Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Luke
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Luke

Chapter 7

7:1 πειδ πλήρωσεν πάντα τ ήματα ατο ες τς κος το λαο, εσλθεν ες καφαρναούμ.

7:2 κατοντάρχου δέ τινος δολος κακς χων μελλεν τελευτν, ς ν ατ ντιμος.

7:3 κούσας δ περ το ησο πέστειλεν πρς ατν πρεσβυτέρους τν ουδαίων, ρωτν ατν πως λθν διασώσ τν δολον ατο.

7:4 ο δ παραγενόμενοι πρς τν ησον παρεκάλουν ατν σπουδαίως, λέγοντες τι ξιός στιν παρέξ τοτο,

7:5 γαπ γρ τ θνος μν κα τν συναγωγν ατς κοδόμησεν μν.

7:6 δ ησος πορεύετο σν ατος. δη δ ατο ο μακρν πέχοντος π τς οκίας πεμψεν φίλους κατοντάρχης λέγων ατ, κύριε, μ σκύλλου, ο γρ κανός εμι να π τν στέγην μου εσέλθς·

7:7 δι οδ μαυτν ξίωσα πρς σ λθεν· λλ επ λόγ, κα αθήτω πας μου.

7:8 κα γρ γ νθρωπός εμι π ξουσίαν τασσόμενος, χων π μαυτν στρατιώτας, κα λέγω τούτ, πορεύθητι, κα πορεύεται, κα λλ, ρχου, κα ρχεται, κα τ δούλ μου, ποίησον τοτο, κα ποιε.

7:9 κούσας δ τατα ησος θαύμασεν ατόν, κα στραφες τ κολουθοντι ατ χλ επεν, λέγω μν, οδ ν τ σραλ τοσαύτην πίστιν ερον.

7:10 κα ποστρέψαντες ες τν οκον ο πεμφθέντες ερον τν δολον γιαίνοντα.

7:11 κα γένετο ν τ ξς πορεύθη ες πόλιν καλουμένην ναν, κα συνεπορεύοντο ατ ο μαθητα ατο κα χλος πολύς.

7:12 ς δ γγισεν τ πύλ τς πόλεως, κα δο ξεκομίζετο τεθνηκς μονογενς υς τ μητρ ατο, κα ατ ν χήρα, κα χλος τς πόλεως κανς ν σν ατ.

7:13 κα δν ατν κύριος σπλαγχνίσθη π ατ κα επεν ατ, μ κλαε.

7:14 κα προσελθν ψατο τς σορο, ο δ βαστάζοντες στησαν, κα επεν, νεανίσκε, σο λέγω, γέρθητι.

7:15 κα νεκάθισεν νεκρς κα ρξατο λαλεν, κα δωκεν ατν τ μητρ ατο.

7:16 λαβεν δ φόβος πάντας, κα δόξαζον τν θεν λέγοντες τι προφήτης μέγας γέρθη ν μν, κα τι πεσκέψατο θες τν λαν ατο.

7:17 κα ξλθεν λόγος οτος ν λ τ ουδαί περ ατο κα πάσ τ περιχώρ.

7:18 κα πήγγειλαν ωάνν ο μαθητα ατο περ πάντων τούτων. κα προσκαλεσάμενος δύο τινς τν μαθητν ατο ωάννης

7:19 πεμψεν πρς τν κύριον λέγων, σ ε ρχόμενος λλον προσδοκμεν;

7:20 παραγενόμενοι δ πρς ατν ο νδρες επαν, ωάννης βαπτιστς πέστειλεν μς πρς σ λέγων, σ ε ρχόμενος λλον προσδοκμεν;

7:21 ν κείν τ ρ θεράπευσεν πολλος π νόσων κα μαστίγων κα πνευμάτων πονηρν, κα τυφλος πολλος χαρίσατο βλέπειν.

7:22 κα ποκριθες επεν ατος, πορευθέντες παγγείλατε ωάνν εδετε κα κούσατε· τυφλο ναβλέπουσιν, χωλο περιπατοσιν, λεπρο καθαρίζονται κα κωφο κούουσιν, νεκρο γείρονται, πτωχο εαγγελίζονται·

7:23 κα μακάριός στιν ς ν μ σκανδαλισθ ν μοί.

7:24 πελθόντων δ τν γγέλων ωάννου ρξατο λέγειν πρς τος χλους περ ωάννου, τί ξήλθατε ες τν ρημον θεάσασθαι; κάλαμον π νέμου σαλευόμενον;

7:25 λλ τί ξήλθατε δεν; νθρωπον ν μαλακος ματίοις μφιεσμένον; δο ο ν ματισμ νδόξ κα τρυφ πάρχοντες ν τος βασιλείοις εσίν.

7:26 λλ τί ξήλθατε δεν; προφήτην; ναί, λέγω μν, κα περισσότερον προφήτου.

7:27 οτός στιν περ ο γέγραπται, δο ποστέλλω τν γγελόν μου πρ προσώπου σου, ς κατασκευάσει τν δόν σου μπροσθέν σου.

7:28 λέγω μν, μείζων ν γεννητος γυναικν ωάννου οδείς στιν· δ μικρότερος ν τ βασιλεί το θεο μείζων ατο στιν.

7:29 κα πς λας κούσας κα ο τελναι δικαίωσαν τν θεόν, βαπτισθέντες τ βάπτισμα ωάννου·

7:30 ο δ φαρισαοι κα ο νομικο τν βουλν το θεο θέτησαν ες αυτούς, μ βαπτισθέντες π ατο.

7:31 τίνι ον μοιώσω τος νθρώπους τς γενες ταύτης, κα τίνι εσν μοιοι;

7:32 μοιοί εσιν παιδίοις τος ν γορ καθημένοις κα προσφωνοσιν λλήλοις, λέγει, ηλήσαμεν μν κα οκ ρχήσασθε· θρηνήσαμεν κα οκ κλαύσατε.

7:33 λήλυθεν γρ ωάννης βαπτιστς μ σθίων ρτον μήτε πίνων ονον, κα λέγετε, δαιμόνιον χει·

7:34 λήλυθεν υς το νθρώπου σθίων κα πίνων, κα λέγετε, δο νθρωπος φάγος κα ονοπότης, φίλος τελωνν κα μαρτωλν.

7:35 κα δικαιώθη σοφία π πάντων τν τέκνων ατς.

7:36 ρώτα δέ τις ατν τν φαρισαίων να φάγ μετ ατο· κα εσελθν ες τν οκον το φαρισαίου κατεκλίθη.

7:37 κα δο γυν τις ν ν τ πόλει μαρτωλός, κα πιγνοσα τι κατάκειται ν τ οκί το φαρισαίου, κομίσασα λάβαστρον μύρου

7:38 κα στσα πίσω παρ τος πόδας ατο κλαίουσα, τος δάκρυσιν ρξατο βρέχειν τος πόδας ατο κα τας θριξν τς κεφαλς ατς ξέμασσεν, κα κατεφίλει τος πόδας ατο κα λειφεν τ μύρ.

7:39 δν δ φαρισαος καλέσας ατν επεν ν αυτ λέγων, οτος ε ν προφήτης, γίνωσκεν ν τίς κα ποταπ γυν τις πτεται ατο, τι μαρτωλός στιν.

7:40 κα ποκριθες ησος επεν πρς ατόν, σίμων, χω σοί τι επεν. δέ, διδάσκαλε, επέ, φησίν.

7:41 δύο χρεοφειλέται σαν δανιστ τινι· ες φειλεν δηνάρια πεντακόσια, δ τερος πεντήκοντα.

7:42 μ χόντων ατν ποδοναι μφοτέροις χαρίσατο. τίς ον ατν πλεον γαπήσει ατόν;

7:43 ποκριθες σίμων επεν, πολαμβάνω τι τ πλεον χαρίσατο. δ επεν ατ, ρθς κρινας.

7:44 κα στραφες πρς τν γυνακα τ σίμωνι φη, βλέπεις ταύτην τν γυνακα; εσλθόν σου ες τν οκίαν, δωρ μοι π πόδας οκ δωκας· ατη δ τος δάκρυσιν βρεξέν μου τος πόδας κα τας θριξν ατς ξέμαξεν.

7:45 φίλημά μοι οκ δωκας· ατη δ φ ς εσλθον ο διέλιπεν καταφιλοσά μου τος πόδας.

7:46 λαί τν κεφαλήν μου οκ λειψας· ατη δ μύρ λειψεν τος πόδας μου.

7:47 ο χάριν λέγω σοι, φέωνται α μαρτίαι ατς α πολλαί, τι γάπησεν πολύ· δ λίγον φίεται, λίγον γαπ.

7:48 επεν δ ατ, φέωνταί σου α μαρτίαι.

7:49 κα ρξαντο ο συνανακείμενοι λέγειν ν αυτος, τίς οτός στιν ς κα μαρτίας φίησιν;

7:50 επεν δ πρς τν γυνακα, πίστις σου σέσωκέν σε· πορεύου ες ερήνην.


Next: Luke 8