα δικαων τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:87 ελογετε σιοι κα ταπεινο καρδ τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας

3:88 ελογετε Ανανια Αζαρια Μισαηλ τν κριον μνετε κα περυψοτε ατν ες τος ανας τι ξελετο μς ξ δου κα σωσεν μς κ χειρς θανάτου κα ρρσατο μς κ μέσου καιομένης φλογς κα κ το πυρς λυτρσατο μς

3:89 ξομολογεσθε τ κυρ τι χρηστς τι ες τν ανα τ λεος ατο

3:90 ελογετε πάντες ο σεβμενοι τν θεν τν θεν μνετε κα ξομολογεσθε τι ες τν ανα τ λεος ατο κα ες τν ανα τν ανων

3:91 κα γένετο ν τ κοσαι τν βασιλέα μνοντων ατν κα στς θερει ατος ζντας ττε Ναβουχοδονοσορ βασιλες θαμασε κα νέστη σπεσας κα επεν τος φλοις ατο

3:92 δο γ ρ νδρας τέσσαρας λελυμένους περιπατοντας ν τ πυρ κα φθορ οδεμα γενθη ν ατος κα ρασις το τετάρτου μοωμα γγέλου θεο

3:93 κα προσελθν βασιλες πρς τν θραν τς καμνου τς καιομένης τ πυρ κάλεσεν ατος ξ νματος Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω ο παδες το θεο τν θεν το ψστου ξέλθετε κ το πυρς οτως ον ξλθον ο νδρες κ μέσου το πυρς

3:94 κα συνχθησαν ο πατοι τοπάρχαι κα ρχιπατριται κα ο φλοι το βασιλέως κα θερουν τος νθρπους κενους τι οχ ψατο τ πρ το σματος ατν κα α τρχες ατν ο κατεκάησαν κα τ σαράβαρα ατν οκ λλοιθησαν οδ σμ το πυρς ν ν ατος

3:95 πολαβν δ Ναβουχοδονοσορ βασιλες επεν ελογητς κριος θες το Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω ς πέστειλε τν γγελον ατο κα σωσε τος παδας ατο τος λπσαντας π ατν τν γρ προσταγν το βασιλέως θέτησαν κα παρέδωκαν τ σματα ατν ες μπυρισμν να μ λατρεσωσι μηδ προσκυνσωσι θε τέρ λλ τ θε ατν

3:96 κα νν γ κρνω να πν θνος κα πσαι φυλα κα πσαι γλσσαι ς ν βλασφημσ ες τν κριον τν θεν Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω διαμελισθσεται κα οκα ατο δημευθσεται διτι οκ στιν θες τερος ς δυνσεται ξελέσθαι οτως

3:97 οτως ον βασιλες τ Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω ξουσαν δος φ λης τς χρας κατέστησεν ατος ρχοντας


Next: Daniel 4