Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Acts
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Acts

Chapter 21

21:1 ς δ γένετο ναχθναι μς ποσπασθέντας π ατν, εθυδρομήσαντες λθομεν ες τν κ, τ δ ξς ες τν όδον, κκεθεν ες πάταρα·

21:2 κα ερόντες πλοον διαπερν ες φοινίκην πιβάντες νήχθημεν.

21:3 ναφάναντες δ τν κύπρον κα καταλιπόντες ατν εώνυμον πλέομεν ες συρίαν, κα κατήλθομεν ες τύρον, κεσε γρ τ πλοον ν ποφορτιζόμενον τν γόμον.

21:4 νευρόντες δ τος μαθητς πεμείναμεν ατο μέρας πτά, οτινες τ παύλ λεγον δι το πνεύματος μ πιβαίνειν ες εροσόλυμα.

21:5 τε δ γένετο μς ξαρτίσαι τς μέρας, ξελθόντες πορευόμεθα προπεμπόντων μς πάντων σν γυναιξ κα τέκνοις ως ξω τς πόλεως, κα θέντες τ γόνατα π τν αγιαλν προσευξάμενοι

21:6 πησπασάμεθα λλήλους, κα νέβημεν ες τ πλοον, κενοι δ πέστρεψαν ες τ δια.

21:7 μες δ τν πλον διανύσαντες π τύρου κατηντήσαμεν ες πτολεμαδα, κα σπασάμενοι τος δελφος μείναμεν μέραν μίαν παρ ατος.

21:8 τ δ παύριον ξελθόντες λθομεν ες καισάρειαν, κα εσελθόντες ες τν οκον φιλίππου το εαγγελιστο ντος κ τν πτ μείναμεν παρ ατ.

21:9 τούτ δ σαν θυγατέρες τέσσαρες παρθένοι προφητεύουσαι.

21:10 πιμενόντων δ μέρας πλείους κατλθέν τις π τς ουδαίας προφήτης νόματι γαβος,

21:11 κα λθν πρς μς κα ρας τν ζώνην το παύλου δήσας αυτο τος πόδας κα τς χερας επεν, τάδε λέγει τ πνεμα τ γιον, τν νδρα ο στιν ζώνη ατη οτως δήσουσιν ν ερουσαλμ ο ουδαοι κα παραδώσουσιν ες χερας θνν.

21:12 ς δ κούσαμεν τατα, παρεκαλομεν μες τε κα ο ντόπιοι το μ ναβαίνειν ατν ες ερουσαλήμ.

21:13 τότε πεκρίθη παλος, τί ποιετε κλαίοντες κα συνθρύπτοντές μου τν καρδίαν; γ γρ ο μόνον δεθναι λλ κα ποθανεν ες ερουσαλμ τοίμως χω πρ το νόματος το κυρίου ησο.

21:14 μ πειθομένου δ ατο συχάσαμεν επόντες, το κυρίου τ θέλημα γινέσθω.

21:15 μετ δ τς μέρας ταύτας πισκευασάμενοι νεβαίνομεν ες εροσόλυμα·

21:16 συνλθον δ κα τν μαθητν π καισαρείας σν μν, γοντες παρ ξενισθμεν μνάσωνί τινι κυπρί, ρχαί μαθητ.

21:17 γενομένων δ μν ες εροσόλυμα σμένως πεδέξαντο μς ο δελφοί.

21:18 τ δ πιούσ εσει παλος σν μν πρς άκωβον, πάντες τε παρεγένοντο ο πρεσβύτεροι.

21:19 κα σπασάμενος ατος ξηγετο καθ ν καστον ν ποίησεν θες ν τος θνεσιν δι τς διακονίας ατο.

21:20 ο δ κούσαντες δόξαζον τν θεόν, επόν τε ατ, θεωρες, δελφέ, πόσαι μυριάδες εσν ν τος ουδαίοις τν πεπιστευκότων, κα πάντες ζηλωτα το νόμου πάρχουσιν·

21:21 κατηχήθησαν δ περ σο τι ποστασίαν διδάσκεις π μωϊσέως τος κατ τ θνη πάντας ουδαίους, λέγων μ περιτέμνειν ατος τ τέκνα μηδ τος θεσιν περιπατεν.

21:22 τί ον στιν; πάντως κούσονται τι λήλυθας.

21:23 τοτο ον ποίησον σοι λέγομεν· εσν μν νδρες τέσσαρες εχν χοντες φ αυτν.

21:24 τούτους παραλαβν γνίσθητι σν ατος κα δαπάνησον π ατος να ξυρήσονται τν κεφαλήν, κα γνώσονται πάντες τι ν κατήχηνται περ σο οδέν στιν, λλ στοιχες κα ατς φυλάσσων τν νόμον.

21:25 περ δ τν πεπιστευκότων θνν μες πεστείλαμεν κρίναντες φυλάσσεσθαι ατος τό τε εδωλόθυτον κα αμα κα πνικτν κα πορνείαν.

21:26 τότε παλος παραλαβν τος νδρας, τ χομέν μέρ σν ατος γνισθες εσει ες τ ερόν, διαγγέλλων τν κπλήρωσιν τν μερν το γνισμο ως ο προσηνέχθη πρ νς κάστου ατν προσφορά.

21:27 ς δ μελλον α πτ μέραι συντελεσθαι, ο π τς σίας ουδαοι θεασάμενοι ατν ν τ ερ συνέχεον πάντα τν χλον κα πέβαλον π ατν τς χερας,

21:28 κράζοντες, νδρες σραηλται, βοηθετε· οτός στιν νθρωπος κατ το λαο κα το νόμου κα το τόπου τούτου πάντας πανταχ διδάσκων, τι τε κα λληνας εσήγαγεν ες τ ερν κα κεκοίνωκεν τν γιον τόπον τοτον.

21:29 σαν γρ προεωρακότες τρόφιμον τν φέσιον ν τ πόλει σν ατ, ν νόμιζον τι ες τ ερν εσήγαγεν παλος.

21:30 κινήθη τε πόλις λη κα γένετο συνδρομ το λαο, κα πιλαβόμενοι το παύλου ελκον ατν ξω το ερο, κα εθέως κλείσθησαν α θύραι.

21:31 ζητούντων τε ατν ποκτεναι νέβη φάσις τ χιλιάρχ τς σπείρης τι λη συγχύννεται ερουσαλήμ,

21:32 ς ξαυτς παραλαβν στρατιώτας κα κατοντάρχας κατέδραμεν π ατούς· ο δ δόντες τν χιλίαρχον κα τος στρατιώτας παύσαντο τύπτοντες τν παλον.

21:33 τότε γγίσας χιλίαρχος πελάβετο ατο κα κέλευσεν δεθναι λύσεσι δυσί, κα πυνθάνετο τίς εη κα τί στιν πεποιηκώς.

21:34 λλοι δ λλο τι πεφώνουν ν τ χλ· μ δυναμένου δ ατο γνναι τ σφαλς δι τν θόρυβον κέλευσεν γεσθαι ατν ες τν παρεμβολήν.

21:35 τε δ γένετο π τος ναβαθμούς, συνέβη βαστάζεσθαι ατν π τν στρατιωτν δι τν βίαν το χλου,

21:36 κολούθει γρ τ πλθος το λαο κράζοντες, αρε ατόν.

21:37 μέλλων τε εσάγεσθαι ες τν παρεμβολν παλος λέγει τ χιλιάρχ, ε ξεστίν μοι επεν τι πρς σέ; δ φη, λληνιστ γινώσκεις;

21:38 οκ ρα σ ε αγύπτιος πρ τούτων τν μερν ναστατώσας κα ξαγαγν ες τν ρημον τος τετρακισχιλίους νδρας τν σικαρίων;

21:39 επεν δ παλος, γ νθρωπος μέν εμι ουδαος, ταρσες τς κιλικίας, οκ σήμου πόλεως πολίτης· δέομαι δέ σου, πίτρεψόν μοι λαλσαι πρς τν λαόν.

21:40 πιτρέψαντος δ ατο παλος στς π τν ναβαθμν κατέσεισεν τ χειρ τ λα· πολλς δ σιγς γενομένης προσεφώνησεν τ βραδι διαλέκτ λέγων,


Next: Acts 22