Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Acts
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Acts

Chapter 9

9:1 δ σαλος, τι μπνέων πειλς κα φόνου ες τος μαθητς το κυρίου, προσελθν τ ρχιερε

9:2 τήσατο παρ ατο πιστολς ες δαμασκν πρς τς συναγωγάς, πως άν τινας ερ τς δο ντας, νδρας τε κα γυνακας, δεδεμένους γάγ ες ερουσαλήμ.

9:3 ν δ τ πορεύεσθαι γένετο ατν γγίζειν τ δαμασκ, ξαίφνης τε ατν περιήστραψεν φς κ το ορανο,

9:4 κα πεσν π τν γν κουσεν φωνν λέγουσαν ατ, σαολ σαούλ, τί με διώκεις;

9:5 επεν δέ, τίς ε, κύριε; δέ, γώ εμι ησος ν σ διώκεις·

9:6 λλ νάστηθι κα εσελθε ες τν πόλιν, κα λαληθήσεταί σοι τί σε δε ποιεν.

9:7 ο δ νδρες ο συνοδεύοντες ατ εστήκεισαν νεοί, κούοντες μν τς φωνς μηδένα δ θεωροντες.

9:8 γέρθη δ σαλος π τς γς, νεγμένων δ τν φθαλμν ατο οδν βλεπεν· χειραγωγοντες δ ατν εσήγαγον ες δαμασκόν.

9:9 κα ν μέρας τρες μ βλέπων, κα οκ φαγεν οδ πιεν.

9:10 ν δέ τις μαθητς ν δαμασκ νόματι νανίας, κα επεν πρς ατν ν ράματι κύριος, νανία. δ επεν, δο γώ, κύριε.

9:11 δ κύριος πρς ατόν, ναστς πορεύθητι π τν ύμην τν καλουμένην εθεαν κα ζήτησον ν οκί ούδα σαλον νόματι ταρσέα· δο γρ προσεύχεται,

9:12 κα εδεν νδρα [ν ράματι] νανίαν νόματι εσελθόντα κα πιθέντα ατ [τς] χερας πως ναβλέψ.

9:13 πεκρίθη δ νανίας, κύριε, κουσα π πολλν περ το νδρς τούτου, σα κακ τος γίοις σου ποίησεν ν ερουσαλήμ·

9:14 κα δε χει ξουσίαν παρ τν ρχιερέων δσαι πάντας τος πικαλουμένους τ νομά σου.

9:15 επεν δ πρς ατν κύριος, πορεύου, τι σκεος κλογς στίν μοι οτος το βαστάσαι τ νομά μου νώπιον θνν τε κα βασιλέων υν τε σραήλ·

9:16 γ γρ ποδείξω ατ σα δε ατν πρ το νόματός μου παθεν.

9:17 πλθεν δ νανίας κα εσλθεν ες τν οκίαν, κα πιθες π ατν τς χερας επεν, σαολ δελφέ, κύριος πέσταλκέν με, ησος φθείς σοι ν τ δ ρχου, πως ναβλέψς κα πλησθς πνεύματος γίου.

9:18 κα εθέως πέπεσαν ατο π τν φθαλμν ς λεπίδες, νέβλεψέν τε, κα ναστς βαπτίσθη,

9:19 κα λαβν τροφν νίσχυσεν. γένετο δ μετ τν ν δαμασκ μαθητν μέρας τινάς,

9:20 κα εθέως ν τας συναγωγας κήρυσσεν τν ησον τι οτός στιν υς το θεο.

9:21 ξίσταντο δ πάντες ο κούοντες κα λεγον, οχ οτός στιν πορθήσας ες ερουσαλμ τος πικαλουμένους τ νομα τοτο, κα δε ες τοτο ληλύθει να δεδεμένους ατος γάγ π τος ρχιερες;

9:22 σαλος δ μλλον νεδυναμοτο κα συνέχυννεν [τος] ουδαίους τος κατοικοντας ν δαμασκ, συμβιβάζων τι οτός στιν χριστός.

9:23 ς δ πληροντο μέραι καναί, συνεβουλεύσαντο ο ουδαοι νελεν ατόν·

9:24 γνώσθη δ τ σαύλ πιβουλ ατν. παρετηροντο δ κα τς πύλας μέρας τε κα νυκτς πως ατν νέλωσιν·

9:25 λαβόντες δ ο μαθητα ατο νυκτς δι το τείχους καθκαν ατν χαλάσαντες ν σπυρίδι.

9:26 παραγενόμενος δ ες ερουσαλμ πείραζεν κολλσθαι τος μαθητας· κα πάντες φοβοντο ατόν, μ πιστεύοντες τι στν μαθητής.

9:27 βαρναβς δ πιλαβόμενος ατν γαγεν πρς τος ποστόλους, κα διηγήσατο ατος πς ν τ δ εδεν τν κύριον κα τι λάλησεν ατ, κα πς ν δαμασκ παρρησιάσατο ν τ νόματι το ησο.

9:28 κα ν μετ ατν εσπορευόμενος κα κπορευόμενος ες ερουσαλήμ, παρρησιαζόμενος ν τ νόματι το κυρίου,

9:29 λάλει τε κα συνεζήτει πρς τος λληνιστάς· ο δ πεχείρουν νελεν ατόν.

9:30 πιγνόντες δ ο δελφο κατήγαγον ατν ες καισάρειαν κα ξαπέστειλαν ατν ες ταρσόν.

9:31 μν ον κκλησία καθ λης τς ουδαίας κα γαλιλαίας κα σαμαρείας εχεν ερήνην, οκοδομουμένη κα πορευομένη τ φόβ το κυρίου, κα τ παρακλήσει το γίου πνεύματος πληθύνετο.

9:32 γένετο δ πέτρον διερχόμενον δι πάντων κατελθεν κα πρς τος γίους τος κατοικοντας λύδδα.

9:33 ερεν δ κε νθρωπόν τινα νόματι ανέαν ξ τν κτ κατακείμενον π κραβάττου, ς ν παραλελυμένος.

9:34 κα επεν ατ πέτρος, ανέα, ταί σε ησος χριστός· νάστηθι κα στρσον σεαυτ. κα εθέως νέστη.

9:35 κα εδαν ατν πάντες ο κατοικοντες λύδδα κα τν σαρνα, οτινες πέστρεψαν π τν κύριον.

9:36 ν όππ δέ τις ν μαθήτρια νόματι ταβιθά, διερμηνευομένη λέγεται δορκάς· ατη ν πλήρης ργων γαθν κα λεημοσυνν ν ποίει.

9:37 γένετο δ ν τας μέραις κείναις σθενήσασαν ατν ποθανεν· λούσαντες δ θηκαν [ατν] ν περ.

9:38 γγς δ οσης λύδδας τ όππ ο μαθητα κούσαντες τι πέτρος στν ν ατ πέστειλαν δύο νδρας πρς ατν παρακαλοντες, μ κνήσς διελθεν ως μν.

9:39 ναστς δ πέτρος συνλθεν ατος· ν παραγενόμενον νήγαγον ες τ περον, κα παρέστησαν ατ πσαι α χραι κλαίουσαι κα πιδεικνύμεναι χιτνας κα μάτια σα ποίει μετ ατν οσα δορκάς.

9:40 κβαλν δ ξω πάντας πέτρος κα θες τ γόνατα προσηύξατο, κα πιστρέψας πρς τ σμα επεν, ταβιθά, νάστηθι. δ νοιξεν τος φθαλμος ατς, κα δοσα τν πέτρον νεκάθισεν.

9:41 δος δ ατ χερα νέστησεν ατήν, φωνήσας δ τος γίους κα τς χήρας παρέστησεν ατν ζσαν.

9:42 γνωστν δ γένετο καθ λης τς όππης, κα πίστευσαν πολλο π τν κύριον.

9:43 γένετο δ μέρας κανς μεναι ν όππ παρά τινι σίμωνι βυρσε.


Next: Acts 10