Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Luke
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Luke

Chapter 20

20:1 κα γένετο ν μι τν μερν διδάσκοντος ατο τν λαν ν τ ερ κα εαγγελιζομένου πέστησαν ο ρχιερες κα ο γραμματες σν τος πρεσβυτέροις,

20:2 κα επαν λέγοντες πρς ατόν, επν μν ν ποί ξουσί τατα ποιες, τίς στιν δούς σοι τν ξουσίαν ταύτην.

20:3 ποκριθες δ επεν πρς ατούς, ρωτήσω μς κγ λόγον, κα επατέ μοι·

20:4 τ βάπτισμα ωάννου ξ ορανο ν ξ νθρώπων;

20:5 ο δ συνελογίσαντο πρς αυτος λέγοντες τι ν επωμεν, ξ ορανο, ρε, δι τί οκ πιστεύσατε ατ;

20:6 ν δ επωμεν, ξ νθρώπων, λας πας καταλιθάσει μς, πεπεισμένος γάρ στιν ωάννην προφήτην εναι.

20:7 κα πεκρίθησαν μ εδέναι πόθεν.

20:8 κα ησος επεν ατος, οδ γ λέγω μν ν ποί ξουσί τατα ποι.

20:9 ρξατο δ πρς τν λαν λέγειν τν παραβολν ταύτην· νθρωπός [τις] φύτευσεν μπελνα, κα ξέδετο ατν γεωργος, κα πεδήμησεν χρόνους κανούς.

20:10 κα καιρ πέστειλεν πρς τος γεωργος δολον, να π το καρπο το μπελνος δώσουσιν ατ· ο δ γεωργο ξαπέστειλαν ατν δείραντες κενόν.

20:11 κα προσέθετο τερον πέμψαι δολον· ο δ κκενον δείραντες κα τιμάσαντες ξαπέστειλαν κενόν.

20:12 κα προσέθετο τρίτον πέμψαι· ο δ κα τοτον τραυματίσαντες ξέβαλον.

20:13 επεν δ κύριος το μπελνος, τί ποιήσω; πέμψω τν υόν μου τν γαπητόν· σως τοτον ντραπήσονται.

20:14 δόντες δ ατν ο γεωργο διελογίζοντο πρς λλήλους λέγοντες, οτός στιν κληρονόμος· ποκτείνωμεν ατόν, να μν γένηται κληρονομία.

20:15 κα κβαλόντες ατν ξω το μπελνος πέκτειναν. τί ον ποιήσει ατος κύριος το μπελνος;

20:16 λεύσεται κα πολέσει τος γεωργος τούτους, κα δώσει τν μπελνα λλοις. κούσαντες δ επαν, μ γένοιτο.

20:17 δ μβλέψας ατος επεν, τί ον στιν τ γεγραμμένον τοτο· λίθον ν πεδοκίμασαν ο οκοδομοντες, οτος γενήθη ες κεφαλν γωνίας;

20:18 πς πεσν π κενον τν λίθον συνθλασθήσεται· φ ν δ ν πέσ, λικμήσει ατόν.

20:19 κα ζήτησαν ο γραμματες κα ο ρχιερες πιβαλεν π ατν τς χερας ν ατ τ ρ, κα φοβήθησαν τν λαόν· γνωσαν γρ τι πρς ατος επεν τν παραβολν ταύτην.

20:20 κα παρατηρήσαντες πέστειλαν γκαθέτους ποκρινομένους αυτος δικαίους εναι, να πιλάβωνται ατο λόγου, στε παραδοναι ατν τ ρχ κα τ ξουσί το γεμόνος.

20:21 κα πηρώτησαν ατν λέγοντες, διδάσκαλε, οδαμεν τι ρθς λέγεις κα διδάσκεις κα ο λαμβάνεις πρόσωπον, λλ π ληθείας τν δν το θεο διδάσκεις·

20:22 ξεστιν μς καίσαρι φόρον δοναι ο;

20:23 κατανοήσας δ ατν τν πανουργίαν επεν πρς ατούς,

20:24 δείξατέ μοι δηνάριον· τίνος χει εκόνα κα πιγραφήν; ο δ επαν, καίσαρος.

20:25 δ επεν πρς ατούς, τοίνυν πόδοτε τ καίσαρος καίσαρι κα τ το θεο τ θε.

20:26 κα οκ σχυσαν πιλαβέσθαι ατο ήματος ναντίον το λαο, κα θαυμάσαντες π τ ποκρίσει ατο σίγησαν.

20:27 προσελθόντες δέ τινες τν σαδδουκαίων, ο [ντι]λέγοντες νάστασιν μ εναι, πηρώτησαν ατν

20:28 λέγοντες, διδάσκαλε, μωϊσς γραψεν μν, άν τινος δελφς ποθάν χων γυνακα, κα οτος τεκνος , να λάβ δελφς ατο τν γυνακα κα ξαναστήσ σπέρμα τ δελφ ατο.

20:29 πτ ον δελφο σαν· κα πρτος λαβν γυνακα πέθανεν τεκνος·

20:30 κα δεύτερος

20:31 κα τρίτος λαβεν ατήν, σαύτως δ κα ο πτ ο κατέλιπον τέκνα κα πέθανον.

20:32 στερον κα γυν πέθανεν.

20:33 γυν ον ν τ ναστάσει τίνος ατν γίνεται γυνή; ο γρ πτ σχον ατν γυνακα.

20:34 κα επεν ατος ησος, ο υο το ανος τούτου γαμοσιν κα γαμίσκονται,

20:35 ο δ καταξιωθέντες το ανος κείνου τυχεν κα τς ναστάσεως τς κ νεκρν οτε γαμοσιν οτε γαμίζονται·

20:36 οδ γρ ποθανεν τι δύνανται, σάγγελοι γάρ εσιν, κα υοί εσιν θεο, τς ναστάσεως υο ντες.

20:37 τι δ γείρονται ο νεκρο κα μωϊσς μήνυσεν π τς βάτου, ς λέγει κύριον τν θεν βραμ κα θεν σακ κα θεν ακώβ·

20:38 θες δ οκ στιν νεκρν λλ ζώντων, πάντες γρ ατ ζσιν.

20:39 ποκριθέντες δέ τινες τν γραμματέων επαν, διδάσκαλε, καλς επας·

20:40 οκέτι γρ τόλμων περωτν ατν οδέν.

20:41 επεν δ πρς ατούς, πς λέγουσιν τν χριστν εναι δαυδ υόν;

20:42 ατς γρ δαυδ λέγει ν βίβλ ψαλμν, επεν κύριος τ κυρί μου, κάθου κ δεξιν μου

20:43 ως ν θ τος χθρούς σου ποπόδιον τν ποδν σου.

20:44 δαυδ ον κύριον ατν καλε, κα πς ατο υός στιν;

20:45 κούοντος δ παντς το λαο επεν τος μαθητας [ατο],

20:46 προσέχετε π τν γραμματέων τν θελόντων περιπατεν ν στολας κα φιλούντων σπασμος ν τας γορας κα πρωτοκαθεδρίας ν τας συναγωγας κα πρωτοκλισίας ν τος δείπνοις,

20:47 ο κατεσθίουσιν τς οκίας τν χηρν κα προφάσει μακρ προσεύχονται· οτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα.


Next: Luke 21