Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Paul to the Romans
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Paul to the Romans

Chapter 2

2:1 δι ναπολόγητος ε, νθρωπε πς κρίνων· ν γρ κρίνεις τν τερον, σεαυτν κατακρίνεις, τ γρ ατ πράσσεις κρίνων.

2:2 οδαμεν δ τι τ κρίμα το θεο στιν κατ λήθειαν π τος τ τοιατα πράσσοντας.

2:3 λογίζ δ τοτο, νθρωπε κρίνων τος τ τοιατα πράσσοντας κα ποιν ατά, τι σ κφεύξ τ κρίμα το θεο;

2:4 το πλούτου τς χρηστότητος ατο κα τς νοχς κα τς μακροθυμίας καταφρονες, γνον τι τ χρηστν το θεο ες μετάνοιάν σε γει;

2:5 κατ δ τν σκληρότητά σου κα μετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτ ργν ν μέρ ργς κα ποκαλύψεως δικαιοκρισίας το θεο,

2:6 ς ποδώσει κάστ κατ τ ργα ατο,

2:7 τος μν καθ πομονν ργου γαθο δόξαν κα τιμν κα φθαρσίαν ζητοσιν, ζων αώνιον·

2:8 τος δ ξ ριθείας κα πειθοσι τ ληθεί πειθομένοις δ τ δικί, ργ κα θυμός _

2:9 θλψις κα στενοχωρία π πσαν ψυχν νθρώπου το κατεργαζομένου τ κακόν, ουδαίου τε πρτον κα λληνος·

2:10 δόξα δ κα τιμ κα ερήνη παντ τ ργαζομέν τ γαθόν, ουδαί τε πρτον κα λληνι·

2:11 ο γάρ στιν προσωπολημψία παρ τ θε.

2:12 σοι γρ νόμως μαρτον, νόμως κα πολονται· κα σοι ν νόμ μαρτον, δι νόμου κριθήσονται·

2:13 ο γρ ο κροατα νόμου δίκαιοι παρ [τ] θε, λλ ο ποιητα νόμου δικαιωθήσονται.

2:14 ταν γρ θνη τ μ νόμον χοντα φύσει τ το νόμου ποισιν, οτοι νόμον μ χοντες αυτος εσιν νόμος·

2:15 οτινες νδείκνυνται τ ργον το νόμου γραπτν ν τας καρδίαις ατν, συμμαρτυρούσης ατν τς συνειδήσεως κα μεταξ λλήλων τν λογισμν κατηγορούντων κα πολογουμένων,

2:16 ν μέρ τε κρίνει θες τ κρυπτ τν νθρώπων κατ τ εαγγέλιόν μου δι χριστο ησο.

2:17 ε δ σ ουδαος πονομάζ κα παναπαύ νόμ κα καυχσαι ν θε

2:18 κα γινώσκεις τ θέλημα κα δοκιμάζεις τ διαφέροντα κατηχούμενος κ το νόμου,

2:19 πέποιθάς τε σεαυτν δηγν εναι τυφλν, φς τν ν σκότει,

2:20 παιδευτν φρόνων, διδάσκαλον νηπίων, χοντα τν μόρφωσιν τς γνώσεως κα τς ληθείας ν τ νόμ _

2:21 ον διδάσκων τερον σεαυτν ο διδάσκεις; κηρύσσων μ κλέπτειν κλέπτεις;

2:22 λέγων μ μοιχεύειν μοιχεύεις; βδελυσσόμενος τ εδωλα εροσυλες;

2:23 ς ν νόμ καυχσαι, δι τς παραβάσεως το νόμου τν θεν τιμάζεις;

2:24 τ γρ νομα το θεο δι μς βλασφημεται ν τος θνεσιν, καθς γέγραπται.

2:25 περιτομ μν γρ φελε ν νόμον πράσσς· ν δ παραβάτης νόμου ς, περιτομή σου κροβυστία γέγονεν.

2:26 ν ον κροβυστία τ δικαιώματα το νόμου φυλάσσ, οχ κροβυστία ατο ες περιτομν λογισθήσεται;

2:27 κα κρινε κ φύσεως κροβυστία τν νόμον τελοσα σ τν δι γράμματος κα περιτομς παραβάτην νόμου.

2:28 ο γρ ν τ φανερ ουδαός στιν, οδ ν τ φανερ ν σαρκ περιτομή·

2:29 λλ ν τ κρυπτ ουδαος, κα περιτομ καρδίας ν πνεύματι ο γράμματι, ο παινος οκ ξ νθρώπων λλ κ το θεο.


Next: Romans 3