Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Luke
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Luke

Chapter 11

11:1 κα γένετο ν τ εναι ατν ν τόπ τιν προσευχόμενον, ς παύσατο, επέν τις τν μαθητν ατο πρς ατόν, κύριε, δίδαξον μς προσεύχεσθαι, καθς κα ωάννης δίδαξεν τος μαθητς ατο.

11:2 επεν δ ατος, ταν προσεύχησθε, λέγετε, πάτερ, γιασθήτω τ νομά σου· λθέτω βασιλεία σου·

11:3 τν ρτον μν τν πιούσιον δίδου μν τ καθ μέραν·

11:4 κα φες μν τς μαρτίας μν, κα γρ ατο φίομεν παντ φείλοντι μν· κα μ εσενέγκς μς ες πειρασμόν.

11:5 κα επεν πρς ατούς, τίς ξ μν ξει φίλον κα πορεύσεται πρς ατν μεσονυκτίου κα επ ατ, φίλε, χρσόν μοι τρες ρτους,

11:6 πειδ φίλος μου παρεγένετο ξ δο πρός με κα οκ χω παραθήσω ατ·

11:7 κκενος σωθεν ποκριθες επ, μή μοι κόπους πάρεχε· δη θύρα κέκλεισται, κα τ παιδία μου μετ μο ες τν κοίτην εσίν· ο δύναμαι ναστς δοναί σοι.

11:8 λέγω μν, ε κα ο δώσει ατ ναστς δι τ εναι φίλον ατο, διά γε τν ναίδειαν ατο γερθες δώσει ατ σων χρζει.

11:9 κγ μν λέγω, ατετε, κα δοθήσεται μν· ζητετε, κα ερήσετε· κρούετε, κα νοιγήσεται μν.

11:10 πς γρ ατν λαμβάνει, κα ζητν ερίσκει, κα τ κρούοντι νοιγ[ής]εται.

11:11 τίνα δ ξ μν τν πατέρα ατήσει υς χθύν, κα ντ χθύος φιν ατ πιδώσει;

11:12 κα ατήσει όν, πιδώσει ατ σκορπίον;

11:13 ε ον μες πονηρο πάρχοντες οδατε δόματα γαθ διδόναι τος τέκνοις μν, πόσ μλλον πατρ [] ξ ορανο δώσει πνεμα γιον τος ατοσιν ατόν.

11:14 κα ν κβάλλων δαιμόνιον [, κα ατ ν] κωφόν· γένετο δ το δαιμονίου ξελθόντος λάλησεν κωφός. κα θαύμασαν ο χλοι·

11:15 τινς δ ξ ατν επον, ν βεελζεβολ τ ρχοντι τν δαιμονίων κβάλλει τ δαιμόνια·

11:16 τεροι δ πειράζοντες σημεον ξ ορανο ζήτουν παρ ατο.

11:17 ατς δ εδς ατν τ διανοήματα επεν ατος, πσα βασιλεία φ αυτν διαμερισθεσα ρημοται, κα οκος π οκον πίπτει.

11:18 ε δ κα σατανς φ αυτν διεμερίσθη, πς σταθήσεται βασιλεία ατο; τι λέγετε ν βεελζεβολ κβάλλειν με τ δαιμόνια.

11:19 ε δ γ ν βεελζεβολ κβάλλω τ δαιμόνια, ο υο μν ν τίνι κβάλλουσιν; δι τοτο ατο μν κριτα σονται.

11:20 ε δ ν δακτύλ θεο [γ] κβάλλω τ δαιμόνια, ρα φθασεν φ μς βασιλεία το θεο.

11:21 ταν σχυρς καθωπλισμένος φυλάσσ τν αυτο αλήν, ν ερήν στν τ πάρχοντα ατο·

11:22 πν δ σχυρότερος ατο πελθν νικήσ ατόν, τν πανοπλίαν ατο αρει φ πεποίθει, κα τ σκλα ατο διαδίδωσιν.

11:23 μ ν μετ μο κατ μο στιν, κα μ συνάγων μετ μο σκορπίζει.

11:24 ταν τ κάθαρτον πνεμα ξέλθ π το νθρώπου, διέρχεται δι νύδρων τόπων ζητον νάπαυσιν, κα μ ερίσκον, [τότε] λέγει, ποστρέψω ες τν οκόν μου θεν ξλθον·

11:25 κα λθν ερίσκει σεσαρωμένον κα κεκοσμημένον.

11:26 τότε πορεύεται κα παραλαμβάνει τερα πνεύματα πονηρότερα αυτο πτά, κα εσελθόντα κατοικε κε, κα γίνεται τ σχατα το νθρώπου κείνου χείρονα τν πρώτων.

11:27 γένετο δ ν τ λέγειν ατν τατα πάρασά τις φωνν γυν κ το χλου επεν ατ, μακαρία κοιλία βαστάσασά σε κα μαστο ος θήλασας.

11:28 ατς δ επεν, μενον μακάριοι ο κούοντες τν λόγον το θεο κα φυλάσσοντες.

11:29 τν δ χλων παθροιζομένων ρξατο λέγειν, γενε ατη γενε πονηρά στιν· σημεον ζητε, κα σημεον ο δοθήσεται ατ ε μ τ σημεον ων.

11:30 καθς γρ γένετο ωνς τος νινευίταις σημεον, οτως σται κα υς το νθρώπου τ γενε ταύτ.

11:31 βασίλισσα νότου γερθήσεται ν τ κρίσει μετ τν νδρν τς γενες ταύτης κα κατακρινε ατούς· τι λθεν κ τν περάτων τς γς κοσαι τν σοφίαν σολομνος, κα δο πλεον σολομνος δε.

11:32 νδρες νινευται ναστήσονται ν τ κρίσει μετ τς γενες ταύτης κα κατακρινοσιν ατήν· τι μετενόησαν ες τ κήρυγμα ων, κα δο πλεον ων δε.

11:33 οδες λύχνον ψας ες κρύπτην τίθησιν [οδ π τν μόδιον] λλ π τν λυχνίαν, να ο εσπορευόμενοι τ φς βλέπωσιν.

11:34 λύχνος το σώματός στιν φθαλμός σου. ταν φθαλμός σου πλος , κα λον τ σμά σου φωτεινόν στιν· πν δ πονηρς , κα τ σμά σου σκοτεινόν.

11:35 σκόπει ον μ τ φς τ ν σο σκότος στίν.

11:36 ε ον τ σμά σου λον φωτεινόν, μ χον μέρος τι σκοτεινόν, σται φωτεινν λον ς ταν λύχνος τ στραπ φωτίζ σε.

11:37 ν δ τ λαλσαι ρωτ ατν φαρισαος πως ριστήσ παρ ατ· εσελθν δ νέπεσεν.

11:38 δ φαρισαος δν θαύμασεν τι ο πρτον βαπτίσθη πρ το ρίστου.

11:39 επεν δ κύριος πρς ατόν, νν μες ο φαρισαοι τ ξωθεν το ποτηρίου κα το πίνακος καθαρίζετε, τ δ σωθεν μν γέμει ρπαγς κα πονηρίας.

11:40 φρονες, οχ ποιήσας τ ξωθεν κα τ σωθεν ποίησεν;

11:41 πλν τ νόντα δότε λεημοσύνην, κα δο πάντα καθαρ μν στιν.

11:42 λλ οα μν τος φαρισαίοις, τι ποδεκατοτε τ δύοσμον κα τ πήγανον κα πν λάχανον, κα παρέρχεσθε τν κρίσιν κα τν γάπην το θεο· τατα δ δει ποισαι κκενα μ παρεναι.

11:43 οα μν τος φαρισαίοις, τι γαπτε τν πρωτοκαθεδρίαν ν τας συναγωγας κα τος σπασμος ν τας γορας.

11:44 οα μν, τι στ ς τ μνημεα τ δηλα, κα ο νθρωποι [ο] περιπατοντες πάνω οκ οδασιν.

11:45 ποκριθες δέ τις τν νομικν λέγει ατ, διδάσκαλε, τατα λέγων κα μς βρίζεις.

11:46 δ επεν, κα μν τος νομικος οαί, τι φορτίζετε τος νθρώπους φορτία δυσβάστακτα, κα ατο ν τν δακτύλων μν ο προσψαύετε τος φορτίοις.

11:47 οα μν, τι οκοδομετε τ μνημεα τν προφητν, ο δ πατέρες μν πέκτειναν ατούς.

11:48 ρα μάρτυρές στε κα συνευδοκετε τος ργοις τν πατέρων μν, τι ατο μν πέκτειναν ατος μες δ οκοδομετε.

11:49 δι τοτο κα σοφία το θεο επεν, ποστελ ες ατος προφήτας κα ποστόλους, κα ξ ατν ποκτενοσιν κα διώξουσιν,

11:50 να κζητηθ τ αμα πάντων τν προφητν τ κκεχυμένον π καταβολς κόσμου π τς γενες ταύτης,

11:51 π αματος βελ ως αματος ζαχαρίου το πολομένου μεταξ το θυσιαστηρίου κα το οκου· ναί, λέγω μν, κζητηθήσεται π τς γενες ταύτης.

11:52 οα μν τος νομικος, τι ρατε τν κλεδα τς γνώσεως· ατο οκ εσήλθατε κα τος εσερχομένους κωλύσατε.

11:53 κκεθεν ξελθόντος ατο ρξαντο ο γραμματες κα ο φαρισαοι δεινς νέχειν κα ποστοματίζειν ατν περ πλειόνων,

11:54 νεδρεύοντες ατν θηρεσαί τι κ το στόματος ατο.


Next: Luke 12