Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
2 Chronicles
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

2 Chronicles

Chapter 20

20:1 κα μετ τατα λθον ο υο Μωαβ κα ο υο Αμμων κα μετ ατν κ τν Μιναων πρς Ιωσαφατ ες πλεμον

20:2 κα λθον κα πέδειξαν τ Ιωσαφατ λέγοντες κει π σ πλθος πολ κ πέραν τς θαλάσσης π Συρας κα δο εσιν ν Ασασανθαμαρ ατη στν Ενγαδδι

20:3 κα φοβθη κα δωκεν Ιωσαφατ τ πρσωπον ατο κζητσαι τν κριον κα κρυξεν νηστεαν ν παντ Ιουδα

20:4 κα συνχθη Ιουδας κζητσαι τν κριον κα π πασν τν πλεων Ιουδα λθον ζητσαι τν κριον

20:5 κα νέστη Ιωσαφατ ν κκλησ Ιουδα ν Ιερουσαλημ ν οκ κυρου κατ πρσωπον τς αλς τς καινς

20:6 κα επεν κριε θες τν πατέρων μν οχ σ ε θες ν οραν κα σ κυριεεις πασν τν βασιλειν τν θνν κα ν τ χειρ σου σχς δυναστεας κα οκ στιν πρς σ ντιστναι

20:7 οχ σ ε κριος ξολεθρεσας τος κατοικοντας τν γν τατην π προσπου το λαο σου Ισραηλ κα δωκας ατν σπέρματι Αβρααμ τ γαπημέν σου ες τν ανα

20:8 κα κατκησαν ν ατ κα κοδμησαν ν ατ γασμα τ νματ σου λέγοντες

20:9 ν πέλθ φ μς κακά ομφαα κρσις θάνατος λιμς στησμεθα ναντον το οκου τοτου κα ναντον σου τι τ νομά σου π τ οκ τοτ κα βοησμεθα πρς σ π τς θλψεως κα κοσ κα σσεις

20:10 κα νν δο υο Αμμων κα Μωαβ κα ρος Σηιρ ες ος οκ δωκας τ Ισραηλ διελθεν δι ατν ξελθντων ατν κ γς Αγπτου τι ξέκλιναν π ατν κα οκ ξωλέθρευσαν ατος

20:11 κα νν δο ατο πιχειροσιν φ μς ξελθεν κβαλεν μς π τς κληρονομας μν ς δωκας μν

20:12 κριε θες μν ο κρινες ν ατος τι οκ στιν μν σχς το ντιστναι πρς τ πλθος τ πολ τοτο τ λθν φ μς κα οκ οδαμεν τ ποισωμεν ατος λλ π σο ο φθαλμο μν

20:13 κα πς Ιουδας στηκς ναντι κυρου κα τ παιδα ατν κα α γυνακες

20:14 κα τ Οζιηλ τ το Ζαχαριου τν υν Βαναιου τν υν Ελεηλ το Μανθανιου το Λευτου π τν υν Ασαφ γένετο π ατν πνεμα κυρου ν τ κκλησ

20:15 κα επεν κοσατε πς Ιουδα κα ο κατοικοντες Ιερουσαλημ κα βασιλες Ιωσαφατ τάδε λέγει κριος μν ατος μ φοβεσθε μηδ πτοηθτε π προσπου το χλου το πολλο τοτου τι οχ μν στιν παράταξις λλ τ θε

20:16 αριον κατάβητε π ατος δο ναβανουσιν κατ τν νάβασιν Ασας κα ερσετε ατος π κρου ποταμο τς ρμου Ιεριηλ

20:17 οχ μν στιν πολεμσαι τατα σνετε κα δετε τν σωτηραν κυρου μεθ μν Ιουδα κα Ιερουσαλημ μ φοβεσθε μηδ πτοηθτε αριον ξελθεν ες πάντησιν ατος κα κριος μεθ μν

20:18 κα κψας Ιωσαφατ π πρσωπον ατο κα πς Ιουδα κα ο κατοικοντες Ιερουσαλημ πεσαν ναντι κυρου προσκυνσαι κυρ

20:19 κα νέστησαν ο Λευται π τν υν Κααθ κα π τν υν Κορε ανεν κυρ θε Ισραηλ ν φων μεγάλ ες ψος

20:20 κα ρθρισαν πρω κα ξλθον ες τν ρημον Θεκωε κα ν τ ξελθεν στη Ιωσαφατ κα βησεν κα επεν κοσατέ μου Ιουδα κα ο κατοικοντες ν Ιερουσαλημ μπιστεσατε ν κυρ θε μν κα μπιστευθσεσθε μπιστεσατε ν προφτ ατο κα εοδωθσεσθε

20:21 κα βουλεσατο μετ το λαο κα στησεν ψαλτδος κα ανοντας ξομολογεσθαι κα ανεν τ για ν τ ξελθεν μπροσθεν τς δυνάμεως κα λεγον ξομολογεσθε τ κυρ τι ες τν ανα τ λεος ατο

20:22 κα ν τ ρξασθαι τς ανέσεως ατο τς ξομολογσεως δωκεν κριος πολεμεν τος υος Αμμων π Μωαβ κα ρος Σηιρ τος ξελθντας π Ιουδαν κα τροπθησαν

20:23 κα νέστησαν ο υο Αμμων κα Μωαβ π τος κατοικοντας ρος Σηιρ ξολεθρεσαι κα κτρψαι κα ς συνετέλεσαν τος κατοικοντας Σηιρ νέστησαν ες λλλους το ξολεθρευθναι

20:24 κα Ιουδας λθεν π τν σκοπιν τς ρμου κα πέβλεψεν κα εδεν τ πλθος κα δο πάντες νεκρο πεπτωκτες π τς γς οκ ν σζμενος

20:25 κα λθεν Ιωσαφατ κα λας ατο σκυλεσαι τ σκλα ατν κα ερον κτνη πολλ κα ποσκευν κα σκλα κα σκεη πιθυμητ κα σκλευσαν αυτος κα γένοντο μέραι τρες σκυλευντων ατν τ σκλα τι πολλ ν

20:26 κα τ μέρ τ τετάρτ πισυνχθησαν ες τν αλνα τς ελογας κε γρ ηλγησαν τν κριον δι τοτο κάλεσαν τ νομα το τπου κενου Κοιλς ελογας ως τς μέρας τατης

20:27 κα πέστρεψεν πς νρ Ιουδα ες Ιερουσαλημ κα Ιωσαφατ γομενος ατν ν εφροσν μεγάλ τι εφρανεν ατος κριος π τν χθρν ατν

20:28 κα εσλθον ες Ιερουσαλημ ν νάβλαις κα ν κινραις κα ν σάλπιγξιν ες οκον κυρου

20:29 κα γένετο κστασις κυρου π πάσας τς βασιλεας τς γς ν τ κοσαι ατος τι πολέμησεν κριος πρς τος πεναντους Ισραηλ

20:30 κα ερνευσεν βασιλεα Ιωσαφατ κα κατέπαυσεν ατ θες ατο κυκλθεν

20:31 κα βασλευσεν Ιωσαφατ π τν Ιουδαν τν τριάκοντα πέντε ν τ βασιλεσαι ατν κα εκοσι πέντε τη βασλευσεν ν Ιερουσαλημ κα νομα τ μητρ ατο Αζουβα θυγάτηρ Σαλι

20:32 κα πορεθη ν τας δος το πατρς ατο Ασα κα οκ ξέκλινεν το ποισαι τ εθς νπιον κυρου

20:33 λλ τ ψηλ τι πρχεν κα τι λας ο κατεθυνεν τν καρδαν πρς κριον θεν τν πατέρων ατν

20:34 κα ο λοιπο λγοι Ιωσαφατ ο πρτοι κα ο σχατοι δο γεγραμμένοι ν λγοις Ιου το Ανανι ς κατέγραψεν βιβλον βασιλέων Ισραηλ

20:35 κα μετ τατα κοιννησεν Ιωσαφατ βασιλες Ιουδα πρς Οχοζιαν βασιλέα Ισραηλ κα οτος νμησεν

20:36 ν τ ποισαι κα πορευθναι πρς ατν το ποισαι πλοα το πορευθναι ες Θαρσις κα ποησεν πλοα ν Γασιωνγαβερ

20:37 κα προφτευσεν Ελιεζερ το Δωδια π Μαρισης π Ιωσαφατ λέγων ς φιλασας τ Οχοζια θραυσεν κριος τ ργον σου κα συνετρβη τ πλοά σου κα οκ δυνάσθη το πορευθναι ες Θαρσις


Next: Chronicles 2 21