Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Acts
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Acts

Chapter 13

13:1 σαν δ ν ντιοχεί κατ τν οσαν κκλησίαν προφται κα διδάσκαλοι τε βαρναβς κα συμεν καλούμενος νίγερ, κα λούκιος κυρηναος, μαναήν τε ρδου το τετραάρχου σύντροφος κα σαλος.

13:2 λειτουργούντων δ ατν τ κυρί κα νηστευόντων επεν τ πνεμα τ γιον, φορίσατε δή μοι τν βαρναβν κα σαλον ες τ ργον προσκέκλημαι ατούς.

13:3 τότε νηστεύσαντες κα προσευξάμενοι κα πιθέντες τς χερας ατος πέλυσαν.

13:4 ατο μν ον κπεμφθέντες π το γίου πνεύματος κατλθον ες σελεύκειαν, κεθέν τε πέπλευσαν ες κύπρον,

13:5 κα γενόμενοι ν σαλαμνι κατήγγελλον τν λόγον το θεο ν τας συναγωγας τν ουδαίων· εχον δ κα ωάννην πηρέτην.

13:6 διελθόντες δ λην τν νσον χρι πάφου ερον νδρα τιν μάγον ψευδοπροφήτην ουδαον νομα βαριησο,

13:7 ς ν σν τ νθυπάτ σεργί παύλ, νδρ συνετ. οτος προσκαλεσάμενος βαρναβν κα σαλον πεζήτησεν κοσαι τν λόγον το θεο·

13:8 νθίστατο δ ατος λύμας μάγος, οτως γρ μεθερμηνεύεται τ νομα ατο, ζητν διαστρέψαι τν νθύπατον π τς πίστεως.

13:9 σαλος δέ, κα παλος, πλησθες πνεύματος γίου τενίσας ες ατν

13:10 επεν, πλήρης παντς δόλου κα πάσης διουργίας, υ διαβόλου, χθρ πάσης δικαιοσύνης, ο παύσ διαστρέφων τς δος [το] κυρίου τς εθείας;

13:11 κα νν δο χερ κυρίου π σέ, κα σ τυφλς μ βλέπων τν λιον χρι καιρο. παραχρμά τε πεσεν π ατν χλς κα σκότος, κα περιάγων ζήτει χειραγωγούς.

13:12 τότε δν νθύπατος τ γεγονς πίστευσεν κπλησσόμενος π τ διδαχ το κυρίου.

13:13 ναχθέντες δ π τς πάφου ο περ παλον λθον ες πέργην τς παμφυλίας· ωάννης δ ποχωρήσας π ατν πέστρεψεν ες εροσόλυμα.

13:14 ατο δ διελθόντες π τς πέργης παρεγένοντο ες ντιόχειαν τν πισιδίαν, κα [ες]ελθόντες ες τν συναγωγν τ μέρ τν σαββάτων κάθισαν.

13:15 μετ δ τν νάγνωσιν το νόμου κα τν προφητν πέστειλαν ο ρχισυνάγωγοι πρς ατος λέγοντες, νδρες δελφοί, ε τίς στιν ν μν λόγος παρακλήσεως πρς τν λαόν, λέγετε.

13:16 ναστς δ παλος κα κατασείσας τ χειρ επεν· νδρες σραηλται κα ο φοβούμενοι τν θεόν, κούσατε.

13:17 θες το λαο τούτου σραλ ξελέξατο τος πατέρας μν, κα τν λαν ψωσεν ν τ παροικί ν γ αγύπτου, κα μετ βραχίονος ψηλο ξήγαγεν ατος ξ ατς,

13:18 κα ς τεσσερακονταετ χρόνον τροποφόρησεν ατος ν τ ρήμ,

13:19 κα καθελν θνη πτ ν γ χανάαν κατεκληρονόμησεν τν γν ατν

13:20 ς τεσιν τετρακοσίοις κα πεντήκοντα. κα μετ τατα δωκεν κριτς ως σαμουλ [το] προφήτου.

13:21 κκεθεν τήσαντο βασιλέα, κα δωκεν ατος θες τν σαολ υν κίς, νδρα κ φυλς βενιαμίν, τη τεσσεράκοντα.

13:22 κα μεταστήσας ατν γειρεν τν δαυδ ατος ες βασιλέα, κα επεν μαρτυρήσας, ερον δαυδ τν το εσσαί, νδρα κατ τν καρδίαν μου, ς ποιήσει πάντα τ θελήματά μου.

13:23 τούτου θες π το σπέρματος κατ παγγελίαν γαγεν τ σραλ σωτρα ησον,

13:24 προκηρύξαντος ωάννου πρ προσώπου τς εσόδου ατο βάπτισμα μετανοίας παντ τ λα σραήλ.

13:25 ς δ πλήρου ωάννης τν δρόμον, λεγεν, τί μ πονοετε εναι; οκ εμ γώ· λλ δο ρχεται μετ μ ο οκ εμ ξιος τ πόδημα τν ποδν λσαι.

13:26 νδρες δελφοί, υο γένους βραμ κα ο ν μν φοβούμενοι τν θεόν, μν λόγος τς σωτηρίας ταύτης ξαπεστάλη.

13:27 ο γρ κατοικοντες ν ερουσαλμ κα ο ρχοντες ατν τοτον γνοήσαντες κα τς φωνς τν προφητν τς κατ πν σάββατον ναγινωσκομένας κρίναντες πλήρωσαν,

13:28 κα μηδεμίαν ατίαν θανάτου ερόντες τήσαντο πιλτον ναιρεθναι ατόν·

13:29 ς δ τέλεσαν πάντα τ περ ατο γεγραμμένα, καθελόντες π το ξύλου θηκαν ες μνημεον.

13:30 δ θες γειρεν ατν κ νεκρν·

13:31 ς φθη π μέρας πλείους τος συναναβσιν ατ π τς γαλιλαίας ες ερουσαλήμ, οτινες [νν] εσιν μάρτυρες ατο πρς τν λαόν.

13:32 κα μες μς εαγγελιζόμεθα τν πρς τος πατέρας παγγελίαν γενομένην,

13:33 τι ταύτην θες κπεπλήρωκεν τος τέκνοις [ατν] μν ναστήσας ησον, ς κα ν τ ψαλμ γέγραπται τ δευτέρ, υός μου ε σύ, γ σήμερον γεγέννηκά σε.

13:34 τι δ νέστησεν ατν κ νεκρν μηκέτι μέλλοντα ποστρέφειν ες διαφθοράν, οτως ερηκεν τι δώσω μν τ σια δαυδ τ πιστά.

13:35 διότι κα ν τέρ λέγει, ο δώσεις τν σιόν σου δεν διαφθοράν.

13:36 δαυδ μν γρ δί γενε πηρετήσας τ το θεο βουλ κοιμήθη κα προσετέθη πρς τος πατέρας ατο κα εδεν διαφθοράν,

13:37 ν δ θες γειρεν οκ εδεν διαφθοράν.

13:38 γνωστν ον στω μν, νδρες δελφοί, τι δι τούτου μν φεσις μαρτιν καταγγέλλεται [, κα] π πάντων ν οκ δυνήθητε ν νόμ μωϊσέως δικαιωθναι

13:39 ν τούτ πς πιστεύων δικαιοται.

13:40 βλέπετε ον μ πέλθ τ ερημένον ν τος προφήταις,

13:41 δετε, ο καταφρονηταί, κα θαυμάσατε κα φανίσθητε, τι ργον ργάζομαι γ ν τας μέραις μν, ργον ο μ πιστεύσητε άν τις κδιηγται μν.

13:42 ξιόντων δ ατν παρεκάλουν ες τ μεταξ σάββατον λαληθναι ατος τ ήματα τατα.

13:43 λυθείσης δ τς συναγωγς κολούθησαν πολλο τν ουδαίων κα τν σεβομένων προσηλύτων τ παύλ κα τ βαρναβ, οτινες προσλαλοντες ατος πειθον ατος προσμένειν τ χάριτι το θεο.

13:44 τ δ ρχομέν σαββάτ σχεδν πσα πόλις συνήχθη κοσαι τν λόγον το κυρίου.

13:45 δόντες δ ο ουδαοι τος χλους πλήσθησαν ζήλου κα ντέλεγον τος π παύλου λαλουμένοις βλασφημοντες.

13:46 παρρησιασάμενοί τε παλος κα βαρναβς επαν, μν ν ναγκαον πρτον λαληθναι τν λόγον το θεο· πειδ πωθεσθε ατν κα οκ ξίους κρίνετε αυτος τς αωνίου ζως, δο στρεφόμεθα ες τ θνη.

13:47 οτως γρ ντέταλται μν κύριος, τέθεικά σε ες φς θνν το εναί σε ες σωτηρίαν ως σχάτου τς γς.

13:48 κούοντα δ τ θνη χαιρον κα δόξαζον τν λόγον το κυρίου, κα πίστευσαν σοι σαν τεταγμένοι ες ζων αώνιον·

13:49 διεφέρετο δ λόγος το κυρίου δι λης τς χώρας.

13:50 ο δ ουδαοι παρώτρυναν τς σεβομένας γυνακας τς εσχήμονας κα τος πρώτους τς πόλεως κα πήγειραν διωγμν π τν παλον κα βαρναβν, κα ξέβαλον ατος π τν ρίων ατν.

13:51 ο δ κτιναξάμενοι τν κονιορτν τν ποδν π ατος λθον ες κόνιον,

13:52 ο τε μαθητα πληροντο χαρς κα πνεύματος γίου.


Next: Acts 14