Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Daniel
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul  Sep: dat 

Daniel

Chapter 2

2:1 κα ν τ τει τ δευτέρ τς βασιλεας Ναβουχοδονοσορ συνέβη ες ράματα κα νπνια μπεσεν τν βασιλέα κα ταραχθναι ν τ νυπν ατο κα πνος ατο γένετο π ατο

2:2 κα πέταξεν βασιλες εσενεχθναι τος παοιδος κα τος μάγους κα τος φαρμακος τν Χαλδαων ναγγελαι τ βασιλε τ νπνια ατο κα παραγενμενοι στησαν παρ τ βασιλε

2:3 κα επεν ατος βασιλες νπνιον ρακα κα κινθη μου τ πνεμα πιγνναι ον θέλω τ νπνιον

2:4 κα λάλησαν ο Χαλδαοι πρς τν βασιλέα Συριστ κριε βασιλε τν ανα ζθι νάγγειλον τ νπνιν σου τος παισ σου κα μες σοι φράσομεν τν σγκρισιν ατο

2:5 ποκριθες δ βασιλες επε τος Χαλδαοις τι ν μ παγγελητέ μοι π ληθεας τ νπνιον κα τν τοτου σγκρισιν δηλσητέ μοι παραδειγματισθσεσθε κα ναληφθσεται μν τ πάρχοντα ες τ βασιλικν

2:6 ν δ τ νπνιον διασαφσητέ μοι κα τν τοτου σγκρισιν ναγγελητε λψεσθε δματα παντοα κα δοξασθσεσθε π μο δηλσατέ μοι τ νπνιον κα κρνατε

2:7 πεκρθησαν δ κ δευτέρου λέγοντες βασιλε τ ραμα επν κα ο παδές σου κρινοσι πρς τατα

2:8 κα επεν ατος βασιλες π ληθεας οδα τι καιρν μες ξαγοράζετε καθάπερ ωράκατε τι πέστη π μο τ πργμα καθάπερ ον προστέταχα οτως σται

2:9 ν μ τ νπνιον παγγελητέ μοι π ληθεας κα τν τοτου σγκρισιν δηλσητε θανάτ περιπεσεσθε συνεπασθε γρ λγους ψευδες ποισασθαι π μο ως ν καιρς λλοιωθ νν ον ν τ μα επητέ μοι τν νκτα ρακα γνσομαι τι κα τν τοτου κρσιν δηλσετε

2:10 κα πεκρθησαν ο Χαλδαοι π το βασιλέως τι οδες τν π τς γς δυνσεται επεν τ βασιλε ρακε καθάπερ σ ρωτς κα πς βασιλες κα πς δυνάστης τοιοτο πργμα οκ περωτ πάντα σοφν κα μάγον κα Χαλδαον

2:11 κα λγος ν ζητες βασιλε βαρς στι κα πδοξος κα οδες στιν ς δηλσει τατα τ βασιλε ε μτι γγελος ο οκ στι κατοικητριον μετ πάσης σαρκς θεν οκ νδέχεται γενέσθαι καθάπερ οει

2:12 ττε βασιλες στυγνς γενμενος κα περλυπος προσέταξεν ξαγαγεν πάντας τος σοφος τς Βαβυλωνας

2:13 κα δογματσθη πάντας ποκτεναι ζητθη δ Δανιηλ κα πάντες ο μετ ατο χάριν το συναπολέσθαι

2:14 ττε Δανιηλ επε βουλν κα γνμην ν εχεν Αριχ τ ρχιμαγερ το βασιλέως προσέταξεν ξαγαγεν τος σοφιστς τς Βαβυλωνας

2:15 κα πυνθάνετο ατο λέγων περ τνος δογματζεται πικρς παρ το βασιλέως ττε τ πρσταγμα σμανεν Αριχης τ Δανιηλ

2:16 δ Δανιηλ εσλθε ταχέως πρς τν βασιλέα κα ξωσεν να δοθ ατ χρνος παρ το βασιλέως κα δηλσ πάντα π το βασιλέως

2:17 ττε πελθν Δανιηλ ες τν οκον ατο τ Ανανια κα Μισαηλ κα Αζαρια τος συνεταροις πέδειξε πάντα

2:18 κα παργγειλε νηστεαν κα δέησιν κα τιμωραν ζητσαι παρ το κυρου το ψστου περ το μυστηρου τοτου πως μ κδοθσι Δανιηλ κα ο μετ ατο ες πλειαν μα τος σοφιστας Βαβυλνος

2:19 ττε τ Δανιηλ ν ράματι ν ατ τ νυκτ τ μυστριον το βασιλέως ξεφάνθη εσμως ττε Δανιηλ ελγησε τν κριον τν ψιστον

2:20 κα κφωνσας επεν σται τ νομα το κυρου το μεγάλου ελογημένον ες τν ανα τι σοφα κα μεγαλωσνη ατο στι

2:21 κα ατς λλοιο καιρος κα χρνους μεθιστν βασιλες κα καθιστν διδος σοφος σοφαν κα σνεσιν τος ν πιστμ οσιν

2:22 νακαλπτων τ βαθέα κα σκοτειν κα γινσκων τ ν τ σκτει κα τ ν τ φωτ κα παρ ατ κατάλυσις

2:23 σο κριε τν πατέρων μου ξομολογομαι κα αν τι σοφαν κα φρνησιν δωκάς μοι κα νν σμανάς μοι σα ξωσα το δηλσαι τ βασιλε πρς τατα

2:24 εσελθν δ Δανιηλ πρς τν Αριωχ τν κατασταθέντα π το βασιλέως ποκτεναι πάντας τος σοφιστς τς Βαβυλωνας επεν ατ τος μν σοφιστς τς Βαβυλωνας μ πολέσς εσάγαγε δέ με πρς τν βασιλέα κα καστα τ βασιλε δηλσω

2:25 ττε Αριωχ κατ σπουδν εσγαγεν τν Δανιηλ πρς τν βασιλέα κα επεν ατ τι ερηκα νθρωπον σοφν κ τς αχμαλωσας τν υν τς Ιουδαας ς τ βασιλε δηλσει καστα

2:26 ποκριθες δ βασιλες επε τ Δανιηλ πικαλουμέν δ Χαλδαϊστ Βαλτασαρ δυνσ δηλσα μοι τ ραμα εδον κα τν τοτου σγκρισιν

2:27 κφωνσας δ Δανιηλ π το βασιλέως επεν τ μυστριον ρακεν βασιλες οκ στι σοφν κα φαρμακν κα παοιδν κα γαζαρηνν δλωσις

2:28 λλ στι θες ν οραν νακαλπτων μυστρια ς δλωσε τ βασιλε Ναβουχοδονοσορ δε γενέσθαι π σχάτων τν μερν βασιλε ες τν ανα ζθι τ νπνιον κα τ ραμα τς κεφαλς σου π τς κοτης σου τοτ στι

2:29 σ βασιλε κατακλιθες π τς κοτης σου ρακας πάντα σα δε γενέσθαι π σχάτων τν μερν κα νακαλπτων μυστρια δλωσέ σοι δε γενέσθαι

2:30 κμο δ ο παρ τν σοφαν τν οσαν ν μο πρ πάντας τος νθρπους τ μυστριον τοτο ξεφάνθη λλ νεκεν το δηλωθναι τ βασιλε σημάνθη μοι πέλαβες τ καρδ σου ν γνσει

2:31 κα σ βασιλε ρακας κα δο εκν μα κα ν εκν κενη μεγάλη σφδρα κα πρσοψις ατς περφερς στκει ναντον σου κα πρσοψις τς εκνος φοβερά

2:32 κα ν κεφαλ ατς π χρυσου χρηστο τ στθος κα ο βραχονες ργυρο κοιλα κα ο μηρο χαλκο

2:33 τ δ σκέλη σιδηρ ο πδες μέρος μέν τι σιδρου μέρος δέ τι στράκινον

2:34 ρακας ως του τμθη λθος ξ ρους νευ χειρν κα πάταξε τν εκνα π τος πδας τος σιδηρος κα στρακνους κα κατλεσεν ατά

2:35 ττε λεπτ γένετο μα σδηρος κα τ στρακον κα χαλκς κα ργυρος κα τ χρυσον κα γένετο σε λεπττερον χρου ν λωνι κα ρρπισεν ατ νεμος στε μηδν καταλειφθναι ξ ατν κα λθος πατάξας τν εκνα γένετο ρος μέγα κα πάταξε πσαν τν γν

2:36 τοτο τ ραμα κα τν κρσιν δ ρομεν π το βασιλέως

2:37 σ βασιλε βασιλες βασιλέων κα σο κριος το ορανο τν ρχν κα τν βασιλεαν κα τν σχν κα τν τιμν κα τν δξαν δωκεν

2:38 ν πάσ τ οκουμέν π νθρπων κα θηρων γρων κα πετεινν ορανο κα τν χθων τς θαλάσσης παρέδωκεν π τς χεράς σου κυριεειν πάντων σ ε κεφαλ χρυσ

2:39 κα μετ σ ναστσεται βασιλεα λάττων σου κα τρτη βασιλεα λλη χαλκ κυριεσει πάσης τς γς

2:40 κα βασιλεα τετάρτη σχυρ σπερ σδηρος δαμάζων πάντα κα πν δένδρον κκπτων κα σεισθσεται πσα γ

2:41 κα ς ρακας τος πδας ατς μέρος μέν τι στράκου κεραμικο μέρος δέ τι σιδρου βασιλεα λλη διμερς σται ν ατ καθάπερ εδες τν σδηρον ναμεμειγμένον μα τ πηλν στράκ

2:42 κα ο δάκτυλοι τν ποδν μέρος μέν τι σιδηρον μέρος δέ τι στράκινον μέρος τι τς βασιλεας σται σχυρν κα μέρος τι σται συντετριμμένον

2:43 κα ς εδες τν σδηρον ναμεμειγμένον μα τ πηλν στράκ συμμειγες σονται ες γένεσιν νθρπων οκ σονται δ μονοοντες οτε ενοοντες λλλοις σπερ οδ σδηρος δναται συγκραθναι τ στράκ

2:44 κα ν τος χρνοις τν βασιλέων τοτων στσει θες το ορανο βασιλεαν λλην τις σται ες τος ανας κα ο φθαρσεται κα ατη βασιλεα λλο θνος ο μ άσ πατάξει δ κα φανσει τς βασιλεας τατας κα ατ στσεται ες τν ανα

2:45 καθάπερ ρακας ξ ρους τμηθναι λθον νευ χειρν κα συνηλησε τ στρακον τν σδηρον κα τν χαλκν κα τν ργυρον κα τν χρυσν θες μέγας σμανε τ βασιλε τ σμενα π σχάτων τν μερν κα κριβς τ ραμα κα πιστ τοτου κρσις

2:46 ττε Ναβουχοδονοσορ βασιλες πεσν π πρσωπον χαμα προσεκνησε τ Δανιηλ κα πέταξε θυσας κα σπονδς ποισαι ατ

2:47 κα κφωνσας βασιλες πρς τν Δανιηλ επεν π ληθεας στν θες μν θες τν θεν κα κριος τν βασιλέων κφανων μυστρια κρυπτ μνος τι δυνάσθης δηλσαι τ μυστριον τοτο

2:48 ττε βασιλες Ναβουχοδονοσορ Δανιηλ μεγαλνας κα δος δωρες μεγάλας κα πολλς κατέστησεν π τν πραγμάτων τς Βαβυλωνας κα πέδειξεν ατν ρχοντα κα γομενον πάντων τν σοφιστν Βαβυλωνας

2:49 κα Δανιηλ ξωσε τν βασιλέα να κατασταθσιν π τν πραγμάτων τς Βαβυλωνας Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω κα Δανιηλ ν ν τ βασιλικ αλ


Next: Daniel 3