Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Acts
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Acts

Chapter 27

27:1 ς δ κρίθη το ποπλεν μς ες τν ταλίαν, παρεδίδουν τόν τε παλον καί τινας τέρους δεσμώτας κατοντάρχ νόματι ουλί σπείρης σεβαστς.

27:2 πιβάντες δ πλοί δραμυττην μέλλοντι πλεν ες τος κατ τν σίαν τόπους νήχθημεν, ντος σν μν ριστάρχου μακεδόνος θεσσαλονικέως·

27:3 τ τε τέρ κατήχθημεν ες σιδνα, φιλανθρώπως τε ούλιος τ παύλ χρησάμενος πέτρεψεν πρς τος φίλους πορευθέντι πιμελείας τυχεν.

27:4 κκεθεν ναχθέντες πεπλεύσαμεν τν κύπρον δι τ τος νέμους εναι ναντίους,

27:5 τό τε πέλαγος τ κατ τν κιλικίαν κα παμφυλίαν διαπλεύσαντες κατήλθομεν ες μύρα τς λυκίας.

27:6 κκε ερν κατοντάρχης πλοον λεξανδρνον πλέον ες τν ταλίαν νεβίβασεν μς ες ατό.

27:7 ν κανας δ μέραις βραδυπλοοντες κα μόλις γενόμενοι κατ τν κνίδον, μ προσεντος μς το νέμου, πεπλεύσαμεν τν κρήτην κατ σαλμώνην,

27:8 μόλις τε παραλεγόμενοι ατν λθομεν ες τόπον τιν καλούμενον καλος λιμένας, γγς πόλις ν λασαία.

27:9 κανο δ χρόνου διαγενομένου κα ντος δη πισφαλος το πλος δι τ κα τν νηστείαν δη παρεληλυθέναι, παρνει παλος

27:10 λέγων ατος, νδρες, θεωρ τι μετ βρεως κα πολλς ζημίας ο μόνον το φορτίου κα το πλοίου λλ κα τν ψυχν μν μέλλειν σεσθαι τν πλον.

27:11 δ κατοντάρχης τ κυβερνήτ κα τ ναυκλήρ μλλον πείθετο τος π παύλου λεγομένοις.

27:12 νευθέτου δ το λιμένος πάρχοντος πρς παραχειμασίαν ο πλείονες θεντο βουλν ναχθναι κεθεν, ε πως δύναιντο καταντήσαντες ες φοίνικα παραχειμάσαι, λιμένα τς κρήτης βλέποντα κατ λίβα κα κατ χρον.

27:13 ποπνεύσαντος δ νότου δόξαντες τς προθέσεως κεκρατηκέναι, ραντες σσον παρελέγοντο τν κρήτην.

27:14 μετ ο πολ δ βαλεν κατ ατς νεμος τυφωνικς καλούμενος ερακύλων·

27:15 συναρπασθέντος δ το πλοίου κα μ δυναμένου ντοφθαλμεν τ νέμ πιδόντες φερόμεθα.

27:16 νησίον δέ τι ποδραμόντες καλούμενον καδα σχύσαμεν μόλις περικρατες γενέσθαι τς σκάφης,

27:17 ν ραντες βοηθείαις χρντο ποζωννύντες τ πλοον· φοβούμενοί τε μ ες τν σύρτιν κπέσωσιν, χαλάσαντες τ σκεος, οτως φέροντο.

27:18 σφοδρς δ χειμαζομένων μν τ ξς κβολν ποιοντο,

27:19 κα τ τρίτ ατόχειρες τν σκευν το πλοίου ρριψαν.

27:20 μήτε δ λίου μήτε στρων πιφαινόντων π πλείονας μέρας, χειμνός τε οκ λίγου πικειμένου, λοιπν περιρετο λπς πσα το σζεσθαι μς.

27:21 πολλς τε σιτίας παρχούσης τότε σταθες παλος ν μέσ ατν επεν, δει μέν, νδρες, πειθαρχήσαντάς μοι μ νάγεσθαι π τς κρήτης κερδσαί τε τν βριν ταύτην κα τν ζημίαν.

27:22 κα τ νν παραιν μς εθυμεν, ποβολ γρ ψυχς οδεμία σται ξ μν πλν το πλοίου·

27:23 παρέστη γάρ μοι ταύτ τ νυκτ το θεο ο εμι [γώ], κα λατρεύω, γγελος

27:24 λέγων, μ φοβο, παλε· καίσαρί σε δε παραστναι, κα δο κεχάρισταί σοι θες πάντας τος πλέοντας μετ σο.

27:25 δι εθυμετε, νδρες· πιστεύω γρ τ θε τι οτως σται καθ ν τρόπον λελάληταί μοι.

27:26 ες νσον δέ τινα δε μς κπεσεν.

27:27 ς δ τεσσαρεσκαιδεκάτη νξ γένετο διαφερομένων μν ν τ δρί, κατ μέσον τς νυκτς πενόουν ο ναται προσάγειν τιν ατος χώραν.

27:28 κα βολίσαντες ερον ργυις εκοσι, βραχ δ διαστήσαντες κα πάλιν βολίσαντες ερον ργυις δεκαπέντε·

27:29 φοβούμενοί τε μή που κατ τραχες τόπους κπέσωμεν, κ πρύμνης ίψαντες γκύρας τέσσαρας ηχοντο μέραν γενέσθαι.

27:30 τν δ ναυτν ζητούντων φυγεν κ το πλοίου κα χαλασάντων τν σκάφην ες τν θάλασσαν προφάσει ς κ πρρης γκύρας μελλόντων κτείνειν,

27:31 επεν παλος τ κατοντάρχ κα τος στρατιώταις, ν μ οτοι μείνωσιν ν τ πλοί, μες σωθναι ο δύνασθε.

27:32 τότε πέκοψαν ο στρατιται τ σχοινία τς σκάφης κα εασαν ατν κπεσεν.

27:33 χρι δ ο μέρα μελλεν γίνεσθαι παρεκάλει παλος παντας μεταλαβεν τροφς λέγων, τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον μέραν προσδοκντες σιτοι διατελετε, μηθν προσλαβόμενοι·

27:34 δι παρακαλ μς μεταλαβεν τροφς, τοτο γρ πρς τς μετέρας σωτηρίας πάρχει· οδενς γρ μν θρξ π τς κεφαλς πολεται.

27:35 επας δ τατα κα λαβν ρτον εχαρίστησεν τ θε νώπιον πάντων κα κλάσας ρξατο σθίειν.

27:36 εθυμοι δ γενόμενοι πάντες κα ατο προσελάβοντο τροφς.

27:37 μεθα δ α πσαι ψυχα ν τ πλοί διακόσιαι βδομήκοντα ξ.

27:38 κορεσθέντες δ τροφς κούφιζον τ πλοον κβαλλόμενοι τν στον ες τν θάλασσαν.

27:39 τε δ μέρα γένετο, τν γν οκ πεγίνωσκον, κόλπον δέ τινα κατενόουν χοντα αγιαλν ες ν βουλεύοντο ε δύναιντο ξσαι τ πλοον.

27:40 κα τς γκύρας περιελόντες εων ες τν θάλασσαν, μα νέντες τς ζευκτηρίας τν πηδαλίων, κα πάραντες τν ρτέμωνα τ πνεούσ κατεχον ες τν αγιαλόν.

27:41 περιπεσόντες δ ες τόπον διθάλασσον πέκειλαν τν ναν, κα μν πρρα ρείσασα μεινεν σάλευτος, δ πρύμνα λύετο π τς βίας [τν κυμάτων].

27:42 τν δ στρατιωτν βουλ γένετο να τος δεσμώτας ποκτείνωσιν, μή τις κκολυμβήσας διαφύγ·

27:43 δ κατοντάρχης βουλόμενος διασσαι τν παλον κώλυσεν ατος το βουλήματος, κέλευσέν τε τος δυναμένους κολυμβν πορίψαντας πρώτους π τν γν ξιέναι,

27:44 κα τος λοιπος ος μν π σανίσιν ος δ πί τινων τν π το πλοίου· κα οτως γένετο πάντας διασωθναι π τν γν.


Next: Acts 28