Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Chronicles
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

1 Chronicles

Chapter 10

10:1 κα λλφυλοι πολέμησαν πρς Ισραηλ κα φυγον π προσπου λλοφλων κα πεσον τραυμαται ν ρει Γελβουε

10:2 κα κατεδωξαν λλφυλοι πσω Σαουλ κα πσω υν ατο κα πάταξαν λλφυλοι τν Ιωναθαν κα τν Αμιναδαβ κα τν Μελχισουε υος Σαουλ

10:3 κα βαρνθη πλεμος π Σαουλ κα ερον ατν ο τοξται ν τος τξοις κα πνοις κα πνεσεν π τν τξων

10:4 κα επεν Σαουλ τ αροντι τ σκεη ατο σπάσαι τν ομφααν σου κα κκέντησν με ν ατ μ λθωσιν ο περτμητοι οτοι κα μπαξωσν μοι κα οκ βολετο αρων τ σκεη ατο τι φοβετο σφδρα κα λαβεν Σαουλ τν ομφααν κα πέπεσεν π ατν

10:5 κα εδεν αρων τ σκεη ατο τι πέθανεν Σαουλ κα πεσεν κα γε ατς π τν ομφααν ατο κα πέθανεν

10:6 κα πέθανεν Σαουλ κα τρες υο ατο ν τ μέρ κεν κα πς οκος ατο π τ ατ πέθανεν

10:7 κα εδεν πς νρ Ισραηλ ν τ αλνι τι φυγεν Ισραηλ κα τι πέθανεν Σαουλ κα ο υο ατο κα κατέλιπον τς πλεις ατν κα φυγον κα λθον λλφυλοι κα κατκησαν ν ατας

10:8 κα γένετο τ χομέν κα λθον λλφυλοι το σκυλεειν τος τραυματας κα ερον τν Σαουλ κα τος υος ατο πεπτωκτας ν τ ρει Γελβουε

10:9 κα ξέδυσαν ατν κα λαβον τν κεφαλν ατο κα τ σκεη ατο κα πέστειλαν ες γν λλοφλων κκλ το εαγγελσασθαι τος εδλοις ατν κα τ λα

10:10 κα θηκαν τ σκεη ατο ν οκ θεο ατν κα τν κεφαλν ατο θηκαν ν οκ Δαγων

10:11 κα κουσαν πάντες ο κατοικοντες Γαλααδ παντα ποησαν λλφυλοι τ Σαουλ κα τ Ισραηλ

10:12 κα γέρθησαν κ Γαλααδ πς νρ δυνατς κα λαβον τ σμα Σαουλ κα τ σμα τν υν ατο κα νεγκαν ατ ες Ιαβις κα θαψαν τ στ ατν π τν δρν ν Ιαβις κα νστευσαν πτ μέρας

10:13 κα πέθανεν Σαουλ ν τας νομαις ατο ας νμησεν τ κυρ κατ τν λγον κυρου διτι οκ φλαξεν τι πηρτησεν Σαουλ ν τ γγαστριμθ το ζητσαι κα πεκρνατο ατ Σαμουηλ προφτης

10:14 κα οκ ζτησεν κριον κα πέκτεινεν ατν κα πέστρεψεν τν βασιλεαν τ Δαυιδ υ Ιεσσαι


Next: Chronicles 1 11