Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
2 Chronicles
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

2 Chronicles

Chapter 32

32:1 κα μετ τος λγους τοτους κα τν λθειαν τατην λθεν Σενναχηριμ βασιλες σσυρων κα λθεν π Ιουδαν κα παρενέβαλεν π τς πλεις τς τειχρεις κα επεν προκαταλαβέσθαι ατάς

32:2 κα εδεν Εζεκιας τι κει Σενναχηριμ κα τ πρσωπον ατο το πολεμσαι π Ιερουσαλημ

32:3 κα βουλεσατο μετ τν πρεσβυτέρων ατο κα τν δυνατν μφράξαι τ δατα τν πηγν ν ξω τς πλεως κα συνεπσχυσαν ατ

32:4 κα συνγαγεν λαν πολν κα νέφραξεν τ δατα τν πηγν κα τν ποταμν τν διορζοντα δι τς πλεως λέγων μ λθ βασιλες Ασσουρ κα ερ δωρ πολ κα κατισχσ

32:5 κα κατσχυσεν Εζεκιας κα κοδμησεν πν τ τεχος τ κατεσκαμμένον κα πργους κα ξω προτεχισμα λλο κα κατσχυσεν τ νάλημμα πλεως Δαυιδ κα κατεσκεασεν πλα πολλά

32:6 κα θετο ρχοντας το πολέμου π τν λαν κα συνχθησαν πρς ατν ες τν πλατεαν τς πλης τς φάραγγος κα λάλησεν π καρδαν ατν λέγων

32:7 σχσατε κα νδρζεσθε μ πτοηθτε π προσπου βασιλέως Ασσουρ κα π προσπου παντς το θνους το μετ ατο τι μεθ μν πλεονες μετ ατο

32:8 μετ ατο βραχονες σάρκινοι μεθ μν δ κριος θες μν το σζειν κα το πολεμεν τν πλεμον μν κα κατεθάρσησεν λας π τος λγοις Εζεκιου βασιλέως Ιουδα

32:9 κα μετ τατα πέστειλεν Σενναχηριμ βασιλες σσυρων τος παδας ατο π Ιερουσαλημ κα ατς π Λαχις κα πσα στρατι μετ ατο κα πέστειλεν πρς Εζεκιαν βασιλέα Ιουδα κα πρς πάντα Ιουδαν τν ν Ιερουσαλημ λέγων

32:10 οτως λέγει Σενναχηριμ βασιλες σσυρων π τνι μες πεποθατε κα κάθησθε ν τ περιοχ ν Ιερουσαλημ

32:11 οχ Εζεκιας πατ μς το παραδοναι μς ες θάνατον κα ες λιμν κα ες δψαν λέγων κριος θες μν σσει μς κ χειρς βασιλέως Ασσουρ

32:12 οχ οτς στιν Εζεκιας ς περιελεν τ θυσιαστρια ατο κα τ ψηλ ατο κα επεν τ Ιουδα κα τος κατοικοσιν Ιερουσαλημ λέγων κατέναντι το θυσιαστηρου τοτου προσκυνσετε κα π ατ θυμιάσετε

32:13 ο γνσεσθε τι ποησα γ κα ο πατέρες μου πσι τος λαος τν χωρν μ δυνάμενοι δναντο θεο τν θνν πάσης τς γς σσαι τν λαν ατν κ χειρς μου

32:14 τς ν πσι τος θεος τν θνν τοτων ος ξωλέθρευσαν ο πατέρες μου μ δναντο σσαι τν λαν ατν κ χειρς μου τι δυνσεται θες μν σσαι μς κ χειρς μου

32:15 νν μ πατάτω μς Εζεκιας κα μ πεποιθέναι μς ποιετω κατ τατα κα μ πιστεετε ατ τι ο μ δνηται θες παντς θνους κα βασιλεας το σσαι τν λαν ατο κ χειρς μου κα κ χειρς πατέρων μου τι θες μν ο μ σσει μς κ χειρς μου

32:16 κα τι λάλησαν ο παδες ατο π κριον θεν κα π Εζεκιαν παδα ατο

32:17 κα βιβλον γραψεν νειδζειν τν κριον θεν Ισραηλ κα επεν περ ατο λέγων ς θεο τν θνν τς γς οκ ξελαντο τος λαος ατν κ χειρς μου οτως ο μ ξέληται θες Εζεκιου λαν ατο κ χειρς μου

32:18 κα βησεν φων μεγάλ Ιουδαϊστ π λαν Ιερουσαλημ τν π το τεχους το φοβσαι ατος κα κατασπάσαι πως προκαταλάβωνται τν πλιν

32:19 κα λάλησεν π θεν Ιερουσαλημ ς κα π θεος λαν τς γς ργα χειρν νθρπων

32:20 κα προσηξατο Εζεκιας βασιλες κα Ησαιας υς Αμως προφτης περ τοτων κα βησαν ες τν ορανν

32:21 κα πέστειλεν κριος γγελον κα ξέτριψεν πν δυνατν πολεμιστν κα ρχοντα κα στρατηγν ν τ παρεμβολ βασιλέως Ασσουρ κα πέστρεψεν μετ ασχνης προσπου ες τν γν ατο κα λθεν ες οκον το θεο ατο κα τν ξελθντων κ κοιλας ατο κατέβαλον ατν ν ομφα

32:22 κα σωσεν κριος Εζεκιαν κα τος κατοικοντας ν Ιερουσαλημ κ χειρς Σενναχηριμ βασιλέως Ασσουρ κα κ χειρς πάντων κα κατέπαυσεν ατος κυκλθεν

32:23 κα πολλο φερον δρα τ κυρ ες Ιερουσαλημ κα δματα τ Εζεκια βασιλε Ιουδα κα περρθη κατ φθαλμος πάντων τν θνν μετ τατα

32:24 ν τας μέραις κεναις ρρστησεν Εζεκιας ως θανάτου κα προσηξατο πρς κριον κα πκουσεν ατο κα σημεον δωκεν ατ

32:25 κα ο κατ τ νταπδομα δωκεν ατ νταπέδωκεν Εζεκιας λλ ψθη καρδα ατο κα γένετο π ατν ργ κα π Ιουδαν κα Ιερουσαλημ

32:26 κα ταπεινθη Εζεκιας π το ψους τς καρδας ατο κα ο κατοικοντες Ιερουσαλημ κα οκ πλθεν π ατος ργ κυρου ν τας μέραις Εζεκιου

32:27 κα γένετο τ Εζεκια πλοτος κα δξα πολλ σφδρα κα θησαυρος ποησεν αυτ ργυρου κα χρυσου κα το λθου το τιμου κα ες τ ρματα κα πλοθκας κα ες σκεη πιθυμητ

32:28 κα πλεις ες τ γενματα στου κα λαου κα ονου κα φάτνας παντς κτνους κα μάνδρας ες τ πομνια

32:29 κα πλεις ς κοδμησεν ατ κα ποσκευν προβάτων κα βον ες πλθος τι δωκεν ατ κριος ποσκευν πολλν σφδρα

32:30 ατς Εζεκιας νέφραξεν τν ξοδον το δατος Γιων τ νω κα κατηθυνεν ατ κάτω πρς λβα τς πλεως Δαυιδ κα εοδθη Εζεκιας ν πσι τος ργοις ατο

32:31 κα οτως τος πρεσβευτας τν ρχντων π Βαβυλνος τος ποσταλεσιν πρς ατν πυθέσθαι παρ ατο τ τέρας γένετο π τς γς κα γκατέλιπεν ατν κριος το πειράσαι ατν εδέναι τ ν τ καρδ ατο

32:32 κα τ κατάλοιπα τν λγων Εζεκιου κα τ λεος ατο δο γέγραπται ν τ προφητε Ησαιου υο Αμως το προφτου κα π βιβλου βασιλέων Ιουδα κα Ισραηλ

32:33 κα κοιμθη Εζεκιας μετ τν πατέρων ατο κα θαψαν ατν ν ναβάσει τάφων υν Δαυιδ κα δξαν κα τιμν δωκαν ατ ν τ θανάτ ατο πς Ιουδα κα ο κατοικοντες ν Ιερουσαλημ κα βασλευσεν Μανασσης υς ατο ντ ατο


Next: Chronicles 2 33