Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Acts
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Acts

Chapter 20

20:1 μετ δ τ παύσασθαι τν θόρυβον μεταπεμψάμενος παλος τος μαθητς κα παρακαλέσας, σπασάμενος ξλθεν πορεύεσθαι ες μακεδονίαν.

20:2 διελθν δ τ μέρη κενα κα παρακαλέσας ατος λόγ πολλ λθεν ες τν λλάδα,

20:3 ποιήσας τε μνας τρες γενομένης πιβουλς ατ π τν ουδαίων μέλλοντι νάγεσθαι ες τν συρίαν γένετο γνώμης το ποστρέφειν δι μακεδονίας.

20:4 συνείπετο δ ατ σώπατρος πύρρου βεροιαος, θεσσαλονικέων δ ρίσταρχος κα σεκονδος, κα γάϊος δερβαος κα τιμόθεος, σιανο δ τυχικς κα τρόφιμος.

20:5 οτοι δ προελθόντες μενον μς ν τράδι·

20:6 μες δ ξεπλεύσαμεν μετ τς μέρας τν ζύμων π φιλίππων, κα λθομεν πρς ατος ες τν τράδα χρι μερν πέντε, που διετρίψαμεν μέρας πτά.

20:7 ν δ τ μι τν σαββάτων συνηγμένων μν κλάσαι ρτον παλος διελέγετο ατος, μέλλων ξιέναι τ παύριον, παρέτεινέν τε τν λόγον μέχρι μεσονυκτίου.

20:8 σαν δ λαμπάδες κανα ν τ περ ο μεν συνηγμένοι·

20:9 καθεζόμενος δέ τις νεανίας νόματι ετυχος π τς θυρίδος, καταφερόμενος πν βαθε διαλεγομένου το παύλου π πλεον, κατενεχθες π το πνου πεσεν π το τριστέγου κάτω κα ρθη νεκρός.

20:10 καταβς δ παλος πέπεσεν ατ κα συμπεριλαβν επεν, μ θορυβεσθε, γρ ψυχ ατο ν ατ στιν.

20:11 ναβς δ κα κλάσας τν ρτον κα γευσάμενος φ κανόν τε μιλήσας χρι αγς οτως ξλθεν.

20:12 γαγον δ τν παδα ζντα, κα παρεκλήθησαν ο μετρίως.

20:13 μες δ προελθόντες π τ πλοον νήχθημεν π τν σσον, κεθεν μέλλοντες ναλαμβάνειν τν παλον, οτως γρ διατεταγμένος ν μέλλων ατς πεζεύειν.

20:14 ς δ συνέβαλλεν μν ες τν σσον, ναλαβόντες ατν λθομεν ες μιτυλήνην,

20:15 κκεθεν ποπλεύσαντες τ πιούσ κατηντήσαμεν ντικρυς χίου, τ δ τέρ παρεβάλομεν ες σάμον, τ δ χομέν λθομεν ες μίλητον·

20:16 κεκρίκει γρ παλος παραπλεσαι τν φεσον, πως μ γένηται ατ χρονοτριβσαι ν τ σί, σπευδεν γρ ε δυνατν εη ατ τν μέραν τς πεντηκοστς γενέσθαι ες εροσόλυμα.

20:17 π δ τς μιλήτου πέμψας ες φεσον μετεκαλέσατο τος πρεσβυτέρους τς κκλησίας.

20:18 ς δ παρεγένοντο πρς ατν επεν ατος, μες πίστασθε π πρώτης μέρας φ ς πέβην ες τν σίαν πς μεθ μν τν πάντα χρόνον γενόμην,

20:19 δουλεύων τ κυρί μετ πάσης ταπεινοφροσύνης κα δακρύων κα πειρασμν τν συμβάντων μοι ν τας πιβουλας τν ουδαίων·

20:20 ς οδν πεστειλάμην τν συμφερόντων το μ ναγγελαι μν κα διδάξαι μς δημοσί κα κατ οκους,

20:21 διαμαρτυρόμενος ουδαίοις τε κα λλησιν τν ες θεν μετάνοιαν κα πίστιν ες τν κύριον μν ησον.

20:22 κα νν δο δεδεμένος γ τ πνεύματι πορεύομαι ες ερουσαλήμ, τ ν ατ συναντήσοντά μοι μ εδώς,

20:23 πλν τι τ πνεμα τ γιον κατ πόλιν διαμαρτύρεταί μοι λέγον τι δεσμ κα θλίψεις με μένουσιν.

20:24 λλ οδενς λόγου ποιομαι τν ψυχν τιμίαν μαυτ ς τελεισαι τν δρόμον μου κα τν διακονίαν ν λαβον παρ το κυρίου ησο, διαμαρτύρασθαι τ εαγγέλιον τς χάριτος το θεο.

20:25 κα νν δο γ οδα τι οκέτι ψεσθε τ πρόσωπόν μου μες πάντες ν ος διλθον κηρύσσων τν βασιλείαν·

20:26 διότι μαρτύρομαι μν ν τ σήμερον μέρ τι καθαρός εμι π το αματος πάντων,

20:27 ο γρ πεστειλάμην το μ ναγγελαι πσαν τν βουλν το θεο μν.

20:28 προσέχετε αυτος κα παντ τ ποιμνί, ν μς τ πνεμα τ γιον θετο πισκόπους, ποιμαίνειν τν κκλησίαν το θεο, ν περιεποιήσατο δι το αματος το δίου.

20:29 γ οδα τι εσελεύσονται μετ τν φιξίν μου λύκοι βαρες ες μς μ φειδόμενοι το ποιμνίου,

20:30 κα ξ μν ατν ναστήσονται νδρες λαλοντες διεστραμμένα το ποσπν τος μαθητς πίσω ατν.

20:31 δι γρηγορετε, μνημονεύοντες τι τριετίαν νύκτα κα μέραν οκ παυσάμην μετ δακρύων νουθετν να καστον.

20:32 κα τ νν παρατίθεμαι μς τ θε κα τ λόγ τς χάριτος ατο τ δυναμέν οκοδομσαι κα δοναι τν κληρονομίαν ν τος γιασμένοις πσιν.

20:33 ργυρίου χρυσίου ματισμο οδενς πεθύμησα·

20:34 ατο γινώσκετε τι τας χρείαις μου κα τος οσιν μετ μο πηρέτησαν α χερες αται.

20:35 πάντα πέδειξα μν τι οτως κοπιντας δε ντιλαμβάνεσθαι τν σθενούντων, μνημονεύειν τε τν λόγων το κυρίου ησο τι ατς επεν, μακάριόν στιν μλλον διδόναι λαμβάνειν.

20:36 κα τατα επν θες τ γόνατα ατο σν πσιν ατος προσηύξατο.

20:37 κανς δ κλαυθμς γένετο πάντων, κα πιπεσόντες π τν τράχηλον το παύλου κατεφίλουν ατόν,

20:38 δυνώμενοι μάλιστα π τ λόγ ερήκει τι οκέτι μέλλουσιν τ πρόσωπον ατο θεωρεν. προέπεμπον δ ατν ες τ πλοον.


Next: Acts 21